home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	:  
Tarikh/Date 	: 	31/08/83 
Tajuk/Title  	: 	BERSEMPENA DENGAN PERMULAAN 
			RANGKAIAN KEDUA TELEVISYEN MALAYSIA 
			KE SABAH DAN SARAWAK 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam bahagia kepada
tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati.

Sebentar lagi rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak akan dapat secara
langsung mengikuti siaran Rangkaian Kedua Televisyen Malaysia. Dengan
sampainya siaran Rangkaian Kedua ini ke Sabah dan Sarawak, kita telah
berjaya membina dan menggunakan satu lagi jambatan yang akan mengeratkan
hubungan silaturahim di antara rakyat negara kita.

2. Televisyen mula wujud di negara kita 20 tahun yang lalu, mula-mulanya
di Semenanjung. Dalam tahun 1971, siaran televisyen diluaskan ke Sabah,
dan diluaskan lagi bagi meliputi seluruh negara dalam tahun 1978, apabila
Rangkaian Pertama diperluaskan ke Sarawak. Kebanyakan negara yang sedang
membangun lazimnya mengendali satu rangkaian siaran televisyen, kadangkala
di kawasan-kawasan tertentu sahaja, tetapi dalam masa yang singkat, kita
di Malaysia telah berjaya mengadakan siaran televisyen yang meliputi
seluruh negara melalui dua rangkaian. Ini adalah satu perkembangan dan
kemajuan yang boleh kita banggakan.

3. Perkembangan dan kemajuan teknologi amat mengkagumkan. Bukan lagi
menjadi perkara ajaib bagi manusia berada di angkasa lepas dan balik ke
dunia. Dunia secara beransur-ansur sudah menjadi kecil. Perjalanan yang
pantas dari satu tempat ke satu tempat yang dipisah oleh benua,
gunung-ganang dan lautan yang luas sudah tidak menjadi masalah. Manusia
boleh berhubung di antara satu dengan lain, walau beribu batu jauhnya
sekalipun boleh dibuat dalam sekelip mata. Inilah perkembangan dan
kemajuan yang nyata yang dibawa oleh teknologi letronik.

4. Wujudnya siaran televisyen yang meliputi seluruh negara kita adalah
dalam kontek perkembangan dan kemajuan ini. Sungguhpun lautan luas
memisahkan Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak, kemajuan teknologi yang
mencipta satelit telah boleh kita jadikan jambatan yang menghubungi kita
semua. Dengan adanya siaran rangkaian kedua, maka bertambahlah peluang
menerima penerangan, pengetahuan dan hiburan bagi saudara-saudara di Sabah
dan Sarawak, sama seperti yang diperolehi oleh saudara-saudara kita di
Semenanjung.

5. Untuk mewujudkan siaran rangkaian kedua ke seluruh negara, kita telah
mendirikan tujuh lagi stesyen pemancar di Sabah dan tujuh lagi di
Sarawak. Kita juga menggunakan kemudahan satelit, selain dari mendirikan
stesyen satelit bumi, untuk menjamin kejayaan siaran. Lebih kurang 46 juta
ringgit telah dibelanjakan. Kira-kira 25 juta ringgit daripadanya ialah
untuk mendirikan pemancar televisyen dan segala kelengkapan yang
diperlukan oleh RTM. Sebelas juta ringgit digunakan untuk mendirikan alat
penyambung gelombang mikro, atau 'microwave link', dan alat-alat yang
berkenaan, supaya pancaran siaran sampai dari satu tempat ke satu
tempat. Lebih kurang 9 juta ringgit pula dibelanjakan untuk mendirikan
stesyen satelit bumi.

6. Walaupun perbelanjaan adalah begitu besar, Kerajaan menganggap ianya
adalah satu pelaburan yang tidak dapat dinilai untuk menjamin perpaduan
kebangsaan dan perhubungan rapat masyarakat majmuk di Malaysia. Proses
integrasi ataupun perpaduan kebangsaan sudahpun meliputi semua bidang
seperti sukat dan timbang yang menggunakan sistem metrik, waktu standard,
dan sekarang, siaran televisyen.

7. Oleh kerana dunia ini semakin kecil dan perhubungan manusia semakin
pantas, bagi negara Malaysia yang tidak begitu luas kawasannya, waktu yang
sama itu memudahkan media letronik kita berkhidmat kepada negara.

8. Dengan wujudnya siaran rangkaian kedua ke seluruh negara, yang nyata
ialah penduduk-penduduk di Sabah dan Sarawak sekarang mempunyai lebih dari
satu rangkaian televisyen untuk dipilih. Dengan demikian banyaklah lagi
pengetahuan yang dapat ditimba. Pandangan sudah tentu semakin luas,
kawasan pedalaman sudah tidak lagi terpencil dari ibu negara serta,
perkembangan semasa dapat dilihat dan diikuti secara sepontan di mana-mana
sahaja di negara ini. Dengan adanya peluang menyaksi lebih banyak
rancangan di peti televisyen, adalah diharapkan supaya contoh-contoh yang
sesuai akan dijadikan teladan untuk membaiki cara hidup kita dari segi
rohaniah dan jasmaniah. Rancangan-rancangan dengan penerangan adalah asas
bagi melepaskan rakyat daripada pandangan yang sempit dan pemikiran yang
cetek. Dengan tersebarnya siaran televisyen ke seluruh negara adalah
diharapkan ianya akan merupakan sebagai 'catalyst' untuk membawa kemajuan
kepada kawasan-kawasan yang jauh dan terpencil.

9. Sambil menyaksikan perkara-perkara baru dan kemajuan semasa yang
mengkagumkan yang mungkin mengubah sikap dan pandangan, janganlah kita
lalai akan betapa besar nilai seni, budaya dan tradisi yang kita warisi
turun temurun. Tiada gunanya kita berbangga dengan kemajuan dan
perkembangan teknologi moden, sekiranya kita membelakangkan warisan
kita. Melalui televisyen juga dapatlah kita melihat dan menikmati seni dan
tradisi yang begitu banyak di negara kita. Jambatan yang baru dibina ini
bukan sahaja menghubung saudara di merata tempat di tanahair kita, tetapi
juga menjadi penghubung untuk memupuk tradisi silam supaya tidak luput
dimakan zaman, supaya dapat dijadikan kemegahan kita semua. Tradisi budaya
kita yang kaya inilah yang mewujudkan identiti bangsa dan negara kita.

10. Akhirnya, saya ucapkan selamat menonton Rangkaian Kedua Televisyen
Malaysia kepada semua penduduk negeri Sarawak dan Sabah.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
dan terima kasih.

Pejabat Perdana Menteri, Kuala Lumpur.

  


  
Google