home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/0By	:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	SRI PERDANA, KUALA LUMPUR (K.L) 
Tarikh/Date 	: 	17/05/91 
Tajuk/Title 	:	MAJLIS MAKAN MALAM MERAIKAN TUAN 
			YANG TERUTAMA DR MARIAN CALFA 
			PERDANA MENTERI REPUBLIK 
			PERSEKUTUAN CZECH DAN SLOVAK 
  Tuan Yang Terutama Dr Marian Calfa,
Puan Calfova;
Dif-Dif Kehormat;
Tuan-tuan dan Puan-puan.
  Bagi pihak Kerajaan  dan  rakyat  Malaysia,  saya
mengucapkan Selamat Datang kepada Tuan Yang Terutama Dr.
Calfa dan Puan Calfova serta ahli-ahli rombongan Tuan Yang
Terutama ke Malaysia. Kami mengalu-alukan lawatan Tuan Yang
Terutama dan peluang untuk menjalin perhubungan baru dengan
Kerajaan dan negara Tuan Yang Terutama.
2.  Dalam beberapa tahun yang lepas Czechoslovakia telah
mengalami perubahan besar dan penting dan kini Tuan Yang
Terutama melawat  Malaysia  sebagai  pemimpin  Republik
Persekutuan  Czech dan Slovak yang baru.  Kami telah
mengikuti perkembangan-perkembangan di negara Tuan Yang
Terutama dengan penuh minat. Kami turut merasa gembira dan
mengucapkan tahniah kepada Tuan Yang Terutama serta rakyat
Republik Persekutuan Czech dan Slovak kerana rakyat Republik
itu kini dapat menentukan nasib mereka sendiri dan bebas
untuk mengejar aspirasi dan harapan di masa hadapan.
3.  Setelah berjaya di dalam perjuangan politik, Kerajaan
Tuan Yang Terutama telah melaksanakan satu lagi usaha yang
mungkin lebih berat, iaitu mengtransformasikan negara Tuan
Yang Terutama supaya menjadi sebuah negara yang dinamis dan
makmur. Ini adalah satu tanggungjawab yang asas dan amat
penting, kerana akhirnya kebebasan politik hanya mempunyai
erti jika terdapat pembangunan sosio-ekonomi dan rakyat
merasa nikmat kemajuan. Oleh kerana inilah Malaysia memberi
keutamaan  kepada  pembangunan  ekonomi dan perhubungan
ekonomi, sosial dan kebudayaan dengan lain-lain negara.
4.  Berikutan perubahan besar yang berlaku di Eropah Tengah
dan Timur, Kerajaan  Malaysia  telah  mengkaji  semula
perhubungannya dengan negara-negara di rantau tersebut.
Sekatan-sekatan perjalanan akan dilonggar dan diselaraskan
dengan peraturan-peraturan yang digunakan untuk negara-
negara Eropah Barat.  Lebih banyak pertukaran perdagangan
dan perniagaan sedang dirancang bagi membiasakan sektor
swasta Malaysia dengan keadaan-keadaan baru perdagangan dua
hala dan pelaburan di Eropah Timur dan Tengah.  Dalam
Belanjawan Malaysia bagi tahun 1991, kami telah menyediakan
insentif-insentif kepada ahli-ahli perniagaan kami yang
melabur dalam projek-projek di seberang laut. Kami bukanlah
pengeksport modal yang besar tetapi ada bidang-bidang yang
kami  mempunyai kepakaran yang boleh menyumbang kepada
perkembangan ekonomi dua hala dengan negara-negara seperti
Republik Persekutuan Czech dan Slovak.
5.  Saya sedar Tuan Yang Terutama juga sependapat dengan
komitmen ini supaya hubungan ekonomi yang memberi faedah
bersama dapat diperkukuhkan lagi. Dalam rundingan kita hari
ini, kita telah bertukar-tukar pendapat dan mengkaji cara-
cara yang berpotensi untuk menjalin kerjasama ekonomi,
terutama di peringkat sektor swasta.  Kita juga telah
berbincang  mengenai  faedah  menandatangani  beberapa
perjanjian ekonomi yang penting dan pembentukan sebuah
jawatankuasa ekonomi bersama  bagi  mengawasi  kemajuan
kerjasama ekonomi dua hala di antara kedua-dua negara kita.
Di masa akan datang, kita perlu menentukan perjanjian-
perjanjian ini menghasilkan kerjasama yang nyata yang akan
memanfaatkan rakyat kedua-dua negara dan membantu usaha-
usaha pembangunan kita.
Tuan Yang Terutama
6.  Kita bertemu untuk mengukuhkan kerjasama dua hala
ketika ekonomi antarabangsa berada di dalam keadaan tidak
menentu.  Kegagalan Rundingan Uruguay adalah berita buruk
bagi negara-negara seperti Malaysia yang memerlukan suasana
perdagangan yang teratur dan terbuka untuk maju dan tumbuh.
Sementara negara-negara perindustrian banyak memperkatakan
tentang kebebasan dan demokrasi, mereka nampaknya enggan
mengambil  langkah-langkah  perlu  untuk  mengekal  dan
memperluaskan sistem perdagangan antarabangsa yang amat
penting bagi menjamin kebebasan dan demokrasi yang mereka
laungkan.  Program-program bantuan, walaupun penting, tidak
akan dapat menggantikan  perdagangan.   Tanpa  sistem
perdagangan  terbuka, ekonomi-ekonomi pasaran bebas dan
seterusnya institusi-institusi pluralisma  politik  yang
berkaitan dengannya, akan menjadi lemah.  Jika Rundingan
Uruguay runtuh sepenuhnya, mungkin lebih  banyak  yang
terancam daripada hanya sistem perdagangan antarabangsa yang
ada  sekarang.   Namun ada negara-negara perindustrian
tertentu yang nampaknya tidak memperdulikan bahaya-bahaya
ini.  Sebenarnya, mereka nampaknya berselindung di sebalik
sekatan-sekatan perlindungan dan  blok-blok  perdagangan
serantau.  Saya rasa adalah suatu keganjilan bahawa pada
waktu negara-negara di Eropah Tengah dan Timur sedang menuju
ke  arah  sistem  pasaran  bebas,  sesetengah  negara
perindustrian yang berkuasa nampaknya memilih satu sistem
perdagangan terurus atau managed  trade  di  peringkat
antarabangsa, yang bertentangan dengan perdagangan bebas.
7.  Apabila  negara-negara  Eropah  Tengah  dan  Timur
menggugurkan sistem ekonomi yang dirancang dan dikawal untuk
memilih pasaran terbuka, negara-negara demokrasi Barat telah
menyuarakan kegembiraan mereka yang amat sangat.  Negara-
negara blok Timur diberi harapan untuk mempercayai bahawa
ekonomi pasaran menyumbang kepada pertumbuhan dan kekayaan
negara-negara demokrasi Barat.
8.  Kami di Malaysia juga diberitahu mengenai kebaikan
perdagangan bebas apabila kami mencapai kemerdekaan. Hampir
bersendirian di kalangan negara-negara merdeka yang baru,
kami enggan memilik-negarakan syarikat-syarikat perniagaan
asing.  Kami membuka pasaran kami kepada eksport seluruh
dunia.  Malahan kami menggalakkan lebih banyak penyertaan
asing dalam ekonomi kami.  Kami tidak pernah menyekat
pengaliran keluar masuk matawang-matawang asing.  Justeru
itu, pasaraya-pasaraya dan kedai-kedai kami dipenuhi dengan
barang-barang daripada seluruh dunia.
9.  Tetapi kami tidak boleh membeli tanpa menjual. Pada
awalnya, kami menjual komoditi seperti getah dan timah yang
tidak dikeluarkan oleh negara-negara maju. Tetapi, syarat-
syarat perdagangan telah berubah dan menjejaskan kami dengan
teruk. Untuk membeli barang-barang pembuatan yang sama kami
terpaksa menjual lebih banyak lagi komoditi kami.  Bursa-
bursa komoditi yang terletak di negara-negara pengguna
menyebabkan harga-harga komoditi kami terus jatuh.
10. Bagi mengatasi masalah ini, kami terpaksa mengalih
kepada pembuatan.  Daripada sebuah negara yang mengeksport
hampir 100% bahan-bahan mentah, kini 52% daripada eksport
kami adalah barang-barang pembuatan.  Tetapi sementara
komoditi  kami  terus  tertakluk  kepada  amalan-amalan
perdagangan yang tidak adil, barang-barang pembuatan kami
pula kini menghadapi berbagai-bagai jenis sekatan. Sekatan-
sekatan ini kononnya disebabkan kami tidak mengamalkan hak
kemanusiaan, pencemaran alam sekitar, dasar-dasar buruh dan
publisiti yang tidak adil.
11. Pengalaman kami ialah  tidak  ada  benda  seperti
perdagangan bebas. Perdagangan hanya bebas apabila negara
kita merupakan pasaran, tetapi apabila kita ingin memasuki
pasaran-pasaran negara-negara kaya, perdagangan tidak lagi
bebas.
12. Sekarang telah muncul pula blok-blok perdagangan yang
amat berkuasa yang akan menyekat lagi perdagangan bebas.
13. Tuan Yang Terutama kini mendokong sistem pasaran bebas.
Kami harap Tuan Yang Terutama akan memperolehi pengalaman
yang lebih baik.  Pasaran kami akan tetap terbuka kepada
negara Tuan Yang Terutama.  Kami akan berdagang mengikut
peraturan-peraturan GATT.  Kami akan terus menganjur dan
mengamalkan prinsip saling pergantungan ekonomi.  Kami
percaya tidak ada sebarang manfaat yang akan diperolehi
sekiranya negara-negara jiran miskin, sama ada yang dekat
atau jauh. Kami percaya jika sesebuah negara itu menjadi
lebih kaya, lain-lain negara di dunia juga akan mendapat
manfaat.  Oleh itu, dasar kami tidak bertujuan untuk
memperkayakan diri kami dengan merugikan pihak-pihak lain.
14. Oleh kerana kami percaya kepada perkongsian kekayaan di
kalangan negara-negara, kami merasa sedih dengan usaha-usaha
untuk menyekat sesetengah negara di Asia daripada menjadi
maju.
15. Bagi negara-negara seperti Malaysia yang memperolehi
sehingga  72%  Keluaran Negara Kasarnya (KNK) daripada
eksport, perkembangan ini adalah merbahaya.  Oleh kerana
kami menghargai sistem perdagangan terbuka dan bergantung
kepadanya, kami sedang mencari jalan untuk memperkukuhkannya
dengan membentuk kerjasama yang lebih rapat di kalangan
negara-negara Asia Timur bagi menggalakkan perdagangan dan
pelaburan di rantau ini.
16. Kumpulan Ekonomi Asia Timur atau EAEG yang sedang
dibincangkan oleh negara-negara ASEAN sekarang tidak akan
menjadi kumpulan yang eksklusif.  Ianya adalah selaras
dengan obligasi-obligasi GATT dan akan memelihara sistem
perdagangan berbagai hala. Ia sebenarnya akan menjadi forum
perbincangan ekonomi serantau bagi mengekalkan perdagangan
bebas.  Ia akan berusaha untuk memaksimakan peluang-peluang
perdagangan dan pelaburan di kalangan ahli-ahlinya dan
dengan lain-lain negara perdagangan. Justeru itu, negara-
negara membangun dan negara-negara lain seperti negara-
negara Eropah Timur dan Tengah yang kini sedang cuba
mengintegrasikan ekonomi mereka dengan ekonomi antarabangsa
tidak perlu bimbang kawasan pertumbuhan yang pesat ini akan
ditutup kepada mereka.
Tuan Yang Terutama,
17. Usaha bersama kita untuk meningkatkan kerjasama ekonomi
dua hala adalah selaras dengan langkah untuk memajukan
Kumpulan Ekonomi Asia Timur.  Adalah menjadi harapan kami
agar kerjasama dua hala kita dapat dijadikan jambatan bagi
memperluaskan hubungan ekonomi di antara Eropah Timur dan
Eropah Tengah dengan negara-negara rantau Pasifik.  Saya
rasa Kerajaan Tuan Yang Terutama boleh menyumbang ke arah
proses ini, bukan sahaja dengan meningkatkan eksport ke
rantau  ini tetapi juga dengan menyumberkan sebahagian
daripada keperluan-keperluan untuk  program  pembangunan
semula negara Tuan Yang Terutama daripada rantau ini.
Dengan cara ini, hubungan yang boleh memanfaatkan kita
bersama akan dapat diwujudkan dan ini akan meningkatkan
kerjasama ekonomi dan seterusnya keperluan kita di antara
satu sama lain.  Hubungan seperti ini saya percaya akan
dapat mengatasi sebarang tekanan yang mungkin ditimbulkan
oleh regionalisma di masa hadapan.
Tuan Yang Terutama,
18. Lawatan Tuan Yang Terutama ke Malaysia merupakan satu
peristiwa penting dalam hubungan dua hala kita kerana
lawatan ini merupakan lawatan yang pertama oleh seorang
Perdana Menteri dari Republik Persekutuan Czech dan Slovak.
Dengan  adanya  kesefahaman  antara  kita  bersama dan
kesungguhan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi seperti
yang jelas terbukti dalam perbincangan kita hari ini, saya
yakin lawatan Tuan Yang Terutama ke Malaysia juga akan
menandakan permulaan satu era baru yang produktif dalam
hubungan di antara kedua-dua negara kita.
   Terima kasih.

 
  
Google