home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN TUNKU CANSELOR, UNIVERSITI 
			MALAYA, KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	:	03/09/83 
Tajuk/Title  	: 	DI PERASMIAN PERAYAAN HARI KOPERASI 
			ANTARABANGSA KE-61 DAN PERSIDANGAN 
			KEBANGSAAN ANGKASA KE-5, 
Yang Berbahagia Profesor di-Raja Ungku Abdul Aziz, Yang di-Pertua
Angkasa; Dif-dif Kehormat; Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati
sekalian.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua dan pemimpin-pemimpin
ANGKASA kerana menjemput saya berucap dan merasmikan Perayaan Hari
Koperasi Antarabangsa ke-61 dan Persidangan Kebangsaan ANGKASA yang ke-5
ini.

2. Sebagaimana saudara saudari maklum, istilah koperasi merupakan satu
istilah baru, dan apa yang dipanggil koperasi sekarang dahulunya dikenali
sebagai syarikat kerjasama.

Sama ada kita panggil institusi ini sebagai koperasi atau syarikat
kerjasama tidaklah penting; yang penting ialah asas konsep ini, iaitu
kerjasama.

3. Kerjasama memang penting di dalam apa-apa jua bidang. Sebagai ahli
politik yang bertanggungjawab terhadap urusan negara, saya anggap
kerjasama sebagai satu perkara yang amat penting bagi sesebuah masyarakat
dan sesebuah negara. Ini mungkin mengingatkan kita kepada pepatah,
"bersatu kita teguh, bercerai kita roboh". Di dalam pentadbiran, kita
sering mendengar konsep "coordination" dan "integration" yang juga
menggambarkan betapa perlu dan pentingnya persefahaman dan kerjasama di
dalam sesuatu urusan, tidak kira sama ada urusan itu urusan negara atau
pentadbiran ataupun urusan perniagaan, sosial dan lain-lain.

4. Apabila memperkatakan tentang pembangunan, saya sering menggesa
penglibatan semua pihak dan kerjasama serta sokongan rakyat. Begitu juga
bila saya membuat ucapan-ucapan tertentu saya sering kali menegaskan
betapa pentingnya kerjasama bagi menjayakan sesuatu. Baru-baru ini,
sebagaimana saudara saudari maklum, Kerajaan telah mengutarakan satu
konsep yang dikenalkan sebagai Persyarikatan Malaysia, yang mana asasnya
juga adalah persefahaman dan kerjasama, tetapi di sini kerjasama yang
dimaksudkan ialah kerjasama antara sektor awam dengan pihak
swasta. Tujuannya tidak lain melainkan untuk membolehkan seluruh negara
meningkatkan prestasinya. Oleh itu apabila saya dijemput untuk berucap
kepada saudara saudari yang menjadi ahli, penyokong dan peminat gerakan
koperasi atau syarikat kerjasama saya berasa sangat gembira.

5. Sebagaimana saudara saudari maklum, ada tiga pilihan dalam mengusahakan
kegiatan ekonomi. Cara yang pertama ialah di mana kegiatan ekonomi diserah
untuk diuruskan oleh pihak swasta sama ada dalam bentuk bersendirian,
perkongsian atau bersyarikat. Cara yang kedua ialah di mana Kerajaan
sendiri, secara langsung atau melalui agensi-agensi yang ditubuhkannya,
menjalankan kegiatan ekonomi. Cara yang ketiga ialah melalui syarikat
kerjasama atau koperasi. Tiap-tiap satu mempunyai kebaikan dan
kelemahannya masing-masing. Di negara kita ketiga-tiganya wujud, dan
pilihan mengenai bentuk bagi menguruskan sesuatu kegiatan ekonomi itu
adalah terletak kepada penajanya.

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian, 6. Konsep koperasi bukanlah satu perkara
asing bagi masyarakat Melayu khususnya, dan masyarakat Malaysia amnya,
malah ia menjadi satu ciri di dalam kebanyakan masyarakat. Konsep
gotong-royong yang begitu popular di dalam masyarakat kita telah wujud
zaman berzaman. Tetapi, dalam kehidupan kita konsep gotong-royong lebih
merupakan konsep sosial dan sosio-ekonomi. Ini mungkin disebabkan oleh
struktur sosial masyarakat kita di mana apa-apa jua kegiatan mempunyai
dimensi sosialnya yang penting. Ini juga mungkin menjadi salah satu punca
kepada kelemahan koperasi di dalam kegiatan ekonomi kerana ada pihak-pihak
yang lebih menganggapnya sebagai jentera sosial.

7. Saya harap perkara ini mendapat perhatian ahli-ahli dan peminat-peminat
koperasi. Di dalam perusahaan koperasi semua ahli harus terlibat bagi
menjayakannya. Urusan koperasi tidak harus dibiar dan diserahkan
bulat-bulat kepada ahli-ahli jawatankuasa sahaja tanpa ahli-ahli biasa
mengambil peranan dan mengambil tahu tentang perniagaan koperasi
itu. Begitu juga tidak harus ada mereka yang menjadi "penumpang" atau
"ahli tidur" di kalangan peserta koperasi.

8. Sesebuah koperasi bukanlah perniagaan perseorangan, perniagaan kesemua
ahli. Oleh itu semua ahli koperasi harus sentiasa berusaha membuat
sumbangan dan memberi kerjasama bagi menjayakan koperasi dan mendatangkan
manfaat kepada sekalian ahli. Seseorang ahli tidak harus mementingkan apa
yang ia akan perolehi daripada menjadi ahli, tetapi sebaliknya apakah yang
dapat disumbangkannya terhadap koperasi. Akhirnya sumbangan seseorang ahli
akan mendatangkan faedah kepada dirinya juga.

9. Satu sifat semula jadi manusia ialah mengutamakan kepentingan diri. Ini
tidak menjadi masalah. Tetapi kebanyakan daripada kita tidak tahu di mana
duduknya kepentingan kita. Sebabnya dalam kumpulan-kumpulan kita, kita
sering mengambil tindakan yang sebenarnya membelakangkan kepentingan kita
sendiri secara tidak sedar. Kesedaran cuma timbul apabila tiba perhitungan
terakhir.

10. Dalam koperasi umpamanya, jawatankuasa, setiausaha, bendahari dan
lain-lain pengurus kerap mengambil tindakan yang menguntungkan diri dalam
jangka pendek. Mereka tidak ambilkira bahawa tidak dapat tidak,
penyelewengan akan dapat dikesan akhirnya. Apabila ini berlaku maka bukan
sahaja koperasi akan rugi atau hancur tetapi mereka yang terlibat juga
akan mengalami kerugian. Kerugian mereka adalah lebih besar kerana
kepercayaan masyarakat kepada mereka akan hilang, dan mungkin akan
menghadapi berbagai tuduhan, bahkan akan dihukum mengikut undang-undang.

11. Kadang-kadang sementara jawatankuasa dan anggota lain menjalankan
tugas dengan sempurna, ada ahli atau kumpulan ahli yang berasa irihati,
lalu mencari jalan untuk mengambil alih koperasi. Niat mereka mungkin
baik, mungkin tidak. Tetapi kerap juga berlaku di mana koperasi diambil
alih oleh ahli-ahli yang tidak cekap dan tidak bertanggungjawab dan
akhirnya hancurlah koperasi.

12. Sebenarnya jika pengurus-pengurus koperasi menjalankan tugas mereka
dengan jujur mengikut peraturan, koperasi tetap akan berjaya dan semua
pihak, terutama pengurus-pengurus akan dapat merasai nikmat yang
berterusan. Tentulah jelas di mana duduknya kepentingan diri dalam
koperasi. Apa yang menguntungkan kumpulanlah, yang akhirnya lebih
menguntungkan diri seseorang.

13. Seperti yang kita maklum, semenjak satu setengah tahun yang lalu,
dengan inisiatif dan dorongan Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar,
Yang Berhormat Datuk Sanusi Junid, Kerajaan telah melancarkan satu era
yang diberi nama Era Baru Koperasi. Sesuai dengan semangat era baru ini,
semua badan koperasi telah diarah untuk mengadakan mesyuarat agungnya dan
membentangkan akaun yang telah diaudit kepada ahli-ahlinya setiap tahun
atau secara tetap. Hampir semua koperasi telah mematuhi arahan ini. Begitu
juga pengurusan telah diperkemas dan dengan sendirinya telah memberi kesan
positif terhadap perjalanan koperasi, manakala hak dan kuasa para ahli
juga telah mendapat pengakuan dan penghormatan yang wajar.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 

14. Saya rasa ini adalah masa yang sesuai untuk menjelaskan beberapa aspek
dasar koperasi dan juga memberi petunjuk tentang peranan koperasi di dalam
pembangunan ekonomi pada tahun-tahun akan datang.

15. Penubuhan sesebuah koperasi mestilah didorong oleh cita-cita untuk
melibatkan diri di dalam sesuatu kegiatan ekonomi dengan cara
kerjasama. Ia tidak harus ditubuh dengan tujuan untuk mengelakkan cukai
atau kawalan oleh mana-mana Jabatan atau agensi Kerajaan. Begitu juga
koperasi tidak harus dijadikan batu loncatan ke syarikat swasta. Koperasi
bukanlah tempat untuk mencari kekayaan dengan membiarkan orang lain
menjalankan kerja dan kita menumpang menikmati untung atau mencari faedah
dari tambahan nilai modal, atau "capital gain".

16. Koperasi wujud untuk memberi perkhidmatan kepada seluruh
ahlinya. Koperasi boleh melibatkan diri di dalam banyak kegiatan dan
sekiranya sesebuah koperasi dijalankan dengan baik semua ahli akan
mendapat perkhidmatan yang baik, malahan faedah-faedahnya juga akan
dinikmati oleh masyarakat umum. Melalui gerakan koperasi, ahli-ahli akan
berpeluang mempelajari selok-belok perniagaan dan soal-soal ekonomi di
samping memupuk persefahaman dan perpaduan. Oleh itu, gerakan koperasi di
sekolah-sekolah dan di kalangan golongan-golongan dan lapisan masyarakat
tertentu dapat membantu Kerajaan dalam beberapa hal bagi mewujudkan
masyarakat Malaysia yang gigih berusaha, sanggup bekerjasama dan berdikari
di dalam mengejar kemajuan dan kejayaan.

17. Koperasi tidak wujud untuk mencapai keuntungan yang besar. Matlamat
asasnya ialah sebagai contoh untuk memberi perkhidmatan yang bersih, cekap
serta amanah dan menguntungkan ahli-ahlinya. Koperasi harus menjadi badan
yang dapat mengurangkan sedikit beban ahli-ahlinya yang boleh dibuat
melalui beberapa keistimewaan kepada ahli. Umpamanya, pembelian
barang-barang secara borong dan jualan dengan harga yang berpatutan, tanpa
komisyen orang tengah. Dengan cara ini ahli-ahli akan lebih berminat untuk
menjadi pelanggan koperasinya, yang mana ini akan menjamin kejayaan
koperasi.

18. Gerakan koperasi boleh menolong menurunkan kos sara hidup. Walaupun
peranan orang tengah tidak mungkin dihapuskan sama sekali, tetapi
penglibatan mereka dapat dikurangkan. Demikian juga pembelian secara
borong boleh merendahkan kos. Semua ini akan menolong pengguna-pengguna
terutama mereka yang berpendapatan rendah. Tetapi ini semua adalah teori
koperasi. Teori ini tidak akan membuahkan hasil yang dicita-citakan
melainkan ada keikhlasan, kejujuran dan amanah oleh semua pihak yang
terlibat.

19. Adalah menjadi dasar Kerajaan untuk melihat gerakan koperasi berjaya
di negara kita. Namun demikian adalah menjadi tugas dan tanggungjawab
gerakan koperasi di negara kita sendiri untuk mempertingkatkan kemampuan
pengurusannya supaya dapat membimbing gerakan koperasi dengan lebih
teratur dan berkesan.

20. ANGKASA telah memimpin gerakan koperasi di Malaysia selama dua belas
tahun. Saya berbangga kerana pemimpin-pemimpin ANGKASA tidaklah seperti
pemimpin koperasi-koperasi besar yang lain yang menerima honorarium yang
agak lumayan tiap-tiap bulan, atau sehingga ribuan ringgit tiap-tiap
tahun. Semua pemimpin ANGKASA menjadi teladan yang baik apabila mereka
berkhidmat dengan tidak menuntut apa-apa honorarium atau saguhati. Ini
harus dicontohi oleh semua koperasi yang besar oleh sebab perkhidmatan
sukarela adalah menjadi asas penting semangat koperasi yang tulen.

21. Saya berharap sekalian pemimpin gerakan koperasi Malaysia akan
mengkaji dan merenung nilai sebenar koperasi di negara kita. Saya berharap
semua pegawai Kerajaan akan memandang gerakan koperasi sebagai satu
daripada jentera negara untuk mencapai pembangunan ekonomi, serta
menjayakan Dasar Ekonomi Baru.

22. Akhirnya, sekali lagi saya berharap dan berseru agar semangat
"bekerjasama" di kalangan ahli-ahli dan pemimpin-pemimpin gerakan koperasi
di negara kita akan terus menyala dan berkobar, semoga gerakan koperasi
akan lebih kemas dan cekap dan akan memberi manfaat yang maksimum kepada
semua pihak.

23. Dengan seruan dan harapan ini, dengan sukacitanya saya merasmikan Hari
Koperasi Antarabangsa Yang ke-61 dan Persidangan Kebangsaan ANGKASA Yang
ke-5 ini.

Terima Kasih.

  


  
Google