home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN RAKYAT 
Tarikh/Date 	: 	19/03/86 
Tajuk/Title  	: 	MENJAWAB PERKARA-PERKARA YANG 
			DIBANGKITKAN MENGENAI JABATAN 
			PERDANA MENTERI KETIKA PERBAHASAN 
			ATAS TITAH DIRAJA (1986) 
Tuan Yang Di-Pertua, Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada
Ahli-ahli Yang Berhormat yang telah memberi pandangan, teguran dan
syor-syor yang membina terhadap perkara-perkara di bawah tanggungjawab
Jabatan Perdana Menteri.

Tuan Yang Di-Pertua, 

2. Perbahasan Titah Ucapan Di-Raja pada tahun ini nampaknya tidak tertumpu
kepada isi kandungan ucapan dasar yang penting itu tetapi lebih tertumpu
kepada dua peristiwa yang memikat hati ahli Dewan terutama ahli-ahli dari
parti pembangkang. Kerajaan telah mengeluarkan Kertas Putih berkenaan
dengan Peristiwa Memali dan Skandal BMF bersama-sama dengan laporan
lengkap Jawatankuasa Penyiasat BMF dengan tujuan supaya rakyat dapat
maklumat yang sebenar berkenaan dengan kejadian-kejadian ini. Malangnya
kebenaran tidak mendapat perhatian. Sebaliknya ahli-ahli parti pembangkang
berminat, bahkan asyik dengan mengadakan 'witch-hunt'. Orang yang jelas
bersalah tidak dipedulikan. Begitu juga kehilangan duit yang banyak tidak
mendapat perhatian. Yang menarik ialah aspek-aspek yang boleh
di'politicise'kan untuk tujuan-tujuan tertentu.

3. Cadangan dibuat supaya diadakan Suruhanjaya Di-Raja dan 'Special
Prosecution Team'. Ini seolah-olah tidak percaya kepada laporan yang telah
dibentang, atau kepada agensi Kerajaan yang bertanggungjawab mendakwa
segala jenayah dalam negara kita.

4. Sebenarnya Jawatankuasa Penyiasat telah menyiasat lebih dari bidang
tugasnya. Jika Suruhanjaya Di-Raja terlindung dari tindakan undang-undang,
Jawatankuasa Penyiasat juga terlindung. Pendapat peguam di Malaysia ialah
jika sesiapa berani membuat saman-malu terhadap Jawatankuasa tersebut, ia
akan disoal dalam mahkamah sehingga lebih banyak keburukannya akan
terdedah. Dia juga boleh dituduh dengan tuduhan palsu kerana kata peguam,
'Defamatory statements made in the interest of the public are privileged.'
dan 'This would hold good even if the information contained are false.'
Ramai juga yang sanggup mempertahankan Jawatankuasa Penyiasat, jika ia
disaman. Tidaklah benar bahawa Jawatankuasa Penyiasat tidak terlindung.

5. Apakah gunanya Suruhanjaya Di-Raja selain dari meneruskan 'witch-hunt'
dengan maksud-maksud tertentu. Duit yang telah hilang tidak akan dapat
diperolehi semula kerana 'witch-hunt' ini. Tetapi dengan pergolakan dan
publisiti berikutnya maka kepercayaan rakyat dan dunia terhadap bank-bank
Malaysia dan ekonominya akan terjejas. Pelaburan baik oleh orang tempatan
mahupun orang asing akan berkurangan. Seterusnya pemulihan ekonomi negara
yang sedang meleset akan menjadi lebih sukar lagi.

6. Kerajaan tidak berniat untuk melepaskan sahaja mereka yang menyamun
duit negara. Apa juga tindakan yang perlu diambil telah diambil dan akan
diambil. Tetapi walaupun kita ingin mendera orang yang salah, janganlah
kita mendakwa siapa sahaja untuk melepaskan geram kita. Setiap tuduhan
mesti disiasat dengan rapi supaya tidak sesiapa teraniaya kerana hendak
memuaskan selera orang-orang tertentu.

7. Laporan Jawatankuasa Penyiasat bukan 'Investigation Pa- per' Polis
kerana Jawatankuasa Penyiasat bukan polis. Siasatannya tidak lengkap dan
tidak teliti. Sebab itu surat yang mengandungi tandatangan palsu diterima
bulat-bulat sebagai exhibit yang sah dan tuduhan dilempar. Begitu juga
surat dari penjenayah, catitan dalam dairi dan surat peribadi - semua
diiktiraf sebagai benar. Nampaknya jika seseorang menyebut nama-nama
tertentu, maka bagi Jawatankuasa Penyiasat ini bermakna penama itu
salah. Jika demikianlah asas pengadilan maka seseorang hanya perlu menulis
nama siapa yang ia benci berkenaan dengan sesuatu jenayah maka sasarannya
akan didakwa dan dihukum.

8. Sebenarnya pihak yang bertanggungjawab dalam Kerajaan, iaitu Peguam
Negara dan polis, harus menyiasat dengan lebih teliti sebelum mendakwa
sesiapa. Hanya jika pihak mereka berpuas hati ada kes barulah dakwaan akan
dibuat. Tidak ada sebab kenapa 'Special Prosecution Team' hendak diadakan
melainkan kita ingin belakangkan proses biasa dan menggantinya dengan
sebuah Kangaroo Court seperti yang terdapat di beberapa negara komunis dan
dictatorship.

9. Seperkara yang agak diketepikan ialah jenayah ini berlaku di Hong Kong
dan Kerajaan Malaysia tidak mempunyai jurisdiction di sana. Hanya yang
boleh dibuat ialah memberi kerjasama kepada Kerajaan Hong Kong. Dan ini
telah dan sedang dibuat. Namun demikian di mana sahaja kita berhak, kita
telah mengambil tindakan. Sebab itu harta mereka yang jelas terlibat telah
dibekukan atau diambilalih oleh Bank.

10. Percubaan untuk mengekalkan publisiti terhadap Skandal BMF kerana
kononnya begitu marah skandal tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan
kepada negara. Yang perlu sekarang ialah tindakan yang diambil untuk
menghukum orang yang salah dan jika boleh mendapat balik sebahagian dari
wang yang telah hilang. Semua ini sedang diurus oleh Bank Bumiputra. Jika
pihak pembangkang ada maklumat yang boleh menolong Bank Bumiputra, sila
sampaikan kepada pihak yang berkenaan. Jika tuduhan umum dibuat yang
menarik publisiti, Kerajaan akan anggap ini sebagai helah politik sahaja
dan Kerajaan tidak berhajat melayannya.

11. Bagi pihak Kerajaan, saya mengucap terima kasih kepada Tan Sri Dato'
Ahmad Noordin dan Jawatankuasanya. Tidak siapa dapat menafikan bahawa
laporan yang disediakan adalah comprehensive dan berguna. Pendedahan
terhadap kecurangan dan penipuan yang dibuat oleh orang-orang tertentu
adalah hasil usaha yang terpuji.

12. Jika tidak kerana beberapa sindiran terhadap orang-orang yang tidak
dapat mempertahankan diri dan keghairahan dengan publisiti, laporan ini
boleh menjadi satu classical work yang tidak ada bandingannya.

Tuan Yang Di-Pertua, 

13. Oleh kerana ramai Ahli Yang Berhormat terpikat dengan BMF, Kertas
Putih berkenaan dengan Memali tidak mendapat perhatian yang
sewajarnya. Sebenarnya Peristiwa Memali tidak kurang buruknya daripada
Skandal BMF. Jika BMF ialah cerita penipuan yang besar, Memali mendedahkan
jenayah yang paling bahaya kepada negara.

14. Dalam Peristiwa Memali, satu kumpulan fanatik telah mencabar
kewibawaan Kerajaan. Mereka tidak akui hak polis untuk menguatkuasakan
undang-undang. Mereka mengadakan pasukan kawalan peribadi yang bersenjata
yang sanggup membunuh. Mereka melengkapkan diri dengan anika jenis senjata
yang tidak pernah diguna di Malaysia -- seperti Molotov Cocktail, anak
panah beracun, dan jamong atau firebrand. Mereka memperalatkan wanita tua
dan muda dan kanak-kanak sebagai perisai bagi lelaki yang pengecut. Mereka
menipu diri dengan kepercayaan mereka kebal. Mereka dilatih untuk
melindung dari berbagai alat yang diguna oleh polis.

15. Hari ini peristiwa ini berlaku di Memali. Pihak polis tidak bebas
bertindak kerana takut mencederakan orang. Sudah ada kumpulan-kumpulan
lain yang berpendapat, jika mereka beramai-ramai menentang polis, maka
polis akan menjadi kaku kerana takut mencederakan orang. Oleh itu mencabar
polis mungkin dibuat oleh kumpulan-kumpulan lain.

16. Jika polis berasa serba salah dan takut dikatakan bengis, maka polis
sebagai agen keselamatan tidak akan berkesan lagi. Dengan itu masyarakat
di tempat-tempat tertentu tidak akan berasa selamat lagi. Dalam keadaan
ini samseng mungkin bermaharajalela - seperti di zaman dahulu.

17. Inilah bahayanya Peristiwa Memali. Teladan yang buruk telah
ditunjuk. Jika pasukan polis yang sanggup mati untuk menjaga keamanan kita
tidak dihargai, maka semangat mereka akan menjadi lemah. Alhamdullillah,
ini belum berlaku. Tetapi kita tidak boleh terlalu yakin ini tidak akan
berlaku.

Tuan Yang Di-Pertua, 

18. Ahli Yang Berhormat dari Bandau dan Ahli Yang Berhormat dari Rantau
Panjang telah membangkitkan masalah di Sabah. Kerajaan merasa bimbang
dengan perkembangan yang sedang berlaku tetapi terpaksa berhati-hati dalam
mengambil tindakan kerana bukan sahaja soal keselamatan atau 'security'
tetapi ada juga banyak penglibatan politik yang terlibat.

19. Keadaan di Sabah adalah tegang. Perniagaan telah terhenti di beberapa
buah bandar utama. Sekolah ditutup kerana ibu bapa tidak senang hati untuk
menghantar anak mereka ke sekolah. Penduduk di beberapa buah tempat tidak
berani meninggalkan rumah, bahkan ada yang bersiap sedia untuk
mempertahankan diri atau mengadakan serang balas.

20. Namun demikian Kerajaan Persekutuan tidak bercadang mengisytiharkan
darurat jika ini dapat dielakkan. Kita telah cuba mencari penyelesaian
politik. Malangnya ada pihak-pihak yang tidak begitu tertarik dengan cara
ini. Mereka mempunyai cara penyelesaian yang tersendiri.

21. Kerajaan Persekutuan berharap cara yang disyorkan oleh pihak ini tidak
akan berjaya. Sebagai Kerajaan Persekutuan kita tidak akan memihak kepada
mana-mana pihak tetapi akan menentukan keamanan wujud dan pilihanraya
diadakan. Pihak polis akan menjalankan tugas mereka seperti biasa, tanpa
pilih kasih.

22. Sehingga sekarang polis telah menahan hampir 800 orang. Mereka yang
ditahan ini yang bukan warganegara telah dikeluarkan dari Sabah. Tindakan
undang-undang akan diambil terhadap sesiapa juga yang didapati terlibat
dengan kegiatan jenayah.

23. Saya ingin menyatakan bahawa walaupun keadaan di Sabah tegang, tetapi
keselamatan keseluruhannya adalah terkawal. Pihak polis mampu menjaga
keselamatan. Jika perlu pasukan-pasukan tambahan akan dihantar dari
Semenanjung. Sementara itu segala usaha akan dibuat untuk mententeramkan
keadaan dan memulih semula keamanan supaya pilihanraya baru dapat
diadakan.

Tuan Yang Di-Pertua, 

24. Ahli Yang Berhormat dari Ulu Muda telah membuat satu kenyataan yang
memberi implikasi bahawa Peguam Negara, dalam hal tindakan pendakwaan,
bertanggungjawab kepada Perdana Menteri dan Kabinet yang pada fahamannya
perlu dirujuk dan dirundingi sebelum tindakan dakwaan dibuat. Untuk
makluman Ahli Yang Berhormat itu, tanggungjawab Peguam Negara dalam
hal-hal pendakwaan adalah mengikut Perkara 145(3) Perlembagaan
Persekutuan. Peruntukan itu memberi kuasa kepada Peguam Negara dengan
menggunakan budibicaranya, untuk memulakan, menjalankan atau menghentikan
apa-apa prosiding jenayah. Ini bermakna bahawa dalam hal-hal pendakwaan,
Perlembagaan memberi kuasa kepada Peguam Negara untuk bertindak secara
bebas menurut prinsip undang-undang tanpa perlu merujuk atau berunding
dengan Perdana Menteri atau Kabinet.

25. Ahli Yang Berhormat dari Tanjung Karang telah menyentuh mengenai
usaha-usaha berjimat-cermat dalam perbelanjaan projek-projek pembangunan
Kerajaan. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-kerajaan Negeri sentiasa
mengkaji semula keutamaan projek-projeknya untuk kajian separuh penggal
Rancangan Malaysia Keempat, terutama projek-projek yang besar yang masih
belum dilaksanakan. Dalam hal ini, pelaksanaan projek-projek yang rendah
keutamaannya dari segi kepentingan negara dan rakyat keseluruhannya dan
projek-projek yang melibatkan perbelanjaan yang besar terus ditangguhkan
untuk disesuaikan dengan keadaan ekonomi negara. Di samping itu, kos dan
mutu bagi projek-projek juga akan terus dikawal supaya tidak berlaku
pembaziran apabila dilaksanakan.

26. Sebagai langkah penjimatan dan untuk menyelaras bayaran gaji para
pekerja awam dengan hasil-hasil pengeluaran mereka, Ahli Yang Berhormat
itu jua telah mencadangkan supaya ditubuhkan sebuah Suruhanjaya khusus
untuk menyemak kadar gaji para pekerja awam. Sebenarnya Kerajaan memang
telah mengumpul dari semasa ke semasa kadar gaji pekerja-pekerja awam di
negara-negara lain di rantau ini dan juga di negara-negara yang telah
maju. Data-data ini digunakan untuk kajian perbandingan. Pada masa ini
Kerajaan tidak memikirkan perlu satu Suruhanjaya ditubuhkan. Di samping
itu, Kerajaan sedang dan akan terus mengambil beberapa langkah penjimatan
yang sesuai dalam perkhidmatan awam. Langkah-langkah ini ialah pembekuan
jawatan-jawatan kosong yang tidak begitu penting dan pengswastaan
agensi-agensi dan projek-projek Kerajaan yang sesuai. Di samping itu,
kajian sedang dibuat untuk mengurangkan saiz perkhidmatan awam dan
meningkatkan produktiviti.

Tuan Yang Di-Pertua, 

27. Ahli Yang Berhormat dari Lambir telah membangkitkan berkaitan dengan
kerja-kerja berat yang ditawarkan oleh PETRONAS. Pada tahun 1984 dan 1985,
sebanyak 45.8% daripada jumlah nilai kontrak telah diberikan kepada
syarikat-syarikat tempatan. Sungguhpun sebahagian besar daripada
kerja-kerja berat seperti fabrikasi telah diberikan kepada
syarikat-syarikat asing, PETRONAS telah mengenakan syarat kepada
kontraktor-kontraktor berkenaan supaya menggunakan bahan-bahan tempatan
melainkan jika bahan-bahan yang diperlukan tidak dikeluarkan di
Malaysia. Di samping itu, pembelian bahan-bahan yang diimport hendaklah
dibuat melalui syarikat-syarikat tempatan. Tidaklah wajar untuk
mensyaratkan supaya semua bahan-bahan yang diperlukan diperolehi didalam
negeri kerana sebahagian daripada bahan-bahan tersebut memerlukan
spesifikasi teknikal yang tinggi untuk dikeluarkan didalam negeri.

28. Adalah menjadi dasar Kerajaan untuk meningkatkan dari semasa ke semasa
penglibatan kontraktor-kontraktor tempatan bagi kerja-kerja berat yang
ditawarkan oleh PETRONAS. PETRONAS juga sentiasa mengawasi dari masa ke
semasa jenis-jenis kerja yang boleh dijalankan oleh pemborong-pemborong
dan pembekal-pembekal tempatan. Di samping itu sekiranya keperluan
teknikal dapat dipenuhi, PETRONAS memang berusaha supaya kontrak-kontrak
besar dipecahkan kepada beberapa bahagian kecil bagi membolehkan
kontraktor-kontraktor tempatan mengambil bahagian. Mengenai usahasama di
antara syarikat-syarikat asing dan syarikat-syarikat tempatan, PETRONAS
sentiasa menasihati syarikat-syarikat asing ke jalan ini. Malah dibawah
peraturan bagi mendapatkan lesen, dibawah Akta Kemajuan Petroleum 1974,
sekurang-kurangnya 70% saham haruslah dimiliki oleh rakyat Malaysia dan
sekurang-kurangnya 30% dari jumlah saham dimiliki oleh Bumiputera.

Tuan Yang Di-Pertua, 

29. Masalah ajaran sesat telah disentuh oleh Ahli Yang Berhormat dari
Tanjong Karang. Memang ada ajaran sesat yang disebarkan oleh orang
luar. Oleh kerana kemasukan mereka ini bukan sebagai pendakwah adalah
sukar untuk mengawal kemasukan mereka. Walaupun begitu, Pihak Berkuasa
Agama Islam Kerajaan Negeri mempunyai kuasa yang mencukupi untuk mencegah
penyebaran ajaran sesat dan mengambil tindakan undang-undang terhadap
orang yang menyebar atau menyebar untuk mengajar agama Islam tanpa
kebenaran dan orang yang menyebarkan ajaran salah. Walau bagaimanapun,
kumpulan orang yang berzikir dan berhijrah dari masjid ke masjid bukanlah
penganut ajaran songsang atau ajaran sesat.

30. Ahli Yang Berhormat dari Kinta mendakwa bahawa pelaksanaan beberapa
dasar Kerajaan oleh pegawai-pegawai Kerajaan telah banyak membawa kesan
yang buruk dan menyebabkan peningkatan polarisasi kaum. Kenyataan ini
terlalu umum. Dasar-dasar manakah yang dikatakan telah menimbulkan kesan
yang buruk dan meningkatkan polarisasi kaum itu? Dasar-dasar utama
Kerajaan telah digubal dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan
perpaduan, bukan sebaliknya. Pelaksanaan dasar-dasar ini dalam masyarakat
majmuk kita sudah semestinya memerlukan masa yang agak panjang. Yang
penting kita ingatkan ialah rakyat Malaysia dari semua keturunan telah
menikmati hasil daripada pelaksanaan dasar-dasar tersebut khususnya Dasar
Ekonomi Baru dan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Oleh itu, tidaklah adil bagi
kita terlampau mempersoalkan pelaksanaan dasar-dasar itu seolah-olah
dasar-dasar itu membawa keburukan sahaja kepada rakyat negara ini tanpa
apa-apa kebaikan.

31. Perkara rasuah selalu sangat diperkatakan oleh orangramai seperti Ahli
Yang Berhormat dari Petaling oleh kerana bercakap mengenainya lebih mudah
daripada mengambil tindakan untuk menghapuskan. Sebenarnya amalan rasuah
negara kita adalah terkawal. Badan Pencegah Rasuah sentiasa
melipatgandakan usaha-usaha memerangi rasuah terutamanya dari segi
siasatan, perisikan dan juga pencegahan. Sebagaimana yang telah ditegaskan
beberapa kali di Dewan yang mulia ini, usaha-usaha menghapuskan rasuah
bukanlah satu kerja yang mudah kerana ianya memerlukan sokongan dan
kerjasama daripada semua anggota masyarakat. Kerjasama anggota-anggota
masyarakat untuk tampil ke hadapan memberikan keterangan-keterangan serta
bukti-bukti yang secukupnya adalah perlu kerana kes-kes rasuah selalunya
susah untuk dibuktikan di Mahkamah.

Tuan Yang Di-Pertua, 

32. Berhubung dengan kegiatan Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa
(ISIS) Malaysia yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat dari Ulu Muda,
sukalah saya menjelaskan bahawa ISIS telah ditubuhkan pada 8hb April,
1983, untuk memberi idea-idea dan pandangan kedua mengenai isu-isu semasa
yang penting dan berkaitan dengan dasar-dasar Kerajaan. Selaras dengan
tujuan tersebut, ISIS telah mengaturkan beberapa kegiatan yang meliputi
persidangan kolokium, forum, perbincangan umum dan lain-lain bentuk
penyelidikan yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Suka saya
memaklumkan bahawa hal-hal berkaitan dengan ekonomi sememangnya menjadi
satu perkara yang diberi perhatian oleh ISIS. Adalah menjadi amalan ISIS
untuk mengemukakan hasil-hasil kajian kepada Kerajaan dari masa ke semasa.

Tuan Yang Di-Pertua, 

33. Akhirnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ahli-ahli
Yang Berhormat yang telah mengemukakan teguran, pandangan dan syor-syor
yang menyentuh perkara-perkara dibawah tanggungjawab Jabatan Perdana
Menteri. Dimana saya tidak dapat menjawab ataupun menyentuhnya dan
menyebut Ahli-ahli Yang Berhormat yang membangkitkannya saya memohon maaf,
walau bagaimanapun segala perkara yang ditimbulkan itu telah dicatat dan
diberi perhatian. 
 

  
Google