home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN RAKYAT, KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	16/10/89 
Tajuk/Title 	: 	MEMBENTANGKAN USUL UCAPAN TAHNIAH 
			DAN IKRAR TAAT SETIA KEPADA DYMM 
			SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN 
			AGONG SULTAN AZLAN SHAH 
 Tuan Yang Dipertua
Saya mohon mengemukakan usul seperti berikut:
   "Bahawa satu ucapan setinggi-tinggi tahniah dan lafaz
   ikrar taat setia Dewan ini dipersembahkan kepada Duli
   Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan
   Agong Sultan Azlan Shah atas pemilihan Baginda sebagai
   Yang di-Pertuan Agong Malaysia."
Tuan Yang Dipertua
2.  Saya bagi pihak semua Ahli-Ahli Dewan Rakyat ingin
menyampaikan sembah mengucapkan setinggi-tinggi  tahniah
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-
Pertuan Agong Sultan Azlan Shah dan Duli  Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Bainun
sempena Istiadat Pertabalan yang lalu.
3.  Syukur Alhamdulillah, Istiadat Pertabalan Duli Yang
Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan
Azlan Shah telah berjalan dengan sempurna, penuh beradat
serta gilang-gemilang.  Istiadat ini telah disambut oleh
rakyat dengan penuh gembira.  Istiadat ini juga merupakan
detik yang bersejarah dalam tradisi pemilihan Raja Yang
Memerintah   negara  kita  mengikut  sistem  Demokrasi
Berparlimen dan Raja Berperlembagaan.
Tuan Yang Dipertua
4.  Raja Yang Memerintah memainkan peranan yang penting
dalam   mempertahankan  kedaulatan   sistem Demokrasi
Berparlimen  dan  Raja  Berperlembagaan  serta keutuhan
Perlembagaan kita.  Sistem ini dan Perlembagaan  kita
mengadakan panduan untuk institusi-institusi Raja, Dewan
Negara, Dewan Rakyat dan Jemaah Menteri bekerjasama untuk
kepentingan negara dan kemajuan rakyat.  Kita memerlukan
kerjasama ini berjalan secara berterusan dan dengan penuh
persefahaman. Saya percaya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah dapat
memainkan peranan Baginda dengan penuh bijaksana dan saksama
serta mereka yang lain turut mengambil bahagian dengan
sewajarnya.  Dengan adanya persefahaman yang erat ini
perjalanan pentadbiran negara kita akan sentiasa efektif
serta produktif.
Tuan Yang Dipertua
5.  Kerajaan  masih  meneruskan usaha-usaha yang lebih
positif untuk menjaminkan perpaduan yang erat antara rakyat
berbilang kaum.  Duli  Yang  Maha  Mulia  Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah sumber  perpaduan
rakyat.  Saya percaya Tuanku Sultan Azlan Shah dapat
memainkan peranan ini dengan penuh bijaksana memandangkan
sikap  Baginda  yang begitu mesra dengan rakyat serta
mengambil berat tentang kebajikan rakyat.
Tuan Yang Dipertua
6.  Bagi pihak Dewan yang mulia ini, saya dengan perasaan
penuh ikhlas sekali lagi mempersembahkan ucapan setinggi
tahniah Kebawah Duli berdua, di samping berikrar taat setia
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-
Pertuan Agong bahawa kita semua akan bekerjasama sepenuhnya
untuk berkhidmat dengan bersih, cekap dan amanah demi
kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.
7.  Akhirnya saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala
melimpahkan taufik dan  hidayah kepada Kebawah Duli Yang
Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan
Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dan semoga selamat
bersemayam di atas takhta Kerajaan dengan penuh kebesaran
dan kemuliaan.
Tuan Yang Dipertua,
Saya mohon mencadangkan.
            
 
  
Google