home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	HOTEL REGENT, KUALA LUMPUR (K.L) 
Tarikh/Date 	: 	23/02/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS JAMUAN MAKAN MALAM TAHUNAN 
			PERSATUAN PEGUAM-PEGUAM 
			MUSLIM MALAYSIA 
 Yang Amat Arif Tun Dato' Abdul Hamid bin Haji Omar,
   Ketua Hakim Negara;
Yang Berbahagia Encik Mohd Zaid Ibrahim,
   Presiden, Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia;
Dif-dif Kehormat;
Tuan-tuan dan puan-puan.
  Saya mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Peguam-
peguam Muslim Malaysia kerana menjemput saya ke majlis ini
yang bertujuan untuk merapatkan lagi tali silaturahim antara
para ahli.  Saya percaya Persatuan ini akan sentiasa
bergerak aktif di  samping  memberi  sumbangan  kepada
masyarakat.
Tuan-tuan dan puan-puan,
2.  Negara kita memilih pentadbiran demokrasi berparlimen
kerana kita percaya kepada keputusan suara terbanyak atau
suara majoriti. Seberapa yang boleh kita inginkan konsensus
mengikut adat resam kehidupan kita dan juga mengikut agama
Islam. Kita harus ingat bahawa tokoh yang mengambil tempat
sebagai  pemimpin Islam selepas wafatnya Nabi Muhammad
s.a.w., juga dipilih melalui suara ramai dan bukannya
berasas  kepada keturunan.   Kita di Malaysia memilih
demokrasi berparlimen kerana selain daripada sesuai dengan
agama kita, ia juga telah terbukti sebagai sistem yang
terbaik.
3.  Kita juga menerima sistem di mana wujud pembangkang
untuk  mengemukakan  hujah dan pendapat yang berlainan
daripada kerajaan supaya bandingan  dapat  dibuat  dan
keputusan yang seadil-adilnya dapat dirumuskan. Institusi
pembangkang ini telah diterima oleh masyarakat kita walaupun
kadang-kadang pihak pembangkang tidak faham akan peranan
mereka.  Namun kita tidak mahu kepada keadaan di mana tidak
ada pembangkang sama sekali seperti yang terdapat  di
sesetengah negara lain.
4.  Kita juga menerima hakikat bahawa dengan mengamalkan
sistem demokrasi berparlimen rakyat berhak menentukan siapa
yang menubuhkan kerajaan.  Kita menerima hakikat bahawa
suara majoriti mesti dihormati. Dalam erti kata yang lain,
sesudah rakyat membuat pemilihan di pilihanraya, suara
majoriti ini mesti dihormati dan mereka yang dipilih berhak
memerintah  sehinggalah pemilihan diadakan sekali lagi,
walaupun dalam tempoh masa itu rakyat menukar pendirian
mereka dan mungkin berasa bahawa mereka telah tersilap
pilih.
Tuan-tuan dan puan-puan,
5.  Kita telah mencapai kemerdekaan hampir 34 tahun dan
kerajaan telah berusaha meningkatkan taraf hidup rakyat
menerusi berbagai-bagai rancangan pembangunan.   Dalam
mengejar pembangunan dan kemajuan, tekanan juga diberi
kepada pembangunan rohaniah  kerana  negara  memerlukan
masyarakat yang sama maju daripada segi rohani dan jasmani.
Rakyat juga digalakkan supaya berdikari dan berfikiran luas
tanpa bertindak berasaskan emosi. Tanpa fikiran yang waras
dan perancangan yang berasaskan logik dan nilai-nilai Islam,
kita bukan sahaja tidak akan mencapai kemajuan tetapi juga
kita akan menjadi lemah dan tertindas.
6.  Bukanlah maksud saya menyarankan bahawa semua anggota
masyarakat perlu bertindak sebagai peguam, tetapi budaya
berfikir dengan waras ini perlu menjadi panduan masyarakat
supaya kita sentiasa meningkat maju dalam semua jurusan
hidup.  Mencapai matlamat ini memerlukan masa yang panjang
dan kesabaran. Sementara itu memang ada elemen-elemen dalam
masyarakat kita yang menghalang kita daripada mencapai
matlamat yang murni ini.  Kita tidak harus kecewa tetapi
mestilah terus berusaha bagi mengatasi sebarang halangan.
Tuan-tuan dan puan-puan,
7.  Oleh kerana ahli-ahli Persatuan ini terdiri daripada
peguam-peguam  yang beragama Islam, peranan yang boleh
dimainkan oleh persatuan dan ahli-ahlinya adalah unik dalam
masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Sistem
perundangan di Malaysia tidak bertentangan dengan ajaran
Islam kerana sistem perundangan kita menekankan keadilan,
dan keadilan dituntut oleh Islam.  Secara kasar, Islam
menuntut balasan yang sama dan setimpal dengan jenayah yang
dilakukan. Tetapi pengadilan secara Islam dikehendaki juga
mengambilkira kesahihan tuduhan dan keadaan yang wujud
semasa jenayah dilakukan.  Dengan itu  Islam  memberi
pertimbangan yang berat terhadap kredibiliti saksi - iaitu
saksi mestilah terdiri daripada orang yang beriman yang
tidak selalu membuat kesalahan. Latar-belakang penjenayah
juga perlu diambilkira. Jika penjenayah adalah seorang yang
miskin dan kebuluran, pencurian yang dilakukannya tidak akan
membawa hukuman yang seberat yang ditentukan oleh Islam
kepada seorang yang lazim mencuri.
8.  Bahaya  fitnah ditekankan kerana ramai yang mudah
memfitnah kerana kepentingan diri.  Demikianlah buruknya
fitnah dalam pandangan Islam sehingga Al-Quran meletakkan
fitnah sebagai lebih bahaya daripada membunuh.
9.  Dalam konteks masyarakat moden dan masyarakat berbilang
kaum dan agama di Malaysia, orang Islam tidak  boleh
mengenepikan hakikat konteks ini.  Jika kita berfikir
seolah-olah kita berada dalam masyarakat yang  seratus
peratus  Islam  1400  tahun dahulu, maka tindakan dan
pengadilan kita mungkin tidak seperti yang dikehendaki oleh
Islam.
10. Zaman sekarang bukanlah seperti zaman Rasulullah s.a.w.
dan keadaan di Malaysia bukanlah seperti keadaan di Madinah
1400 tahun dahulu.  Jenayah zaman moden ini juga berbeza
daripada jenayah di zaman dahulu. Justeru itu perbandingan
mestilah dibuat di antara jenayah zaman ini dengan jenayah
zaman Rasulullah s.a.w.  Di samping itu, pendapat seorang
hakim tidak semestinya sama dengan pendapat hakim yang lain.
Rujukan kepada tafsiran yang dibuat oleh ulama terkenal
dalam sejarah Islam juga mungkin tidak tepat. Dengan itu
penilaian baru terpaksa dibuat untuk menentukan apakah
hukuman yang sesuai tanpa lari daripada landasan Islam.
11. Memandangkan bahawa biasanya mereka yang arif dalam
hukum-hakam zaman dahulu tidak begitu arif dengan keadaan di
zaman sekarang, dan memandangkan masyarakat yang tidak
terdiri seratus peratus daripada orang Islam, maka adalah
menjadi tanggungjawab peguam-peguam Islam  di  Malaysia
mengkaji hukum-hukum Islam dalam konteks zaman moden ini.
Ini bukanlah perkara yang luar biasa.  Dalam sejarah Islam
perbincangan sering dibuat berkenaan hukum Islam terhadap
jenayah tertentu oleh orang-orang yang alim dalam berbagai-
bagai bidang dan bukan hanya arif dalam ilmu feqah sahaja.
12. Setiap penentuan yang dibuat tetap mendapat kecaman
daripada orang-orang tertentu yang tidak senang hati dengan
apa yang dibuat oleh orang lain. Tetapi ini adalah perkara
biasa sahaja. Janganlah memberi alasan bahawa yang salah
ialah orientalis Barat sedangkan kita tidak berani membuat
keputusan sendiri yang mengambilkira semua faktor.
Tuan-tuan dan puan-puan,
13. Saya juga ingin menyentuh mengenai Perang Teluk dan
pendirian Malaysia. Saya ingin berbuat demikian supaya kita
tidak terbawa-bawa oleh emosi dan supaya kita tidak dikaburi
oleh sentimen dan perasaan yang dibangkitkan oleh pihak-
pihak tertentu kerana kepentingan politik dan kepentingan-
kepentingan lain.
14. Malaysia menyokong Ketetapan 678 Majlis Keselamatan
Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menyelamatkan  Iraq  dengan
memberi amaran keras bahawa kekerasan akan digunakan jika
Iraq tidak keluar dari Kuwait. Kita bersetuju Iraq diberi
had masa yang telah ditetapkan kerana rakyat Kuwait ditindas
oleh Iraq dan amatlah tidak adil kepada mereka jika Iraq
tidak diberi had masa untuk keluar dari Kuwait.  Malaysia
berpendirian  demikian  kerana  kita sentiasa menentang
pencerobohan.   Malaysia  menentang  Amerika  Syarikat
menceroboh Grenada dan Panama.  Malaysia menentang Russia
menceroboh Afghanistan.  Malaysia kecam Vietnam kerana
mencerobohi Kemboja. Malaysia menentang pencerobohan Israel
ke atas Syria, Gaza, Tebing Barat Jordan dan Lubnan dan kita
mengecam Amerika Syarikat kerana melindungi Israel yang
menceroboh.  Malaysia pernah diserang semasa konfrantasi
oleh regim Sukarno dan kita menerima pertolongan dari
Britain dan negara-negara Komanwel tertentu.  Amatlah aneh
jika kita tiba-tiba menyokong pencerobohan Iraq ke atas
Kuwait dengan alasan bahawa Iraq adalah negara Islam dan
Kuwait mendapat pertolongan dari Amerika Syarikat, Britain
dan Perancis selepas  pencerobohan  berlaku.   Apakah
keuntungan bagi umat Islam jika Kuwait diperintah oleh Iraq
dan bukan oleh Raja Kuwait? Jika Iraq ingin memperjuangkan
hak orang Islam dan sanggup menghadapi sebarang tentangan
termasuk berperang dengan Amerika Syarikat, jalan yang
terbaik ialah dengan menyerang Israel dan bukannya Kuwait.
Jika kerana menyerang Israel, Iraq diserang balas oleh
Amerika Syarikat seluruh dunia Islam akan menyokong Iraq.
Iraq melancarkan peluru berpandu ke arah Israel bukan
bertujuan menghancurkan Israel dan menolong rakyat Palestin,
tetapi sebaliknya hanya bertujuan untuk melibatkan Israel
dalam peperangan dan dengan ini Iraq berharap akan mendapat
simpati dan sokongan orang Islam.
15. Kerana peperangan ini ramai rakyat Iraq, yang Islam dan
yang bukan Islam, terbunuh dan cedera parah. Rakyat Kuwait
juga ramai yang terbunuh. Lagi lama perang ini berterusan,
lebih ramai lagi rakyat Iraq dan Kuwait akan terbunuh dan
cedera. Di samping itu, segala harta Iraq dan Kuwait akan
hancur  menjadi abu kerana serangan tentera bersekutu.
Ratusan ribu juta ringgit harta Iraq dan Kuwait akan hilang.
16. Apakah setelah pengorbanan yang besar oleh rakyat Iraq
ini, Iraq akan berjaya dan umat Islam akan menguasai dunia?
Hanya mereka yang khayal sahaja akan memikir demikian.
Serangan Iraq ke atas Iran yang menyebabkan satu juta umat
Islam terbunuh berakhir tanpa menghasilkan apa-apa kepada
Iraq.
17. Iran adalah sebuah negara yang lemah.  Sebaliknya
Amerika Syarikat, Britain serta negara-negara bersekutu jauh
lebih kuat daripada Iran.  Mereka yang berfikiran waras
tentu dapat meramalkan bahawa Iraq tidak mungkin menang.
Dengan itu pengorbanan nyawa orang Islam yang disebabkan
oleh penaklukan Iraq ke atas Kuwait akan menjadi sia-sia.
Tuan-tuan dan puan-puan,
18. Umat  Islam  memang  sanggup  berkorban  untuk
mempertahankan Islam.  Tetapi sebelum pengorbanan dibuat
umat Islam harus menentukan sama ada yang dipertahankan oleh
mereka adalah kepentingan agama Islam.  Jika ianya bukan
kerana Islam maka pengorbanan orang Islam akan menjadi sia-
sia  sahaja.   Peperangan di Teluk berpunca daripada
penaklukan Kuwait oleh Iraq.  Ia boleh ditamatkan dengan
Iraq mengeluarkan tenteranya dari Kuwait.  Jika akhirnya
Iraq dikalahkan dan dikeluarkan  dari  Kuwait  melalui
peperangan, kemungkinannya ialah Iraq akan hancur dan tidak
akan ada lagi satu negara Islam yang boleh mengimbangi
kekuatan Israel. Seluruh Asia Barat akan terletak di bawah
telunjuk Amerika Syarikat. Inilah akibatnya penaklukan yang
dilakukan oleh Iraq ke atas Kuwait.  Apakah untungnya umat
Islam kerana peperangan yang tidak berasas ini?
19. Hari ini kita diberitahu bahawa Iraq akan keluar dari
Kuwait tanpa syarat. Keputusan ini dibuat setelah berpuluh
ribu rakyat Kuwait dan Iraq terbunuh. Amatlah sia-sianya
kematian mereka kerana tidak ada  apa-apa  pun  hasil
pengorbanan mereka.
20. Orang  Islam  mudah digerakkan oleh seruan Islam.
Hakikat ini diketahui oleh kita semua yang beragama Islam.
Menyedari akan hakikat ini, ramai orang yang berkepentingan
tidak segan-segan memperalatkan sentimen keIslaman orang
Islam.  Dengan memberi alasan bahawa perjuangan mereka
adalah untuk Islam, maka mudahlah mereka menarik sokongan
bagi diri mereka.  Bahawa tidak ada asas keIslaman sama
sekali dalam  perjuangan  mereka,  tidak  sedikit  pun
merunsingkan hati kecil mereka.  Yang penting bagi mereka
ialah sentimen Islam mudah diperalatkan.
21. Kita lihat ini sedang berlaku di Asia Barat.  Kononnya
peperangan yang dimulakan dengan penaklukan Kuwait oleh Iraq
merupakan satu jihad.  Dan orang Islam pun tidak menyoal
lagi dan memberikan sokongan.  Sokongan ini menggalakkan
lagi pihak tertentu untuk menjadi lebih degil. Dengan itu
maka pemusnahan wilayah orang Islam dan pembunuhan orang
Islam berterusan. Ada juga orang bukan Islam yang berpura-
pura menyokong pendirian Iraq kerana kononnya ini adalah
pendirian Islam.  Berhati-hatilah dengan pendirian ini
kerana ia akan menjadikan Iraq lebih degil dan dengan itu
lebih ramai orang Islam akan terbunuh dan Iraq akan hancur.
22. Malaysia menyeru Iraq keluar dari Kuwait dengan segera
supaya akan berkurangan nyawa yang akan terkorban akibat
peperangan sia-sia ini.  Malaysia juga mendesak Amerika
Syarikat dan negara-negara bersekutu supaya menghormati
Ketetapan 678 yang tidak mengizinkan Iraq dimusnahkan.
Malaysia mendesak semua pihak yang terlibat dalam perang
Teluk memberhentikan peperangan dengan segera.  Malaysia
tidak menyokong sebarang pencerobohan oleh sesiapapun, sama
ada kuasa kecil, kuasa sederhana ataupun kuasa besar.
Tuan-tuan dan puan-puan,
23. Malaysia aman, alhamdulillah.  Masalah kita adalah
kecil berbanding dengan masalah di Asia Barat.  Yang kita
tumpukan ialah kepada keharmonian hidup semua kaum dan
pembangunan yang seimbang.  Keperluan kita juga kecil,
umpamanya kita perlu kepada bumiputera yang cekap dalam
semua bidang. Kita memerlukan bumiputera yang berpengajian
tinggi dan mendalam.  Kita juga memerlukan pengurusan yang
beramanah, cekap dan canggih dalam semua bidang.
24. Kita harus bersyukur dengan keadaan kita, dan kita
gunakan masa kita secara yang boleh memberi kebaikan kepada
kita. Peguam-peguam Islam dalam Persatuan ini harus memberi
sumbangan ke arah mewujudkan bukan sahaja masyarakat yang
maju dan dinamik tetapi juga berusaha ke arah mewujudkan
satu negara yang bertamaddun tinggi.  Tuan-tuan dan puan-
puan juga sebagai peguam-peguam Islam harus membuktikan
sifat-sifat keIslaman dalam menjalankan tugas supaya imej
Islam menjadi lebih baik dalam bidang perundangan dan
keadilan.
25. Saya akhiri ucapan saya ini dengan  sekali  lagi
mengucapkan  terima  kasih kepada Persatuan ini kerana
menjemput saya dan isteri saya ke Majlis ini.  Saya juga
berharap Persatuan Peguam-peguam Muslim Malaysia ini akan
terus memberikan sumbangan mereka ke arah kemajuan dan
kesejahteraan negara.

 

  
Google