home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN CANSELOR TUN ABDUL RAZAK, 
			U.K.M, BANGI 
Tarikh/Date 	: 	10/04/83 
Tajuk/Title  	: 	DI MAJLIS PERASMIAN PELANCARAN 
			PERAYAAN 35 TAHUN DAN PERSIDANGAN 
			AGUNG TAHUNAN GPMS KE 35 
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang Amat Berhormat Dato Musa Hitam, Penaung GPMS; Yang Berhormat
Prof. Awang Had Salleh, Yang Berhormat Prof. Nik Abdul Rashid, Ketua
Pengarah ITM; Yang Berusaha Encik Mohd Nasir Mokhsan, Presiden
GPMS; Dif-dif Kehormat; Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekelian.

Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Presiden GPMS
dan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Perayaan kerana menjemput saya ke
majlis ini, dan seterusnya di atas penghormatan yang diberikan kepada saya
untuk membuat sepatah-dua kata ucapan sempena dengan perayaan ulangtahun
GPMS yang ke 35 dan Mesyuarat Agung Gabungan kali yang ke 35.

2. Saya amat berbangga dengan aturcara sambutan yang disediakan bagi
perayaan ini yang termasuk pamiran sejarah GPMS, jaguh pidato antara
belia, simposium antarabangsa, program pembangunan kebudayaan GPMS, dan
lain-lain lagi yang akan mengisi perayaan ini dari masa ke semasa.

3. Sejarah kemerdekaan negara kita mencatit berbagai-bagai sumbangan
badan-badan sukarela Melayu yang bergerak mengikut aktiviti-aktivitinya
tetapi yang bersama giat berjuang untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan
negara. Salah satu daripada badan-badan ini ialah GPMS yang lahir sepuluh
tahun sebelum merdeka dan masih gigih memperjuangkan nasib orang Melayu di
bidang pelajaran.

4. Setelah dua puluh lima tahun merdeka, pencapaian orang-orang Melayu
dalam bidang pelajaran telah meningkat, dan sekarang, kita dapat berbangga
bahawa anak-anak Melayu telah dapat meneroka bidang-bidang dan mata-mata
pelajaran yang dahulunya hanya menjadi impian kita semata-mata. Kini
terdapat anak-anak Melayu kita yang berkelayakan paling tinggi dan menjadi
pakar di dalam berbagai-bagai bidang termasuk bidang-bidang sains dan
teknologi. Ini adalah satu manfaat kemerdekaan. Tetapi, kita hendaklah
sedar bahawa pencapaian kita ini tidak berlaku tanpa usaha, tanpa
kesedaran anak-anak, ibu-bapa dan pemimpin-pemimpin sekelian. Dari segi
semangat kemerdekaan ia adalah sebagai permulaan sahaja kerana masih
banyak yang perlu dibuat dan dimajukan.

5. Banyak perubahan yang telah berlaku semenjak kita mencapai
kemerdekaan. Dengan perubahan-perubahan yang berlaku ini, kita, sebagai
anggota masyarakat Melayu, harus mengubah-suai peranan dan perjuangan kita
supaya prestasi pencapaian kita akan meningkat lagi, sesuai dengan
kehendak keadaan zaman serta cabaran. Pada hari ini, kita sedang meneroka
bidang-bidang yang dahulunya menjadi lapangan kaum-kaum lain, dan
lapangan-lapangan yang kita bergantung kepada orang lain. Inilah salah
satu caranya kita mengisi kemerdekaan. Namun demikian, kita harus terus
bergiat meningkatkan kemampuan kita untuk terus mengisi ruang-ruang di
mana orang-orang Melayu masih lemah. Dalam hal ini, bagi membolehkan usaha
ini dibuat dengan lebih berkesan lagi, golongan cerdik-pandai Melayu dari
semua bidang, lebih-lebih lagi mereka di dalam bidang sains dan
profesional, harus menyertai kegiatan GPMS dan lain-lain
pertubuhan. Dengan cara ini saya harap bukan sahaja semangat GPMS yang
semarak selama ini dapat diperkembangkan lagi, malahan kemampuan, dan
prestasinya, untuk memperjuangkan taraf pelajaran orang Melayu akan
menjadi semakin meningkat, sesuai dengan kehendak dan keperluan kita masa
kini dan masa akan datang.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

6. Badan-badan sukarela Melayu, dengan sejarah dan semangatnya dalam
memperjuangkan kemerdekaan mestilah dipupuk dan diteruskan. Tetapi, dengan
kemampuan orang Melayu yang semakin meningkat, kita harus sedar tentang
suatu gejala tidak sihat yang telah meresapi masyarakat
Melayu. Badan-badan sukarela, sebagaimana juga badan-badan ekonomi dan
politik Melayu, sedang mengalami keadaan di mana terdapat klik-klik, atau
kumpulan-kumpulan, yang tindak-tanduknya kadang kala melemahkan sesuatu
badan itu secara menyeluruh. Pengikut orang itu dan pengikut orang ini,
jika menjadi ciri di dalam sistem persatuan orang Melayu, akan hanya
melemahkan perjuangan orang Melayu sendiri, dan kita mungkin akan
kehilangan 'semangat merdeka' yang menekankan perpaduan sebagai asas
kekuatan kita pada satu ketika dahulu.

7. Cara pemikiran yang mewujudkan 'barrier' atau sekatan-sekatan tertentu
mengikut kumpulan-kumpulan seperti ulamak dan bukan ulamak, lepasan
universiti itu dan lepasan universiti ini, kumpulan dari bidang itu dan
bidang ini, boleh menjadi benteng keangkuhan bagi melemahkan pencapaian
dan prestasi masyarakat Melayu. Tidak mengapa jika wujud kalangan itu dan
kalangan ini, sekiranya ia diasaskan kepada semangat untuk menyatukan
sumbangan ke arah matlamat akhir kita. Tetapi jika 'barrier' yang wujud
hanya memupuk rasa keakuan, dan 'aku lebih penting dan aku yang lebih
berhak', ia hanya akan menyemaikan bibit-bibit perpecahan di kalangan
orang Melayu. Jika semasa kita memperjuangkan kemerdekaan kita sentiasa
berpegang teguh kepada pepatah 'bersatu kita teguh bercerai kita roboh',
semangat pepatah ini tidak kurang pentingnya sekarang ketika kita sedang
membina satu bangsa Malaysia yang makmur, sejahtera dan bersatu-padu yang
memerlukan asas-asas kebangsaan yang kuat. Sebagaimana kita maklum, dan
yang menjadi hasrat orang Melayu ialah teras asas-asas kebangsaan ini
ialah unsur-unsur pribumi. Adalah menjadi harapan saya, bahawa perkara ini
sentiasa diberi perhatian yang teliti, dan dengan insaf, oleh setiap orang
Melayu. Inilah sebalik kata Hang Tuah 'Takkan Melayu hilang di dunia'.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

8. Kerajaan sedang berusaha untuk mengukuhkan kemampuan negara dengan
berbagai-bagai cara, pendekatan dan strategi. Baru-baru ini gerakan
kepimpinan melalui teladan telah dilancarkan bagi sektor awam. Gerakan
ini, walaupun dimulakan dengan sektor awam, hendaklah menjadi gerakan yang
meliputi seluruh masyarakat. Bangsa Melayu mempunyai peranannya yang amat
penting dalam menjayakan gerakan ini hingga ia menjadi nilai hidup
kita. Saya sebutkan perkara ini di sini kerana kepimpinan Melayu menjadi
teras kepada kepimpinan negara ini, dan kepimpinan inilah yang akan
menentukan sama ada kita dapat menggerakkan negara kita kepada tahap
pencapaian yang setanding dengan negara-negara maju. Badan-badan sukarela
Melayu, dan badan-badan politik dan ekonomi Melayu, adalah tempat
kepimpinan negara dilahirkan. Oleh itu, kita tidak harus lupa pada hakikat
bahawa kematangan dan kemampuan badan-badan Melayu adalah jaminan kepada
kejayaan orang Melayu dan kemakmuran Malaysia.

9. Dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lalu, saya telah menyatakan bahawa
masih ramai daripada orang Melayu yang mempunyai sikap negatif, yang masih
tidak sanggup berusaha, tidak sanggup belajar dan tidak sanggup
bekerja. Saya juga telah menyatakan pentingnya kita menjadi contoh teladan
yang baik bagi membawa kenyataan kepada hasrat kita untuk menjadi bangsa
dan negara yang bermaruah. Jika kita berusaha, dan kita mencapai tahap
kepimpinan di segenap peringkat, dan di dalam semua lapangan, kita tidak
perlu mencari-cari contoh dari mana-mana jua malahan kita yang akan
dicontohi oleh orang. Tetapi, bagi mencapai tahap ini, kita mestilah sedar
dan bergiat mengatasi apa-apa jua kelemahan kita, walaupun berhadapan
dengan kenyataan kelemahan kita itu pedih. Kita mesti berani menghadapi
dan mengatasinya.

10. Walaupun kita dapat menikmati faedah kemerdekaan dan pembangunan, jika
sebahagian besar daripada masyarakat kita masih dikongkong oleh
sikap-sikap negatif, kita hanya akan kerugian. Salah satu daripada perkara
yang menyedihkan, dan amat malang bagi orang Melayu, ialah suburnya sikap
bergantung kepada orang lain, kepada Kerajaan dan kepada nasib. Hinggakan
dalam soal agama pun, ada anggota masyarakat Melayu yang ingin bergantung
kepada semua bentuk pemberian, dari tempat ibadat kepada tikar sembahyang,
pinggan-mangkuk dan belanja untuk mengadakan sesuatu majlis keagamaan
melainkan jika niat usaha ini diasaskan kepada kepentingan lain. Jika
dilihat dalam bidang pelajaran pula terdapat setengah-setengah penuntut
Melayu yang merasakan mereka berhak mendapat tempat di institusi-institusi
pelajaran tinggi, sedangkan apabila mereka berada di institusi-institusi
ini mereka terpaksa dipaksa untuk belajar, untuk menghadiri kuliah dan
tutorial, untuk membaca dan membuat itu dan ini, sedangkan segala-galanya
adalah untuk faedah mereka dan bagi menebus maruah bangsa mereka
sendiri. Mereka seolah-olah menganggap apabila mereka masuk ke universiti,
mereka harus lulus, kerana anggapan mereka apabila masuk universiti
kesudahannya ialah, tidak lain, hanya lulus. Penuntut-penuntut Melayu cuai
dengan Bahasa Malaysia kerana anggapan mereka Bahasa Malaysia bahasa
mereka. Apakah pencapaian tinggi anak-anak kaum-kaum lain di banding
dengan pencapaian anak-anak Melayu dalam Bahasa Malaysia tidak menjadi
bukti? Kita harus berbangga dengan pencapaian anak-anak kaum-kaum lain dan
kita tidak harus iri hati kerana Bahasa Malaysia adalah bahasa seluruh
rakyat Malaysia. Tetapi, sebaliknya kita harus sedar dan insaf bahawa jika
kita lemah kerana kita cuai, dan indah tak indah dengan kecapaian kita,
tentulah kita selama-lamanya akan menjadi bangsa yang lemah dan tidak ada
apa bantuan pun yang akan memberi faedah jangka panjang. Semuanya ini
adalah negatif bagi orang Melayu, negatif bagi masyarakat, dan negatif
bagi Islam . Jika ini menjadi ciri hidup masyarakat Melayu ia hanyalah
petanda keburukan akan menimpa orang Melayu.

11. Apa yang saya sebutkan ini hanyalah sekadar pembuka mata bagi
masyarakat Melayu sendiri untuk berhadapan dengan kenyataan lebih besar
yang ada pada kita. Mungkin ia tidak sedap didengar, dan mungkin ada orang
yang marah kerana saya menyentuh kelemahan orang-orang Melayu. Tetapi,
kepada saya, kewajipan kita sebagai orang Melayu bukanlah untuk
berbangga-bangga, dan mengkhayalkan orang Melayu di alam
impian. Tanggungjawab kita ialah supaya kita dapat bersama-sama mengatasi
kelemahan-kelemahan orang Melayu. Sepertimana di dalam keadaan perang,
pihak yang hanya berbangga-bangga, tetapi mempunyai kelemahan, akan
hanyalah ditimpa kekalahan.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian, 

12. Anak-anak Melayu di zaman kita hari ini lahir dan hidup di dalam
keadaan kemewahan. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah mereka tidak
mengalami kepahitan sebagaimana yang telah dilalui oleh orang-orang tua
mereka dahulu dalam zaman penjajahan, zaman perang dan zaman semua
kepayahan. Oleh sebab mereka mengenal kemewahan tanpa kesusahan, nilai
kebahagiaan bagi mereka adalah tidak sama dengan mereka yang telah merasai
pahit-maungnya hidup. Oleh itu, bukan sahaja mereka 'take for granted'
segala-gala kebaikan, malahan ramai pula, tanpa bersyukur dengan
kebahagiaan yang dinikmati, telah memburuk-burukkan negara ini, tidak ubah
seperti rakyat asing yang tidak sukakan kemakmuran dan kesejahteraan yang
kita telah bersusah payah berusaha ke arahnya.

13. Saya harap kita dapat bersama-sama menyedarkan diri kita, dan
anak-anak kita, supaya mereka mempunyai kemampuan dan kematangan untuk
menerima negara ini sebagai warisan apabila tiba masanya nanti, dan untuk
membawanya ke tahap pencapaian yang lebih tinggi lagi. Yang kita usahakan
sekarang ialah untuk kebahagiaan mereka, dan adalah menjadi tanggungjawab
mereka pula untuk menjamin kebahagiaan ini akan berterusan, hingga ke
generasi-generasi yang akan datang.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian, 

14. Sempena dengan perayaan ulang tahun GPMS ini, saya mengucapkan selamat
maju jaya kepada Gabungan dan sekelian ahlinya. Dengan ini juga, saya
dengan sukacitanya, melancarkan perayaan ulang tahun 35 GPMS dan
merasmikan Mesyuarat Agungnya yang ke 35.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu 'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

  


  
Google