home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	SHAH ALAM, SELANGOR 
Tarikh/Date 	: 	16/03/90 
Tajuk/Title 	: 	UPACARA PERASMIAN MEMECAH TANAH 
			UNTUK PROJEK PEMESINAN KOMPONEN 
			ENJIN DAN PEMASANGAN TRANSMISI 
			KERETA PROTON 
 Dif-dif kehormat;
Tuan-tuan dan puan-puan.
  Saya mengucapkan terima kasih kepada PROTON kerana
menjemput saya hari ini untuk merasmikan upacara Memecah
Tanah Tapak Projek Pemesinan Komponen Enjin dan Pemasangan
Transmisi kereta Proton.
Tuan-tuan dan puan-puan,
2.  Upacara ini merupakan satu lagi perkembangan  dan
kemajuan PROTON.  Ia merupakan satu bukti bagaimana usaha
yang gigih dan dedikasi daripada para pekerja dan pengurusan
boleh memajukan sesebuah syarikat. Saya mengucapkan tahniah
kepada PROTON, Lembaga Pengarah, pihak pengurusan dan para
pekerja PROTON kerana telah mencapai tahap ini dan saya
berharap PROTON akan berkembang dan maju lebih lancar lagi
untuk menjadi sebuah syarikat automotif yang utama.
3.  Projek pemesinan komponen enjin ini merupakan satu lagi
langkah ke hadapan yang positif yang akan membawa bersamanya
teknologi tinggi dan sofistikated kepada Malaysia. Kerajaan
mengucapkan terima kasih kepada Mitsubishi Motors Corpo-
ration atau MMC dan Mitsubishi Corporation kerana telah
memberi pertolongan dan bekerjasama dengan PROTON untuk
memastikan agar usaha menambahkan bahan  dan  komponen
tempatan  untuk  kereta-kereta PROTON tercapai.  Pihak
Kerajaan juga menyokong penuh rancangan  PROTON  untuk
menambahkan penggunaan bahan tempatan sehingga 80% dan
seterusnya menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah dari
Jepun, ke negara ini. Saya berharap pihak MMC akan sentiasa
memberi sokongan mereka untuk menyegerakan penambahan bahan
tempatan untuk PROTON.
4.  Mengenai industri automotif pula, industri ini adalah
satu industri yang berkait rapat dengan industri sampingan
yang lain seperti 'forging' dan 'casting'.  Saya berharap
pengusaha  bumiputera  di  bidang  ini  berusaha untuk
meningkatkan teknologi mereka supaya dapat bersaing dengan
negara-negara  perindustrian  yang  maju dalam industri
automotif ini.
Tuan-tuan dan puan-puan,
5.  Pencapaian PROTON setakat ini sangat memuaskan.  Walau
bagaimanapun,  untuk bertindak segera terhadap kemajuan
industri kereta antarabangsa, PROTON mestilah melengkapkan
diri dengan pengetahuan penyelidikan dan pembangunan serta
dengan kejuruteraan pengeluaran. Saya berhadap selain dari
bantuan yang diberikan oleh pihak MMC, pihak PROTON sendiri
seharusnya berusaha untuk mencapai matlamat ini.
6.  PROTON dan juga industri-industri lain telah berjaya
meningkatkan  prestasi  masing-masing  berikutan  dengan
pemulihan ekonomi negara selepas dilanda oleh kelembapan
ekonomi dunia. Di PROTON sendiri permintaan yang bertambah
telah membawa  kepada  peningkatan  dalam  pengeluaran.
Sekarang ini PROTON boleh meningkatkan pengeluaran secara
besar-besaran di samping membaiki prestasinya.  Meskipun
pelancaran dibuat semasa kemelesetan ekonomi, kini PROTON
telah berjaya memperbaiki kedudukannya. Saya merasa bangga
terhadap kejayaan eksport PROTON ke United Kingdom dan juga
usaha-usaha baik-pulih yang dibuat oleh  PROTON  untuk
menampung pertambahan permintaan, bukan sahaja dalam negeri,
tetapi juga untuk pasaran ke United Kingdom. Operasi dua
shif telah berjalan dengan lancar dan saya percaya segala
sokongan yang diberi oleh kerajaan kepada PROTON telah
mencapai matlamatnya.
7.  Selain  daripada  PROTON,  pengusaha-pengusaha  dan
pembekal-pembekal tempatan yang lain haruslah menjangkau ke
dunia luar dan bukan hanya terhad kepada pasaran tempatan
agar  mereka dapat menerokai pasaran yang lebih luas.
Kerajaan akan terus menyokong dan membantu  pengusaha-
pengusaha  di  dalam  usaha  mereka untuk meningkatkan
pengeluaran.   Pengusaha-pengusaha  tempatan  mestilah
mempunyai semangat perniagaan dan seharusnya tidak cepat
putus asa di dalam menuju kejayaan.
Tuan-tuan dan puan-puan,
8.  Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada PROTON
kerana menjemput saya ke upacara ini. Saya berharap dengan
kejayaan  PROTON  hasrat  dan cita-cita kerajaan untuk
meningkatkan teknologi dalam perindustrian otomotif akan
tercapai.
   Terima kasih.

 
  
Google