home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	STADIUM KOMTAR, PULAU PINANG 
Tarikh/Date 	: 	23/09/89 
Tajuk/Title 	: 	PERSIDANGAN PERWAKILAN PARTI GERAKAN 
 Yang Berhormat Dato Seri Dr. Lim Kheng Yaik,
   Presiden Parti GERAKAN;
Jawatankuasa Pusat Parti GERAKAN;
Wakil-wakil Parti-parti Komponen Barisan Nasional;
Dif-dif Kehormat;
Tuan-tuan dan Puan-puan,
  Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Pusat
Parti  GERAKAN  kerana menjemput saya untuk merasmikan
Persidangan Perwakilan Parti GERAKAN ini.  Saya percaya
berbagai perkara akan dibincangkan di Persidangan ini dan
saya berharap sebarang keputusan yang diambil kelak bukan
sahaja menggambarkan kematangan parti ini, tetapi juga akan
mendatangkan manfaat kepada GERAKAN dan Barisan Nasional dan
negara kita Malaysia.
2.  Parti GERAKAN telah menempoh berbagai cabaran, dugaan
serta juga kejayaan.  Sebagai salah sebuah parti komponen,
GERAKAN telah memberi sumbangan yang membina ke  arah
kekukuhan     Barisan    Nasional.      Seperti
parti-parti komponen yang lain, GERAKAN telah memainkan
peranan yang berkesan membantu Barisan Nasional menghadapi
berbagai cabaran semasa. Saya percaya GERAKAN bersama-sama
dengan  parti-parti  komponen  yang  lain  akan  terus
meningkatkan lagi sumbangan mereka demi keutuhan Barisan
Nasional.
Tuan-tuan dan puan-puan,
3.  Bagi kita dalam Barisan Nasional, keutamaan kita ialah
menjaga kestabilan politik dan perpaduan kaum. Kestabilan
dan perpaduan ini amatlah penting kerana tanpa kedua-dua
faktor ini kita tidak akan dapat mencapai kemajuan dan kita
tidak akan dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram.
Justeru itu, segala  usaha  Kerajaan  Barisan Nasional
adalah untuk menjaga keamanan, kestabilan dan perpaduan.
Barisan Nasional akan sentiasa berusaha agar negara kita ini
terpelihara daripada sebarang ancaman dan supaya rakyat
hidup bebas dari ketakutan dan penindasan.
4.  Memanglah menjadi tanggungjawab Kerajaan menumpukan
perhatian  kepada pembangunan ekonomi dan sosial serta
kebajikan rakyat.  Tetapi bukan semua Kerajaan  boleh
melaksanakan tanggungjawab ini dengan jayanya, lebih-lebih
lagi dalam negara berbilang kaum seperti di negara kita.
Yang memberi kejayaan kepada kita ialah sikap kesederhanaan
anggota Barisan Nasional yang sanggup menolak dan melawan
chauvinisme yang ekstrim yang terdapat juga  di  negara
kita. Jika kita tunduk kepada pendekatan yang mudah dan
kita main mata dengan ekstrimis, maka negara kita akan
mengalami huru hara dan rakyat akan menderita.
Tuan-tuan dan puan-puan,
5.  Oleh kerana sikap anggota-anggota Barisan Nasional,
Malaysia berada dalam keadaan aman, tenteram dan maju. Kita
bersyukur kerana ini.  Kita dapat menjalankan tugas-tugas
kita tanpa gangguan dan halangan.   Kita juga  dapat
melaksanakan apa juga kerja kita tanpa perasaan khuatir dan
takut.  Kita hidup dalam suasana yang aman damai dan
berbaik-baik  di antara satu sama lain.  Umumnya kita
bersatu, bersefahaman dan bersepakat.  Dengan  demikian,
kita  telah dapat mencapai kemajuan yang pesat yang telah
mendatangkan manfaat kepada kita semua.
6.  Oleh kerana kita bersatu dan bersefahaman, kita telah
dapat  menjaga  kestabilan negara.  Dan kerana adanya
kestabilan, kita dapat memberi perhatian kepada usaha-usaha
membangunkan ekonomi negara.  Pencapaian kita ini mendapat
sanjungan daripada negara-negara lain termasuk negara-negara
maju.  Walaupun kita telah mencapai kemajuan sosial dan
ekonomi yang pesat, Kerajaan akan terus berusaha untuk
meningkatkan lagi pencapaian ini.
Tuan-tuan dan puan-puan,
7.  Itulah juga sebabnya saya selalu mengingatkan betapa
pentingnya kita menjaga kestabilan politik negara kita.
Walaupun kita berbeza pendapat dan pandangan, ini adalah
perkara biasa dalam sesebuah negara demokrasi termasuk yang
tidak ada masalah kaum. Kita boleh berbincang dan berdebat
seperti di Parlimen dan lain-lain forum secara jujur,
terbuka dan bertanggunjawab. Yang penting ialah kita tidak
boleh  membiarkan perbezaan pendapat dan pandangan ini
dieksploitasikan sehingga menjadi punca pertelingkahan yang
boleh mengancam kestabilan politik negara ini.
8.  Kita  di dalam Barisan Nasional menghadapi setiap
masalah atau cabaran itu dengan cara  yang  rasional,
bertolak-ansur  dan  dengan  penuh  tanggungjawab  demi
kepentingan perpaduan rakyat. Memang benar Barisan Nasional
telah menghadapi berbagai-bagai cabaran tetapi kerana sikap
jujur, ikhlas dan keutamaan yang diberikan kepada negara dan
masyarakat, akhirnya kita dalam Barisan Nasional telah
berjaya mencapai penyelesaian yang memuaskan kepada semua
pihak.  Perjuangan Barisan Nasional berdasarkan toleransi,
kejujuran, keikhlasan dan tanggungjawab. Kita dalam Barisan
Nasional membuat sesuatu bukan untuk kepentingan sesuatu
parti atau sesuatu kaum tetapi kegiatan dan tindakan kita
adalah demi kepentingan  masyarakat  Malaysia.  Barisan
Nasional bertindak dan berjuang untuk kepentingan seluruh
masyarakat.  Barisan Nasional adalah parti politik yang
walaupun terdiri daripada beberapa buah parti, tetapi pada
dasarnya mempunyai satu matlamat dan objektif yang sama
iaitu  untuk  menegakkan  negara  Malaysia  yang maju,
bersatupadu, dan bermaruah tinggi.
9.  Demi kepentingan negara  dan  masyarakat,  Barisan
Nasional selalu menyeru kepada parti-parti politik yang lain
dalam negara ini supaya tidak selalu bermain politik. Kita
selalu menyeru kepada parti-parti lawan supaya mengelak dari
menjadikan semua isu yang dihadapi sebagai isu politik.
Janganlah dijadikan sebagai isu politik perkara-perkara yang
sememangnya  bukan   berunsur  politik.  Kita tidak
seharusnya berpolitik semata-mata untuk kepentingan politik
peribadi kita atau untuk kepentingan sempit parti-parti kita
sahaja.  Kita harus berpolitik untuk kebaikan parti yang
secucuk dengan kepentingan masyarakat dan negara kita.
Tuan-tuan dan puan-puan,
10. Saya percaya parti-parti komponen Barisan Nasional
sentiasa menyedari hakikat bahawa masa depan negara kita
bergantung kepada kestabilan politik dan perpaduan  di
kalangan masyarakat. Justeru itu, kita mestilah menumpukan
tindakan dan kegiatan kita untuk meningkatkan lagi kedua-dua
perkara ini. Barisan Nasional bersatu bukan sahaja semasa
pilihanraya  atau pilihanraya kecil atau semasa menghadapi
cabaran tetapi Barisan Nasional sentiasa  bersatu  dan
bersepakat dalam segala kegiatan dan tindakannya. Walaupun
kadangkala terdapat perbezaan pendapat mengenai perkara-
perkara tertentu, tetapi pada umumnya Barisan Nasional tetap
bersatu dan sebarang perbezaan dapat diatasi demi kebaikan
Barisan Nasional dan negara.
Tuan-tuan dan puan-puan,
11. Saya yakin Parti GERAKAN  akan  terus  memberikan
sumbangannya  kepada Barisan Nasional di masa hadapan.
GERAKAN telah memainkan peranan yang berkesan dan membantu
usaha-usaha   Barisan Nasional. Saya yakin GERAKAN akan
dapat meningkatkan lagi peranan dan sumbangannya.
Tuan-tuan dan puan-puan,
12. Saya percaya Persidangan ini akan menghasilkan sesuatu
yang  akan memberi manfaat kepada GERAKAN dan Barisan
Nasional.  Dengan kata-kata ini, saya dengan sukacitanya
merasmikan Persidangan Perwakilan Parti GERAKAN ini.
             
 
  
Google