home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	KOMPLEKS STUDIO MERDEKA, HULU 
			KELANG, SELANGOR 
Tarikh/Date 	: 	01/06/91 
Tajuk/Title 	: 	PERASMIAN KOMPLEKS STUDIO MERDEKA 
			FINAS DAN FESTIVAL FILEM MALAYSIA 
			KE-9 
 Yang Berbahagia Dato' Mohamad Rahmat,
   Menteri Penerangan;
Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Samad Idris,
   Pengerusi FINAS;
Dif-dif Kehormat;
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
  Saya mengucapkan tahniah kepada Perbadanan Kemajuan
Filem  Nasional  Malaysia  (FINAS)  kerana  menyambut
ulangtahunnya yang ke-10. Upacara hari ini bertambah meriah
kerana perasmian Kompleks Studio Merdeka FINAS ini diadakan
serentak dengan perasmian Festival Filem Malaysia ke-9.
Saya ucapkan syabas kerana semenjak penubuhannya 10 tahun
dahulu, FINAS telah berjaya mengadakan Festival  Filem
Malaysia tiap-tiap tahun kecuali tahun 1990.
2.  Adalah wajar dalam menyambut hari ulangtahunnya yang
ke-10, FINAS mengimbas kembali dan mengkaji sumbangannya
kepada  industri  perfileman tempatan.   Apakah dengan
penubuhan FINAS industri perfileman hari ini telah menjadi
lebih  maju  atau lebih mundur, ataupun tidak berubah
berbanding dengan keadaan 10 tahun lalu?  Seperti yang
diketahui penubuhan FINAS pada asasnya ialah untuk membantu
menghidupkan semula dan memberi nafas baru kepada industri
perfileman tempatan, kerana ianya pada satu ketika dahulu
berada dalam keadaan amat lemah dan hampir tidak wujud lagi.
Penilaian seperti ini penting bagi semua pihak yang terlibat
kerana pandangan serta kritikan yang konstruktif akan dapat
membantu  kita  memperbaiki  serta  memperkemaskan lagi
kedudukan industri filem tempatan kita.
Tuan-tuan dan puan-puan,
3.  Kerajaan ingin melihat industri perfileman negara terus
berkembang.   Proses pemikiran  yang  sealiran  dengan
kebudayaan  negara  adalah  penting  dalam  pembentukan
masyarakat yang sihat.  Adalah tidak wajar sama sekali
sekiranya  orang  ramai khususnya muda-mudi kita hanya
terdedah kepada filem-filem yang diimport kerana ini akan,
dengan cara tidak sengaja, mempengaruhi cara-cara pemikiran,
tingkah-laku dan kebudayaan kita.
4.  Untuk  menggalakkan  aliran  pelaburan ke industri
perfileman di negara ini, kerajaan telahpun memberi insentif
dalam bentuk taraf perintis dan elaun cukai pelaburan di
bawah Akta Penggalakan Pelaburan, 1986 ke atas aktiviti
pengeluaran filem dan video.  Pengeluar-pengeluar filem
tempatan juga menikmati galakan kewangan di bawah Sekim
Pemberian Galakan melalui Cukai Hiburan. Mereka juga boleh
mendapat bantuan berbentuk kemudahan pinjaman dan sewaan
alat kelengkapan penggambaran serta kemudahan  produksi
filem, dewan pratonton dan studio yang disediakan oleh
FINAS.  Kementerian Penerangan juga memberi potongan 50%
kepada iklan-iklan di televisyen kerajaan untuk membantu
pengeluar-pengeluar filem.  Selain daripada itu, Akademi
Filem telah ditubuhkan oleh FINAS semenjak 1987, untuk
memberi latihan formal jangka pendek, peringkat sijil dan
diploma kepada mereka yang berminat dalam bidang perfileman.
5.  Kerajaan juga telah menguatkuasakan syarat Wajib Tayang
mulai  Januari  1991 dalam usaha membangunkan industri
perfileman kita.  Dengan adanya peraturan syarat Wajib
Tayang ini, adalah diharapkan pengeluar filem dan penayang
filem dapat bekerjasama demi kepentingan industri perfileman
tempatan. Saya difahamkan setakat ini, 19 buah filem telah
didaftarkan untuk syarat Wajib Tayang.  Adalah diharapkan
pengeluar filem tempatan tidak terlalu bergantung kepada
syarat ini kerana pihak penayang mungkin akan menayang hanya
sebanyak  yang diwajibkan.  Sebaliknya jika pengeluar-
pengeluar filem mengeluarkan filem yang berkualiti yang
boleh menarik penonton dengan ramai, pihak penayang akan
berlumba-lumba untuk menayangkan filem-filem ini dengan
bilangan yang lebih daripada yang diwajibkan.
6.  Kesemua ini membuktikan bahawa Kerajaan adalah serius
untuk memajukan industri perfileman tempatan.  Walaupun
banyak galakan dan insentif telah diberi, nampaknya industri
perfileman, khususnya sektor pengeluaran filem, masih belum
mencapai tahap kemajuan yang diharap-harapkan.  Kegagalan
filem terbitan Malaysia merangkul anugerah filem terbaik di
Festival Filem Ke-8 pada tahun 1989 mungkin memberi satu
gambaran tentang kedudukan industri perfileman kita sembilan
tahun selepas FINAS ditubuhkan. Mungkin juga ianya adalah
kerana tahap pencapaian yang diharapkan oleh para hakim
adalah terlalu tinggi untuk dicapai oleh industri perfileman
kita.  Tetapi hakikatnya ialah ada pengeluar filem dari
negara lain yang mampu mencapai tahap ini.
Tuan-tuan dan puan-puan,
7.  Saya difahamkan bahawa industri perfileman kita pada
tahun 1990 hanya mengeluarkan 12 filem cereka.  Juga di
masa-masa yang lalu, tiada filem Malaysia yang  mampu
memungut 'gate collection' yang melebihi $500,000 ringgit.
Bagaimanapun nampaknya keadaan ini telah berubah kerana pada
tahun 1990, sudah ada satu filem Malaysia yang mampu
mengutip 'gate collection' sehingga $1.5 juta ringgit. Ini
satu petanda yang menggalakkan bagi industri perfileman
tempatan.
8.  Saya juga diberitahu bahawa di Malaysia, jumlah 'gate
collection' bagi pawagam-pawagam ialah sebanyak lebih kurang
$124 juta ringgit.  Jikalau hanya 12 filem  tempatan
dihasilkan, dan tiap-tiap satu mengutip $500,000 ringgit,
ini bermakna hanya $6 juta ringgit adalah bahagian filem-
filem tempatan, dan $118 juta ringgit lagi itu adalah bagi
filem luar negeri. Oleh itu usaha-usaha yang lebih gigih
perlu dijalankan bagi meningkatkan bahagian filem-filem
tempatan daripada jumlah 'gate collection'.
9.  Dalam hal ini industri perfileman hendaklah memikirkan
cara-cara bagaimana hendak meningkatkan lagi pengeluaran
filem tempatan dan mutunya.  Para penonton, seperti yang
telah terbukti, akan menonton filem-filem Malaysia yang
bermutu tinggi. Memang benar membuat filem bukanlah satu
perkara yang mudah.  Ia memerlukan daya kreatif, komitmen,
dedikasi dan disiplin.  Selain daripada itu, citarasa dan
selera para penuntun juga mesti diambilkira di samping
sensitiviti-sensitiviti masyarakat majmuk Malaysia.  Juga
penting ialah kaedah dan teknik yang digunakan.
10. Filem-filem yang bermutu tinggi bukan sahaja dapat
bersaing dengan filem-filem bermutu yang diimport tetapi
juga boleh mengenalkan lagi kebudayaan kita.  Pengarah,
penerbit, jurukamera, artis dan kakitangan teknik mempunyai
peranan yang sama penting menyumbang kepada memperkayakan
kebudayaan kita.
Tuan-tuan dan puan-puan,
11. Pengeluar-pengeluar filem Malaysia seharusnya  juga
mempunyai  pandangan  yang jauh bagi menjamin industri
perfileman kita terus berkembang dan maju.  Memandangkan
pasaran tempatan bagi filem-filem keluaran negara ini adalah
terhad, kita patut juga memikirkan dan berusaha untuk
mengeluarkan filem-filem untuk pasaran yang lebih luas.
Walaupun filem-filem Malaysia juga ditayangkan di Indonesia,
Brunei dan Singapura, apakah ini memadai? Kenapa tidak kita
mengeluarkan filem-filem yang boleh dipasarkan ke negara-
negara ASEAN yang lain, malah untuk penonton-penonton dunia
yang lain?  Apakah ini boleh dilakukan melalui usahasama
dengan pengeluar-pengeluar filem  luar  negeri,  dengan
mengeluarkan filem yang menggabungkan bintang-bintang filem
tempatan dan luar negeri atau filem-filem yang mempunyai
tema  yang  universal?   Industri  perfileman  harus
mempertingkatkan usahanya untuk memainkan peranan yang lebih
besar daripada masa ini selaras dengan pencapaian bidang-
bidang yang lain.
Tuan-tuan dan puan-puan,
12. Saya  difahamkan  bahawa berbagai-bagai usul telah
dikemukakan oleh kumpulan-kumpulan yang terlibat di dalam
industri perfileman. Antara cadangan-cadangan ini ialah
mewujudkan satu perkampungan filem seperti yang terdapat di
Taiwan dan Singapura.
13.  Kerajaan sedia menimbangkan usul-usul dan cadangan-
cadangan yang dibuat.   Walau  bagaimanapun,  perlulah
ditegaskan  bahawa  Kerajaan  dalam  usahanya  membantu
membangunkan industri filem tempatan  perlu  melihatnya
daripada berbagai-bagai dimensi dan secara menyeluruh.
Tuan-tuan dan puan-puan,
14. Akhir kata, saya berharap kita semua berganding bahu
dan bekerjasama dalam semangat 'Persyarikatan Malaysia'
untuk terus membangunkan industri perfileman kita.
15. Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Kompleks
FINAS serta melancarkan Festival Filem Malaysia ke-9 dan
Perayaan 10 Tahun FINAS.

 

  
Google