home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	PUSAT LATIHAN MENGAJAR DAN 
			KEMAHIRAN LANJUTAN, SEKSYEN 19,SA 
Tarikh/Date 	: 	12/08/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH TANGAN 
			EMAS PERTANDINGAN JOHAN KEMAHIRAN 
			KEBANGSAAN 1991  
  Saya merasa gembira dan bersyukur di atas sambutan dan
minat  yang  menggalakkan  yang  ditunjukkan  terhadap
Pertandingan Johan Kemahiran Kebangsaan pada tahun ini.
2.  Saya yakin pertandingan seperti ini akan meningkatkan
lagi tahap kemahiran pekerja-pekerja kita dalam semua bidang
ketukangan.   Perlumbaan yang diadakan  akan  mencanai
kecekapan dalam semua bidang kerja dan peningkatan kecekapan
ini akan memudahkan proses pembangunan kemahiran ketukangan
yang diperlukan untuk pembangunan negara.
3.  Seperti yang diketahui, Malaysia kini sedang mengorak
langkah ke arah menjadi sebuah negara maju menjelang tahun
2020.  Untuk mencapai matlamat ini, proses perindustrian
negara akan dipesatkan lagi.  Ini bermakna negara akan
memerlukan lebih ramai lagi tenaga pekerja yang terlatih dan
mempunyai kemahiran yang tinggi di dalam pelbagai bidang.
4.  Bagi memenuhi permintaan industri yang bertambah bagi
tenaga kerja mahir, pembangunan sumber tenaga manusia perlu
dirancang dengan lebih teratur dan berkesan. Perhatian yang
lebih berat perlu diberikan terhadap melengkapkan belia-
belia kita dengan berbagai kemahiran yang lebih tinggi.
Langkah-langkah penyesuaian  wajar  dilaksanakan  supaya
pengeluaran tenaga kerja menjadi selaras dengan perkembangan
sains dan teknologi masa kini.  Penggunaan teknologi yang
semakin canggih dalam sektor perindustrian memerlukan tenaga
kerja yang mempunyai kemahiran yang setara dengan penggunaan
teknologi moden.  Di samping itu, kemahiran, sama ada
kemahiran pengurusan atau kemahiran ketukangan dan teknikal,
hendaklah juga berorientasikan kualiti. Kesungguhan untuk
mencapai tahap kecemerlangan merupakan ciri utama dalam
pengurusan sumber manusia.
5.  Pelatih-pelatih  dan pekerja mahir harus menyedari
tentang tanggungjawab mereka dalam pencapaian  matlamat
perindustrian negara.  Negara kita memerlukan lebih ramai
tenaga mahir terutamanya di peringkat kemahiran tinggi di
masa hadapan.  Kemahiran, bakat, dayacipta yang ada pada
pekerja mahir perlu dimajukan lagi sama  ada  melalui
pendidikan atau latihan-latihan perindustrian yang lebih
tinggi.
6.  Seperkara yang patut diingati oleh semua pekerja ialah
kecekapan dalam semua jenis kerja pertukangan datangnya dari
mengulangi kerja itu berkali-kali.  Jika pada mulanya
pencapaian adalah rendah, ini tidak harus mengecewakan.
Dengan  ketekunan  mengulang dan mengulang berkali-kali
akhirnya kecekapan yang tinggi akan diperolehi.  Justeru
itu, kita tidak patut takut untuk memasuki sesuatu bidang.
Sesiapa sahaja boleh mencapai kecemerlangan.
7.  Kemahiran peringkat tinggi ini menjadi bertambah pent-
ing dalam konteks kemasukan pelaburan asing ke dalam negara
kita.  Kekurangan tenaga mahir boleh menjejaskan minat
pelabur asing untuk melabur dalam negara. Oleh itu, rakyat,
khususnya  belia-belia,  patut melengkapkan diri dengan
berbagai kemahiran memandangkan mereka yang berkemahiran
akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendapat
pekerjaan dan pendapatan yang baik.  Namun demikian, untuk
mencapai matlamat sebuah negara perindustrian yang maju,
kemahiran dan pengetahuan sains dan teknologi sahaja tidak
mencukupi. Usaha-usaha menerapkan nilai-nilai perindustrian
kepada pekerja juga perlu dilakukan.  Justeru itu, sikap
kerja yang betul dan nilai-nilai positif seperti ikhlas,
berdisplin, keutamaan bagi kumpulan, setia kepada syarikat,
tekun, dedikasi dan gigih bekerja perlu disemai dan ditanam
di dalam hati para perkerja. Kejayaan jangka panjang untuk
kumpulan, syarikat dan masyarakat mestilah dianggap lebih
baik daripada kepentingan diri dalam jangkamasa pendek.
Kesemua ini bukan sahaja akan membantu meningkatkan mutu
kerja,  tetapi juga membolehkan kita melahirkan sebuah
ekonomi yang dapat bersaing.
8.  Kerajaan adalah serius dalam usaha-usaha pembangunan
tenaga manusia termasuk kemahiran teknikal.  Di bawah
Rancangan Malaysia Keenam, kerajaan melalui Kementerian
Pendidikan  akan menaikkan taraf beberapa buah sekolah
vokasional ke tahap politeknik. Ini adalah selaras dengan
dasar kerajaan bagi menambah bilangan tenaga mahir dalam
negara ini. Kerajaan telah meluluskan sebanyak M$8,501 juta
di bawah Rancangan Malaysia Keenam bagi program pendidikan
dan latihan.
9.  Walau  bagaimanapun tanggungjawab bagi melaksanakan
latihan-latihan teknikal merupakan sesuatu yang berat dan
tidak mampu dipikul oleh Kerajaan semata-mata.  Sektor
swasta diharapkan dapat sama-sama berganding bahu dengan
Kerajaan untuk memikul tanggungjawab ini. Kerjasama sektor
swasta bukan sahaja dapat membantu dalam peningkatan kualiti
kemahiran, malah dapat memastikan jenis kemahiran yang
ditumpukan adalah bersesuaian dengan keperluan industri.
Keseimbangan di antara permintaan dan pengeluaran tenaga
manusia dapat mengurangkan "pembaziran" akibat "miss-match"
dalam bidang latihan.  Ini akan mempertingkatkan lagi
kecekapan institusi-institusi latihan perindustrian dalam
negara kita.  Manfaat daripada "pelaburan" sektor swasta
dalam latihan teknikal ini, akhirnya akan dapat dinikmati
oleh sektor swasta itu sendiri melalui bekalan tenaga mahir
yang mencukupi, dan yang sesuai dengan keperluan sektor
tersebut.
10. Usaha-usaha kita untuk melahirkan lebih ramai tenaga
kerja mahir dan separuh mahir mungkin akan lebih berjaya
jika kita dapat mengubah sikap dan tanggapan masyarakat ke
atas pekerjaan kolar biru.  Ibu bapa dan belia-belia
khususnya, perlu menyedari tentang sumbangan besar yang
boleh  dibuat  oleh  pekerja-pekerja kolar biru kepada
pembangunan ekonomi negara.  Pencapaian matlamat untuk
menjadi sebuah negara perindustrian bergantung besar kepada
kejayaan kita mewujudkan kumpulan pekerja  mahir  yang
mencukupi di dalam berbagai bidang.  Oleh yang demikian,
tanggapan negatif ke atas pekerjaan kolar biru wajarlah
dihakis di kalangan kita semua. Tidak ada cara yang lebih
berkesan untuk menghakis tanggapan ini daripada memberi
upahan yang lebih baik kepada pekerja kolar biru daripada
pekerja kolar putih.  Hanya pengurusan sahaja yang harus
diberi penilaian yang lebih tinggi daripada kolar biru.
Jika penghargaan ini dibuktikan maka bekalan pekerja kolar
biru  akan  bertambah  dan kemahiran mereka juga akan
meningkat.
11. Cabaran-cabaran yang akan kita hadapi dalam tahun-tahun
sembilan puluhan akan menjadi lebih hebat.  Cabaran ini
datangnya dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Di
dalam negeri, ianya berkaitan dengan perubahan struktur
industri itu sendiri, serta kekurangan tenaga mahir.  Di
luar negeri pula kita terpaksa bersaing dengan negara-negara
maju yang lain.  Kita tidak boleh lagi  mengharapkan
kelebihan daya saing kita berdasarkan kadar upah yang
rendah. Ini adalah kerana bertambahnya penggunaan teknologi
atau jentera bagi menggantikan operasi yang melibatkan
penggunaan buruh yang ramai.  Dengan itu tenaga-tenaga
mahir, khususnya kemahiran teknikal yang tinggi,  akan
memainkan peranan penting dalam menentukan kelebihan daya
saing di masa-masa akan datang. Dengan adanya tenaga kerja
yang mempunyai kemahiran dan kecekapan yang tinggi maka
produktiviti kita akan meningkat dan kita akan  terus
mempunyai dayasaing yang tinggi.
12. Usaha-usaha peningkatan kemahiran khususnya kemahiran
teknikal harus dijalankan  secara  berterusan.   Tema
"Tingkatkan Kemahiran Anda' yang dipilih bagi Pertandingan
Johan Kemahiran tahun ini adalah bertepatan sekali.  Adalah
diharapkan  peserta-peserta pertandingan akan menjadikan
pertandingan ini sebagai tempat untuk menguji kemahiran dan
dayacipta mereka. Bagi saudara-saudari yang berjaya, syabas
dan  tahniah  saya ucapkan.  Bagi mereka yang gagal,
jadikanlah pengalaman dan pengajaran  pertandingan  ini
sebagai asas untuk meraih kejayaan di masa-masa akan datang.
13. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyeru
majikan-majikan di sektor swasta supaya tampil ke hadapan
menyokong  dan  menaja pekerja-pekerja mereka menyertai
pertandingan seperti ini supaya pertandingan ini menjadi
lebih kompetitif dan berkesan.  Pertandingan seperti ini
juga boleh dijadikan tempat untuk menguji kebolehan dan
kemampuan para pekerja kita yang mahir.
14. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada pihak penganjur  kerana  menjemput  saya  untuk
merasmikan Pertandingan ini.  Dengan kata-kata ini saya
dengan sukacitanya merasmikan majlis Penyampaian Anugerah
Tangan Emas Pertandingan Johan Kemahiran Kebangsaan 1991.

 
  
Google