home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN 
Tarikh/Date 	: 	06/08/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS HARI UCAPAN DAN PENYAMPAIAN 
			HADIAH KOLEJ DAN HADIAH ISKANDAR 
			KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID 
 Dif-dif Kehormat;
Tuan-tuan dan puan-puan,
  Saya mengucapkan terima kasih kepada Kolej Sultan Abdul
Hamid kerana menjemput saya dan isteri ke Majlis Hari Ucapan
dan Penyampaian Hadiah Kolej dan Hadiah Iskandar Kolej ini
pagi ini.
2.  Saya merasa bangga dan bersyukur ke hadrat Allah
Subhanahu wa Ta'ala kerana sebagai seorang murid tua Kolej
Sultan Abdul Hamid dapat bersama-sama dengan guru-guru dan
murid-murid di Kolej ini pada pagi ini selepas lebih 15
tahun tidak memasuki compound Kolej. Dengan itu saya amat
gembira berpeluang melawat dan mengenang kembali pengalaman
saya sebagai penuntut di Kolej ini. Tidak ada sesuatu yang
lebih mengingatkan seseorang tentang masa kecil dahulu yang
mencampuri nostalgia, kegembiraan dengan kesedihan daripada
balik semula ke alma mater.
3.  Izinkan saya menyingkap sedikit tentang sekolah dan
persekolahan di zaman dahulu.  Saya diterima masuk dalam
Standard I pada tahun 1932 dan guru kelas ialah Mr. Noor,
bapak kepada Tan Sri Dato Murad Noor.  Sekolah ini dikenal
dengan nama G.E.S, iaitu Government English School, sekolah
Inggeris tunggal yang terdapat di negeri Kedah. Saya tidak
sedar pada ketika itu tetapi sebenarnya saya adalah antara
30 kanak-kanak yang bernasib baik yang berpeluang mendapat
pelajaran menengah. Beribu-ribu kanak-kanak yang sama umur
dengan saya tidak berharap dan tidak ada harapan untuk
mendapat pelajaran ke peringkat ini.
4.  Oleh kerana saya tinggal di Seberang Perak saya naik
"langca" dengan abang saya ke sekolah.  Tetapi untuk kelas
petang saya terpaksa jalan balik kaki ayam. Hanya setelah
naik Standard VI barulah bapak saya, selepas tangisan yang
berpanjangan membeli basikal cap ayam buatan Jepun bagi saya
dan abang saya.  Saya hanya sedar kenapa ia enggan membeli
basikal untuk kami berdua apabila ceti datang rumah untuk
tuntut hutang $50.00 yang dipinjam untuk beli basikal.
5.  Guru-guru sekolah SAHC terdiri daripada berbagai-bagai
kaum tetapi semua mendapat gelaran Pak dari murid.  Di
antara mereka ialah Pak Pin, Pak Din, Pak Tong, Pak Mutu,
Pak Chye, Pak Zain. Tiap kali saya jumpa Pak Zain di Kuala
Lumpur terkenang semula perhubungan yang rapat dahulu dan
tunjukajar yang diberi yang begitu mempengaruhi saya.
6.  Penuntut sekolah SAHC diberi pelajaran supaya dapat
memenuhi jawatan-jawatan daripada kerani sehingga KCS dalam
Kerajaan Negeri Kedah. Apabila dapat keputusan peperiksaan
Senior Cambridge mereka dipanggil mengadap State Secretary
dan diarah untuk jadi kerani atau KCS atau terus belajar
pertanian atau menjadi teknikal assistant yang dapat Nombor
1 mungkin pergi ke United Kingdom.
7.  Semuanya mudah belaka.  Tidak ada apa-apa bantahan.
Jikalau dapat jadi kerani dengan gaji $60.00 sebulan, itu
sudah mencukupi.
8.  Tetapi zaman sudah beredar. Kita sudah merdeka, bukan
ditakluk oleh British lagi.  Dahulu kita boleh salahkan
British jika sesuatu yang tidak baik berlaku kepada negara
kita.  Sepuluh tahun selepas merdeka kita masih boleh
menyalahkan penjajah. Tetapi sekarang kita sudah merdeka 34
tahun. Menyalahkan orang lain tidak akan membawa kita ke
mana-mana.  Tanggungjawab terhadap maju-mundur negara kita
terletak sepenuhnya di bahu kita.  Jika kita ingin hidup
bahagia, jika kita ingin betul-betul merdeka, jika kita
hendak supaya dihormati orang kitalah yang perlu berusaha.
9.  Sebenarnya banyak kemajuan yang telah kita capai sejak
merdeka, kemajuan yang jauh lebih banyak daripada yang
diusahakan oleh penjajah. Tetapi kita belum sampai ke tahap
yang take-off point,  tahap  yang  kemajuan  mempunyai
momentumnya yang tersendiri, yang mana usaha gigih oleh kita
sudah tidak perlu lagi.
10. Sebagai penuntut, saya pasti penuntut-penuntut sekalian
tidak ketinggalan mengikuti perkembangan-perkembangan semasa
di dalam negeri dan luar negeri. Pada bulan Februari 1991
kita telah tentukan matlamt kita, iaitu untuk menjadi sebuah
negara maju menjelang tahun 2020.   Hasrat  Kerajaan
menjadikan Malaysia negara maju adalah berlandaskan kepada
kemampuan sumber-sumber yang ada sekarang. Di antara sumber
yang penting ke arah pencapaian matlamat ini ialah sumber
tenaga  manusia.  Dalam konteks ini, penuntut-penuntut
sekalian merupakan sumber tenaga manusia yang boleh membantu
negara menjayakan visi 2020 ini.
11.   Yang saya ingin tegaskan di sini ialah bahawa
penuntut-penuntut sekalian merupakan harapan besar bagi kita
semua mencapai cita-cita supaya Malaysia menduduki ditaraf
pembangunan yang sudah maju, mengalami proses perindustrian
yang pesat dan mempunyai rakyat yang bermoral tinggi,
berdisiplin dan produktif.
12. Penuntut-penuntut hari ini akan menjadi orang dewasa
pada tahun 2020, dan akan menikmati kemajuan yang akan
dicapai pada masa itu. Visi 2020 bukan untuk mereka yang
menciptanya pada tahun 1991. Hampir semua mereka akan tidak
ada lagi, tidak akan mengecapi hasil rancangan dan usaha
yang dimulakan dan terus diusahakan oleh mereka. Visi 2020
adalah untuk anak dan adik yang ada di sekolah sekarang.
Anak dan adik yang ada di bangku sekolah sekarang bukan
dikehendaki tunggu sehingga pagi 1 Januari 2020 kerana pada
hari itu negara akan menjelma  menjadi  negara  maju.
Penuntut-penuntut sekarang dikehendaki melengkapkan diri
dengan pengetahuan dan kecekapan dan juga semangat supaya
mereka akan dapat memainkan peranan yang berkesan dalam
membangunkan negara sedikit demi sedikit sehingga sampai ke
tahap yang ditentukan.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
13. Asas-asas ke arah kemajuan yang pesat dan berterusan
sudahpun diadakan. Yang pertama kita sudah cipta dan uji
sistem pemerintahan yang mampu menstabilkan dan membawa
keamanan kepada negara.  Kita sudah berjaya mengubah asas
ekonomi dari pertanian kepada perindustrian.  Kita telah
kenalpasti dasar dan sistem yang boleh memajukan negara
dengan lebih pesat daripada negara-negara membangun yang
lain.  Namun kita masih kaji pendekatan kita dan kita
sanggup membetulkannya atau mencipta pendekatan yang baru
untuk memberi lebih kejayaan kepada kita.  Yang diperlukan
sekarang ialah generasi yang baru akan teruskan usaha ini.
Walau bagaimana baik asas yang dibina, kemajuan tidak akan
berterusan jika usaha membina di atas asas ini tidak terus
diusahakan dengan gigih.
14. Dalam konteks ini sukalah saya menasihati para penuntut
Kolej ini bahawa maruah bangsa banyak bergantung kepada
semangat perjuangan dan kerelaan untuk menghadapi cabaran.
Bagi umat Islam memang kita dikehendaki percaya dan yakin
kepada Qada dan Qadar, tetapi janganlah kita menyalahi
takdir jika kita sengaja tidak berusaha dan dengan itu kita
lemah dan gagal.
15. Saya ingin mengingatkan penuntut-penuntut bahawa faktor
yang paling asas dan utama yang perlu wujud di kalangan
penuntut sekalian ialah sikap mahukan pembaharuan, bukan
sahaja untuk diri sendiri bahkan juga untuk masyarakt dan
negara. Sikap ini bukan dapat ditanam dalam sekelip mata.
Ianya memerlukan perubahan terhadap nilai-nilai lapuk yang
telah berakar umbi begitu lama.  Yang penting ialah kita
perlu menanamkan nilai-nilai yang murni seperti kawalan diri
(self discipline) rajin, beramanah dan sentiasa bersedia
menempuhi sebarang cabaran.
16.  Justeru itu, kejayaan masa depan negara kelak banyak
bergantung kepada kemampuan generasi muda yang ada sekarang
yang akan memikul tanggungjawab serta kepimpinan negara ini
ke  arah negara yang bukan sahaja maju daripada segi
ekonominya tetapi yang sama penting ialah rakyatnya hidup
dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip yang tinggi,
mempunyai quality of life yang baik  serta  mempunyai
kebudayaan yang mengikuti tamadun dan nilai-nilai spiritual
yang tinggi.  Contoh-contoh kejayaan dan kegagalan mudah
didapati di mana-mana sahaja.  Terpulangkah kepada kita
untuk menentukan yang mana harus kita teladani.  Hasrat
Kerajaan ialah supaya negara kita maju daripada aspek
perindustrian seperti juga majunya negara-negara barat dan
timur dalam bidang ini. Tetapi dalam mengejar kemajuan ini
kita tidak mahu rakyat di negara ini terturut-turut meniru
cara hidup di barat yang semakin hari semakin keterlanjuran
dan semakin kekurangan tata-susila.
17. Dalam hal ini adalah penting kita tekankan atau beri
keutamaan kepada pembangunan kerohanian yang konsisten atau
selari dengan pembentukan peribadi yang mulia.  Peribadi
yang mulia akan menentukan kejayaan dan kebahagiaan hidup
kita semua.  Harapan saya ialah supaya murid yang akan
"interface" ataupun menjadi perantara di antara generasi
sekarang dengan generasi-generasi akan datang, akan dapat
memainkan peranan masing-masing dalam menempuh hidup masa
hadapan yang penuh dengan cabaran dengan lebih berkemampuan.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
18. Negara kita Malaysia pada satu hari harus setanding dan
harus mampu bersaing dengan negara-negara maju lain di
dunia.  Tetapi kita harus mampu mengekalkan ciri-ciri
kebudayaan dan adat serta kesopanan orang-orang timur. Cara
hidup kita kaya dengan kesenian  dan  ketertipan  dan
seharusnyalah kita bangga dengannya kerana ia merupakan
khazanah turun-temurun yang menentukan  identiti  kita.
Janganlah kita cepat dan mudah sangat meniru dan menuruti
tanpa memeriksa terlebih dahulu baik buruknya cara hidup
orang-orang asing kerana ia banyak bertentangan dengan
kehidupan masyarakat majmuk negara kita.  Kita mestilah
pandai memilih yang baik sahaja supaya rakyat Malaysia akan
menjadi satu masyarakat yang lebih resilient.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
19. Akhir sekali saya ucapkan terima kasih dan syabas
kepada pemenang Hadiah Kolej dan Hadiah Iskandar semoga
dengan semangat mengejarkan ilmu itu akan sentiasa berusaha.
Saya dengan sukacita merasmikan Majlis Hari Ucapan pada pagi
ini.

 

  
Google