home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN TUNKU ABDUL RAHMAN, 
			KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	23/07/83 
Tajuk/Title  	: 	DI PERSIDANGAN PERWAKILAN 
			TAHUNAN GERAKAN 
Yang Berhormat Dato Dr. Lim Kheng Yaik; Presiden Parti GERAKAN,
Ketua-ketua Parti-parti Komponen Barisan Nasional; Yang Berhormat-Yang
Berhormat; Dif-dif Kehormat; Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

Ini adalah kali yang ke tiga berturut-turut saya diberi penghormatan untuk
merasmikan Mesyuarat Perwakilan Tahunan Parti GERAKAN. Saya mengucapkan
terima kasih kepada Dato Dr. Lim Kheng Yaik, Presiden Parti GERAKAN, dan
ahli-ahli Jawatankuasa Kerja sekelian, diatas jemputan, untuk menghadiri
Majlis ini dan penghormatan yang diberikan kepada saya.

2. Tahun lalu, di dalam ucapan saya, saya telah menyentuh tentang kejayaan
Barisan Nasional di dalam Pilihanraya Umum 1982. Saya juga menyentuh
tentang betapa perlunya kewibawaan Barisan Nasional di dalam realiti
politik di Malaysia. Kejayaan Barisan Nasional adalah berdasarkan kepada
keyakinan sebahagiaan besar rakyat Malaysia kepada dasar-dasar yang
dilaksanakan dan kerana mereka berpandangan jauh, mahukan keamanan,
kestabilan dan kemakmuran dan masa depan yang terjamin lagi
bahagia. Sebahagian besar rakyat tidak mahu apa-apa yang boleh mencetuskan
huru-hara yang akan hanya merugikan mereka juga akhirnya.

3. Walaupun sebahagian besar dari rakyat Malaysia inginkan cara hidup yang
aman, selamat dan makmur, ada sebahagian rakyat yang dengan mudah
terpedaya dengan pendirian-pendirian ekstrim beberapa orang yang sanggup
mengungkit isu-isu sensitif dan perkauman bagi tujuan politik mereka. Ini
adalah amat mendukacitakan, kerana taktik politik seperti ini, walaupun
digunakan dalam musim pilihanraya terutamanya, tetapi ia mendatangkan
kegelisahan di kalangan rakyat yang tidak begitu faham dengan kedudukan
dan isu-isu sebenarnya. Dengan mudah perasaan dan sentimen mereka dapat
dibangkit dan dibakar. Ini telah berlaku di Kepayang, Perak dan di Raub,
Pahang, di mana Barisan Nasional telah kehilangan dua kerusi di dalam
pilihanraya kecil kerana parti pembangkang telah menggunakan isu-isu
perkauman.

4. Bagi kita anggota-anggota Barisan Nasional apa yang terjadi di Kepayang
dan di Raub harus menjadi pengajaran kepada kita untuk mengukuhkan lagi
persefahaman dan perpaduan dan toleransi di kalangan Barisan Nasional, dan
meyakinkan rakyat bahawa pendirian ekstrim tidak mempunyai tempat di dalam
politik tanah air kita, dan supaya kita terus berusaha untuk menebus
kembali apa-apa jua kelemahan yang telah meresapi Barisan
Nasional. Sebagaimana yang saya pernah sebutkan di dalam ucapan saya tahun
lalu, kita tidak boleh membiarkan perbezaan pendapat menjadi unsur yang
merenggangkan kerjasama di kalangan parti-parti komponen Barisan Nasional
dan juga ahli-ahlinya. Apa-apa jua usaha dan sumbangan setiap daripada
ahli di dalam Barisan Nasional ke arah kewibawaan Barisan Nasional yang
lebih lagi, akan menjadi pelaburan yang amat bernilai bagi masa depan
negara.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

5. Kerajaan telah menganjurkan beberapa pendekatan dan membuat penyesuaian
dasar bagi membolehkan negara kita mencapai tahap kemajuan dan pembangunan
yang lebih tinggi lagi di masa-masa yang akan datang dan supaya rakyat
akan memperolehi faedah-faedah yang lebih lagi dari pembangunan. Dari apa
yang saya tahu, ramai di antara para pemimpin, pegawai dan orang-ramai
yang keliru, dan kurang faham dengan pendekatan-pendekatan yang
dibuat. Sebenarnya pendekatan- pendekatan, ataupun dasar-dasar ini boleh
difaham dengan mudah jika seseorang membaca dan meneliti tentang apa yang
dimaksudkan dengan sesuatu konsep atau dasar itu. Jikalau tidak faham
sekali baca, hendaklah diulangi lagi supaya dapat dilihat sudut- sudut
yang dipentingkan di dalam sesuatu konsep itu. Ada mereka yang keliru
kerana mereka tidak membaca sendiri tentang konsep ini, dan hanya
mendengar dari orang lain, yang mungkin telah menokok-tambah menurut
selera masing-masing. Ada pula mereka yang membaca secara sepintas lalu
sahaja, dan membiarkan pula imaginasi mereka merangkumi perkara-perkara
yang mungkin tidak disentuh oleh sesuatu konsep. Itulah sebabnya, seperti
saya sebutkan, konsep-konsep ini mesti difaham dan diteliti maksudnya
dengan membaca dan mengulangi membaca tentangnya. Selalunya, asas-asas
bagi memahami konsep-konsep ini terdapat di dalam buku-buku tertentu yang
ada di pasaran.

6. Pandang Ke Timur, misalnya, walaupun beberapa kali saya telah jelaskan
bahawa ia bertujuan untuk mengambil contoh-contoh yang baik dari
negara-negara yang lebih maju dari kita, yang boleh dicontohi, seperti
Jepun dan Korea, khususnya dari aspek-aspek etika kerja, cara pengurusan
dan peningkatan daya pengeluaran, namun masih ramai yang menekankan
kononnya kita ingin menjadikan orang Malaysia seperti orang Jepun, dan
menjadikan negara Malaysia sebagai negeri Jepun. Sebagai bangsa dan negara
yang berdaulat, kita tidak mahu bertuankan sesiapa, dan kita tidak mahu
menjadi seperti sesiapa juga, kerana kita mempunyai identiti kita sendiri,
dan mempunyai maruah kita sendiri. Tetapi, contoh-contoh tidak ada
salahnya jika yang boleh memberi faedah kepada kita, kita ambil, jangan
katakan dari Jepun atau Korea, malahan dari mana-mana juga harus kita
ambil asalkan tidak bertentangan degan asas-asas nilai, kepercayaan dan
sistem kehidupan kita. Ada pula yang membangkitkan soal orang Jepun bengis
ketika perang dulu. Bukan sahaja kita tidak harus tiru kebengisan Jepun
malahan kalau kita pun bengis, kita harus buang kebengisan itu. Ada orang
yang membangkitkan perkara ini kerana takut nanti pisang berbuah dua kali,
maknanya nanti Jepun menjadikan kita mangsa perang sekali lagi dengan
segala kebengisannya. Kalau sesiapa mahu menakluki kita, mereka tidak akan
menanti sama ada kita berbaik dengan mereka atau belajar dari
mereka. Tetapi, kalau kita mencari sebab dan daleh kerana tidak mahu yang
baik, itu amat merugikan.

7. Persyarikatan Malaysia diberi berbagai tafsiran. Konsepnya senang
sahaja, iaitu mengambarkan negara kita seolah-olah dan saya ulangi,
seolah-olah seperti satu badan swasta di mana Kerajaan mempunyai saham dan
kepentingan dan dengan itu sektor awam amat bergantung kepada kejayaannya
dan sepatutnyalah membantu bagi menjayakannya. Ada mereka yang dengan
penuh imaginasi menyatakan projek itu atau program ini sebagai
Persyarikatan Malaysia. Ini tidak tepat. Persyarikatan Malaysia cuma
merupakan satu pendekatan atau "approach". Satu projek seperti projek
usaha-sama dan lain-lain tidak sebenarnya bermakna Persyarikatan
Malaysia. Yang membawa kenyataan kepada konsep ini ialah kerjasama dan
persefahaman di antara anggota-anggota sektor awam dan sektor swasta bagi
membolehkan sektor swasta menjalankan aktiviti-aktiviti mereka lebih
berkesan lagi. Ini bermakna segala kelemahan di dalam sektor awam yang
boleh menjejaskan kelulusan, perjalanan, atau prestasi sektor swasta harus
diatasi dan disingkirkan dan diganti dengan cara-cara dan peraturan baru
yang lebih sesuai dan berkesan. Persyarikatan Malaysia adalah cuma satu
gelaran, supaya senang kita ingat dan senang kita gambarkan. Bagi
menjayakan konsep ini, mestilah ada sikap yang betul-betul positif di
kalangan pegawai-pegawai dan kakitangan sektor awam dan sektor
swasta. Persefahaman dan kerjasama mengikut konsep Persyarikatan Malaysia
tidak bermakna dasar-dasar dan peraturan penting perlu diketepikan.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

8. Baru-baru ini Kerajaan telah menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa
dan Bank Islam. Sebenarnya ramai orang yang kurang faham tentang Islam dan
orang Islam. Orang Islam dikehendaki menjalankan cara hidup mengikut
peraturan-peraturan yang ditentukan di dalam Islam. Jika bagi orang
Kristian mereka ke gereja pada hari Ahad untuk sembahyang, tetapi bagi
orang Islam, sembahyang pada tengah hari, hari Jumaat hanya merupakan satu
dari sembahyang yang jumlahnya sekurang-kurangnya lima kali sehari
mengikut waktu dan disiplin yang ditetapkan. Jadi dalam Islam banyak
sekali amal ibadatnya dan orang Islam perlu patuh kepada
peraturan-peraturan ini, dan bagi membolehkan mereka mematuhinya,
kemudahan-kemudahan tertentu adalah amat perlu. Dalam semua hal orang
Islam mempunyai cara dan peraturan yang tertentu; ini meliputi keseluruhan
hidup mereka. Mereka tidak mempunyai pilihan lain. Begitu juga Islam
mempunyai falsafahnya, dan mungkin di antaranya sama dengan falsafah
kepercayaan-kepercayaan lain, misalnya kesederhanaan, toleransi, keadilan,
kebersihan, persaudaraan dan banyak lagi. Cuma dalam Islam semuanya ini
mempunyai peraturan-peraturan yang amat lengkap. Ini tentulah sukar untuk
diketahui oleh orang bukan Islam yang tidak mempunyai pengetahuan yang
cukup tentang agama ini. Yang penting ialah orang bukan Islam perlu faham
bahawa amalan ajaran Islam oleh orang Islam tidak akan mengganggu
kehidupan orang bukan Islam sehingga menjadi masalah kepada mereka.

9. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa ialah dengan tujuan supaya kita
dapat menghidupkan semula peranan orang-orang Islam sebagai peneroka
ilmu-ilmu baru seperti yang telah dimainkan oleh mereka dalam zaman
kegemilangan Islam. Kita tahu bahawa banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari
sekarang, umpamanya algebra, alchemy, astronomy, beberapa bidang pathology
dan perubatan dan lain-lain diasaskan kepada kaji-selidik pakar-pakar
Islam. Tetapi kerana sebab-sebab tertentu mereka tidak lagi berminat dalam
bidang-bidang pengajian ini dan akibatnya mereka telah ketinggalan di
belakang. Dengan adanya Universiti Islam maka kajian-kajian dalam berbagai
jenis ilmu dapat sekali lagi diterokai oleh cerdik-pandai Islam. Di
samping itu penuntut-penuntut Islam dan bukan Islam bolehlah belajar di
Universiti Islam sama seperti di universiti-universiti lain. Yang mungkin
berbeza sedikit ialah penuntut-penuntut di Universiti Islam dikehendaki
mempelajari tamaddun, kebudayaan dan falsafah Islam dan universiti pula
akan diurus mengikut kehendak-kehendak dan cara-cara yang tidak
bertentangan dengan Islam. Ini semua tidak bermakna bahawa penuntut akan
dipaksa untuk memeluk agama Islam ataupun mengamal ibadat Islam.

10. Bank Islam pula menggunakan prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh
Islam. Prinsip-prinsip ini tidak bertentangan dengan sesiapa pun. Tetapi
ia adalah institusi kewangan untuk semua orang Islam, dan orang bukan
Islam pun boleh menjadi pelanggan asalkan mengikut
syarat-syaratnya. Sebenarnya syarat-syarat ini tidak menghalang orang
bukan Islam untuk menggunakan kemudahan bank ini kerana banyak bidang
pelaburan yang dibolehkan oleh bank ini.

11. Sebenarnya sebagai sebuah negara maju pengetahuan masyarakat bukan
Islam tentang Islam, dan pengetahuan orang Islam tentang
kepercayaan-kepercayaan lain adalah amat penting sekali. Ia akan
membolehkan seseorang memahami realiti politik, sosial-budaya dan ekonomi
di negara kita dengan lebih lagi. Ia juga akan dapat mengelakkan kita dari
sentimen dan emosi yang terbawa-bawa oleh sesuatu berita dan
tanggapan. Memahami tentang kepercayaan orang lain tidak semestinya
menjadikan seseorang mengikut kepercayaan itu. Kita tahu ramai orang bukan
Islam yang menjadi pakar tentang pengajian Islam di banyak universiti dan
mereka tidak menganut agama Islam. Dalam Islam pun tidak ada paksaan
supaya orang lain menjadi Islam.

12. Saya menyentuh perkara ini kerana agama semakin memainkan peranan
penting di arena politik antarabangsa. Orang Islam semakin insaf tentang
kedudukan mereka yang lemah, dan mereka mahu menjadi orang Islam yang
patuh kepada peraturan-peraturan orang Islam dan bebas untuk mengamalkan
ajaran-ajaran Islam. Mengikut Islam orang Islam boleh, dan malahan harus
hidup berbaik-baik dengan orang lain asalkan mereka sendiri terus
mengamalkan segala ajaran Islam, dan dalam keadaan ini keamanan,
kemakmuran dan kestabilan adalah dijamin bagi semua, kerana Islam jelas
sekali agama yang bukan ofensif malahan agama defensif.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

14. Persefahaman dan perpaduan adalah "asset" dan pelaburan yang begitu
penting bagi di Malaysia. Kita mestilah berusaha ke arah ini, dan
perubahan serta penyesuaian perlulah dibuat dari masa ke semasa bagi
mengukuhkan lagi persefahaman dan perpaduan ini. Yang paling penting
sekali ialah di peringkat kepimpinan sendiri, khususnya kepimpinan di
dalam Barisan Nasional. Kita harus lebih mementingkan masa depan dan
kepentingan umum. Jika ini sentiasa menjadi landasan dan perhitungan kita,
saya yakin semua rakyat Malaysia akan mendapat faedah yang berlipat-ganda
lagi di masa akan datang.

15. Saya akhiri ucapan saya dengan mengucapkan kepada tuan-tuan dan
puan-puan sekelian selamat bersidang dan dengan ini juga saya membuka
Mesyuarat Agung GERAKAN yang ke 12 ini dengan rasminya. Terima kasih.

  


  
Google