home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	:	DEWAN BANDARAN IPOH, PERAK 
Tarikh/Date 	: 	24/07/83 
Tajuk/Title  	: 	DI PERASMIAN PERHIMPUNAN AGUNG 
			TAHUNAN PEMADAM KEBANGSAAN KE 6 
Yang Berhormat Datuk Rais Yatim, Yang Di Pertua PEMADAM Kebangsaan; Yang
Amat Berhormat Encik Ramli Ngah Talib, Menteri Besar Perak; Yang Amat
Berhormat Menteri-Menteri Besar; Dif-dif kehormat; Tuan-tuan dan Puan-puan
sekelian; Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Di Pertua PEMADAM
kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan di majlis ini
dan seterusnya untuk merasmikan Perhimpunan Agung PEMADAM Peringkat
Kebangsaan.

2. Semenjak Kempen Anti Dadah dilancarkan oleh Kerajaan pada bulan
Februari yang lalu, beberapa langkah dan tindakan bagi mengatasi masalah
ini telah dijalankan. Kerajaan telah meminda undang-undang supaya menjadi
lebih ketat lagi kerana pengedar-pengedar dadah adalah penjenayah yang
tidak berperikemanusiaan dan juga tidak bertimbangrasa, mengancam
keselamatan negara, dan yang melemahkan muda-mudi kita yang menjadi
harapan bangsa dan negara. Akan hancurlah negara ini jika jenayah
pengedaran dadah tidak dapat dihapuskan.

3. Memandangkan perbuatan menyalahgunakan dadah semakin hari semakin
meningkat dan merumitkan, maka jika tindakan tegas tidak diambil dari
sekarang, kemungkinannya wabak dadah di negara ini tidak dapat dikawal
lagi. Di atas kesedaran inilah maka semua kegiatan menentang
penyalahgunaan dadah telah diselaraskan oleh Jabatan Perdana
Menteri. Bahkan Kerajaan menganggap masalah dadah ini sebagai masalah
keselamatan oleh kerana seriusnya ancaman dadah kepada ketahanan dan
keselamatan negara.

4. Program yang tersusun telah dilaksanakan di semua peringkat oleh
agensi-agensi Kerajaan yang berkenaan dan saya berbangga kerana PEMADAM
juga telah dilibatkan dengan tugas dan tanggungjawab menentang
dadah. Walaupun begitu, Kerajaan belum berpuas hati dengan tindakan
memerangi wabak dadah setakat ini. Usaha-usaha menentang perbuatan yang
paling buruk ini perlulah dilipat-gandakan, malahan setiap anggota
masyarakat di negara ini hendaklah sentiasa berwaspada dan sentiasa
bersungguh-sungguh membenteras kegiatan dadah di negara ini. Masyarakat
hendaklah bersama-sama tampil ke hadapan untuk menyertai memperhebatkan
usaha menentang perbuatan yang sangat merbahaya dan terkutuk ini.

5. PEMADAM dewasa ini terlibat dalam beberapa kegiatan membantu Kerajaan
menghapus penyalahgunaan dadah. Antaranya ialah kempen penerangan melalui
ceramah, pameran, penayangan filem, penyebaran bahan bacaan, kursus,
seminar, seliaan serta juga aspek pemulihan atau
'rehabilitation'. Kerajaan telah memikirkan bagaimana PEMADAM dapat
memberi sumbangan yang lebih berkesan lagi sekiranya PEMADAM sebagai badan
sukarela dapat menumpukan tenaganya dalam aspek-aspek tertentu.

6. PEMADAM bolehlah meneruskan peranannya dalam aspek-aspek penerangan
bagi menghindarkan penyalahgunaan dadah seperti yang terdapat masa
ini. Walau bagaimanapun, persoalan utama ialah sama ada PEMADAM harus
terlibat dalam usaha pemulihan penagih-penagih. Kerajaan berpendapat
PEMADAM seharusnya lebih menumpukan tenaganya kepada usaha-usaha jagaan
lanjut, atau 'after care counselling', bagi penagih-penagih yang telah pun
menjalani pemulihan di beberapa pusat di seluruh negara.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

7. Usaha-usaha pemulihan berkehendakkan wang yang banyak dan kakitangan
yang ramai. PEMADAM tentu dapat memahami hal ini oleh kerana Pusat-pusat
Pemulihan PEMADAM, seperti di Sungai Besi, terpaksa mendapat bantuan
kewangan dan kakitangan Kerajaan. Dengan itu usaha-usaha pemulihan oleh
PEMADAM dewasa ini bolehlah diserahkan sahaja kepada agensi-agensi
Kerajaan supaya dapat diselaraskan dengan pusat-pusat pemulihan Kerajaan
di tempat-tempat lain seperti di Tampoi, Besut, Bukit Mertajam dan Pusat
Serenti di Tampin, Melaka.

8. Penagih-penagih dadah selepas menjalani kursus pemulihan berkehendakkan
perhatian dan bantuan keluarga dan masyarakat yang benar-benar memahami
masalah mereka. Ibu bapa dan keluarga mesti memahami emosi mereka yang
pernah menagih dadah. Ahli-ahli PEMADAM yang terdiri dari anggota
masyarakat setempat dapat memberi penerangan dan pengajaran kepada ibu
bapa dan keluarga bekas penagih.

9. Masyarakat setempat mempunyai peranan yang berat terhadap bekas
penagih-penagih dadah. Anggota masyarakat tidak patut mencemuh atau
melakukan perkara-perkara yang mendatangkan tekanan kepada jiwa mereka. Di
sini juga ahli-ahli PEMADAM setempat berperanan memberi penerangan dan
tunjuk ajar. Masa yang kritikal bagi mereka ialah enam bulan pertama
selepas keluar dari pusat pemulihan; bahkan mereka akan berkehendakkan
sokongan moral setahun-dua selepas itu. Bahaya yang terbesar sekali di
waktu ini ialah rakan-rakan mereka yang lama yang telah memperkenalkan
dadah kepada mereka dan masih belum dipulih dari jenayah dadah.

10. Di samping itu ahli-ahli PEMADAM dapat membantu mencari pekerjaan bagi
bekas-bekas penagih ini. Bagi mereka yang memerlukan sesuatu kemahiran,
ahli-ahli PEMADAM dapat membantu dengan menghubungi agensi-agensi Kerajaan
atau badan-badan tertentu bagi mereka menjalani latihan, seperti di
bengkel-bengkel. Saya difahamkan terdapat ahli-ahli PEMADAM yang telah pun
menjadi saudara angkat kepada bekas-bekas penagih di bawah skim saudara
angkat, atau 'adoptive scheme'. Ini merupakan satu aspek jagaan lanjut
yang terpuji dan harus diberi penekanan oleh PEMADAM. Bekas penagih dadah
mempunyai masalah-masalah peribadi yang sudah tentu memerlukan seseorang
yang penuh simpati untuk meluahkan perasaan dirinya dan seseorang yang
dapat membantu mengatasi masalah mereka.

Tuan-tuan dan puan-puan sekelian.

11. Peranan-peranan seperti ini tidaklah memerlukan PEMADAM peringkat
kebangsaan mengumpulkan wang yang banyak bagi membiayainya. Pendek kata,
peranan ini lebih bercorak usaha kebajikan. Bezanya, ahli-ahli PEMADAM
dapat menyampaikan pengetahuan dan tunjuk ajar yang berterusan pada
masyarakat setempat. Peranan jagaan lanjut ini pun memerlukan tenaga dan
dedikasi yang tinggi dari ahli-ahli PEMADAM, yang lebih dari
penyelenggaraan pusat-pusat pemulihan dan aktiviti lain yang sekarang
diurus oleh Kerajaan. Justeru itu, usaha-usaha PEMADAM sebagai badan
sukarela tidak akan berkurangan atau menjadi kurang penting. Sebaliknya
peranan ini adalah peranan yang tidak mungkin dimainkan oleh Kerajaan.

12. Saya berharap ini akan dijadikan panduan dalam menyusun program
PEMADAM sebagai badan sukarela pada tahun-tahun yang akan datang. Walau
bagaimanapun Kerajaan tidak bercadang untuk mengambil alih Pusat Pemulihan
PEMADAM di Sungai Besi sehingga pada tarikh yang difikirkan sesuai.

13. Sekarang terpulanglah kepada masyarakat untuk sama-sama memikul
tanggungjawab membantu usaha-usaha Kerajaan dengan menjadi ahli
PEMADAM. Seseorang ahli baru perlu diberi pengetahuan terlebih dahulu
mengenai dadah dan selepas itu dapat membantu berkhidmat dengan PEMADAM
untuk masyarakat. Saya juga berharap lebih banyak lagi firma-firma,
yayasan pengajian tinggi dan sekolah-sekolah akan menjadi ahli
PEMADAM. Setakat ini bilangan firma-firma yang menjadi ahli PEMADAM
tidaklah begitu memuaskan. Penyertaan lebih ramai anggota masyarakat dan
institusi-institusi awam dan swasta akan membolehkan PEMADAM bergerak
dengan lebih berkesan lagi.

14. Kita harus memahami bahawa pembenterasan masalah dadah tidak akan
dapat dijayakan tanpa penglibatan masyarakat. Kerajaan amat sedar betapa
seriusnya ancaman dadah ini, dan jika tidak dibendung, sudah tentu
menjejaskan rancangan-rancangan pembangunan dan ekonomi dan akhirnya
kestabilan negara ini. Kerajaan juga menyedari hakikat dan hasrat PEMADAM
dalam menjalankan usaha-usaha membenteras wabak dadah selama ini.

15. Saya berharap perhimpunan ini dapat mencari idea-idea baru bagi
membenteras dadah di negara kita ini. Dengan ini saya dengan sukacitanya
membuka Perhimpunan Agung Tahunan PEMADAM Kebangsaan Ke Enam ini dengan
rasminya.

  


  
Google