home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	PUSAT LATIHAN POLIS, JALAN GURNEY, 
			KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	26/03/83 
Tajuk/Title  	: 	DI UPACARA PERBARISAN PERDANA 
			SEMPENA HARI POLIS 1983 
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada
tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekelian.

Saya bersyukur ke hadrat Allah subhanahu wataala, kerana dengan izinNya,
dapat kita sekelian berkumpul di upacara perbarisan sempena menyambut Hari
Ulangtahun Polis yang Ke 176.

2. Perbarisan yang kemas dan segak, yang telah tuan-tuan dan puan-puan
tunjukkan sebentar tadi, melambangkan mutu disiplin di kalangan anggota
Polis Diraja Malaysia. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sekelian, dan
seluruh Pasukan Polis Diraja Malaysia, akan mengekalkan tahap disiplin
yang tinggi setiap masa, dan menjadikannya landasan dalam menjalankan
tanggungjawab dan tugas harian.

3. Saya telah difahamkan bahawa tema Hari Polis kali ini adalah sama
dengan tekanan "Kepimpinan Melalui Tauladan" yang gerakannya dilancarkan
beberapa hari dahulu. Tema ini adalah amat sesuai, kerana pada hakikatnya,
setiap orang anggota polis adalah pemimpin di mata masyarakat, dari segi
peranannya mendukung kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan
negara.

4. Penguatkuasaan undang-undang adalah dengan tujuan untuk mewujudkan
keamanan dan ketenteraman negara dan harus menjadi alat memupuk semangat
menghormati undang-undang di kalangan rakyat. Dengan asas dan suasana
tenteram inilah sahaja kita dapat mempastikan bahawa setiap rakyat dapat
menikmati hak-hak mereka yang tercatit dalam perlembagaan negara tanpa
diganggu-gugat oleh sesiapa, dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan
teratur. Sesungguhnya pengekalan kedaulatan undang-undang dan keluhuran
perlembagaan merupakan tugas penting Pasukan Polis Diraja Malaysia.

5. Sebagai pemimpin yang menjadi tauladan kepada orang ramai, beberapa
kualiti serta sikap tertentu perlu dimiliki dan ditunjukkan oleh anggota
polis. Seseorang pemimpin hendaklah mempunyai pengetahuan luas, bukan dari
segi selok-belok kerjanya sahaja, tetapi juga pengetahuan am, pengetahuan
mengenai masyarakat, dan lain-lain, malah pengetahuan agama yang cukup
supaya ia menjadi manusia yang dapat ditauladani oleh orang
lain. Pengalaman dan pengetahuan akademik yang diperkukuhkan dengan iman
akan memupuk mentaliti dan personaliti yang bersih, cekap dan
amanah. Bersih dilambangkan oleh perwatakan yang terhindar dari sebarang
unsur yang boleh menggugat kejujuran kita, dan cekap dicerminkan oleh
kegigihan melaksanakan dasar-dasar dan peraturan-peraturan perkhidmatan
tanpa digugat oleh hawa nafsu atau egoisme individu. Beramanah pula
menunjukkan kematangan keperibadian yang lahir dari keinsafan
tanggungjawab kepada masyarakat, agama dan negara.

6. Sebagai agensi profesional, bidang-bidang tanggungjawab polis
memerlukan kepakaran yang berbagai dan khusus. Tuan-tuan dan puan-puan
semua hendaklah terus memperkemas dan meningkatkan keupayaan diri untuk
menghadapi suasana dan cabaran yang berubah-ubah. Pengetahuan, kecekapan
dan kepatuhan kepada disiplin adalah amat penting. Ia akan membolehkan
tuan-tuan dan puan-puan bertindak dengan objektif dan berkesan. Imej
sesuatu perkhidmatan tidak bergantung kepada jumlah arahan atau peraturan
yang dikeluarkan oleh sesuatu jabatan, tetapi kepada nilai-nilai, dan
tahap prestasi serta tingkah laku setiap anggota, bahagian dan lapisan
organisasi dalam mencapai objektif-objektifnya. Oleh itu, kita hendaklah
menanamkan sifat-sifat rajin bekerja, dedikasi, sanggup mengkritik diri
sendiri di samping mengawal tutur kata, berbudi bahasa dan
bersopan-santun. Dalam apa jua keadaan, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah
sentiasa bersabar dan menunjukkan kesanggupan mengawal diri dari bertindak
mengikut perasaan, atau di luar lunas-lunas yang sah walaupun ketika
menghadapi sesuatu keadaan yang mencemaskan. Sifat-sifat ini perlu
dimiliki oleh setiap anggota polis.

7. Sesungguhnya kelicinan tugas-tugas polis amat bergantung kepada
sokongan dan kerjasama yang diberikan oleh orang ramai. Untuk menjamin
perhubungan yang baik ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah sentiasa
sensitif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh orang ramai,
khususnya bagi mengekalkan keamanan dan keselamatan negara. Segala usaha
hendaklah diatur untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Dengan cara
inilah keyakinan orang ramai terhadap polis akan dapat diperkukuhkan lagi.

8. Bangsa yang mulia ialah bangsa yang individunya maju dari segi
perseimbangan material dan rohani. Pasukan polis yang berwibawa memerlukan
perseimbangan ini, malah perseimbangan inilah yang boleh melahirkan bangsa
dan negara yang bermaruah dan berkeperibadian tinggi. Dalam hal ini,
Pasukan Polis mempunyai peranan yang penting. Saya harap, dari masa ke
semasa, tahap prestasi Pasukan Polis akan meningkat, dengan usaha yang
menyeluruh oleh setiap anggotanya.

Sekian, wassalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

  


  
Google