home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	SHAH ALAM 
Tarikh/Date 	: 	09/08/91 
Tajuk/Title 	: 	PEMBUKAAN RASMI KILANG MATSUSHITA 
			AIR-CONDITIONING CORPORATION SDN. 
			BHD., MATSUSHITA COMPRESSOR AND 
			MOTOR SDN. BHD. DANU PACARA 
			MELETAKKAN BATU ASAS MATSUSHITA 
			AIR-CONDITIONING R&D CENTRE  
  Saya  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Syarikat
Matsushita kerana menjemput saya ke majlis hari ini.  Nama
Matsushita tidak asing lagi di negara ini, malahan di
seluruh dunia, sama ada dengan jenama Matsushita, National,
Panasonic ataupun Technics.  Semua jenama tersebut telah
dikaitkan dengan barang-barang yang bermutu lagi inovatif.
2.  Kumpulan Syarikat Matsushita merupakan satu lagi "suc-
cess story" syarikat asing yang bertapak di Malaysia. Ia
adalah antara syarikat  yang  terawal  yang  memulakan
operasinya di negara ini, iaitu dalam tahun 1967 apabila
projek perintisnya, Matsushita Electric Co. (M)  Bhd.,
mengeluarkan barang-barang kegunaan rumah untuk pasaran
tempatan. Kini syarikat-syarikat Kumpulan Matsushita yang
diluluskan oleh Kerajaan berjumlah 14 kesemuanya. Daripada
jumlah ini, lapan buah kilang sedang mengeluarkan berbagai
jenis  barang  elektrik dan elektronik serta komponen-
komponen, manakala enam buah lagi dijangka akan beroperasi
dalam jangkamasa setahun dua lagi.
3.  Kejayaan kumpulan Matsushita ini dapat dilihat daripada
hasil jualan lapan buah kilangnya yang beroperasi yang
mencapai hampir M$1.5 ribu juta setahun. Angka ini dijangka
meningkat kepada M$3.5 ribu juta apabila  kesemua  14
kilangnya  beroperasi.   Dari  segi tenaga kerja, ia
menyediakan pekerjaan kepada seramai 16,000 pekerja-pekerja.
4.  Jelas sekali bahawa syarikat Matsushita telah banyak
menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara ini serta
mengharumkan nama Malaysia di pasaran dunia melalui barang-
barang keluaran yang diperbuat di kilang-kilangnya di sini.
5.  Malaysia kini terletak di tangga kedua selepas negara
Jepun sebagai pengeksport penghawa dingin jenis window unit
di dunia dengan jumlah eksportnya pada tahun 1990 mencapai
1.3 juta unit. Ini satu prestasi yang mengkagumkan apabila
dibandingkan  dengan  angka  113,000  unit sahaja yang
dikeluarkan pada tahun 1985.  Saya difahamkan  bahawa
Syarikat Matsushita telahpun mengatasi angka pengeluaran 5
juta unit pada awal tahun ini. Ini adalah satu pencapaian
yang  membanggakan kerana ia membuktikan keupayaan dan
kebolehan pekerja Malaysia di dalam bidang  pembuatan.
Dengan latihan yang cukup, berdisiplin, kesanggupan untuk
bekerja kuat dan komitmen, pekerja-pekerja Malaysia boleh
dijadikan "tenaga" penting dalam usaha kita menjadi sebuah
negara perindustrian maju.
6.  Negara kini telah berjaya menukarkan asas ekonominya
daripada  sebuah negara pertanian kepada sebuah negara
perindustrian. Kini sektor pembuatan menyumbang peratusan
yang  besar kepada pertumbuhan ekonomi negara.  Untuk
menjamin ekonomi negara akan terus berkembang, Kerajaan akan
terus memberi perhatian yang besar kepada perkembangan
sektor ini di bawah Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2).
Sehubungan dengan ini, Kerajaan akan memperkukuhkan lagi
asas sektor pembuatan dan memperbagaikan eksport keluaran
sektor ini. Harapan Kerajaan ialah menjelang tahun 2020,
sektor pembuatan akan menyumbang 37 peratus kepada Keluaran
Dalam Negara Kasar (KDNK) dan 81 peratus kepada jumlah
eksport.  Ianya juga dijangka membuka peluang pekerjaan
kepada seramai 836,000 rakyat Malaysia, bersamaan 36 peratus
daripada jumlah peluang pekerjaan baru  yang  dijangka
disediakan dalam jangkamasa 10 tahun akan datang.
7.  Dalam usaha kita memesatkan lagi proses perindustrian,
adalah penting semua pihak yang terlibat, iaitu sektor awam,
sektor swasta, institusi pelajaran tinggi dan para pekerja,
memainkan peranan masing-masing dalam mempertingkatkan lagi
peranan sains dan teknologi di dalam konteks pembangunan
sosio-ekonomi Malaysia pada keseluruhannya.  Penggunaan
sains dan teknologi secara meluas akan melahirkan kaedah-
kaedah yang efektif untuk menentukan kewujudan ekonomi yang
lebih kompetitif dan mantap.  Matlamat dasar sains dan
teknologi kita ialah memastikan pembangunan saintifik dan
teknologi yang berterusan agar dapat dijadikan asas kepada
pengwujudan sebuah masyarakat Malaysia yang maju daripada
segi teknologi menjelang tahun 2020.  Secara langsung ini
akan  melahirkan  sebuah  negara  yang  inovatif serta
berkebolehan dalam kedua-dua bidang tersebut.
8.  Hingga kini aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
dijalankan kebanyakannya oleh sektor awam, iaitu melalui
institusi-institusi pengajian tinggi dan institusi-institusi
penyelidikan Kerajaan seperti RRIM, FRIM, SIRIM, PORIM,
MARDI dan sebagainya. Kegiatan R & D yang dijalankan oleh
sektor swasta adalah masih kecil.  Aktiviti-aktiviti R&D
pada lazimnya tertumpu kepada sektor pertanian.   Ini
berpunca daripada asas sektor pembuatan sendiri yang sempit
serta kekurangan kakitangan yang mempunyai latarbelakang
akademik dan latihan yang khusus dalam bidang R&D. Pada
tahun 1989, tenaga kerja dalam bidang R&D di negara ini
berjumlah 13,605 orang.  Dari jumlah ini hanya 1,835 orang
atau 13.48 peratus adalah daripada sektor swasta.  Justeru
itu, sektor swasta perlu memberi perhatian yang lebih besar
kepada bidang R&D.
9.  Kerajaan memang menggalakkan sektor swasta meningkatkan
penglibatan mereka dalam aktiviti R&D.  Dalam usaha kita
menjadi sebuah negara perindustrian yang maju, usaha-usaha
R&D amat penting. Kejayaan banyak syarikat dan negara di
dalam berbagai bidang industri ialah kerana keutamaan yang
diberikan kepada R&D.  Walaupun R&D  memerlukan  kita
mengeluarkan perbelanjaan yang besar, pada jangka panjang
ianya memberi faedah kepada kita.  R&D bukan sahaja dapat
meninggikan mutu keluaran barang-barang Malaysia, tetapi
juga dapat meningkatkan "competitive advantage" negara di
pasaran antarabangsa. Justeru itu, kita perlu berpandangan
jauh ke hadapan dalam usaha-usaha R&D. Bagi pihak Kerajaan,
ia akan terus menyediakan infrastruktur asas dan "environ-
ment" yang sesuai bagi pembangunan R&D.
10. Research  atau  penyelidikan memerlukan sikap yang
istimewa daripada mereka yang terlibat dengan kegiatan ini.
Seseorang tidak boleh menjadi penyelidik jika ianya tidak
sanggup menyoal segala-gala yang ia tahu  atau  telah
pelajari.  Pendekatan dan ciptaan yang baru tidak boleh
dilakukan jika penyelidik percaya bahawa hanya pendekatan
dan cara yang ada sahaja yang boleh digunakan.
11. Penyelidik mesti sanggup menukar secara tidak orthodox,
iaitu secara yang tidak diasaskan kepada pengetahuan yang
sedia ada.  Dan pemikiran ini mesti disusuli  dengan
percubaan secara praktikal, kerana tidak ada teori yang
begitu tidak cacat atau perfect sehingga tidak akan ada apa-
apa masalah apabila dilaksanakan.
12. Jaya atau tidaknya sesuatu program research bergantung
kepada  ketekunan  penyelidik  yang  sanggup meneruskan
penyelidikan walaupun berkali-kali ujiannya gagal.  Setelah
berjaya sekalipun, usaha untuk memperbaiki prestasi perlu
diteruskan selama-lamanya. Segala alat yang dikatakan moden
atau state of the art hari ini akan menjadi lapuk setelah
masa berlalu. Sebab itu R&D atau Penyelikan dan Pembangunan
harus menjadi kegiatan yang penting dan kekal dalam semua
perusahaan.
13. Langkah syarikat Matsushita mendirikan Pusat R&D ini
menunjukkan keyakinannya kepada penyelidikan tempatan dengan
mengguna kakitangan dari negara ini.  Ini adalah satu
langkah positif oleh sebuah syarikat asing untuk membolehkan
Malaysia mencapai tahap kemajuan yang lebih tinggi.  Dengan
tertubuhnya nanti Pusat R&D ini, Malaysia mungkin menjadi
pengeluar dan pengeksport penghawa dingin yang terulung di
dunia. Adalah juga diharapkan syarikat-syarikat swasta lain
akan mencontohi Syarikat Matsushita untuk mendirikan Pusat
R&D mereka di dalam bidang-bidang lain.
14. Dengan ini,  saya  dengan  sukacitanya  merasmikan
pembukaan Matsushita Air-Conditioning Sdn. Bhd., Matsushita
Compressor and Motor Sdn. Bhd.  dan  Matsushita  Air-
Conditioning R&D Centre.

  
Google