home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	KEDIAMAN T.Y.T. GABNOR PULAU PINANG 
Tarikh/Date 	: 	20/11/81 
Tajuk/Title  	: 	MAJLIS JAMUAN TEH RAKYAT, 
1. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau pinang kerana meraikan saya
dan isteri saya dengan mengadakan majlis ini.

2. Ini merupakan lawatan pertama saya ke Pulau Pinang setelah memegang
jawatan Perdana Menteri. Di atas sambutan yang diberikan kepada saya dan
rombongan, saya ucapkan terima kasih.

3. Pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk faedah, kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat keseluruhannya.

4. Pulau Pinang adalah salah sebuah negeri yang maju di dalam bidang
perindustrian sesuai dengan penekanan kepada industri berat dan industri
teknoloji yang tinggi di dalam Rancangan Malaysia Keempat.

5. Pembangunan dalam konteks Malaysia adalah untuk kemajuan dan faedah
semua rakyat. Kaum bumiputera adalah golongan yang tertinggal jauh ke
belakang di dalam bidang ekonomi. Ini jelas sekali berlaku di negeri
ini. Saya yakin, usaha-usaha oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri
seterusnya akan memberi keutamaan kepada langkah-langkah mengatasi masalah
ini.

6. Setiap rakyat mestilah berusaha dan terus berusaha untuk memperbaiki
nasib dan taraf hidupnya.

7. Setiap rakyat mestilah cuba melupakan aspek perbezaan di kalangan
mereka dan melihat ke arah persamaan. Ini adalah asas keharmonian dan
perpaduan.

  


  
Google