home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	PADANG KAWAD, KEMENTAH 
Tarikh/Date 	: 	07/05/86 
Tajuk/Title  	:	UPACARA PENUTUP MUSABAQAH MEMBACA 
			AL-QURAN ANGKATAN TENTERA 
			MALAYSIA 1986 
 Yang Berhormat Dato' Abang Abu Bakar, Timbalan Menteri Pertahanan; Yang
Berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Mohd Ghazali, Panglima Angkatan
Tentera; Yang Berbahagia Tan Sri Dato Mohd Yusof Rahman, Ketua Setiausaha
Kementerian Pertahanan; Dif-Dif Kehormat; Tuan-tuan dan
Puan-puan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana dapat hadir
bersama-sama pada malam ini untuk menyampaikan sepatah dua kata dan
seterusnya melakukan upacara penutup musabaqah membaca Al-Quran Angkatan
Tentera bagi tahun ini.

2. Musabaqah membaca Al-Quran telah menjadi amalan bagi masyarakat kita
pada setiap tahun. Upacara yang mulia ini merupakan salah satu daripada
usaha-usaha kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran dan ajaran Islam
yang terkandung di dalamnya. Dengan itu kita akan menjadi umat Islam yang
lebih beriman dan kukuh dan kita akan dapat menangkis ajaran-ajaran yang
karut yang dikaitkan dengan Islam. Pada setiap tahun kita mengadakan
musabaqah, kita tidak ketinggalan menyediakan tema-temanya yang tersendiri
dan yang diambil daripada Al-Quran yang boleh memandu kita dalam
menghadapi perkembangan-perkembangan semasa. Malahan kita mengambilkira
serta mempastikan supaya tema-tema musabaqah pada tiap-tiap tahun ada
berhubungkait antara satu dengan yang lain. Ini adalah satu usaha yang
kita lakukan untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran individu dan juga
masyarakat terhadap perkembangan Islam dan masalah yang dihadapi oleh
masyarakat ketika itu.

3. Tema 'Kesederhanaan Menurut Al-Quran' adalah ungkapan yang kita anggap
paling sesuai bagi musabaqah membaca Al-Quran peringkat Angkatan Tentera
pada tahun ini. Kesesuaian yang kita ambilkira pada tema itu ialah
kedudukan kita sebagai umat Islam, dan penghidupan di dalam suasana
sekeliling kita, di dalam masyarakat yang berbilang kepercayaan dan
keturunan. Memang Allah Subhanahu Wataala menggalakkan kita berlaku
sederhana dalam semua gerak-geri kita. Allah Subhanahu Wataala tidak suka
kepada orang yang suka mencetuskan huru-hara dalam masyarakat. Bagi
Angkatan Tentera, kesederhanaan tidaklah bermakna tidak berperang melawan
musuh dengan penuh semangat dan kekesanan, tetapi kesederhanaan juga
bermakna tidak membuat perkara-perkara yang keji yang tidak ada kaitan
dengan pencapaian matlamat perjuangan. Tuan-tuan sebagai anggota tentera
tentu lebih maklum, bahawa di dalam peperangan menentang musuh-musuh Allah
dan negara, kita perlukan kesungguhan dan kegigihan untuk menewaskan musuh
tanpa membenarkan nafsu dan dendam menguasai fikiran dan tindak-tanduk
kita.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, 

4. Kita harus faham mengenai kesederhanaan yang dikehendaki oleh Islam,
yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wataala dalam surah Al-Baqarah,
ayat 143 yang bermaksud: "Dan demikianlah sebagaimana Kami (Allah) telah
memimpin kamu ke jalan yang lurus, Kami jadikan kamu (wahai umat
Muhammad) satu umat pertengahan (sederhana), supaya kamu layak menjadi
orang yang memberi keterangan kepada seluruh manusia (mengenai yang benar
dan yang salah)"...... Dari ayat itu jelas konsep sederhana yang
menyeluruh bagi apa jua aspek hidup harian. Dalam usaha menyebarkan ajaran
Islam, hanya mereka yang bersikap sederhana dan tidak melampau sahaja yang
mampu memikul tanggungjawab tersebut.

5. Sikap sederhana adalah penting di dalam hidup bermasyarakat,
lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita yang berbilang kaum dan agama. Kita
tidak mahu keamanan, perpaduan dan pembangunan dihancur atau dimusnahkan
oleh mereka yang bersikap melampau, bersikap tidak mengambilkira pendapat
dan pandangan daripada saudara-saudara kita yang lain. Sikap sederhana dan
menerima pandangan dari kawan dan saudara kita, adalah cara yang baik
untuk membina dan memupuk perpaduan umat Islam dan perhubungan kita dengan
bukan Islam.

Tuan-tuan dan puan-puan, 

6. Selain daripada mengukuhkan perpaduan ummah, falsafah dari ayat itu
juga boleh dijadikan panduan dalam usaha-usaha kita menerapkan nilai-nilai
mulia ini di dalam kehidupan harian masyarakat Malaysia
seluruhnya. Kesederhanaan merupakan pendekatan yang dapat melahirkan sikap
positif penganut-penganut semua agama ke arah hasrat kita itu supaya
beroleh kejayaan, kerana kita memang maklum bahawa ajaran dan nilai-nilai
Islam adalah sejagat, yang dapat diterima oleh sesiapa sahaja di dunia
ini.

7. Walau bagaimanapun ianya memerlukan kesungguhan dan kegigihan daripada
setiap anggota masyarakat Islam sebelum kejayaan daripadanya dapat
sama-sama kita nikmati. Ketentuan dari Allah itu adalah berkait rapat
dengan daya usaha serta tanggungjawab manusia. Dengan itu, kita umat Islam
di Malaysia harus bersama-sama memikul tanggungjawab ini.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 

8. Kor Agama Angkatan Tentera yang akan diadakan nanti, saya yakin akan
dapat meningkatkan lagi perkembangan kesedaran Islam dalam angkatan
tentera kita di samping menghindarkan ajaran-ajaran dan fahaman yang sesat
atau bertentangan dengan agama Islam yang maha suci.

Wabillahitaufik walhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 

  
Google