home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	WISMA MCA, JALAN AMPANG, 
			KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	30/07/89 
Tajuk/Title 	: 	PERASMIAN PERHIMPUNAN AGUNG MCA 
 Yang Berhormat Dato Seri Dr. Ling Liong Sik,
   Presiden MCA;
Ahli-ahli Jawatankuasa Pusat MCA;
Wakil-wakil Parti-parti Komponen Barisan Nasional;
Dif-dif Kehormat;
Tuan-tuan dan puan-puan,
  Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Pusat
MCA kerana menjemput saya sekali lagi merasmikan Perhimpunan
Agung MCA ini.  Jemputan bagi Pengerusi Barisan Nasional
merasmikan Perhimpunan Agung MCA, MIC dan beberapa parti
komponen lain dalam Barisan Nasional sudah menjadi satu
tradisi yang penting dalam merapatkan hubungan antara parti-
parti dan antara Kerajaan dengan parti. Walaupun kadangkala
terdapat perbezaan pendapat antara parti-parti komponen
tetapi  kerana  adanya  hubungan  rapat  di  peringkat
kepemimpinan, kita dapat menyelesaikan masalah itu tanpa
menjejaskan perpaduan dan keutuhan BN.
Tuan-tuan dan puan-puan,
2.  Pada keseluruhannya, jentera Barisan Nasional telah
berjalan dengan lancar semenjak kita bertemu di Perhimpunan
Agung MCA tahun lalu. Walaupun konsep Barisan Nasional ini
telah selalu kita sebut-sebutkan, tetapi elok juga, sekali-
sekala, kita memperkatakannya bagi mengingati diri kita
sendiri tentang pentingnya konsep muafakat dan kerjasama
yang terdapat dalam Barisan Nasional.
3.  Konsep muafakat dan kerjasama dalam Barisan Nasional
jelas tergambar apabila kita menghadapi beberapa pilihanraya
kecil semenjak akhir tahun lalu. Prestasi Barisan Nasional
di  pilihanraya-pilihanraya kecil ini adalah memuaskan.
Barisan  Nasional  tidak  semestinya  memenangi  semua
pilihanraya kecil yang diadakan, tetapi apa yang diperlukan
ialah kemenangan di kebanyakan pilihanraya kecil tersebut.
Keputusan-keputusan  pilihanraya  itu  sekurang-kurangnya
membuktikan tiga perkara -- pertama, sokongan rakyat kepada
Barisan Nasional adalah kuat, keduanya, konsep muafakat
dalam Barisan Nasional berfungsi dengan baik, dan ketiganya,
demokrasi tetap hidup.
4.  Di setiap pilihanraya kecil itu, Barisan Nasional telah
awal-awal lagi dapat menentukan mana satu parti komponennya
yang harus mengemukakan calon.  Bukan sahaja calon BN
diiringi oleh wakil-wakil berbagai parti komponen  di hari
penamaan  calon,  bahkan ahli-ahli parti-parti komponen
bekerjasama  rapat  membantu calon BN yang bertanding.
Perpaduan BN ini memang nyata dan membanggakan.
5.  Dalam Barisan Nasional, kita semua harus mengakui
bahawa kita pun, sekali-sekala, menghadapi halangan untuk
bermuafakat. Walau bagaimanapun, dengan wujudnya semangat
ingin  bekerjasama,  keikhlasan dan dengan mementingkan
kepentingan negara dan majoriti rakyat, halangan-halangan
itu dapat diatasi.  Apa yang penting ialah kita dalam BN
dapat bekerjasama dalam menghadapi kebanyakan perkara atau
masalah.   Apa-apa  rintangan  merupakan perkara yang
sementara, yang temporary, yang  akhirnya  dapat  kita
selesaikan dengan cara yang  tidak  merugikan negara dan
tidak membawa perpecahan di kalangan kita atau kaum-kaum di
Malaysia.
Tuan-tuan dan puan-puan,
6.  Beberapa masa dahulu terdapat pihak-pihak yang menuduh
kononnya tidak ada demokrasi di negara ini.  Pilihanraya-
pilihanraya  kecil  yang  berlaku,  serta  keputusan-
keputusannya, menggambarkan sebaliknya. Bukan sahaja proses
pilihanraya-pilihanraya kecil ini berjalan dengan teratur,
tetapi  juga terdapat parti pembangkang yang memenangi
pilihanraya kecil itu. Apabila pihak pembangkang memenangi
pilihanraya kecil, dan ini menggambarkan demokrasi masih
hidup, orang-orang yang heboh mengatakan demokrasi telah
mati,  malu pula mengatakan demokrasi masih segar. Mereka
ini hanya pandai mengelirukan sahaja.  Walau bagaimanapun
rakyat ramai yang jarang bersuara atau the silent majority
yakin yang demokrasi telah dan akan hidup berterusan di
negara ini.  Dan demokrasi akan terus hidup di bawah
pemerintahan Barisan Nasional. Ini dapat kita jamin.
Tuan-tuan dan puan-puan,
7.  Baru-baru ini terdengar juga beberapa orang pemimpin
parti-parti komponen yang kurang senang dengan keputusan
dua-tiga buah parti  komponen  Barisan  Nasional  yang
mengadakan sejenis kerjasama di peringkat kedua di antara
mereka.  Barisan Nasional tidak  menghalang  mana-mana
pihak  daripada parti-parti komponen yang ingin bekerjasama
sesama sendiri.  Mungkin juga kerjasama seperti itu akan
membawa manfaat kepada Barisan Nasional keseluruhannya.
8.  Apa  yang diharapkan ialah sekiranya kerjasama di
peringkat kedua ini membawa rasa sangsi di kalangan parti-
parti komponen yang lain, parti-parti komponen yang terlibat
dengan kerjasama peringkat kedua ini harus cuba mengelakkan
timbulnya perasaan tersebut dengan mengutamakan kerjasama di
peringkat BN.  Pada hemat saya kerjasama  BN  secara
menyeluruh, seperti yang terdapat sekarang ini, adalah cara
yang paling sesuai untuk mengatasi apa juga masalah dalam
mentadbir dan membangunkan negara.  Di samping itu juga
kerjasama  secara  menyeluruh di  kalangan parti-parti
komponen BN ini telah berjalan semenjak begitu lama dan
telah membawa banyak manfaat kepada BN.  Justeru itu, pada
pendapat saya, apa yang diperlukan ialah usaha-usaha yang
lebih bagi meningkatkan lagi kerjasama BN yang menyeluruh
ini.  Walau bagaimanapun saya ingin menegaskan bahawa ini
adalah pandangan peribadi saya. Ia bukanlah pandangan para
pemimpin BN keseluruhannya.
Tuan-tuan dan puan-puan,
9.  Dengan usaha-usaha dan langkah-langkah yang diambil
oleh Kerajaan, ekonomi negara kita kini telah pulih dan
pesat  berkembang.   Tanda-tanda  menunjukkan  bahawa
pertumbuhan ini akan berterusan. Walaupun kadar pertumbuhan
8.7 peratus yang kita capai tahun 1988 mungkin susah
diatasi,  Kerajaan  yakin ekonomi negara akan mencapai
pertumbuhan melebihi 6 peratus bagi beberapa tahun yang akan
datang. Langkah-langkah yang telah diambil bagi memulihkan
ekonomi negara selepas menghadapi akibat kemelesetan ekonomi
dunia akan terus dilaksanakan supaya kekukuhan ekonomi
sekarang ini akan dapat dilanjutkan pada tahun-tahun yang
berikutnya.  Rakyat berbagai kaum yang secara langsung
mendapat nikmat daripada kemajuan ekonomi sekarang, harus
diberi ucapan tahniah kerana mereka tidak bertindak liar
tetapi menjaga kestabilan politik yang menolong pertumbuhan
ekonomi.
10. Saya juga ingin menyentuh sedikit mengenai  ekonomi
negara pada masa  depan.  Seperti mana yang kita sedia
maklum, Kerajaan telah menubuhkan Majlis Perundingan Ekonomi
Negara atau MPEN untuk membuat perakuan dan cadangan tentang
ekonomi negara selepas tahun 1990.
11. Kerajaan sebenarnya mempunyai kemampuan dan kepakaran
untuk merangka dasar ekonomi selepas 1990, tetapi Kerajaan
mahu memberi peluang kepada orang-orang perseorangan dan
pertubuhan-pertubuhan menyatakan pendapat dan  pandangan
mereka.  MPEN ditubuhkan untuk memberi peluang tersebut.
Majlis Perundingan ini mempunyai bidang rujukan yang luas
bagi membolehkan setiap ahlinya memainkan peranan yang
bermakna.  Kerajaan akan meneliti setiap perakuan oleh
Majlis ini sebaik sahaja ianya selesai menjalankan tugasnya.
Tuan-tuan dan puan-puan,
12. Setiap daripada kita hendaklah memastikan bahawa kita
tidak melakukan sesuatu yang negatif yang boleh menjejaskan
ekonomi negara. Pernah saya katakan dahulu bahawa terdapat
sebahagian kecil daripada rakyat Malaysia yang menjadi salah
satu daripada punca keburukan ke atas ekonomi negara.
Kerana tindak-tanduk golongan kecil ini, seluruh negara dan
rakyat menanggung akibahnya.  Perkara seumpama ini pernah
berlaku.  Kita hendaklah mengelakkan daripada mengeluarkan
kata-kata yang tidak berasas dan menjalankan tindakan-
tindakan yang tidak bertanggungjawab yang boleh mengurangkan
keyakinan terhadap kestabilan dan keutuhan negara kita.
13. Di samping itu pula kita hendaklah berhati-hati apabila
menyebut tentang statistik-statistik terutamanya statistik-
statistik yang mempunyai berbagai andaian atau assumptions.
Perbuatan seumpama ini boleh mengelirukan orang ramai dan
sudah tentu tidak mendatangkan kebaikan kepada sesiapa pun.
Malahan ia akan menimbulkan perasaan iri hati  dan syak
wasangka. Sebenarnya, menyebut di khalayak ramai statistik
tanpa asas-asas yang kukuh dan kajian yang menyeluruh adalah
merupakan satu disservice kepada masyarakat kita.  Kita
hendaklah mempelajari daripada kesilapan  kita  dahulu.
Janganlah kita ulangi kesilapan yang lalu kerana buruk
kesannya kepada negara.
Tuan-tuan dan puan-puan,
14. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih  kepada
Jawatankuasa Pusat MCA yang telah memberi peluang kepada
saya untuk berucap pada hari ini. Saya berharap Perhimpunan
tahun ini akan menandakan perkembangan yang lebih kukuh
untuk parti MCA. Kekukuhan MCA semestinya memberi sumbangan
yang bermakna kepada keutuhan Barisan Nasional dan Kerajaan.
15. Dengan harapan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan
Perhimpunan Agung MCA ini.

 

 
Google