home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	TINGKAT 13, BANGUNAN BANK 
			NEGARA MALAYSIA 
Tarikh/Date 	: 	13/11/81 
Tajuk/Title  	: 	MAJLIS PENYAMPAIAN DUIT-DUIT 
			SYILING PERINGATAN RANCANGAN 
			MALAYSIA KEEMPAT KEPADA YANG AMAT 
			BERBAHAGIA TUN HUSSEIN ONN 
Yang Amat Berbahagia Tun Hussein Onn, 

Yang Berbahagia Dato' Abdul Aziz bin Haji Taha, 
Gabenor, Bank Negara Malaysia, 

dan Ahli-ahli Lembaga Pengarah, 

Dif-dif Kehormat, Tuan-tuan sekelian.

Saya merasa gembira pada hari ini kerana diberi satu tugas yang istimewa,
iaitu tugas untuk menyampaikan satu set duit-duit syiling peringatan
Rancangan Malaysia Keempat kepada Yang Amat Berbahagia Tun Hussein Onn.

2. Seperti kita sedia maklum, Rancangan Malaysia Keempat ini telah
dilancarkan pada bulan Mac yang lalu oleh Yang Amat Berbahagia Tun Hussein
Onn yang pada masa itu menjadi Perdana Menteri Malaysia.

3. Duit-duit syiling peringatan Rancangan Malaysia Keempat ini telah
diluluskan oleh Kerajaan Malaysia untuk memperingati pelancaran Rancangan
Malaysia Keempat dan sebagai merakamkan penghormatan yang berkekalan
kepada Yang Amat Berbahagia Tun Hussein Onn. Sebagai menghargai sumbangan
Yang Amat Berbahagia Tun yang gigih dan dedikasi ke arah pencapaian hasrat
Kerajaan untuk meningkat perpaduan nasional dan pembangunan negara, potret
Yang Amat Berbahagia Tun sendiri telah menghiasi duit-duit syiling khas
ini.

4. Sekarang, sebagai tanda penghargaan yang tinggi Kerajaan Malaysia
kepada Yang Amat Berbahagia Tun Hussein Onn di atas jasa-jasa beliau
kepada negara dan rakyat Malaysia, saya bagi pihak Kerajaan Malaysia,
dengan gembiranya menyampaikan satu set duit-duit syiling peringatan
Rancangan Malaysia Keempat kepada Yang Amat Berbahagia Tun Hussein Onn.

  


  
Google