home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	AUDITORIUM DEWAN BANDARAYA, 
			KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	17/11/83 
Tajuk/Title  	: 	DI MAJLIS PERTANDINGAN SYARAHAN DAN 
			MENGARANG DALAM BAHASA MALAYSIA 
			BAGI MEREBUT PIALA PERPADUAN 
			SEKOLAH RENDAH JENIS KEBANGSAAN 
			(CINA) SELURUH MALAYSIA 
Yang Berhormat Datuk Dr. Tan Tiong Hong, Timbalan Menteri Pelajaran; Yang
Berhormat-Yang Berhormat; Dif-dif Kehormat; Tuan-tuan dan puan-puan
sekalian.

Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kesatuan
Guru-Guru Besar Sekolah-Sekolah Cina Malaysia di atas daya usahanya
menganjurkan Peraduan Bersyarah dan Mengarang Peringkat Kebangsaan Bagi
Sekolah-Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan. Sumbangan ini, saya yakin, akan
memperkukuhkan lagi usaha-usaha kita untuk memupuk perpaduan di kalangan
berbagai lapisan rakyat di negara kita.

2. Salah satu keperluan asas bagi sesuatu bangsa atau negara ialah
keselamatan dan keamanan. Dalam suasana keselamatan yang terjaminlah
sesuatu bangsa dapat menjalankan usaha-usaha untuk membawa kemakmuran dan
kesejahteraan. Namun demikian, soal keselamatan dan keamanan, selalunya
kurang diberi pertimbangan oleh masyarakat, atau golongan-golongan
tertentu, lebih-lebih lagi dalam keadaan biasa. 'Peace and security are
normally taken for granted'. Sebagaimana udara untuk kita bernafas dan air
yang menjadi sumber kehidupan, keselamatan dan keamanan juga dianggap
percuma dan sentiasa wujud bila-bila masa sahaja. Cuma mereka yang pernah
mengalami sengsara, dan pernah kehilangan keamanan yang dapat menghargai
nilai keselamatan dan keamanan.

3. Soal keselamatan dan keamanan menjadi lebih utama lagi di dalam keadaan
seperti kita di Malaysia ini di mana rakyat berbilang kaum mempunyai
sentimen-sentimen tertentu. Dalam hal inilah soal keselamatan dan
perpaduan mempunyai peranannya yang amat penting.

Tuan-tuan dan puan-puan, 

4. Setelah sesuku abad kita merdeka kita telah dapat membina sebuah negara
yang aman, makmur dan berkemampuan.

Peristiwa 13 Mei 1969, walaupun pendek dan meragut nyawa yang sedikit jika
dibandingkan dengan rusuhan-rusuhan seperti ini di negara lain,
menunjukkan kepada kita bagaimana mudahnya suasana aman dan tenteram dapat
menjadi keroh dan kucar-kacir hanya dengan sentimen yang diapi-apikan oleh
setengah-setengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Ia juga menunjukan
bagaimana sesuatu peristiwa boleh menghancurkan dan memusnahkan segala
usaha dan titik-peloh bagi membina perpaduan.

5. Bagi kita di Malaysia khususnya, kita harus menerima hakikat bahawa
tidak ada alternatif bagi kita, iaitu semua kaum, untuk hidup bersama dan
menentukan 'destiny' kita bersama. Begitu juga kita harus menerima hakikat
bahawa tidak ada sesiapa pun yang boleh memenuhi semua hasratnya apatah
lagi sesuatu kaum atau golongan. Adalah tidak tepat jika mana-mana pihak
menganggap sesuatu pihak yang lain dapat memenuhi hasratnya dengan
sepenuhnya. 'Absolute justice and absolute equality' tidak wujud di
mana-mana di dunia ini. Yang menjadi hakikat ialah usaha-usaha untuk
memperbaiki sesuatu keadaan dan kita haruslah berusaha untuk memperbaiki
keadaan dari masa ke semasa. Yang utama ialah kepentingan ramai atau
majoriti dan dengan mengambilkira aspek-aspek kepentingan lain yang
melibatkan golongan-golongan minoriti. Inilah asas demokrasi yang
sebenarnya.

6. Negara Malaysia yang merdeka, dengan Perlembagaan dan dasar-dasar
tertentu menyediakan satu suasana yang baik bagi semua rakyat. Kalau di
setengah-setengah negara lain rakyat minoriti ditindas dan dirampas
peluang mereka, dan tidak dibenarkan untuk mengamalkan cara hidup dan
kebudayaan mereka, di Malaysia ini tidak berlaku, malahan rakyat berbagai
keturunan dan kepercayaan mempunyai kebebasan dan jaminan untuk meneruskan
cara hidup mereka dengan dilindungi oleh Perlembagaan. Tetapi, sebagaimana
saya sebutkan, manusia tidak pernah puas dan mereka 'take for granted'
apa-apa nikmat yang ada pada mereka. Manusia selalu tamak, dan apabila
senang mereka lupa tentang kesenangan dan mereka mendesak untuk mendapat
itu dan ini tanpa mengira kesan buruk yang akan melenyapkan kesenangan
yang telah wujud itu.

7. Itulah sebabnya kita harus menyemaikan keinsafan di kalangan rakyat
supaya di samping kita mengecap berbagai-bagai nikmat kita dapat pula
menambahkan lagi kebaikan kepada kita dan generasi yang akan datang dengan
berbagai-bagai usaha. Peringkat yang paling utama bagi kita menyemaikan
kesedaran ini ialah di peringkat kanak-kanak -- kanak-kanaklah yang akan
menjadi generasi baru yang akan menentukan masa depan negara kita. Jika
kita mengerohkan keadaan dan menyemaikan kecurigaan di hati mereka tentang
hidup bersama di dalam keadaan harmoni, kita mungkin dapat memenuhi
sentimen dan emosi kita, tetapi sebaliknya kita telah menggugat asas
perpaduan mereka.

8. Sistem pelajaran kita mempunyai kelonggaran-kelonggaran bagi
membolehkan kaum-kaum yang berlainan mempelajari bahasa ibunda mereka. Di
samping itu sebagai sebuah negara yang berdaulat kita mempunyai Bahasa
Kebangsaan iaitu Bahasa Malaysia yang menjadi simbol dan alat
perpaduan. Hakikat ini memang telah diterima dan kita dapati sekarang
setelah sesuku abad merdeka generasi berbagai kaum telah dapat menguasai
Bahasa Malaysia dengan baiknya. Saya amat berbangga dengan kebolehan ramai
bukan Melayu yang dapat bertutur dengan fasih dan berkesan dalam Bahasa
Malaysia bahkan setengahnya lebih baik pertuturannya daripada orang Melayu
sendiri. Ini bukan sindiran tetapi hakikat.

Sebenarnya ada gejala-gejala yang menunjukkan bahawa orang Melayu sendiri
harus mempertingkatkan kemampuan mereka dalam Bahasa Malaysia.

9. Yang menjadi soal sekarang ialah sebahagian daripada bukan Melayu
melalui persekolahan rendah jenis kebangsaan di mana mungkin Bahasa
Malaysia kurang mendapat perhatian daripada murid-murid sekalian. Walaupun
penyaluran seperti ini membolehkan murid-murid menguasai bahasa ibunda
mereka tetapi dalam konteks kenegaraan kemampuan mereka dari segi Bahasa
Malaysia tidak harus diabaikan. Sebenarnya soal bahasa tidak harus
dikait-kaitkan dengan sentimen perkauman.

Kita harus berpegang kepada pendirian bahawa bangsa Malaysia moden bukan
sahaja mesti menguasai Bahasa Malaysia bahkan jika termampu hendaklah
menguasai sebanyak-banyak bahasa.

Kita juga mahu rakyat Malaysia selesa dengan Bahasa Inggeris dan kita juga
mahu rakyat Malaysia mempelajari bahasa-bahasa lain seperti bahasa Arab,
Peranchis, Jepun, Russia dan lain-lain lagi. Oleh itu kita hendaklah
menyediakan pemikiran kita dan pemikiran generasi akan datang tentang
pentingnya bahasa dari segi identiti kebangsaan dan dari segi kita sebagai
anggota masyarakat antarabangsa.

10. Bagi menghadapi cabaran masa depan kita harus mempunyai sikap positif
terhadap semua perkara. Itulah sebabnya Kerajaan sedang mengutamakan
penerapan nilai-nilai yang tinggi dan sikap positif di kalangan rakyat
supaya kita dapat membina asas yang kukuh sebagai bangsa dan negara yang
maju dan makmur setanding dengan bangsa-bangsa lain dan negara-negara lain
yang telah maju.

Tuan-tuan dan puan-puan, 

11. Dengan kemajuan yang berlaku sekarang, generasi baru kita perlu
meningkatkan kemampuan untuk menerima berbagai jenis ilmu
pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah yang menjadi asas segala kemampuan, dan
jika kita mahukan kemajuan tidak dapat tidak kita mestilah menguasai ilmu
pengetahuan dengan secukupnya. Jika kita sibuk dengan sentimen, kita akan
kaya dengan sentimen, tetapi tandus dari segi ilmu pengetahuan, dan jika
ini menjadi amalan kita, kita akan rugi dan generasi kita akan rugi, dan
sebagai satu bangsa kita akan terus ketinggalan sedangkan orang lain akan
berada jauh di hadapan, dan semakin sukarlah bagi kita untuk menandingi
mereka.

12. Saya harap usaha seperti yang dijalankan oleh Kesatuan ini akan
dipertingkatkan lagi bagi membolehkan persaingan di kalangan semua murid
berbagai kaum, dan isi pertandingan yang diadakan disesuaikan dengan
nilai-nilai positif yang dapat membina satu generasi yang berkemampuan
untuk membawa perpaduan yang lebih erat dan kemakmuran serta kesejahteraan
yang lebih bermakna kepada negara kita Malaysia.

13. Dengan harapan ini, dengan sukacitanya saya membuka Peraduan Bersyarah
dan Mengarang Peringkat Kebangsaan bagi Sekolah-Sekolah Rendah Jenis
Kebangsaan dengan rasminya.

Terima kasih.

  


  
Google