home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	PUSAT DAGANGAN DUNIA PUTRA, 
			KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	21/01/86 
Tajuk/Title  	: 	SEMINAR KEBANGSAAN MENGENAI 
			KERJASAMA DALAM PENYELIDIKAN UNTUK 
			PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN 
 Yang Berhormat Datuk Amar Stephen Yong, Menteri Sains, Teknologi dan Alam
Sekitar; Yang Berbahagia Professor Omar Abdul Rahman, Pengerusi
Jawatankuasa Penganjur Seminar; Dif-Dif Kehormat; Tuan-tuan dan puan-puan.

Saya merasa bangga kerana dapat hadir pada pagi ini bersama-sama tuan-tuan
dan puan-puan, ahli-ahli sains dan pakar-pakar teknologi serta
pemimpin-pemimpin industri dalam upacara perasmian Seminar Kebangsaan
Mengenai Kerjasama Di dalam Bidang Penyelidikan untuk kemajuan
Perindustrian ini.

2. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada Pengerusi Jawatankuasa
Penganjur dan semua organisasi yang terlibat, kerana usaha mengadakan
dailog berkenaan dengan penyelidikan dan pembangunan yang mana menjadi
satu teras utama untuk melancarkan perkembangan perindustrian. Ingin saya
tegaskan di sini bahawa hubungan dan kerjasama seumpama ini adalah sangat
penting dan sesuai pada zaman sekarang memandangkan pembangunan
perindustrian dan ekonomi negara kita berada di peringkat yang
kritikal. Ini bertambah-tambah penting lagi memandangkan kita perlu
mempelbagaikan ekonomi negara supaya tidak terlalu bergantung kepada
pengeluaran bahan-bahan utama.

3. Memandang bahawa semua negara maju diasaskan kepada industri pembuatan,
maka Malaysia sendiri hendaklah mempunyai kebolehan dalam bidang industri
jika kita ingin menjadi negara maju. Kita tidak dapat bergantung kepada
eksport bahan utama sahaja kerana harga bahan utama tidak boleh ditentukan
oleh kita. Apabila harga bahan mentah diturunkan oleh pihak pengguna
asing, seperti yang berlaku sekarang, maka menderitalah kita. Tetapi jika
kita bukan sahaja menjual bahan mentah, tetapi juga barang-barang buatan,
maka purata pendapatan negara dapatlah ditentukan oleh kita dengan lebih
berkesan.

4. Kejayaan negara-negara perusahaan atau 'industrialized countries'
berasaskan kepada teknologi rekaan mereka. Buat beberapa lama mereka
mengawal teknologi ini. Juga mereka dapat mengawal pasaran mereka kerana
mereka mempunyai tanah jajahan yang luas yang dipaksa membeli barangan
buatan mereka. British menamakan dasar ini 'Imperial
Preference'. Negara-negara Eropah yang lain juga mempunyai dasar yang
lebih kurang sama.

5. Apabila banyak dari tanah jajahan Eropah mencapai kemerdekaan, sekatan
terhadap industrialisasi mereka tidak lagi dapat dibuat oleh negara-negara
maju. Beberapa buah negara ini telah memperolehi teknologi dari
punca-punca yang sanggup membekalkan teknologi.

6. Hari ini beberapa barangan buatan dari negara membangun dapat bersaing
dengan barangan yang sama dari negara maju di pasaran dunia. Oleh kerana
biasanya kos di negara membangun adalah rendah, kerapkali mereka lebih
berjaya menjual barangan mereka daripada negara maju.

7. Berhadapan dengan masalah ini negara-negara maju telah mengambil
berbagai tindakan termasuk 'protectionism'. Tetapi yang berkesan sekali
ialah keupayaan mereka mencipta teknologi baru. Mereka memperuntukan
seperatusan yang besar iaitu antara 3 hingga 4 peratus daripada Keluaran
Negara Kasar atau GNP, atau 'turnover' syarikat untuk R & D. Mereka juga
mempunyai ramai ahli sains yang terlatih dan layak serta mahir dengan
pendekatan terhadap R & D. Kerajaan negara-negara tersebut memberi bantuan
yang merupakan 'grant' dan cukai galakan kepada R & D. Di samping itu
terdapat juga berbagai yayasan dan institusi kewangan swasta yang
membekalkan wang untuk R & D.

8. Hasil dari R & D, mereka telah dapat mencipta beratus ribu barangan,
rekabentuk, bahan-bahan baru, alat-alat dan lain-lain lagi yang mencabar
barangan asli. Misalnya jika dahulu bijih timah adalah penting untuk
bungkusan makanan, sekarang bungkusan dari aluminium, gelas, kertas,
plastik dan lain-lain telah mengganti timah dengan kos, kualiti dan
sifat-sifat atau 'properties' yang lebih baik. Dari minyak petroleum,
bermacam-macam kimia baru dihasilkan yang boleh mengalahkan, di antara
lain, getah untuk tayar kereta.

9. Melalui R & D segala barangan buatan ditingkatkan prestasinya. Demikian
juga dahulunya radio berbunyi bising, tidak kuat, mahal, sukar diguna dan
berkualiti rendah. Sekarang radio begitu 'perfect' sehingga mempunyai
'high fidelity', kecil,boleh digunakan untuk rakaman dan lain-lain lagi
yang tidak termimpi oleh pencipta radio Marconi. Namum demikian proses R &
D berkenaan dengan radio, seperti dengan barangan lain, masih
diteruskan. Wang yang banyak dan para penyelidik yang cekap ditugaskan
untuk meneruskan penyelidikan. Saya yakin akan terdapat berbagai pembaikan
melalui penyelidikan ini. Bukan itu sahaja, kegunaan radio akan terus
bertambah. Jika kapal terbang moden boleh terbang dengan sendirinya dari
satu tempat ke tempat yang lain, sebabnya ialah kerana radio memberi
maklumat yang penting untuk 'on-board computer' memproses. Radio juga
digunakan untuk melihat dengan lebih terang bintang-bintang di langit.

10. Apa yang diselidiki berkenaan dengan radio dilakukan juga dengan
bermacam-macam bahan dan barangan, sama ada yang dikurniakan oleh tuhan
atau dengan izinNya yang dicipta oleh manusia. Telekomunikasi, perubatan,
jentera, seramik, perkapalan, pesawat terbang, motokar, dan berbagai lagi
diselidiki sepanjang masa dan dipergunakan hasil penyelidikan ini untuk
kehidupan manusia melalui proses 'commercialisation'.

11. Sebaliknya kita sering berpuas hati dengan apa yang ada pada kita,
seolah-olah tidak boleh diperbaiki lagi. Biasanya kita berpendapat
perbelanjaan untuk penyelidikan adalah pembaziran. Cuma dalam beberapa
bidang sahaja terdapat institusi penyelidikan, dan ini pun kerana tradisi
penyelidikan ini dimulakan di zaman penjajahan dahulu untuk kepentingan
mereka. Demikian dengan penyelidikan getah. Memandang kepada hasil
penyelidikan ini, kita telah mengadakan pula penyelidikan berkenaan dengan
kelapa sawit, koko dan beberapa jenis hasil pertanian lain.

12. Kerajaan juga telah menubuhkan beberapa institusi penyelidikan seperti
MARDI untuk bidang pertanian dan makanan. Kerajaan telah menubuhkan
PUSPATI dan baru-baru ini MIMOS untuk penyelidikan nuklear dan
eletronik. Tetapi perbelanjaan Kerajaan untuk penyelidikan amatlah kecil.

13. Di sektor swasta pula, penyelidikan hampir tidak ada. Sudah tentu
industri-industri kecil di belakang rumah tidak menjalankan sebarang
penyelidikan. Bahkan industri yang besar pun tidak memberi perhatian
kepada penyelidikan. Tahun demi tahun mereka mengeluarkan barangan yang
sama tanpa apa-apa peningkatan prestasi. Jika barang baru dikeluarkan, ini
pun adalah hasil perubahan teknologi daripada orang asing. Tidak terdapat
penyelidikan untuk mencipta barang baru atau memperbaiki prestasi barang
lama. Justeru itu barangan kita tidak istimewa, tidak unik. Pasarannya
terhad dan banyak lagi barangan yang sama buatan negara asing yang
terpaksa disaingi oleh barangan kita. Oleh kerana kos kita terpaksa
mengandungi kos pembelian teknologi asing, maka kita selalu gagal dalam
persaingan ini. Sebenarnya kos yang lain juga tinggi dan barangan kita
tidak mendapat pasaran yang besar.

14. Bagi firma-firma besar milik orang asing yang mempunyai kilang di
Malaysia, kerja-kerja R & D tidak dibuat di negara ini. Oleh itu
kakitangan dan pegawai tempatan tidak mempunyai pengetahuan berkenaan
dengan barangan yang dikeluarkan.

15. Para jurutera tempatan pula lebih berminat menjadi pengurus dengan
pangkat dan gaji yang tinggi, tetapi tidak berminat dengan
penyelidikan. Dengan itu walaupun kita mengeluarkan barangan yang
'sophisticated', kebolehan kita terhad kepada pemasangan atau 'assembly'
sahaja. Kita tidak dapat mengeluarkan barangan ini sendiri kerana
teknologi asas, 'design' dan ciptaan tidak ada pada kita.

16. Dalam bidang pengeluaran komponen elektronik, umpamanya, walaupun
Malaysia menjadi pengeluar yang terbesar di dunia, Malaysia tidak
mempunyai kilang milik orang Malaysia untuk mengeluarkan komponen
ini. Kita juga tidak tahu menggunakan komponen ini untuk barangan buatan
kita sendiri. Kita tidak dapat mengeluarkan radio, calculator, komputer
dan lain-lain barangan elektronik sendiri. Sebaliknya beberapa negara
membangun di Timor berkemampuan menggunakan komponen ini untuk
bermacam-macam barangan elektronik. Sebabnya ialah kita tidak mempunyai
kepakaran dalam bidang ini dan tidak ada kajiselidik yang dilakukan oleh
kita.

17. Bukan sahaja kita tidak berminat memperbaiki prestasi sesuatu barangan
itu, tetapi apabila kita mendapati barangan yang baru dan yang boleh
meningkatkan pencapaian kita, kita sering menolaknya. Mungkin dengan alat
baru, lebih banyak lagi kerja boleh dikendalikan, tetapi timbul pula
rungutan yang mempersoalkan apa gunanya kita mewujudkan lebih banyak
kerja, sedangkan pendapatan kita tidak berubah. Bahawa dalam jangka
panjang hasil yang lebih dari kerja seseorang akan menolong menurunkan kos
dan menambah pelanggan tidak diambilkira. Sebenarnya dengan bertambahnya
pelanggan, akhirnya pendapatan pekerja akan bertambah atau kuasa membeli
atau 'purchasing power'nya akan bertambah. Semua ini tidak diberi
pertimbangan.

18. Pada satu masa dahulu motokar dibuat satu persatu oleh pekerja yang
cekap atau 'craftsmen'. Oleh itu hanya sebilangan yang kecil boleh
dikeluarkan dan beberapa orang sahaja boleh memiliki motokar. Henry Ford
berpendapat bahawa ramai yang akan berminat memiliki motokar jika harganya
rendah. Dengan itu beliau mencipta teknologi 'mass production'. Kerana
berjayanya Model T, Henry Ford menjadi orang yang terkaya di Amerika dan
mungkin di dunia. Sebaliknya 'craftsmen' yang dahulu membuat kereta dengan
tangan tidak begitu penting lagi. Mungkin juga mereka menganggur.

19. Tetapi sistem 'mass production' meningkatkan permintaan untuk
motokar. Dengan itu industri motor menjadi industri yang besar dan ratusan
ribu pekerja mendapat peluang kerja walaupun mereka bukan pakar. Semakin
tinggi 'demand' untuk kereta semakin mampu syarikat-syarikat membayar gaji
yang tinggi kepada pekerja. Jika dahulu 'craftsmen' tidak termimpi
memiliki kereta yang mereka bentuk dengan tangan mereka, sekarang setiap
orang pekerja Amerika memiliki sekurang-kurangnya sebuah kereta. Sebabnya
ialah teknologi yang dibaharui sepanjang masa membolehkan seorang pekerja
biasa mengeluarkan lebih banyak kereta berbanding dengan seorang pakar
atau 'craftsman' dahulu. Hari ini Jepun telah mencipta sistem 'just in
time' yang menurunkan kos dengan begitu banyak sehingga tidak sesiapa pun
boleh bersaing dengan mereka tanpa protection.

20. Di Malaysia, kilang Proton telah berjaya mengeluarkan 10,000 unit
kereta Proton Saga dalam masa 4 bulan. Jika bilangan pekerja mereka ialah
500 orang, ini bermakna bahawa setiap orang pekerja mengeluarkan 20 buah
kereta dalam empat bulan. Tidak mungkin ada seorang 'craftsmen' yang boleh
mengeluarkan 20 buah kereta sepanjang hayatnya jika ia tidak mengguna
sistem 'mass production'.

21. Kejayaan industri dan kesejahteraan pekerja jelas bergantung kepada R
& D yang boleh mengurangkan kos dan meningkatkan 'demand'. R & D adalah
penting bagi seluruh industri dan pengurusan serta pekerja harus faham
akan pentingnya R & D ini untuk semua pihak, termasuklah rakyat dan
negara. Sudah tentu jika industri dan perdagangan kita berjaya hasil
negara dan hasil Kerajaan akan meningkat dan semua pihak akan mendapat
nikmat daripadanya.

22. Malaysia adalah sebuah negara tropika. Kita tahu bahawa hampir semua
barangan 'consumer' yang kita gunakan dicipta dan dikeluarkan di
negara-negara berhawa sederhana atau 'temperate'. Sudah tentu banyak
daripada sifat-sifatnya tidak sesuai dengan keadaan di negara yang panas
dengan kelembapan atau 'humidity' yang tinggi.

23. Begitu juga barang-barang buatan biasanya dicipta dan dibuat di
negara-negara bukan Islam. Memandangkan bahawa 800 juta dari penduduk
dunia ini terdiri dari orang Islam, maka kemungkinan tinggi barangan ini
tidak mengambilkira cara hidup orang-orang Islam.

24. Malaysia, sebagai negara tropika dan negara Islam, berkemungkinan
mencipta berbagai jenis barangan atau menyesuaikan barangan biasa supaya
mengambil-kira faktur tropika, 'humidity', keIslaman dan lain-lain yang
boleh menjadi daya penarik bagi lain-lain negara tropika dan negara-negara
Islam.

25. Di sini penyelidikan dan pembangunan atau R & D amat perlu. Di samping
itu bermacam-macam bidang lain, dari penyelidikan bahan utama, kepada
proses dan cara pengeluaran serta reka bentuk yang lebih sesuai juga
memerlukan R & D. Pendek kata tidak ada sekatan had dalam bidang
penyelidikan ini. Tidak terdapat sesuatu barangan yang begitu baik
sehingga tidak boleh diperbaiki lagi.

26. Kerajaan akan menitikberatkan R & D dengan memberi peruntukan yang
termampu olehnya. Pihak swasta pula hendaklah membuat tindakan yang
sama. Pihak universiti boleh diguna untuk maksud ini. Seberapa yang boleh,
janganlah ada duplikasi. Tetapi antara firma-firma swasta duplikasi
mungkin tidak dapat dielakkan.

27. Bagi membolehkan kerjasama yang dimaksudkan bergerak dengan lancar,
Kerajaan sedang menimbangkan beberapa infrastruktur baru. Pertamanya,
Kerajaan akan menimbangkan atau mewujudkan satu sistem pengiktirafan atau
'national laboratory accreditation system' dalam mana makmal swasta
digalakkan mengambil bahagian. Pengiktirafan itu meliputi aspek-aspek
'quality assurance and testing' seperti analisis kimia, taksiran fizikal,
ujian keselamatan dan lain-lain. Keduanya, menubuhkan pusat kecemerlangan
untuk industri, iaitu pusat-pusat sumber teknologi yang berasaskan
'comparative advantage' kita, sama ada dari segi bahan atau kebolehan
gunatenaga. Kerajaan juga akan menimbangkan penubuhan 'Technology Parks'
yang dikaitkan dengan pusat-pusat sumber teknologi tadi supaya dapat
dipercepatkan usaha 'industrial diversification' terutama di bidang 'high
technology'.

28. Keempatnya, penubuhan Pusat Pemindahan Teknologi atau 'Technology
Transfer Centre' akan juga dipertimbangkan. Pusat ini akan memainkan
peranan, pertamanya sebagai sumber maklumat teknik untuk industri,
keduanya mengkaji teknologi yang diimport supaya ianya sesuai dan berjaya
dipraktik, diassimilasi dan diubahsuai untuk terus meningkatkan
produktiviti industri kita; dan ketiganya untuk memajukan teknologi
tempatan supaya ianya diterima oleh industr tempatan dan luar
negeri. Akhirnya sebuah pusat 'CAD/CAM national' bagi memperkenal, melatih
dan mengadakan kemudahan kepada swasta, terutama sektor pembuatan, dalam
kegunaan komputer untuk meningkatkan 'product technology' mereka mungkin
ditubuhkan.

29. Kerjasama yang erat antara Kerajaan dengan industri amatlah penting
dan segala rancangan kerajaan untuk mengekal dan mempertingkatkan prestasi
sektor perindustrian kita tidak akan berjaya tanpa komitment dari industri
sendiri. Hakikat kepada konsep Persyarikatan Malaysia ialah kerjasama yang
erat ini. Dan banyak rancangan-rancangan kerajaan dari segi infrastruktur
baru termasuk yang saya sebutkan tadi, boleh diwujudkan jika ada kerjasama
dan perkongsian beban kos antara kerajaan dengan industri.

Tuan-tuan dan Puan-puan, 

30. Dengan harapan itu tadi, sekarang dengan sukacitanya saya membuka
Seminar Kebangsaan Mengenai Kerjasama Dalam Penyelidikan untuk Pembangunan
Perindustrian ini dengan rasminya. 
  
Google