home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	MELALUI RADIO DAN 
			TELEVISYEN MALAYSIA 
Tarikh/Date 	: 	06/10/83 
Tajuk/Title  	: 	SEMPENA AWAL MUHARAM 1404 
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala, kerana dengan
limpah kurnia dan izinNya, dapat kita bersama-sama sekali lagi menyambut
tahun baru Hijrah.

Bersempena dengan ketibaan tahun baru Hijrah 1404 saya mengambil
kesempatan mengucapkan selamat menyambut tahun baru kepada semua rakyat,
khususnya muslimin muslimat sekalian.

2. Awal Muharam yang menandakan awal tahun Hijrah mempunyai erti yang amat
besar bagi umat Islam. Hijrah Rasulullah s.a.w. dari Kota Mekah ke Madinah
bukanlah satu tindakan seorang yang ingin menyelamatkan diri tetapi
sebaliknya sebagai tindakan untuk menyusun strategi bagi menjamin
keselamatan dan kemenangan Islam dalam jangka panjang. Dengan itu
peristiwa Hijrah adalah satu peristiwa yang harus membawa banyak
pengajaran kepada umat Islam dalam menghadapi berbagai cabaran hidup di
dunia.

3. Kalau diteliti, keseluruhan perjuangan Rasulullah s.a.w. merupakan satu
gabungan tindakan yang berasaskan kepada prinsip-prinsip Islam yang tulen
iaitu sentiasa berikhtiar, sabar dan tidak putus asa, dan sentiasa
berserah kepada Allah Subhanahu Wataala. Hijrah Rasulullah s.a.w.

adalah dengan tujuan untuk mempertahankan agama Allah serta nilai-nilai
murni Islam, bukan kerana takut ataupun kerana angkuh. Hijrah Rasulullah
s.a.w. menandakan titik perubahan dan perkembangan tulen umat
manusia. Dengan hijrah inilah lahir satu sistem hidup bermasyarakat yang
sempurna, yang mengubah kekuatan umat Islam daripada satu umat yang lemah
kepada satu umat yang kuat dan berkemampuan, menjadikan umat Islam yang
tidak mempunyai sebarang identiti berjaya membangun sebuah masyarakat
dengan sistem pemerintahan yang tersendiri yang menjamin keselamatan umat
Islam serta bukan Islam.

4. Bagi kita di Malaysia peristiwa Hijrah Rasulullah s.a.w. memberi
pengajaran yang banyak. Salah satu daripada pengajaran yang amat berguna
kepada kita sebagai sebuah negara berbilang kaum dan agama ialah bagaimana
Rasulullah s.a.w. dapat menyusun satu masyarakat Madinah yang terdiri
daripada berbagai kaum dan kepercayaan menjadi satu masyarakat yang
bersefahaman, bersatu dan hormat menghormati. Rasulullah s.a.w. telah
membukti dan mempraktikkan Islam sebagai satu sistem hidup bermasyarakat
yang berasaskan persaudaraan dan keadilan sosial. Bukan sahaja umat Islam
yang menerima sistem hidup ini malahan mereka yang bukan Islam juga turut
patuh kepada nilai-nilai Islam yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai
mulia yang universal.

5. Kejayaan yang dicapai oleh Rasulullah s.a.w. dalam peristiwa Hijrah ini
ada hubungannya dengan perjanjian damai Hudaibiah iaitu dengan Arab
Quraisy Mekah, di mana di peringkat awal terdapat bantahan-bantahan yang
disuarakan oleh para sahabat, seolah-olah tidak percaya kepada pucuk
pimpinan. Cara halus dan sikap tolak ansur Rasulullah s.a.w. berjaya
menghasilkan keputusan yang cemerlang yang pada akhirnya menghilangkan
rasa tidak puas hati di kalangan para sahabat. Penerimaan Rasulullah
s.a.w.

terhadap perjanjian tersebut adalah satu langkah jangka panjang yang
bijak, yang penuh perhitungan serta dengan sifat kesabaran. Kita
perhatikan bahawa semua ini menjadi panduan bagi kaum Muslimin mengamalkan
sikap terbuka dan sabar dalam menghadapi apa-apa jua keadaan dan cabaran.

6. Daripada kepimpinan Rasulullah s.a.w. yang diteladani oleh para sahabat
dan umat Islam ketika itu, satu peradaban yang tinggi telah dapat
dilahirkan dalam satu tempoh yang pendek sahaja. Selepas kepimpinan
Rasulullah s.a.w. dan khalifah-khalifah yang awal, telah muncul berbagai
pentafsir yang menjadikan agama Islam begitu kompleks dan
mengelirukan. Jika pada hari ini umat Islam hidup merana, berpecah dan
bersengketa sesama sendiri, sebabnya bukanlah kerana agama Islam tetapi
kerana bermacam tafsiran yang dibuat oleh berbagai orang yang
berkepentingan. Sekiranya umat Islam ingin mencapai kejayaan yang didapati
di zaman Rasulullah s.a.w., yang diperlukan ialah amalan sifat, taktik,
strategi dan diplomasi yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad s.a.w. serta para
sahabatnya.

7. Bagi kita di Malaysia, usaha bagi mencapai kejayaan adalah di tangan
kita -- umat Islam dan rakyat yang berpegang kepada prinsip kesejahteraan,
kemakmuran dan hidup berharmoni. Usaha-usaha Kerajaan adalah untuk
menjamin amalan nilai-nilai murni Islam di kalangan umat Islam dan amalan
nilai-nilai universal yang baik di kalangan bukan Islam supaya wujud satu
bangsa dan umat manusia yang bertamadun tinggi. Usaha-usaha ini bukan
sahaja memberi manfaat kepada masyarakat Islam, tetapi juga kepada
masyarakat bukan Islam. Dengan itu masyarakat bukan Islam tidak seharusnya
menaruh prasangka terhadap usaha-usaha ini.

Kepada masyarakat Islam sendiri, nilai-nilai Islam hendaklah benar-benar
diikuti dan diamalkan, kerana ianya merupakan perkara wajib dan menjadi
contoh kepada seluruh anggota masyarakat di negara ini. Umat Islam tidak
akan dihormati dan dijadikan contoh selagi umat Islam sendiri tidak
sanggup menunjukkan kewibawaan agama Allah, dengan jujur dan ikhlas.

8. Keagungan Islam dengan nilai-nilai murni dalam ajarannya, tidak hanya
terbatas kepada keperluan akhirat sahaja tetapi merangkumi kehidupan
duniawi. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu Wataala
berfirman yang bermaksud: "Dan tuntutlah bersungguh-sungguh melalui segala
kurniaan Allah kepada mu itu keselamatan di akhirat, tetapi janganlah
engkau lupa habuanmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah
berbuat baik kepadamu dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka
bumi ini, sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berbuat kerosakan".

9. Maksud firman ini adalah jelas tentang tuntutan supaya kita memberi
keutamaan kepada kehidupan dunia bersama-sama dengan kehidupan di
akhirat. Sesungguhnya segala bentuk kehidupan di dunia yang berlandaskan
kepada kebaikan mempunyai hubungan dan menjamin ganjaran di akhirat. Sabda
Rasulullah s.a.w., "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wataala suka sesiapa
daripada kamu yang menjalankan kerja dengan baik". Maksud kerja yang baik
adalah tepat dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di dunia.

10. Islam melarang sama sekali umatnya berpeluk tubuh dan hanya berdoa
mengharapkan rezeki datang menggolek tanpa berusaha. Pernah pada satu
ketika sekumpulan orang menemui Rasulullah s.a.w. seraya
berkata: "Sesungguhnya Si Anu berpuasa sepanjang hari dan beribadat
sepanjang malam, serta memperbanyakkan ingatan kepada Allah". Maka sabda
Rasulullah s.a.w.: "Siapakah di antara kamu yang menanggung makan
minumnya?" Jawab mereka: "Kita semua". Sabda Rasulullah s.a.w.: "Kamu
semua adalah lebih baik daripadanya".

12. Dengan itu kita menggalakkan rakyat negara ini bekerja
bersungguh-sungguh bagi menjayakan pembangunan negara yang bersesuaian
dengan nilai-nilai murni ajaran Islam. Oleh itu, bersempena dengan tibanya
tahun baru Hijrah 1404 ini, sewajarnyalah kita mengubah sikap dan
memperbaharui azam dengan semangat maju ke hadapan untuk menepati hikmat
Hijrah Rasulullah s.a.w.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu 'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

  


  
Google