home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	:	KOMPLEKS BANGUNAN SULAIMAN 
Tarikh/Date 	: 	08/03/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS PELANCARAN OPERASI PUNGUTAN 
			ZAKAT SECARA KORPORAT 
 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Berhormat Menteri Perusahaan Awam merangkap
Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan,
Dato' Dr. Yusof Nor;
Yang Berhormat-Yang Berhormat;
Dif-dif Kehormat;
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
  Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala
kerana telah mengurniakan kepada kita kesihatan, petunjuk
dan suasana yang aman sehingga kita dapat merancang dan
meneruskan  tugas-tugas  kita  bagi  mengembang  dan
mempertingkatkan dakwah Islamiyah serta amalan-amalan Islam
demi masa hadapan umat Islam di negara kita.
2.  Suasana aman yang kita nikmati sekarang ini adalah satu
rahmat dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa
Ta'ala kepada kita. Memang sudah menjadi tabiat semulajadi
manusia yang dinyatakan oleh Al-Quran bahawa apabila manusia
berada di dalam suasana sakit, gelisah dan tidak tenteram
barulah manusia itu sedar bahawa sihat dan aman itu nikmat.
Pada ketika itu juga baharulah mereka teringat akan Allah
Subhanahu wa Ta'ala dan kuasaNya.
3.  Islam adalah agama yang sempurna. Islam membawa mesej
yang agung untuk membebaskan setiap umat manusia daripada
cengkaman  kepapaan,  kemiskinan,  penyakit,  kejahilan,
ketakutan, kehinaan dan apa jua bentuk penindasan baik
berbentuk lahir mahupun batin.
4.  Sebagai penganut agama Islam, kita perlu bertanya pada
diri sendiri sama ada kita benar-benar telah bersedia
membuat  segala bentuk perancangan dan persediaan bagi
menegakkan syiar Islam atau cuma ingin melaungkan kebenaran
dan kebaikan Islam atau berkhayal mengenai keindahan dan
keagungan yang lampau tanpa mengamal ajaran Islam sebagai
Ad-din dan membuat sesuatu untuk umat pada masa ini.
Tuan-tuan dan Puan-puan,
5.  Tamadun dan kemajuan satu-satu bangsa itu tidak pernah
dicipta dalam sekelip mata.  Ianya terpaksa melalui suatu
proses masa yang agak lama dengan beberapa syarat tertentu
yang harus dimiliki oleh satu-satu bangsa itu termasuk sifat
kreatif, keterbukaan kepada satu-satu idea yang  baru,
sentiasa ingin tahu, positif terhadap alam dunia, responsif
terhadap perjalanan sejarah dunia, innovatif, rajin dan
tekun, berakhlak mulia dan umumnya mengamal nilai-nilai yang
baik.
6.  Sesungguhnya ajaran Islam yang disampaikan kepada kita
bukan dalam bentuk teori tetapi ianya mestilah diikuti
dengan amal.  Jika kita banyak menghabiskan masa hanya
menumpukan kepada teori sahaja, berhujah sepanjang masa dan
bersengketa kerana hujah-hujah berlainan yang kita ciptakan
maka kita tidak akan berjaya mencapai tamadun Islam yang
kita hajati.  Jika kita hendak maju atau lebih berjaya
daripada orang lain, kita hendaklah mengurangkan berhujah
tentang teori dan menumpukan tenaga kita kepada amal.
Masyarakat yang dimomokkan dengan pelbagai teori atau konsep
yang indah-indah tanpa diikuti dengan satu perancangan yang
konkrit dan proses tindakan susulan, maka masyarakat itu
akan menjadi satu masyarakat yang mundur tanpa apa-apa
keupayaan, yang mana ini bukanlah matlamat Islam atau nasib
yang ditentukan bagi umat Islam.
7.  Masyarakat seperti ini berselindung dengan khayalan
sehingga yang nyata dinafikan dan sebaliknya diganti dengan
tafsiran dan taksiran yang  dicipta  bagi  menyembunyi
kenyataan.   Demikian kegagalan dikatakan kejayaan dan
kekalahan dikatakan kemenangan.  Akibat daripada penipuan
diri sendiri ini maka tidak ada sesuatu yang dibuat untuk
menentukan kegagalan dan kekalahan yang telah berlaku tidak
akan berlaku lagi.  Dengan itu maka umat Islam akan terus
gagal dan dihinakan.
8.  Sebaliknya jika kenyataan diakui, maka tindakan boleh
dibuat untuk memperbetulkan yang salah dan meningkatkan
keupayaan sehingga kegagalan dan kekalahan tidak selalu
berlaku.  Kegagalan dan kekalahan orang Islam bukanlah
kerana inilah yang ditentukan bagi orang Islam oleh Tuhan.
Pendapat bahawa ini, iaitu kegagalan dan kekalahan orang
Islam, sudahpun ditakdirkan dan tidak ada apa yang boleh
atau harus dibuat oleh umat Islam bagi melawan apa yang
telah ditakdirkan, adalah sesuatu yang menghinakan Tuhan.
Pendapat  bahawa  dunia  ini  bukan untuk orang Islam
membuktikan sikap tidak bersyukur dengan pemberian Tuhan.
Apakah benar Tuhan tidak menghendakkan umat pilihanNya
berusaha dan menggunakan tenaga dan akal fikiran yang
dikurniakan oleh Tuhan kepada umat Islam juga?
9.  Ajaran oleh pihak yang berkepentingan supaya umat Islam
hanya mengamalkan ibadah tertentu dengan lebih daripada yang
diwajibkan dan berdoa meminta-minta sahaja daripada Tuhan
tanpa usaha yang gigih dan penggunaan tenaga dan akal
fikiran jelas membawa kepada kelemahan dan kegagalan orang
Islam. Orang-orang tertentu ini memang beruntung daripada
ajaran ini kerana umat Islam terpaksa bergantung kepada
mereka sebagai orang tengah di antara Tuhan dengan diri
sendiri dan dengan itu mereka mendapat tempat, dihormati,
disanjung tinggi serta berkuasa.   Selagi orang  yang
berkepentingan ini tidak dicabar dan disoal tentang ajaran
mereka, selama itulah umat Islam akan terus mundur dan
lemah.
10. Sebaliknya jika ajaran oleh orang yang berkepentingan
ini disangkal dan umat Islam bekerja dengan penuh kemahiran
dan berkualiti seperti dituntut oleh Islam, tidak dapat
tidak orang Islam boleh bersaing dengan sesiapa sahaja.
Lebih-lebih lagi bagi mentadbirkan wahyu Allah Subhanahu wa
Ta'ala seperti ibadat zakat. Ramai orang berpendapat bahawa
ibadat zakat adalah merupakan satu ibadat yang khusus yang
tidak boleh mengambilkira aliran zaman.  Sebaliknya kita
tahu perubahan-perubahan yang berlaku dengan peredaran zaman
tidak mungkin diketepikan. Jika di zaman Nabi s.a.w. ibadat
haji dilakukan dengan menggunakan unta sebagai kenderaan,
setelah Islam berkembang jauh dari Mekah dan melintasi laut
maka tidak lagi praktikal untuk  menaiki  unta  untuk
mengerjakan  haji.  Namun ada orang dari benua India
umpamanya yang berjalan kaki setahun, setelah menjual semua
harta untuk mengikut apa yang ditafsir sebagai sunnah Nabi.
Apabila mereka kembali dari menunaikan fardhu haji mereka
menjadi miskin dan papa dan terpaksa meminta sedekah.
Apabila jemaah haji mula menggunakan kapal terbang, ada
ulama yang mengecam perbuatan ini kerana kononnya tidak
mengikut sunnah Nabi. Perkara ini menjadi bahan perbahasan
yang berpanjangan oleh ulama-ulama. Sebenarnya penggunaan
kapal laut juga tidak mengikut sunnah Nabi kerana Nabi tidak
pernah menyeberangi laut semasa melakukan ibadat haji.
Sekarang  ini  tidak  lagi  disoal  tentang penggunaan
kapalterbang untuk kerja haji. Tetapi adanya tentangan
terhadap penggunaan kapal terbang untuk mengangkut jemaah
haji pada masa ianya mula digunakan membuktikan bahawa
ulama-ulama  tertentu  kerap  membuat  kesalahan semasa
mentafsir agama.  Umumnya ulama jenis ini menafsir semua
yang baru adalah bertentangan dengan Islam dan semua yang
lama, walaupun kolot, adalah secocok dengan Islam.
11. Tidak berapa lama dahulu gambar-gambar lukisan dianggap
haram. Sebabnya ialah di zaman dahulu penganut agama-agama
tertentu sering melukis atau mengukir patung-patung yang
kemudiannya mereka sembah sebagai imej Tuhan. Kadang-kadang
mereka mengukir patung yang lucah kerana ingin memenuhi
nafsu mereka.  Tidak hairanlah kenapa gambar dan patung
ditegah oleh Islam.
12. Tetapi sekarang gambar tidak perlu dilukis atau diukir.
Dengan hanya memetik butang bukan sahaja gambar terlukis
tetapi gambar itu boleh bergerak dan bercakap. Adanya orang
tertentu yang menyalah-gunakan kemudahan moden ini dengan
mencetak dan menayangkan gambar yang lucah tidak bermakna
kemudahan ini perlu diharamkan secara menyeluruh, kerana
kemudahan ini juga boleh digunakan untuk kebaikan termasuk
mengajar ilmu pengetahuan dan juga untuk mengembangkan syiar
Islam.
13. Hakikatnya ialah penggunaan kemudahan bergambar tidak
mungkin dikawal di zaman ini.  Ia sudah menjadi perkara
biasa kepada kehidupan masyarakat moden.  Di mana-mana
sahaja terdapat gambar yang bergerak dan tidak bergerak
sehingga  orang-orang  yang  mengajar  agama  juga
menggunakannya.
14. Oleh kerana pengharaman tidak dapat dikuatkuasakan,
maka masyarakat Islam menerima sahaja hakikat bahawa dalam
masyarakat Islam dan bukan Islam atau masyarakat campuran di
zaman moden ini, soal gambar dan lukisan tidak dapat
dipersoalkan lagi. Mencegah tidak akan mendatangkan apa-apa
manfaat kerana ia tidak berkesan. Kita hanya boleh mengawal
dan melarang jika gambar dan lukisan digunakan dengan cara
yang melanggar tujuan asal larangan terhadap ukiran dan
lukisan bagi orang Islam, -- iaitu gambar dan patung tidak
disembah atau digunakan untuk memenuhi nafsu kehaiwanan.
15. Hanya seratus  tahun  dahulu  sahaja  umat  Islam
mengharamkan sebarang lukisan atau ukiran berbentuk makhluk
seperti manusia dan binatang serta juga tumbuh-tumbuhan.
Untuk memenuhi keinginan kepada seni halus, orang Islam
mencipta berbagai-bagai lukisan dan ukiran yang menggunakan
"Geometrical Pattern", dan ini digunakan untuk menghiaskan
Al-Quran, rumah-rumah ibadat  dan  lain-lain  bangunan.
Sekarang larangan terhadap lukisan dan ukiran benda yang
bernyawa hanya dilakukan bagi Al-Quran dan masjid.  Kitab-
kitab yang membincangkan soal-soal agama sekarang mempunyai
banyak gambar, dan pita rakaman gambar bergerak digunakan
untuk tujuan berdakwah.  Yang jelas ialah ulama tidak lagi
menyoal atau melarang penggunaan gambar  dan  menerima
penggunaannya dalam keadaan tertentu.
16. Jika ini sudah berlaku terhadap satu daripada larangan
Islam kerana keadaan masa, tidakkah perlu pemandangan Islam
terhadap perkara-perkara seumpama ini juga diberi perhatian
dengan mengambilkira keadaan zaman, keadaan masyarakat dan
perubahan-perubahan dalam konsep dan nilai di zaman ini?
Besar kemungkinan saranan ini akan dikecam hebat oleh ulama
yang orthodox, tetapi kita harus ingat bahawa dalam soal
lukisan dan gambar dan juga lain-lain perkara mereka sudah
sanggup menerima hakikat, bahkan mereka sendiri sanggup
"menyeleweng" secara terbuka. Dalam soal lelaki dan wanita
umpamanya, apakah benar pendapat bahawa wanita menjadi punca
segala  keganasan lelaki, dan dengan itu mereka harus
menyembunyikan diri mereka supaya tidak membakar nafsu
lelaki? Apakah lelaki tidak langsung bersalah? Di zaman di
mana perjalanan begitu mudah sekarang ini, tidakkah benar
terdapat lelaki Islam sering ke negara-negara di mana
wanitanya bebas dan oleh kerana mereka tidak pernah melihat
wanita bebas maka benarkah atau tidak lelaki Islam melakukan
bermacam kegiatan yang dilarang?  Apakah ini kesalahan
wanita, atau kesalahan lelaki yang sengaja mengejar nafsu.
17. Pada pendapat orang tertentu apa yang dilakukan oleh
Rasulullah s.a.w. di dalam pemerintahan dan pentadbiran
Baginda  1400 tahun dahulu hendaklah dicontohi seratus
peratus tanpa menggunakan akal fikiran dan mengambilkira
keadaan dan kemajuan zaman.  Bahkan ada yang menambah dan
menokok kepada amalan dan larangan agama kerana kononnya ini
adalah lebih baik di sisi agama.
Tuan-tuan dan puan-puan,
18. Kita mendakwa bahawa Islam adalah satu agama yang
sesuai untuk semua zaman dan tempat. Tetapi jika kita cuba
mengembalikan masyarakat zaman ini kepada keadaan  dan
sekitaran  di  abad  ke tujuh Masihi dengan membentuk
masyarakat Arab di tanah Arab zaman itu, bagaimanakah dapat
kita pertahankan dakwaan kita bahawa Islam adalah untuk
semua zaman dan tempat. Tetapi inilah yang cuba dibuat oleh
orang tertentu.  Oleh kerana puak ini berjaya menakutkan
sebahagian besar orang Islam sehingga ajaran mereka tidak
boleh disoal, maka hari ini umat Islam sudah menjadi orang
yang ketinggalan zaman, mudah ditindas dan diperalatkan oleh
kuasa  bukan  Islam.   Demikian  sebuah negara Islam
dilengkapkan dengan senjata sehingga negara itu percaya ia
begitu kuat dan boleh menakluk semua negara Arab lain.
Akibat tindakan yang berasas kepada keangkuhan kuasa ini, ia
dimusnahkan oleh kuasa asing kerana sebenarnya kekuatannya
terhad.  Dengan kekalahan yang teruk, maka semua negara
Islam terletak di bawah telunjuk kuasa lain.
19. Sebuah negara belum boleh menganggap dirinya kuat dan
mampu  berperang  sehinggalah  ia  dapat  mencipta dan
mengeluarkan senjatanya sendiri yang sama canggihnya dengan
senjata musuh. Jika ia terpaksa membeli senjata dari pihak
lain, ia masih lemah dan mudah ditewaskan.  Oleh kerana
tidak ada negara Islam di zaman ini yang mampu mencipta dan
mengeluarkan sendiri senjata yang canggih disebabkan tidak
memberi tumpuan kepada ilmu dan kepakaran moden, maka umat
Islam sekarang terletak di bawah telunjuk orang asing dan
dipermainkan.
21. Namun ada yang masih mendakwa bahawa sebenarnya negara
Islam ini menang dan tidak kalah walaupun jelas ia jatuh
tersungkur di bawah kaki kuasa asing. Khayalan yang semacam
ini  juga  menghalang  pemeriksaan  diri sendiri untuk
memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang berlaku. Maka akan
berterusanlah umat Islam dengan pendekatan yang lama. Umat
Islam akan terus dengan sikap dan cara-cara yang kolot yang
tidak sesuai dengan zaman hasil dari salah-tafsir, salah-
ajar dan khayalan yang melanda umat Islam di zaman ini.
Tuan-tuan dan puan-puan,
21. Kerajaan sentiasa memikirkan mengenai urusan-urusan
negara yang boleh disesuaikan dengan Islam. Dalam sistem
kewangan moden, bank memainkan peranan  yang  penting.
Sementara Islam melarang riba tetapi tidak mungkin bank dan
peminjaman wang dibuat tanpa keuntungan sama sekali kepada
pihak yang memberi pinjaman. Maka dibentuklah sistem bank
Islam yang sebenarnya tidak ada di zaman Rasulullah s.a.w.
Di zaman itu orang Yahudi yang memberi pinjaman dan mereka
mengenakan bunga sebanyak 240 peratus setahun dan jika
peminjam tidak dapat membayar balik, maka segala hartanya
boleh dirampas atau ia menjadi hamba abdi kepada orang yang
memberi pinjaman kepadanya sehingga ia dapat menjelaskan
hutangnya.  Melalui perkiraan penilaian pendapatan dari
hutang, maka Bank Islam boleh mendapat keuntungan yang tidak
menjadi beban kepada si-berhutang tanpa tekanan faedah.
22. Demikian juga walaupun di zaman Rasulullah s.a.w. tidak
ada urusan insuran, melalui takaful kita dapat mengadakan
insuran yang tidak bercanggah dengan Islam.  Berkenaan
dengan kutipan zakat juga sistem pelaksanaannya hendaklah
sesuai dengan zaman ini tanpa bertentangan dengan ajaran
Islam.
23. Semua ini adalah sebahagian daripada Ad-din iaiatu cara
hidup Islam.  Cara hidup islam tidak bermakna mencipta
semula keadaan di zaman Rasulullah s.a.w. supaya kita dapat
meniru seratus peratus cara hidup di zaman itu. Jika cara
hidup Islam hanya boleh dilakukan dalam keadaan masyarakat
1400 tahun dahulu, maka ini adalah sama dengan berkata
bahawa islam hanyalah untuk kurun ketujuh Masihi di tanah
Arab sahaja.  Tetapi kita semua tahu bahawa Islam adalah
untuk semua zaman dan semua masyarakat, sama ada Arab atau
bukan Arab.  Dengan itu Ad-din atau cara hidup Islam tidak
dikehendaki menyerupai hidup di zaman Rasulullah s.a.w. atau
dalam masyarakat Arab tetapi hidup di zaman ini di mana-mana
sahaja oleh masyarakat yang Arab atau bukan Arab.
Tuan-tuan dan Puan-puan,
24. Pada kesempatan ini saya mengucapkan tahniah kepada
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kerana telah berjaya
maju setapak ke hadapan dalam mengatur dan memperkemaskan
Sistem Pentadbiran dan Pengurusan Zakat dengan menggunakan
kemudahan teknologi moden demi kebaikan dan faedah kita
semua.  Ini menunjukkan "commitment" kita kepada agama kita
dan diharapkan ianya menjadi simbol dakwah dan contoh bukan
sahaja di dalam negeri bahkan di negara-negara Islam yang
lain.
26. Marilah kita bersama-sama berdoa ke hadrat  Allah
Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang diusahakan ini dan yang
akan diusahakan pada masa akan datang akan mendapat berkat,
pentunjuk dan hidayah daripada Allah Subahanahu wa Ta'ala.
   Sekian, wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

 
  
Google