home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	HOTEL PAN PACIFIC, KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	28/06/86 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS MAKAN MALAM PERTUBUHAN 
			JURUKUR MALAYSIA 
Yang Berbahagia Encik Mohd Faiz, Presiden Pertubuhan Jurukur
Malaysia; Ahli-ahli Jawatankuasa Pertubuhan Jurukur Malaysia; Dif-dif
Kehormat; Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati.

Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli-ahli
Jawatankuasa Pertubuhan Jurukur Malaysia, kerana menjemput saya dan isteri
saya ke Majlis Makan Malam ini. Sempena dengan sambutan Jubli Perak
Pertubuhan ini, saya mengucapkan tahniah kepada semua ahli semoga
Pertubuhan ini akan bertambah kuat dan aktif lagi bukan sahaja untuk
menjaga kepentingan ahli-ahlinya tetapi juga untuk memberi sumbangan
kepada pembangunan negara kita.

2. Yang Berbahagia Presiden Pertubuhan dalam ucapannya telah membangkitkan
beberapa perkara. Kita akan memberi pertimbangan yang sewajarnya ke atas
perkara-perkara yang dibangkitkan itu. Walau bagaimanapun, saya
mengucapkan terima kasih kerana pandangan tersebut.

Tuan-tuan dan Puan-puan, 

3. Seperti yang kita semua maklum hampir semua profesion di negara ini
mempunyai pertubuhan-pertubuhan atau badan-badan untuk menjaga kepentingan
anggota-anggota profesion masing-masing. Selain daripada Pertubuhan
Jurukur ini, terdapat juga badan-badan yang mewakili para doktor,
jurutera, arkitek, peguam dan sebagainya. Telah dibuktikan bahawa
penubuhan badan-badan seperti ini adalah sangat berfaedah pada
keseluruhannya. Badan-badan seperti ini dapat menjaga kepentingan
profesion, kebajikan ahli-ahli dan meningkatkan taraf profesionalisme di
kalangan ahli-ahli di samping menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan.

4. Walau bagaimanapun, sekali-sekala timbul gejala kepentingan individu
serta ketamakkan seseorang ahli yang menjejaskan nama baik profesion yang
mereka wakili. Gejala-gejala ini sudah pasti melanggar etika atau
nilai-nilai yang dianjurkan oleh semua profesion. Profesion yang saya
menjadi anggota, iaitu perubatan, juga tidak terkecuali daripada gejala
ini. Justeru itu setiap institusi yang mewakili satu-satu profesion
hendaklah sentiasa berwaspada dan bersikap bertanggungjawab melindungi dan
membersihkan profesion dan pertubuhan daripada penyakit ini. Saya berharap
Pertubuhan Jurukur Malaysia akan meningkatkan usaha supaya gejala-gejala
buruk seperti ini tidak berlaku. Janganlah ahli-ahli jawatankuasa yang
bertanggungjawab terhadap disiplin membenarkan pengaruh atau kepentingan
lain menghalang tindakan yang perlu diambil.

5. Di Malaysia Kerajaan sentiasa menyedari pentingnya institusi yang
mewakili para profesional, termasuklah jurukur-jurukur di negara
ini. Justeru itu jurukur keseluruhannya mempunyai pengaruh yang kuat
terhadap nilai harta-harta di negara ini terutama harta-harta tidak alih
atau 'immovable properties'. Anggota-anggota Pertubuhan ini boleh
mempengaruhi 'cost of living' atau sara hidup di negara ini. Sebagai
contoh harga rumah dan bangunan-bangunan lain telah melambung dengan
tingginya semenjak lima atau enam tahun yang lalu. Pada pendapat saya satu
daripada sebab meningkatnya kos ialah sistem fees atau bayaran yang
diasaskan kepada peratusan kos projek. Sudah tentu jika kos projek tinggi
maka bahagian fees bagi ahli-ahli profesional juga meningkat. Adalah lebih
baik daripada segi kawalan kos jika fees diasaskan kepada quantity of work
atau man/hour basis. Kerajaan menganggap penting penurunan semua kos
-iaitu sara hidup keseluruhannya supaya negara kita menjadi lebih bersaing
atau competitive di pasaran dunia. Sekarang ini semua kos pengeluaran
barangan di Malaysia adalah lebih tinggi daripada kos pengeluaran di
negara-negara lain yang bertanding dengan kita. Satu daripada sebabnya
ialah kos perkhidmatan profesional dan kesan sistem fees kepada peratusan
kos projek. Jika kita tidak dapat mengurangkan kos kita, 'we will be
priced out of the market'. Satu daripada sebab kenapa perniagaan
perkhidmatan profesional merosot sekarang ialah kerana bangunan-bangunan
di Kuala Lumpur umpamanya terlalu mahal sehingga tidak dapat memberi
pulangan kepada pihak pemaju apabila glut atau keadaan berlebihan
berlaku. Dengan itu mereka bukan sahaja tidak dapat mengadakan
projek-projek yang baru tetapi juga mereka mungkin tidak dapat membayar
hutang mereka.

Tuan-tuan dan Puan-puan, 

6. Kerajaan dalam usahanya untuk membangunkan negara dan memberi manfaat
kepada rakyat negara ini telah menyediakan berbagai insentif dan galakan
bagi menarik minat pelabur-pelabur asing supaya cenderong untuk menanam
modal di Malaysia. Rancangan-rancangan pembangunan Malaysia yang telah
digubal semuanya bertujuan untuk mencapai hasrat murni ini. Walau
bagaimanapun segala usaha yang dirancangkan oleh Kerajaan tidak akan
begitu berkesan jika kurang mendapat sambutan yang positif daripada
kalangan pihak swasta. Apa yang saya maksudkan dengan sambutan positif di
sini ialah pihak swasta juga mesti memainkan peranan untuk mewujudkan
suasana yang sesuai dan menggalakkan bagi pelabur-pelabur asing. Kerajaan
telah berusaha meningkatkan mutu dan kecekapan perkhidmatan
Kerajaan. Sebenarnya banyak kejayaan telah dicapai daripada segi khidmat
Kerajaan ini. Malangnya orang-orang yang bersikap negatif dan
berkepentingan, sengaja tidak mahu mengakui kenaikan prestasi khidmat
pegawai dan kakitangan Kerajaan. Mereka ini lebih suka mencari-cari
kes-kes kegagalan untuk didedahkan. Tujuan mereka ialah politik tetapi
akibat daripada komen mereka yang buruk ini ialah kekecewaan di kalangan
kakitangan Kerajaan. Dengan itu semangat kakitangan Kerajaan pun pudar dan
hasrat Kerajaan untuk mengadakan khidmat yang bersih, cekap dan amanah pun
terganggu. Akibatnya ialah rakyat dan negara juga mengalami
kerugian. 'Give credit where credit is due'. Takkanlah kita tidak nampak
sedikitpun perubahan ke arah kebaikan dalam khidmat pegawai dan kakitangan
Kerajaan sekarang ini. Ahli-ahli profesional seperti tuan-tuan dan
puan-puan patutlah memberi penghargaan kepada kakitangan Kerajaan apabila
kena pada tempatnya. Bagi Kerajaan, ia tidak akan kecewa walaupun usahanya
tidak dihargai.

Tuan-tuan dan Puan-puan, 

7. Saya sangat berbangga dengan peningkatan bilangan para profesional di
negara ini. Keahlian kumpulan-kumpulan atau institusi-institusi
profesional yang berdaftar seperti institusi untuk arkitek, jurutera,
doktor, akauntan dan jurukur telah meningkat melebihi 26,000 orang pada
tahun 1984. Ini merupakan pertumbuhan atau peningkatan kira-kira 11%
setahun sejak beberapa tahun yang lalu. Kerajaan berharap supaya bilangan
para profesional di negara ini terus meningkat. Specialisation yang
berpunca daripada perkhidmatan profesional akan membantu meningkatkan lagi
taraf hidup masyarakat Malaysia. Di sini kita patut ingat bahawa standard
atau taraf harus disesuaikan dengan keupayaan masyarakat. Jika kita cuba
mengenakan atau impose standard masyarakat yang sudah maju ke atas
masyarakat yang sedang membangun, maka anggota masyarakat itu terpaksalah
membayar kos yang amat tinggi. Akhirnya mereka tidak akan dapat apa-apa
manfaat.

8. Negara kita mungkin kaya dengan sumber-sumber ekonomi, tetapi kekayaan
itu tidak membawa manfaat yang banyak kalau tidak diusaha, diolah dan
dikilangkan sehingga menjadi barangan yang diperlukan oleh para
pengguna. Di sinilah terletaknya peranan ahli-ahli profesional. Ilmu
mereka hendaklah diperalatkan supaya kita dapat memperolehi hasil yang
maksima daripada sumber-sumber yang ada di negara kita. Namun demikian
para profesional perlu ingat bahawa kelulusan sebagai jurukur, atau
jurutera, atau doktor tidak bermakna mereka boleh berjaya sebagai pelabur,
pengurus atau peniaga. Oleh itu janganlah anggap bahawa kita cuma boleh
jadi boss sahaja. Anggapan inilah yang menyebabkan Malaysia mempunyai
banyak perusahaan atau perniagaan yang kecil-kecil yang tidak dapat
'benefit from economies of scale'.

Tuan-tuan dan Puan-puan, 

9. Kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada pengajian yang membolehkan
lebih ramai rakyat kita menjadi para profesional dan pekerja-pekerja mahir
dalam berbagai lapangan. Kita harap kita akan dapat mempastikan bahawa
kekayaan sumber-sumber ekonomi negara kita akan terus diusahakan dengan
baik. Bahkan sumber-sumber yang tidak ekonomik dewasa ini boleh dijadikan
sumber-sumber yang menguntungkan kalau para pengusaha dan para profesional
dapat menggemblingkan tenaga dan fikiran untuk mengatasi segala
masalah. Dengan itu Kerajaan akan terus mengutamakan bidang pelajaran ke
arah profesionalisme dan kemahiran.

10. Sebelum saya menamatkan ucapan saya ini izinkan saya merakamkan
penghargaan kepada semua Ahli Jawatankuasa dan para ahli Pertubuhan
Jurukur Malaysia yang sudi mengurniakan 'Fellowship Kehormat' kepada
saya. Ini bermakna bertambah satu lagi 'fellowship' yang diberikan kepada
saya.

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian, 

11. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli-ahli
Jawatankuasa Institut Jurukur serta ahli-ahli yang lain atas kesudian
menjemput saya dan isteri saya ke majlis ini. Sempena sambutan Jubli Perak
Pertubuhan ini, saya mengucapkan tahniah.

Terima kasih. 
 
  
Google