home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	LANGKAWI 
Tarikh/Date 	: 	05/01/91 
Tajuk/Title 	:	PERASMIAN PAMERAN DRAF RANCANGAN 
			STRUKTUR LANGKAWI 
 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Amat Berhormat Dato Seri Osman Arof,
   Menteri Besar Kedah;
Yang Berhormat Datuk Daim Zainuddin,
   Menteri Kewangan;
Dif-Dif Kehormat;
Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian.
  Kita bersyukur kerana dapat bersama-sama menyaksikan
satu pameran yang akan membawa rakyat dan kerajaan bersemuka
bagi menyatukan idea dan ilham untuk menentukan pembangunan
masa depan Langkawi.  Saya mengucapkan tahniah kepada
Kerajaan Negeri Kedah, Majlis Daerah Langkawi, Lembaga
Pembangunan Langkawi dan Jabatan-jabatan Kerajaan lain yang
telah menjayakan perjumpaan kita pada hari ini.
Tuan-tuan dan puan-puan,
2.  Kemajuan dan kemakmuran negara terletak di tangan kita
semua.  Terpulanglah kepada kita untuk mengatur, merancang
dan melaksanakannya dengan sebaik yang mungkin ke arah ini.
Negara kita mempunyai bumi yang subur untuk pertanian, dan
kaya dengan hasil bumi.  Negara kita juga mempunyai alam
semulajadi yang indah yang terdiri daripada pantai-pantai
yang permai dan hutan-hutan yang belum tercemar.  Pemberian
Tuhan ini jika digunakan dengan bijaksana bukan sahaja akan
membawa kepada kehidupan yang makmur dan bahagia, tetapi
juga dapat mengekalkan alam persekitaran semulajadi yang
sedia wujud.
Tuan-tuan dan puan-puan,
3.  Pengalaman masa lalu menunjukkan bahawa kita tidak
boleh terlalu bergantung kepada satu sektor ekonomi sahaja.
Oleh itu, kerajaan telah mengenengahkan pelancongan sebagai
salah satu sektor yang boleh memberi sumbangan yang lebih
besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Strategi ini telah
menunjukkan kesan yang menggalakkan. Tahun Melawat Malaysia
1990 telah berjaya menarik 60% lebih ramai pelancong ke
negara ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan
negara daripada tukaran wang asing juga turut meningkat
melalui perbelanjaan pelancong-pelancong asing.  Di masa
yang sama pelancong-pelancong tempatan yang juga meningkat,
menolong pembangunan industri dan perniagaan yang mengiringi
kegiatan pelancongan seperti kraftangan, kenderaan, kedai
dan gerai makanan, rekreasi dan lain-lain. Perkembangan ini
haruslah dipertingkatkan pada tahun-tahun akan datang.
4.  Kita haruslah mengambil peluang daripada pembangunan
sektor pelancongan untuk meraih pendapatan bagi melengkapkan
Malaysia dengan kemudahan-kemudahan yang mencukupi  dan
selesa.  Dengan cara ini, Malaysia akan dikunjungi oleh
pelancong-pelancong bukan sahaja untuk kali kedua tetapi
juga  kali  ketiga dan seterusnya.  Untuk menyediakan
kemudahan-kemudahan pelancongan ini, pihak kerajaan dan
swasta  perlulah  terus bekerjasama supaya ianya dapat
dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan teratur.  Pihak
swasta telah menunjukkan minat dan keyakinan terhadap sektor
pelancongan. Kini terdapat projek-projek pelancongan swasta
yang bernilai beratus-ratus juta ringgit.  Pelaburan ini
memberi faedah kepada semua pihak, daripada buruh kasar
sehinggalah kepada pengurus hotel, selain daripada pelabur
itu sendiri.  Pendek kata seluruh rakyat, di mana juga
mereka berada, akan mendapat nikmat daripada pelaburan ini.
Tuan-tuan dan Puan-puan,
5.  Langkawi memang terkenal semenjak dahulu lagi sebagai
gugusan kepulauan yang bersejarah dan penuh legenda. Faktor
sejarah dan legenda ini, ditambah pula dengan keindahan alam
semulajadinya, menjadikan Langkawi kepulauan yang istimewa.
Tetapi hanya dengan legenda dan keindahan sahaja tidak akan
membawa apa-apa hasil kepada penduduk Langkawi dan kepada
negara. Emas dalam bumipun tidak akan mendatangkan kekayaan
sehinggalah ia digali dan dipasarkan.  Demikian jugalah
dengan Langkawi dengan legenda dan keindahannya.
6.  Menyedari hakikat ini dan menyedari  juga  bahawa
Langkawi ketinggalan daripada segi pembangunan berbanding
dengan tanah besar, maka kerajaan telah membentuk satu
pendekatan yang istimewa supaya Langkawi dapat dibangunkan
secara yang lebih cepat dan menguntungkan penduduk Langkawi
sendiri.  Pendekatan yang dipilih ialah dengan menjadikan
Langkawi kawasan bebas cukai, iaitu untuk menurunkan harga
barang-barang bukan semata-mata bagi pelancong tetapi juga
bagi penduduk Langkawi sendiri.
7.  Harapan kerajaan ialah supaya pelabur tertarik dengan
penurunan kos pembangunan di Langkawi dan pelancong pula
tertarik kerana tempat penginapan dan harga barang-barang di
Langkawi adalah rendah.  Malangnya harapan kerajaan tidak
menjadi kenyataan kerana kos tanah melambung naik dan harga
barang-barang juga meningkat kerana peniaga membolot semua
penurunan  cukai  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang
berlebihan. Sebenarnya harga jualan di Langkawi jauh lebih
tinggi daripada harga di tanah besar. Soalan yang timbul
adalah apa perlunya taraf bebas cukai  diberi  kepada
Langkawi?   Tidakkah memadai dengan hanya legenda dan
keindahan alam untuk menarik pelancong dan membangunkan
Langkawi?  Harus diingat bahawa pembebasan cukai bermakna
pembangunan Langkawi dibiayai oleh orang-orang yang membayar
cukai di tempat-tempat lain di Malaysia.
8.  Saya sebut perkara ini bukan kerana kerajaan menyesal
atau berhasrat menarik balik taraf bebas cukai yang diberi
kepada Langkawi. Saya hanya ingin semua pihak menilai dan
menghargai segala nikmat yang didapati supaya dengan itu
kita akan lebih bersyukur. Rakyat Malaysia harus insaf dan
bersyukur sepanjang masa kerana masyarakat yang insaf dan
bersyukur akan menjadi masyarakat penyayang, atau a "caring
society".  Saya khuatir kalau-kalau ada pendapat bahawa
masyarakat penyayang bermakna hanya kerajaan sahaja yang
bersikap penyayang.  Kasihsayang tidak akan wujud jika ia
terhad kepada satu pihak sahaja.
9.  Masyarakat yang tahu bersyukur pula akan dapat lebih
banyak nikmat. Ini adalah kerana orang yang bersyukur tidak
akan membuat sesuatu yang akan menghentikan nikmat yang
diperolehi. Jika kerana terlalu ingin mendapat keuntungan
cepat  daripada  pelancongan ke Langkawi maka bilangan
pelancong menurun dan kualiti mereka juga merosot, maka
industri ini akan gagal dan akhirnya wang yang didapati
dahulu akan habis dan wang yang diharapkan tidak akan
datang.
10. Apa yang dikehendaki oleh kerajaan ialah jenis industri
pelancongan yang bernilai tinggi terutama pelancongan asing.
Bagi pelancong-pelancong tempatan pun layanan hendaklah
sejajar dengan perbelanjaan mereka. Penggunaan kawasan yang
indah yang amat terhad di Langkawi untuk pembangunan yang
mendatangkan hasil yang rendah amatlah tidak bijak.  Ia
boleh diibaratkan sebagai membuat rantai sauh kapal dengan
emas, suatu pembaziran besar.  Justeru itu tempat-tempat
yang sesuai untuk pelancong-pelancong hendaklah dibangunkan
secara yang boleh memberi pendapatan yang maksima kepada
tuan tanah dan pengusaha.
11. Penjualan tanah hari ini mungkin memberi keuntungan
yang tinggi kepada tuan tanah.  Tetapi hakikatnya ialah
harga tanah tetap meningkat dan tuan-tuan tanah yang telah
menjualnya akan menyesal kerana sementara pendapatan mereka
daripada penjualan tanah sudahpun habis, harta mereka dahulu
meningkat nilainya dan memberi keuntungan kepada orang lain.
Adalah lebih baik menilai tanah dengan nilai yang lebih
murah tetapi masih terus mendapat hasil daripadanya daripada
menjualnya sekaligus.  Ataupun sekurang-kurangnya melabur
hasil penjualan dalam sesuatu pelaburan yang akan memberi
pulangan di masa hadapan. Kerajaan rela mengorbankan hasil
dan cukai untuk penduduk Langkawi  tetapi  kesanggupan
kerajaan  semata-mata  tidak akan memberi manfaat jika
penduduk Langkawi sendiri tidak menggunakan peluang ini
untuk kebaikan diri mereka. Jangan salahkan kerajaan jika
penduduk-penduduk Langkawi terpaksa menumpang orang lain di
Langkawi.
Tuan-tuan dan puan-puan,
12. Pembangunan pelancongan yang dirancangkan telah membawa
banyak manfaat kepada penduduk-penduduk Langkawi.  Selain
daripada peningkatan harga tanah, banyak peluang perniagaan
dan pekerjaan telah wujud. Kesuburan industri pelancongan
bergantung kepada layanan atau perkhidmatan yang baik.  Apa
yang  kita  mahu ialah pelancong-pelancong akan datang
berkali-kali. Jika kita berharap kepada pelancong-pelancong
yang datang sekali sahaja, maka  peningkatan  bilangan
pelancong tidak akan berlaku. Pelancong akan datang sekali
sahaja jika perkhidmatan atau layanan yang diberi tidak
memuaskan.  Pelancong yang mendapat layanan yang tidak baik
akan memberitahu ejen dan kawan mereka  supaya  tidak
menghantar pelancong lain ke tempat berkenaan. Dan dengan
itu industri pelancongan akan merosot.  Justeru itu kita
semua hendaklah berpandangan jauh dan menolong menjayakan
industri pelancongan  ini  kerana  ia  boleh  menolong
membangunkan kita dan negara kita.
13. Bagi menjayakan Langkawi keseluruhannya, kerajaan telah
menubuhkan  satu  badan khas, iaitu LADA atau Lembaga
Pembangunan Langkawi. Untuk menentukan Kerajaan Persekutuan
dan Kerajaan Negeri saling tolong-menolong dalam usaha
pembangunan  Langkawi, LADA dipengerusikan bersama oleh
Menteri Besar Kedah dan Menteri Kewangan. Sokongan Kerajaan
Persekutuan adalah penting daripada segi pendekatan undang-
undang dan peruntukan. Sebaliknya kerjasama Kerajaan Negeri
Kedah tidak kurang pentingnya.  Tidak ada mana-mana pihak
yang akan rugi hasil daripada kerjasama ini. Namun Langkawi
masih kekal sebagai wilayah Negeri Kedah.  Selain daripada
perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan khusus
bagi Langkawi, ia tertakluk kepada kuasa-kuasa yang ada
kepada kerajaan Negeri Kedah. Jika kedudukan ini difahami
oleh semua pihak maka pelan pembangunan Langkawi dapat
diselenggarakan dengan jayanya.
14. Langkawi tidak dijadikan kawasan bebas cukai kerana
hanya ingin memajukan Langkawi.  Tujuannya lebih khusus
daripada itu. Tujuannya ialah supaya Langkawi menjadi pusat
pelancongan yang terkenal di seluruh dunia. Tetapi untuk
mendatangkan hasil yang maksima amatlah penting pembangunan
industri pelancongan di Langkawi dirancang dengan teliti.
Tuan-tuan dan puan-puan,
15. Seperti yang disebutkan tadi pelancong tidak banyak
mendapat manfaat daripada taraf bebas cukai.  Pelancong
datang kerana pemandangan indah dan alam sekitar yang nyaman
yang terdapat di Langkawi. Jika pembangunan Langkawi tidak
mengambilkira pemandangan dan alam sekitar di Langkawi, maka
daya penarik Langkawi akan luput dan pembangunan Langkawi
tidak akan membawa hasil.
16. Memandang  kepada soal inilah maka kerajaan telah
mendapat bantuan pakar-pakar untuk menyediakan Rancangan
Struktur  Langkawi.  Tujuannya ialah supaya penempatan
kemudahan pelancongan seperti hotel dan lain-lain bangunan
tidak menghapuskan unsur-unsur estetika yang menjadikan
Langkawi unik dan menarik. Mereka yang berminat mengadakan
kemudahan pelancongan, perniagaan dan perusahaan di Langkawi
hendaklah meneliti pelan induk yang disediakan. Walaupun
pindaan dan penyesuaian boleh dibuat,  tetapi  umumnya
"pristine beauty" Langkawi mestilah diselamatkan. Imbangan
mesti dibuat di antara  kepentingan  komersial  dengan
kepentingan estetika. Pembangunan Langkawi hendaklah terhad
supaya tidak memusnahkan segala warisan semulajadi dan
sejarah. Rancangan Struktur Langkawi adalah dokumen yang
penting yang perlu dirujuk sebelum sesiapa mengambil apa-apa
langkah untuk melabur di Langkawi.  Jika keraguan timbul
kerana pelan ini, maka LADA hendaklah dirundingi terlebih
dahulu.  Kita tidak ingin lihat mana-mana pihak rugi kerana
tersilap  langkah.   Pameran  ini  bertujuan  untuk
memperkenalkan kepada orang ramai akan hasrat dan rancangan
kerajaan untuk kepentingan semua pihak iaitu  penduduk
Langkawi, pelabur dan negara.
17. Dengan ini saya dengan sukacitanya merasmikan Pameran
Draf Rancangan Struktur Langkawi ini.

 

  
Google