home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	PELABUHAN KLANG UTARA, SELANGOR 
Tarikh/Date 	: 	12/03/91 
Tajuk/Title 	: 	PERASMIAN PELAYARAN ULUNG KAPAL 
 Yang Mulia Raja Tan Sri Muhammad Alias
Pengerusi
Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhad
Yang Berhormat Menteri-Menteri
Dif-dif Kehormat
Tuan-tuan dan puan-puan
  Saya mengucapkan terima kasih kepada Pengerusi dan
ahli-ahli  Lembaga  Pengarah  Perbadanan  Perkapalan
Antarabangsa Malaysia Berhad kerana menjemput saya untuk
merasmikan pelayaran ulung kapal tangki minyak sawit terbaru
MISC, 'Bunga Siantan' dan juga untuk melancarkan
perkhidmatan pengangkutan kontena, MISC Haulage Services
Sendirian Berhad.
2.  Kita bersyukur kerana ekonomi negara ini adalah baik.
Pertumbuhan  dalam  aktiviti-aktiviti  ekonomi  telah
meningkatkan  permintaan  tempatan, yang membawa kepada
perkembangan  dalam  berbagai-bagai  industri  tempatan.
Permintaan luar untuk barang-barang keluaran negara kita,
terutamanya bahan berasaskan sumber alam, barang-barang
elektrik dan penghasilannya telah meningkatkan pengeluaran
untuk dieksport.  Keadaan ekonomi yang menggalakkan ini
pasti akan meninggalkan kesan yang positif kepada semua
industri termasuk industri perkhidmatan.
Tuan-tuan dan puan-puan
3.  Perkapalan merupakan sektor terpenting dalam industri
pengangkutan.  Satu sistem pengangkutan yang unggul perlu
diwujudkan untuk memastikan barang-barang untuk eksport dan
import dapat sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat
seperti yang  dijadualkan.   Selain  daripada  sistem
pengangkutan udara dan darat, pengangkutan barang-barang
melalui laut terus penting kerana hanya kapal laut yang
mampu mengangkut barang-barang yang berat dan besar dengan
murah. Oleh itu Kerajaan sentiasa memberi perhatian yang
berat terhadap pertumbuhan industri perkapalan negara.
4.  Industri  perkhidmatan  termasuk  perkapalan  perlu
bergerak seiring dengan kemajuan dalam sektor perusahaan.
Kedua-dua industri ini sepatutnya sokong menyokong di antara
satu  sama lain.   Tetapi biasanya pertumbuhan sektor
perusahaan mendahului sektor perkhidmatan.  Kita perlu
berusaha untuk menentukan pertumbuhan yang seimbang, kerana
pembangunan  yang  tidak  seimbang  akan  mengendalakan
pembangunan industri dan melemahkan pelaburan khususnya
untuk eksport
5.  Kerajaan yang sedar tentang perlunya bantuan diberikan
untuk memastikan pertumbuhan yang seimbang dan pembangunan
yang teratur dalam industri perkapalan telahpun membentuk
berbagai-bagai insentif termasuk insentif fiskal pada tahun-
tahun yang lalu. Industri perkapalan, pada keseluruhannya,
telah menunjukkan reaksi yang positif kepada insentif ini.
Untuk memenuhi keperluan perdagangan masa kini, bilangan
kapal yang berdaftar di negara ini dan dimiliki oleh
warganegara Malaysia telah meningkat dengan kemudahan yang
lebih canggih.
6.  Walau bagaimanapun masih banyak lagi  yang  perlu
dilakukan.  Walaupun kadar tambang berada pada paras yang
stabil dan pengangkutan barang-barang oleh syarikat-syarikat
perkapalan dan penerbangan turut meningkat, defisit kadar
tambang dan insuran juga terus meningkat kerana penggunaan
kapal dan insuran asing.   Perbezaan ini  menunjukkan
pembangunan yang tidak seimbang dalam sektor perkapalan
negara dibandingkan dengan pertumbuhan  dalam  dagangan
Malaysia.  Sekiranya perkembangan angkatan kapal kita tidak
diselaraskan  dengan  keperluan  perdagangan  Malaysia,
permintaan untuk perkhidmatan perkapalan asing akan terus
meningkat.  Ini akan menjejaskan ekonomi kita  kerana
sebahagian besar daripada kos perdagangan akan dinikmati
oleh perusahaan perkapalan dan insuran negara asing.
7.  Peningkatan pendaftaran kapal-kapal di Malaysia akan
dapat menolong membetulkan kedudukan ini dan menyumbangkan
kepada penjimatan dalam pertukaran mata wang asing. Ia juga
akan dapat membantu  mengurangkan  pergantungan  kepada
syarikat-syarikat perkapalan dan insuran asing. Dalam hal
ini saya merasa bangga kerana MISC dalam usaha untuk
mempertahankan  kedudukannya sebagai syarikat perkapalan
nasional  yang  terbesar  sedang  melaksanakan  program
pembesaran angkatan kapalnya.  Saya sedar bahawa industri
perkapalan bukan sahaja memerlukan modal yang besar tetapi
pulangan pelaburannya juga adalah rendah. Industri ini juga
mempunyai tempoh pulangan hasil yang lama dan dipengaruhi
oleh kitaran pasaran yang tidak menentu.  Namun tanpa
penyertaan kapal-kapal kita sendiri, kita akan terdedah
kepada tekanan-tekanan konferansi perkapalan yang menguasai
industri ini.
Tuan-tuan dan puan-puan,
8.  Persaingan  dalam  industri perkapalan antarabangsa
adalah amat sengit. Para pelanggan perkapalan biasanya akan
cuba mendapatkan kadar tambang yang rendah dan para pemilik
kapal Malaysia perlu sentiasa sedar akan hakikat ini dan
mesti berusaha untuk menawarkan kadar yang kompetitif untuk
menarik para pelanggan, di samping memberi perkhidmatan yang
cekap dan reliable.  Syarikat-syarikat perkapalan negara
mestilah sentiasa berusaha untuk mengurangkan kos.
9.  Kerajaan akan terus memberi sokongan dan bantuan di
mana perlu.  Ini adalah selaras dengan dasar Kerajaan yang
ingin menjadikan Malaysia sebuah negara maritim. Dalam hal
ini,  perhatian akan terus diberikan kepada kemudahan-
kemudahan sampingan seperti latihan, kemudahan baik-pulih
kapal dan pembangunan pelabuhan supaya industri perkapalan
negara dapat tumbuh dalam suasana yang penuh persaingan.
10. Satu aspek yang jarang dikenali oleh umum dalam bidang
perkapalan ialah peluang pekerjaan yang terdapat dalam
sektor ini serta aktiviti-aktiviti kaitan.   Terdapat
beberapa buah negara di mana pendapatan pelaut-pelaut mereka
yang  bekerja dengan kapal-kapal asing merupakan punca
pendapatan negara yang penting. Malaysia mempunyai tradisi
maritim dan oleh itu tidak ada sebabnya mengapa kapal-kapal
kita tidak boleh diusaha dan dikendalikan oleh rakyat
Malaysia sendiri.  Kapal-kapal moden dilengkapkan dengan
bermacam-macam kemudahan termasuk bilik dingin dan makanan
segar serta televisyen. Di samping itu semasa di laut semua
pendapatan boleh ditabungkan untuk pembelian harta atau
pelaburan kemudian. Jika pun rakyat Malaysia tidak sanggup
menjadi pelaut seumur hidup, dengan bekerja hanya beberapa
tahun sahaja mereka boleh mengumpulkan wang untuk bersara
daripada kerja di laut. Kerjaya di laut menawarkan peluang-
peluang yang luas kepada anak-anak Malaysia yang sanggup
mengembara dan menghadapi cabaran walaupun risiko pelayaran
tidak lagi seperti di zaman dahulu.
11. Negara kita khasnya dan negara-negara ASEAN amnya
dijangka menjadi sumber  utama  pelaut-peluat  terlatih
memandangkan kekurangan serta kos yang tinggi bagi pelaut-
pelaut dari negara-negara maju. Persaingan permintaan bagi
tenaga  manusia  mahir  dalam industri di darat perlu
diambilkira oleh para pemilik kapal dalam usaha mereka untuk
mengekal dan menambahkan bilangan kakitangan di laut.  Para
pemilik kapal perlu memikirkan dan memberi perhatian kepada
peningkatan bilangan pelaut tempatan yang terlatih.  Adalah
penting bagi pihak-pihak berkuasa yang berkenaan memainkan
peranan dalam memastikan kita tidak menghadapi ketandusan
pelaut-pelaut terlatih di Malaysia.
Tuan-tuan dan puan-puan,
12. Saya merasa bangga melihat MISC mempelbagaikan bidang
perniagaanya dan sekarang sudah mula melibatkan diri dalam
operasi  di  darat  yang merupakan sebahagian daripada
rancangan mereka untuk membangun dan menjadi sebuah syarikat
pengangkutan dan pengedaran yang serba lengkap.  Jumlah
barang-barang berkontena yang bergerak melalui pelabuhan di
Malaysia telah meningkat dengan pesatnya dalam tahun-tahun
kebelakangan  ini  dan  walaupun ke tiga-tiga syarikat
pengangkut kontena yang ada sekarang telah meningkatkan
ruang muatan mereka, adalah terbukti yang mereka sukar untuk
memenuhi sepenuhnya permintaan yang kian bertambah. Oleh
itu, Kerajaan telah meluluskan permohonan  MISC  untuk
melibatkan  diri  dalam  pengangkutan kontena.   Dalam
mempertimbangkan permohonan MISC, Kerajaan mengambilkira
kedudukannya sebagai syarikat perkapalan yang terbesar di
Malaysia dan juga bilangan kontena yang dikendalikannya.
Namun Kerajaan akan monitor sepanjang masa prestasi khidmat
keempat-empat syarikat pengangkut kontena.  Jika mereka
tidak dapat menampung permintaan atau khidmat mereka tidak
memuaskan, maka Kerajaan akan mengeluarkan lesen angkut
kontena kepada pihak lain yang berminat.  Kerajaan ingin
menekankan pentingnya pengangkutan kontena menjadi efisien
demi meningkatkan daya saingan export Malaysia.
13. Saya  berharap  penglibatan  MISC Haulage Services
Sendirian Berhad dalam bidang pengangkutan kontena akan
membawa  kepada  pertambahan ruang pengangkutan kontena
sejajar dengan permintaan.  Persaingan dengan syarikat-
syarikat pengangkut kontena yang lain akan memberi manfaat
kepada para pengguna yang mempunyai lebih pilihan.  Melalui
pengurusan yang cermat, disiplin dan sistem pasaran yang
teratur, saya percaya MISC Haulage Services akan dapat
mengukuhkan kedudukannya dan membina satu reputasi melalui
perkhidmatan yang cekap dan dipercayai.  Saya mengucapkan
selamat maju jaya kepada syarikat MISC Haulage Services.
Tuan-tuan dan puan-puan,
14. Kerajaan telah lama mempertimbangkan untuk menswastakan
Limbungan Perkapalan dan Kejuruteraan Malaysia Sendirian
Berhad (MSE).  Berbagai-bagai spekulasi  telah  dibuat
mengenai hal ini.  Saya suka mengumumkan bahawa Kerajaan
telah membuat satu keputusan mengenai perkara ini. Kerajaan
akan menswastakan semua pegangan ekuitinya dalam MSE kepada
sebuah konsortium yang dianggotai oleh syarikat-syarikat
yang terlibat dalam perkhidmatan perkapalan.  MISC akan
menjadi pemegang ekuiti yang terbesar di dalam MSE yang akan
disusun semula.  Saya yakin, kumpulan pengurusan yang baru
ini akan berjaya memimpin limbungan perkapalan ini untuk
terus meningkat dan membangun demi kepentingan negara. Saya
berharap perhatian yang lebih dapat diberikan dalam usaha
menyedia dan meningkatkan perkhidmatan baik-pulih  bagi
industri perkapalan serta pembinaan kapal.
Tuan-tuan dan puan-puan
15. Saya mengucapkan tahniah kepada MISC sempena pelayaran
ulung  'Bunga  Siantan'  dan  pelancaran  perkhidmatan
pengangkutan kontena.  Saya yakin MISC akan terus memberi
perhatian kepada keperluan para pelanggannya dan  akan
sentiasa mengikuti perkembangan teknologi dalam usahanya
untuk menyediakan satu perkhidmatan yang bermutu tinggi.
Kejayaan MISC sangat membanggakan dan saya penuh yakin ini
dapat dikekalkan.
16. Sekarang  saya  dengan  sukacitanya  melancarkan
perkhidmatan pengangkutan kontena MISC Haulage Services
Sendirian Berhad dan merasmikan pelayaran ulung 'Bunga
Siantan'.

 
  
Google