home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	HOTEL REGENT, KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	06/10/83 
Tajuk/Title  	: 	DI MAJLIS MAKAN MALAM ULANG TAHUN 
			KE-10 KOMPLEK KEWANGAN 
			MALAYSIA BERHAD 
Yang Berhormat Encik Ghaffar Baba, Pengerusi Komplek Kewangan Malaysia
Berhad; Dif-dif Kehormat; Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian.

Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Komplek Kewangan Malaysia
Berhad khususnya kepada Encik Ghaffar Baba sebagai Pengerusinya yang telah
menjemput saya untuk bersama-sama meraikan Majlis Ulang Tahun ke-10
Komplek Kewangan.

2. Saya berasa bangga dengan kejayaan Komplek Kewangan dalam tempoh 10
tahun ia ditubuhkan. Dengan modal permulaan sebanyak 30 juta ringgit
Komplek Kewangan telah mencatitkan harta terkumpulnya sebanyak 1.3 ribu
juta ringgit dengan keuntungan sebanyak 56.4 juta ringgit bagi tahun 1982.

3. Komplek Kewangan Malaysia Berhad merupakan salah satu institusi yang
ditubuhkan untuk menjayakan pencapaian matlamat Dasar Ekonomi Baru bagi
menambah penyertaan bumiputera dalam ekonomi termasuk bidang kewangan dan
sekuriti.

4. Bidang kewangan dan sekuriti memanglah satu bidang baru bagi kaum
bumiputera. Alhamdulillah melalui institusi-institusi yang diwujudkan oleh
Kerajaan penyertaan dan kepakaran bumiputera di dalam bidang ini telah
meningkat. Keadaan ini seharusnyalah membawa keinsafan kepada kita bahawa
tidak ada suatu bidang pun yang tidak mungkin dikuasai oleh bumiputera
jika terdapat galakan dan jika di pihak kaum bumiputera pula terdapat
keinginan dan kesanggupan untuk berjaya.

5. Masyarakat bumiputera haruslah sedar dan menggunakan peluang-peluang
yang ada dengan sepenuhnya. Sebagai golongan yang baru menerokai bidang
kewangan dan sekuriti, kita tidak harus berpuas hati dengan
kejayaan-kejayaan yang dicapai setakat ini. Kejayaan sekarang hendaklah
dianggap sebagai kejayaan permulaan yang semestinya menjadi asas kepada
kejayaan yang lebih besar di mana kita dapat bersaing dengan
kumpulan-kumpulan lain pada tahap yang sama dan dengan kemampuan yang sama
setidak-tidaknya.

6. Sebagai golongan yang mula-mula menceburkan diri di bidang kewangan dan
sekuriti, kakitangan Komplek Kewangan mestilah menunjukkan sikap yang baik
yang boleh diteladani oleh bumiputera yang ingin menceburi lapangan ini.

Tunjukkanlah sikap dedikasi terhadap tugas-tugas yang
dipertanggungjawabkan dan kerjakanlah tugas tersebut dengan amanah dan
ikhlas kerana hanya dengan sikap dan disiplin "bekerja kuat" sahajalah
kita akan memperolehi kejayaan.

Dengan ini kita akan dapat membina keyakinan masyarakat bumiputera untuk
turut bergiat di lapangan ini.

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian, 7. Jika diperhatikan secara umumnya
prestasi syarikat-syarikat bumiputera, agensi-agensi perniagaan Kerajaan
dan badan-badan berkanun adalah menggalakkan.

Namun dalam pada itu masih terdapat juga beberapa golongan yang terlalu
bergantung kepada bantuan Kerajaan. Ada yang terlalu boros dan terlalu
berani mengadakan sesuatu projek kerana mereka menganggap Kerajaan sebagai
penjamin. Sikap ini haruslah kita tukar kepada sikap berdikari kerana
inilah yang akan menjadikan kita sebagai golongan yang berjaya.

Kejayaan sesuatu golongan itu merupakan kejayaan kita bersama dari segi
perjuangan untuk meninggikan lagi pencapaian kita di bidang-bidang
perniagaan dan pelaburan.

8. Kita seharusnya bekerjasama di antara satu sama lain, dengan tujuan
meninggikan lagi prestasi masyarakat bumiputera di dalam semua bidang
perniagaan. Di samping itu kita juga perlu bersedia untuk terus
menyesuaikan diri di dalam arus perubahan yang begitu pesat di
bidang-bidang perniagaan. Ini adalah sesuatu yang harus jika kita ingin
maju dan berjaya.

9. Dunia perniagaan moden amat bergantung kepada sistem dan cara serta
peralatan yang baru yang dapat membantu meningkatkan daya
pengeluaran. Namun demikian cara-cara dan alat-alat ini amat memerlukan
tenaga yang berdisiplin dan berkemahiran. Soalnya sekarang ialah untuk
membolehkan tenaga bumiputera menguasai perubahan-perubahan yang pesat
berlaku ini kerana tanpa penyesuaian dengan keperluan dunia perniagaan
moden, kaum bumiputera tidak mungkin dapat menyaingi kumpulan-kumpulan
lain, apatah lagi untuk bertanding di peringkat antarabangsa.

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian.

10. Dengan adanya berbagai-bagai agensi-agensi perniagaan Kerajaan,
badan-badan berkanun dan syarikat-syarikat swasta, maka terdapat banyak
peluang-peluang untuk bumiputera bergiat cergas, sama ada dari segi
menjalankan perniagaan persendirian ataupun menyertai syarikat-syarikat
perniagaan ini sebagai tenaga pekerja. Malangnya terdapat juga
golongan-golongan yang menyalahgunakan peluang-peluang ini untuk
kepentingan diri semata-mata. Mereka ini adalah orang-orang yang sentiasa
berusaha, tetapi bukannya berusaha untuk membuat sumbangan terhadap
kejayaan syarikat, sebaliknya berusaha mengejar kepentingan diri sendiri
seperti gaji yang lebih besar dan jawatan yang lebih tinggi.

Orang-orang seperti ini bukan sahaja merugikan sesuatu syarikat itu tetapi
menjatuhkan maruah bumiputera kerana terdapat di kalangan mereka ini orang
yang tidak berkalibar.

11. Di samping itu terdapat juga syarikat-syarikat swasta yang menggunakan
kesempatan ini untuk mendapatkan penyertaan bumiputera semata-mata untuk
muslihat menunjukkan minat mereka untuk menyokong dasar Kerajaan tetapi
sebenarnya tidak berusaha meningkatkan kemampuan bumiputera yang bekerja
dengan mereka. Sikap seperti ini hanya akan melambatkan pencapaian
matlamat Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan untuk memperseimbangkan
kedudukan ekonomi masyarakat berbilang kaum di negara kita.

12. Beberapa hari yang lepas Kerajaan telah melancarkan Kempen Kebersihan
bagi seluruh negara. Kempen ini merupakan salah satu usaha untuk
menanamkan sikap disiplin dan tanggungjawab ke arah kebaikan
masyarakat. Sektor swasta boleh memainkan peranan yang penting bagi
menjayakan Kempen ini. Sepertimana kita maklum kawasan-kawasan bandar
merupakan kawasan yang menempatkan berbagai kegiatan sektor swasta, dan
tentulah kebersihan bandar amat bergantung kepada penglibatan sektor
swasta sendiri. Adalah menjadi harapan saya bahawa semua lapisan sektor
swasta akan menjadikan kebersihan sebagai salah satu ciri kejayaan mereka.

13. Akhir sekali saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah
di atas kejayaan Komplek Kewangan. Dan saya harap sambutan Ulang Tahun
Ke-10 ini akan menjadi asas bagi Komplek Kewangan mempertingkatkan lagi
kemampuannya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar di masa hadapan.

Sekian, terima kasih.

  


  
Google