home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS, ULU 
			KELANG, SELANGOR 
Tarikh/Date 	:	23/07/83 
Tajuk/Title  	: 	DI PERASMIAN KOMPLEKS 
			SAPURA HOLDINGS 
Yang Berhormat-Yang Berhormat; Encik Shamsuddin Abdul Kadir, Pengerusi dan
Pengurus Besar Sapura Holdings; Dif-Dif Kehormat; Tuan-tuan dan puan-puan.

Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Shamsuddin dan
Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Sapura Holdings kerana menjemput saya untuk
merasmikan pembukaan bangunan yang indah ini.

2. Saya berbangga dengan kejayaan Sapura Holdings, satu syarikat
milik-penuh bumiputera yang juga merupakan syarikat tunggal dalam industri
telekomunikasi dan letronik yang diuruskan oleh ahli-ahli perniagaan
bumiputera. Syarikat ini menjadi salah satu bukti kejayaan melahirkan
usahawan bumiputera, selaras dengan matlamat Dasar Ekonomi Baru. Kejayaan
ini menjadi lebih bermakna kerana ianya tidak bergantung kepada subsidi
Kerajaan tetapi kerana kecekapan pengurusan dan usaha gigih pemilik dan
pengurus-pengurusnya.

3. Bumiputera pada amnya masih ramai dalam perkhidmatan awam. Sebahagian
kecil sahaja yang telah meninggalkan perkhidmatan awam untuk memasuki
bidang perniagaan. Kerajaan, pada dasarnya, tiada mempunyai halangan bagi
kakitangan Kerajaan, terutamanya bumiputera, meletakkan jawatan untuk
memasuki sektor perniagaan dan perusahaan. Pengalaman mereka dalam
perkhidmatan awam mungkin membantu mereka mengurus dan mengendalikan
perniagaan. Tetapi, pengalaman dalam sektor awam belum dapat mempastikan
kejayaan; bagi mencapai kejayaan, khususnya dalam dunia perniagaan di mana
terdapat persaingan yang hebat, latihan dalam bidang pengurusan adalah
penting. Kebanyakan kegagalan bumiputera dalam perniagaan berasas kepada
kelemahan yang amat ketara dari segi pengurusan. Tidak ada sesuatu yang
lebih penting dalam perniagaan daripada kecekapan mengurus atau management
skill. Inilah sebabnya yang Kerajaan telah mengadakan rancangan latihan
pengurusan istimewa bagi kakitangan Kerajaan yang ingin memasuki bidang
perniagaan.

4. Ramai pegawai eksekutif Syarikat Sapura ini sendiri terdiri dari bekas
kakitangan Kerajaan, terutama yang pernah berkhidmat sebagai jurutera dan
pegawai profesional. Dengan latarbelakang sebagai pegawai profesional
dahulu dan minat untuk berjaya, saya yakin penyertaan bumiputera dalam
lapangan telekomunikasi dan letronik moden yang menjadi tumpuan Sapura
Holdings akan membawa kejayaan.

5. Di sini patut saya sebut tentang satu fenomena yang boleh menjadi
pelajaran kepada kita. Ramai dari pegawai yang kemudian menjadi peniaga
terpaksa mengadakan perhubungan dengan jabatan-jabatan Kerajaan. Ramai
pula yang mendapati bahawa sikap pegawai Kerajaan terhadap mereka tidak
begitu menggalakkan. Di waktu ini mungkin mereka terfikir akan pentingnya
sikap positif dari pegawai Kerajaan. Tetapi mungkin juga di waktu mereka
sendiri menjadi pegawai Kerajaan dahulu mereka juga tidak memberi layanan
baik kepada peniaga-peniaga yang datang berjumpa mereka. Sekarang mungkin
mereka lebih insaf akan peranan layanan yang baik dari pegawai.

6. Tabiat tidak memberi layanan yang baik ini amatlah merugikan. Sama ada
kita memberi khidmat sebagai pegawai Kerajaan atau swasta, kita biasanya
tidak utamakan layanan yang baik di waktu kita memberinya tetapi
sebaliknya kita berharap kepada layanan yang baik apabila kita jadi
pelanggan. Ini amatlah ganjil. Jika kita perlukan layanan yang baik bagi
diri kita, kita perlulah memberi layanan yang baik kepada pelanggan
kita. Kita harus ingat, walaupun hari ini kita yang memberi khidmat, pada
hari lain kita juga akan menjadi penerima khidmat. Umpamanya pegawai
Kerajaan terpaksa membayar hasil, atau membeli-belah atau makan di
restoran dan sebaliknya. Jika kita semua memberi khidmat yang baik, tidak
akan ada siapa yang akan menerima layanan yang buruk. Ini termasuklah kita
sendiri apabila kita memerlukan layanan.

7. Sama ada kita terlibat dengan 'service industry' atau tidak, kejayaan
kita banyak bergantung kepada layanan yang kita beri. Tidak ada suatu yang
lebih menarik dari layanan yang baik. Syarikat-syarikat penerbangan Timur,
termasuk MAS, tidak mungkin bersaing dengan syarikat negara maju dari segi
jenis kapal terbang, atau jadual atau "frequency" atau bayaran
tambang. Yang menentukan viability dan kejayaan syarikat penerbangan
negara-negara Timur ialah layanan yang diberi dengan senyuman yang
manis. Begitu juga dengan kedai kecil atau penjaja. Makanan yang sedap dan
murah pun tidak mungkin laris jika pelayan menghempaskan pinggan dan
mangkuk ke atas meja dan bercakap kasar. Mungkin pelayan berperasaan
bahawa dianya bukan tuan punya kedai tetapi haruslah kita semua ingat
bahawa gaji kita bergantung kepada maju-mundurnya perniagaan. Janganlah
kerana kita boleh bertindak melalui pertubuhan yang kita sertai, maka kita
anggap tidak perlu lagi kita menolong menjayakan majikan kita. Sebenarnya
lebih maju majikan kita lebih besar kemungkinan kita mendapat pendapatan
yang lebih tinggi.

8. Begitu juga dengan pegawai Kerajaan. Layanan yang baik yang kita beri
sebagai satu amalan biasa bukan sahaja akan dibalas kemudian hari apabila
kita berhenti dari menjadi kakitangan Kerajaan, tetapi ia akan memberi
kepuasan kepada diri kita. Sebagai doktor, ingin saya beri nasihat percuma
iaitu sikap sombong dan selalu masam muka akan membawa penyakit darah
tinggi, sakit jantung dan "ulcer" dalam perut. Tentulah jelas kita tidak
akan rugi jika kita beri layanan dengan muka yang manis dan penuh
kerelaan. Negara di mana rakyat bersedia memberi layanan yang baik akan
menjadi lebih effisien, makmur dan tenteram. Kita adalah sebahagian dari
negara dan kitalah yang menerima nikmat ini.

Tuan-tuan dan puan-puan.

9. Di Malaysia kita terlalu manja dengan Kerajaan. Tiap kali kita
bercadang mengadakan perniagaan, kita tuntut supaya Kerajaan memberi
perlindungan, atau kita diberi kontrek oleh Kerajaan, atau subsidi atau
dikecualikan dari cukai dan lain-lain lagi. Oleh kerana kejayaan kita
bergantung kepada pertolongan kerajaan, maka kita tidak mungkin berjaya di
negara lain di mana Kerajaan asing tidak memberi perlindungan. Ini
bermakna perusahaan dan perniagaan Malaysia tak mungkin bersaing di
pasaran dunia. Ini juga bermakna bahawa pengguna kita terpaksa menanggung
beban semua perniagaan di Malaysia kerana pengguna tidak dapat membeli
barang murah yang diimport atau mendapat faedah dari cukai yang biasanya
dikutip. Inilah sebabnya yang negara seperti Korea dan Taiwan membeli kayu
dari Malaysia untuk diproses, dan keluaran mereka boleh dijual dengan
lebih murah di Malaysia dari barang yang sama yang dibuat di Malaysia dari
bahan keluaran Malaysia sendiri. Kita mungkin membuat tuduhan bahawa
mereka mendapat subsidi Kerajaan mereka, tetapi adalah mustahil bagi
mana-mana Kerajaan memberi subsidi kepada semua barang keluaran
mereka. Hakikat yang tidak dapat kita nafikan ialah hampir semua barang
import adalah lebih murah dari barang buatan Malaysia.

10. Sebenarnya kebolehan negara lain menjual dengan lebih murah berasas
kepada kecekapan mereka mengurus, mengeluar dan memasarkan barangan
mereka. Melalui pengurusan yang cekap mereka dapat mengurangkan kos
pengeluaran. Besarnya perusahaan mereka serta tumpuan mereka kepada
pasaran dunia dan tidak semata-mata dalam negeri, juga menolong menjadikan
barangan mereka lebih "competitive".

11. Di Malaysia apabila sahaja sesiapa teringat untuk berniaga maka
fikiran pertama yang terlintas ialah apa yang Kerajaan mesti buat untuk
menentukan kejayaan rancangan mereka. Sifat ini lebih ketara di kalangan
bumiputera. Dengan itu tidak ada sama sekali percubaan untuk menjadi lebih
efisien dan lebih produktif. Akibatnya ialah perusahaan Malaysia tidak
competitive. Cuma dalam industri perladangan atau 'plantation' dan
melombong bijih timah sahaja yang kita agak competitive. Dalam bidang
manufacturing kita tidak dapat sama sekali bertanding dengan pihak lain
tanpa bantuan Kerajaan.

12. Pertolongan dari Kerajaan adalah seperti tongkat, atau "crutches" bagi
orang yang tempang. Sementara tongkat boleh menentukan ianya dapat
berjalan, tongkat juga menghalangnya dari berlari, bahkan untuk berjalan
laju seperti biasa. Sudah tentu orang yang bertongkat ini tidak mungkin
menang dalam perlumbaan berjalan, apatah lagi perlumbaan lari. Tongkat
boleh diguna buat sementara, tetapi di Malaysia sekali tongkat diguna,
tidak mungkin ianya diketepikan lagi.

13. Demikianlah juga pertolongan dari Kerajaan. Sementara saya mengaku
dalam bidang tertentu dan buat permulaan bantuan Kerajaan mungkin penting,
ianya patut diketepikan secepat mungkin. Pengurus yang cekap boleh membuat
analisa untuk menentukan di mana terdapat kelemahan dan mengatasinya
supaya efisiensi meningkat dan bantuan Kerajaan tidak lagi
diperlukan. Jika tidak maka apa yang dianggap sebagai keuntungan adalah
sebenarnya cukai yang tidak dikutip oleh Kerajaan atau denda yang dipikul
oleh pengguna.

Tuan-tuan dan puan-puan.

14. Walaupun kita telah anjurkan Dasar Pandang Ke Timur lebih dari satu
tahun, kita dapati masih ramai yang tidak faham maksud dan tujuan dasar
ini. Di kalangan ahli-ahli profesional pun ada yang tidak faham. Ada di
antara mereka yang berkata dasar ini merugikan kerana segala kontrek
binaan dan bekalan sekarang ini dimenangi oleh orang Jepun dan orang
Korea. Ada yang menuduh Jepun dan Korea sudah jadi angkuh kerana Dasar
Pandang ke Timur. Ada yang menegur kenapa mereka ini tidak memberi lebih
banyak pertolongan sesudah kita bentuk Dasar Pandang ke Timur.

15. Saya sendiri kurang faham kenapa salah faham ini masih berlaku. Apakah
kerana kita bentuk dasar untuk kita maka orang lain terpaksa lebih
bertanggungjawab. Mereka tidak suruh kita pandang ke arah
mereka. Kenapakah mereka patut disalahkan kalau mereka tidak sambut dasar
kita.

16. Malaysia bukan pengemis. Kita tidak bentuk dasar yang memerlukan orang
lain bertindak. Kita bentuk dasar untuk diri kita dan kitalah yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar itu. Sama ada dasar itu berjaya
atau tidak adalah masalah dan tanggungjawab kita.

17. Dasar Pandang ke Timur tidak bermakna orang lain mesti pikul beban
kita atau mereka akan dapat layanan istimewa. Dasar Pandang ke Timur cuma
bermakna kita akan paling ke Timur untuk melihat dan mempelajari bagaimana
beberapa bangsa Timur berjaya membangunkan negara mereka dan bersaing
dengan bangsa-bangsa lain. Jika mereka ini berjaya tentulah ada
sebab-sebabnya. Inilah yang kita hendak tahu dan kita hendak tiru jika
sesuai dengan kita, dan tidak bertentangan dengan segala nilai-nilai yang
baik yang dijunjung oleh kita.

18. Sebenarnya kita telahpun kenali banyak asas-asas yang menyebabkan
beberapa negara Timur maju. Di antaranya ialah kerajinan, tidak mudah
tawar hati dan kecewa, kesetiaan kepada badan yang menjadi tempat kerja
kita, sabar dan tabah hati, dedikasi terhadap peningkatan daya pengeluaran
dan mutu, kesanggupan belajar dan melatih diri, disiplin dan
bertanggungjawab, security bekerja dan lain-lain lagi yang sedang kita
camkan. Hampir semua ini tidak ada pada kita atau tidak ada
secukupnya. Selama kita mendewa-dewakan Barat banyaklah nilai dan amalan
yang buruk yang telah kita serapkan. Oleh itu memandang dan meniru orang
Timur menjadi begitu sukar sehingga ramai juga dari kita yang menentang
atau kurang senang dengan Dasar Pandang ke Timur.

19. Tujuan Kerajaan mengubah haluan bukanlah sangat kerana kepentingan
Kerajaan. Keadaan sekarang pun tidak merugikan anggota Kerajaan. Tetapi
kejayaan negara tetap akan membawa kebaikan kepada rakyat. Orang-orang
Jepun dan Korea memperolehi pendapatan dan taraf hidup yang lebih rendah
dari kita di masa dahulu. Sebenarnya selepas Perang Dunia Kedua ramai
pekerja Jepun cuma diberi makan sebagai upahan bekerja di kilang dan orang
Korea memakan beras tidak baik supaya beras baik mereka boleh diekspot
untuk tukaran asing. Tetapi sekarang mereka hidup mewah dan
sempurna. Tidak syak lagi bahawa pembaikan taraf hidup mereka berasas
kepada sifat dan sikap yang telah disebut tadi. Jika kita amalkan segala
faktor yang telah disenarai tadi, tidak syak lagi kita juga, iaitu rakyat
akan menikmati kehidupan yang lebih baik. Dasar Pandang ke Timur adalah
untuk rakyat dan rakyatlah yang boleh menentukan kejayaannya.

Tuan-tuan dan puan-puan.

20. Hari ini kita akan rasmikan Kompleks Sapura yang dimiliki oleh Sapura
Holdings, sebuah syarikat bumiputera. Saya diberitahu Syarikat Sapura
Holdings bergerak dalam bidang elektronik, lebih tepat lagi dalam bidang
telecommunications. Bidang ini memerlukan kebolehan dalam teknologi yang
moden dan 'sophisticated'. Tetapi pengetahuan dalam teknologi semata-mata
tidak boleh menjamin kejayaan. Dalam perniagaan kecekapan pengurusan atau
'management' adalah perkara utama. Namun begitu untuk meningkatkan
tambah-nilai (value added) penguasaan teknologi adalah penting. Kita
sering bercakap berkenaan pemindahan teknologi. Sebenarnya pemindahan
teknologi cuma berlaku apabila orang tempatan boleh menggunakan teknologi
tersebut untuk perusahaan sendiri.

21. Saya faham bahawa Sapura Holdings tidak mengambil rakan luar negeri
untuk menumpang teknologi mereka tetapi sebaliknya mereka membeli lesen
untuk mengguna teknologi yang berkenaan. Cara ini akan menentukan
pemindahan teknologi menjadi lebih bermakna. Saya ingin mengucap tahniah
kepada Sapura Holdings kerana kejayaannya.

22. Saya juga ingin mengucap tahniah kepada Sapura Holdings kerana berjaya
mengadakan kilangnya sendiri. Saya yakin ini akan menambah keyakinan
bumiputera dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Setahu saya tidak
banyak pertolongan yang diberi oleh Kerajaan kepada syarikat ini. Walaupun
demikian ia berjaya, yang mana ini membuktikan bahawa orang yang berdiri
atas kaki sendiri bukan sahaja boleh berjaya tetapi sebenarnya kejayaan
mereka lebih tahan daripada mereka yang berjaya semata-mata kerana
perlindungan yang diberi. Saya berdoa supaya sikap "independent" ini akan
kekal dan akan membawa lebih banyak kemajuan.

23. Akhir kata saya dengan sukacitanya merasmikan Kompleks Syarikat Sapura
ini di buka.

  


  
Google