home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	CARCOSA SERI NEGARA, KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	27/05/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT PANEL 
			PENASIHAT PERPADUAN NEGARA 
   Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam
sejahtera.
  Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat
Dato Napsiah kerana menjemput saya ke Majlis ini, dan
seterusnya merasmikan persidangan pertama Panel Penasihat
Perpaduan Negara untuk tahun ini.
2.  Saya juga mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan
puan-puan yang telah dilantik sebagai ahli Panel Penasihat
Perpaduan Negara. Kerajaan menghargai kesanggupan tuan-tuan
dan puan-puan untuk bertugas sebagai anggota badan yang
penting ini.
3.  Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatupadu adalah
antara cabaran-cabaran utama dalam usaha kita menjadikan
Malaysia negara maju menjelang tahun 2020. Tanpa perpaduan
dan keharmonian antara kaum, kita tidak akan dapat memupuk
persekitaran politik, sosial dan ekonomi yang mampu membawa
negara ke tahap yang lebih maju.  Malah perpaduan itu
merupakan prasyarat utama yang mesti wujud dalam masyarakat
sebelum kita dapat memanggil diri kita sebuah negara.
4.  Perpaduan yang ingin kita pupuk di negara ini ialah
satu keadaan di mana rakyat berbilang keturunan dan agama di
Malaysia mempunyai satu perasaan kekitaan dan beridentiti
sebagai warganegara dan bangsa Malaysia yang mampu melampaui
batasan identiti kaum atau negeri mereka. Perpaduan yang
kita sedang usahakan juga bertujuan untuk mewujudkan satu
masyarakat di mana rakyat berbilang keturunan, kebudayaan
dan kepercayaan, hidup makmur dalam suasana yang aman
sejahtera yang lahir daripada semangat persefahaman yang
kukuh, sikap toleransi dan saling menghormati dan kesediaan
untuk  bertolak ansur dan bermuafakat demi kepentingan
bersama. Sudah pasti, bangsa yang bersatupadu yang ingin
kita bentukkan juga harus berlandaskan kepada semangat
kesetiaan, ketaatan dan patriotisme yang tinggi yang tidak
berbelah bahagi kepada negara.
5.  Pembentukan bangsa Malaysia merangkumi banyak perkara-
perkara lain.  Antaranya ialah menegakkan sistem politik
demokratik  yang matang yang dapat memelihara hak dan
kepentingan individu di samping mengimbanginya dengan hak
dan kepentingan masyarakat.
6.  Saya rasa kita juga harus bertanya di sini, sejauh
manakah kita telah berjaya memupuk perpaduan di kalangan
rakyat Malaysia?  Selepas lebih tiga puluh tahun merdeka,
kita dapati hampir semua rakyat sekarang dilahirkan di
Malaysia.  Dan oleh itu isu taat setia kepada negara tidak
harus menjadi tandatanya lagi, walaupun tahap patriotisme
masih boleh dipertingkatkan. Manakala anak-anak kita dahulu
melalui sistem pendidikan yang berbeza yang tidak membantu
mewujudkan perpaduan, anak-anak sekarang melalui sistem
pendidikan yang diseragamkan yang mementingkan semangat
perpaduan dan kesedaran sebagai bangsa Malaysia.  Satu
kebudayaan  kebangsaan juga sedang beransur berkembang,
dipelopori oleh pengetahuan dan penggunaan Bahasa Malaysia
secara meluas serta penyertaan dan pengalaman rakyat yang
sama di dalam berbagai-bagai bidang politik, ekonomi dan
sosial.
7.  Ciri demografi yang berbilang kaum telah menjadi satu
realiti yang tidak dapat diketepikan.  Dalam hubungan ini,
kita bernasib baik kerana kebanyakan masalah perpecahan di
kalangan masyarakat kita kurang disebabkan oleh perbezaan
kaum yang amat sukar untuk diatasi, tetapi lebih berpunca
daripada perbezaan taraf sosio-ekonomi di antara kaum dan
wilayah yang mana ini lebih mudah untuk dirancang dan
diatasi. Itulah sebabnya semenjak merdeka, Kerajaan telah
memberi banyak tumpuan terhadap isu-isu pembangunan sosio-
ekonomi. Kemajuan yang telah dicapai oleh Kerajaan setakat
ini untuk mewujudkan satu masyarakat yang lebih homogeneous
daripada segi taraf sosio-ekonomi di antara kaum dan wilayah
akan diterus dan dipertingkatkan lagi.
8.  Walaupun kita telah memperolehi kejayaan yang boleh
dibanggakan, namun kita harus akui bahawa banyak lagi yang
perlu dilakukan oleh semua pihak untuk mencapai cita-cita
kita bagi membina satu bangsa Malaysia yang benar-benar
bersatu menjelang tahun 2020.  Perpaduan rakyat tidak
bermakna bahawa kebudayaan, agama dan bahasa-bahasa kaum dan
suku kaum akan dihapuskan.  Tetapi adalah penting kita
memiliki satu bahasa kebangsaan dan satu budaya  yang
teristimewa bagi bangsa dan negara kita Malaysia.
9.  Untuk ini kita harus kurang menekan dan menonjolkan
aspek-aspek  yang  membezakan  kaum-kaum  di  Malaysia.
Sebaliknya kita hendaklah tumpukan kepada persamaan yang
terdapat di antara kita. Sebenarnya jika kita teliti, semua
kaum di Malaysia sudah pun menyerap aspek-aspek kebudayaan
kaum-kaum lain.  Janganlah kita sengaja menghapuskan apa
yang telah diserapkan ini, kerana ingin mengasingkan diri.
10. Di sinilah terletaknya peranan asas-asas tertentu dalam
Perlembagaan dan Rukunegara.  Pengetahuan tentang kedua-
duanya amatlah penting bagi warganegara negara ini.
11. Perlembagaan menentukan kedudukan Raja-raja sebagai
Raja Berperlembagaan; mengiktiraf dan menjamin kedudukan
kaum-kaum bumiputera dan bukan bumiputera dalam bidang
pembangunan sosio-ekonomi; menetapkan bahasa Melayu sebagai
asas bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi sementara lain-lain
bahasa tidak boleh dihapuskan dan mengiktiraf Islam sebagai
agama rasmi Persekutuan serta kebebasan beragama oleh orang
bukan Islam. Semua ini telah dipersetujui oleh semua pihak
semasa Malaya dan kemudian Malaysia dibentuk. Kita tidak
lagi harus menyoal perkara-perkara ini.
12. Rukunegara pula merupakan kata sepakat yang menjadi
asas dan panduan kepada semua rakyat Malaysia. Rukunegara
dibentuk selepas peristiwa 13 Mei 1969 di waktu mana jelas
kelihatan bahawa rakyat tidak mengenali institusi-institusi
yang merupakan lambang keistimewaan Malaysia dan dengan itu
tidak tahu apakah yang harus dihormati dan dijunjung oleh
mereka secara bersama.  Dengan menentukan lima rukun yang
diterima dan dimiliki oleh semua, maka rakyat sekarang tahu
akan apa dianya yang dimiliki dan harus dipertahankan
bersama. Oleh kerana semua rakyat memiliki rukun yang sama,
maka tidak ada sesiapa yang harus berasa tersisih kerana
memikir pihak lain lebih berhak atau kurang berhak.
13. Dengan demikian,  Rukunegara  menjadi  tiang  yang
menjulang  negara  dan  setiap  rakyat bertanggungjawab
menegakkan tiang-tiang ini.  Negara akan jatuh dan hancur
jika kelima-lima tiang ini tidak ditegakkan oleh rakyat.
14. Panel  Penasihat  Perpaduan  Negara  dibentuk  dan
dianggotai oleh ahli-ahli  yang  tahu  akan  kandungan
Perlembagaan dan Rukunegara.  Kita semua sedar juga bahawa
Perlembagaan dan Rukunegara memang tidak sunyi daripada
kecacatan.  Semuanya adalah ciptaan manusia biasa. Tetapi
jika diambilkira prestasi negara dalam bidang keamanan dan
pembangunan, prinsip-prinsip Perlembagaan dan Rukunegara
tidaklah begitu cacat.
15. Yang perlu sekarang  ialah  bagaimana  menambahkan
keberkesanan Perlembagaan dan Rukunegara dalam pembentukan
perpaduan di kalangan rakyat.  Panel Penasihat Perpaduan
Negara harus bergerak dalam konteks ini.  Walaupun Panel
yang lama telah memberi nasihat yang jelas berkesan, namun
masih banyak lagi yang boleh difikir, dicipta dan disarankan
dalam usaha mencari jalan dan ikhtiar untuk meningkatkan
lagi perpaduan di kalangan rakyat majmuk Malaysia.
16. Keadaan yang ideal untuk perpaduan tidak terdapat di
mana-mana.  Jika keadaan yang ideal boleh diwujudkan, maka
tidak perlu lagi kita berusaha untuk memupuk perpaduan,
kerana dalam keadaan sedemikian perpaduan akan wujud dengan
sendirinya.  Kita mengadakan Panel Penasihat Perpaduan
Negara ini kerana kita sedar kita tidak perfect dan tidak
mungkin perfect.  Dalam keadaan serba cacat ini, kita
memerlukan nasihat tentang apakah yang harus dibuat lagi
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat.
17. Orang asing mungkin mendakwa bahawa mereka tahu masalah
kita dan bagaimana untuk mengatasinya.  Sebenarnya, mereka
tidak tahu kerana masalah di negara mereka sendiri pun tidak
dapat mereka selesaikan.  Keadaan di negara mereka jauh
lebih buruk daripada negara kita walaupun mereka sudah
tentukan bahawa orang yang tidak daripada jenis mereka tidak
dapat menduduki negara mereka, ataupun bilangan yang tidak
sanggup menyerap kebudayaan nasional mereka tidak ramai.
18. Justeru itu janganlah kita mudah terpengaruh dengan
dakwaan orang asing ini bahawa apa yang dilakukan oleh kita
akan menggagalkan kita. Kita lebih arif akan masalah kita.
Kita telah buktikan bahawa dasar-dasar dan prinsip-prinsip
kita lebih berjaya mengatasi masalah masyarakat majmuk dan
keadaan tidak seimbang yang terdapat dalam negara kita.
Yang penting ialah kita kurangkan tekanan emosi.  Kita
hendaklah  bersifat sederhana dan berpandu kepada akal
fikiran dalam menyelesaikan masalah kita.
19. Kita telah merancang, dengan izin Tuhan, bahawa negara
kita  akan  menjadi negara maju menjelang tahun 2020.
Pencapaian negara kita semenjak merdeka meyakinkan kita
bahawa matlamat ini boleh dicapai. Namun kita tidak boleh
lalai dan menunggu masa berlalu begitu sahaja.
20. Strategi ekonomi dan politik adalah  tanggungjawab
mereka yang berperanan dalam bidang-bidang ini.  Tetapi
strategi politik dan ekonomi yang tepat sekalipun tidak akan
menjayakan perjuangan kita jika sekiranya negara  kita
dilanda oleh rusuhan kaum kerana tidak ada perpaduan.
Justeru itu Panel Penasihat Perpaduan Negara ini mempunyai
peranan yang amat penting dalam usaha mencapai visi 2020.
Negara dan Kerajaan menaruh harapan yang tinggi terhadap
Panel ini dan juga kepada agensi-agensi Kerajaan dan bukan
Kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menyumbang kepada
pencapaian wawasan negara kita ini.
21. Perpaduan merupakan satu proses yang memakan masa.
Setelah satu generasi berlalu keadaan di negara kita sudah
berubah.  Walaupun ada yang berkata bahawa kaum-kaum di
Malaysia semakin jauh terpisah, tetapi sebenarnya kita
adalah lebih rapat di antara satu sama lain. Jika 34 tahun
dahulu ada orang yang tidak pernah bercampur dengan orang
daripada kaum lain, tetapi sekarang bukan sahaja mereka
lebih dekat tetapi juga bahasa Kebangsaan tidak lagi begitu
asing kepada sesetengah kaum seperti di masa dahulu.
22. Kita harus bersabar semasa kita berusaha.  Akhirnya
akan berjaya juga usaha kita. Dengan usaha yang akan dibuat
oleh Panel Penasihat ini, saya yakin, perpaduan yang lebih
erat akan menjadi kenyataan dengan lebih awal lagi.
23. Dengan  ini,  saya  dengan  sukacitanya merasmikan
mesyuarat pertama Panel Penasihat Perpaduan Negara bagi
tahun 1991.
   Wabillahitaufik    walhidayah    wasalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

 
  
Google