home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	IBU PEJABAT, JABATAN PENDAFTARAN 
			NEGARA, PETALING JAYA 
Tarikh/Date 	: 	13/08/91 
Tajuk/Title 	: 	PELANCARAN KAD PENGENALAN 
			BERMUTU TINGGI  
  Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala
kerana dengan izinNya dapat kita bersama-sama di majlis hari
ini.  Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jabatan
Pendaftaran Negara kerana memberi penghormatan kepada saya
untuk melancarkan Kad Pengenalan Baru yang bermutu tinggi
ini.
2.  Pelancaran kad pengenalan baru ini merupakan satu lagi
detik penting dalam sejarah negara. Oleh kerana bentuk kad
pengenalan plastik sekarang ini telah berusia lebih daripada
30  tahun,  langkah mengemaskini sistem kad pengenalan
sekarang melalui Kad Pengenalan Bermutu Tinggi, adalah
wajar.  Kad pengenalan diperkenalkan pada mulanya untuk
membanteras ancaman komunis. Walaupun Parti Komunis Malaya
telah meletakkan senjata, kad pengenalan wajib dikekalkan.
Ini perlu dari sudut iktisad, sosial dan pentadbiran.
3.  Sistem Kad Pengenalan baru ini adalah lebih canggih dan
melibatkan penggunaan komputer. Sebagai mengganti cara man-
ual yang mempunyai serba kelemahan, rangkaian komputer
digunakan untuk meningkat kecekapan dan keberkesanan proses
mengumpul data penduduk negara ini.
4.  Kad Pengenalan baru ini merupakan fasa pertama projek
pengkomputeran Jabatan Pendaftaran Negara. Fasa kedua, yang
akan dimulakan pada tahun hadapan, merupakan pengwujudan
sistem pengumpulan data penduduk negara dan  bertujuan
membina "data base" yang akan membolehkan Kerajaan membuat
perancangan dan mengurus masalah negara dan rakyat dengan
lebih tepat dan berkesan. Melalui penggunaan komputer dan
mesin-mesin pengeluaran yang moden, kita  yakin  dapat
membaiki  kelemahan-kelemahan  sistem lama dan memenuhi
keperluan dan cabaran-cabaran semasa dan masa hadapan.
5.  Walaupun  projek  Kad  Pengenalan  ini  melibatkan
perbelanjaan yang besar, iaitu $64 juta, Kerajaan mendapati
faedahnya amat luas. Teknologi yang digunakan adalah yang
termoden.  Kad Pengenalan baru ini mempunyai ciri-ciri
keselamatan yang bermutu tinggi.
6.  Sehaluan dengan projek Kad Pengenalan ini, satu sistem
pengumpulan dan pengemaskinian yang lengkap dengan data-data
penduduk negara akan juga dibentuk.  Melalui sistem ini
maklumat-maklumat penting individu akan dapat disimpan dan
dikumpulkan di dalam komputer, dengan itu mengwujudkan satu
Pengkalan Data (Data Base)  penduduk  yang  kemaskini.
Pengkalan Data ini juga akan dapat dimanfaatkan oleh semua
agensi Kerajaan yang berkaitan.  Sistem ini akan dapat
dijadikan asas kepada pembinaan daftar penduduk negara yang
amat penting dalam mengendalikan pentadbiran awam.  Daftar
tersebut akan berguna kepada semua agensi Kerajaan bagi
maksud perancangan operasi atau pembangunan masing-masing.
Ianya juga akan menjadi sebagai pusat rujukan informasi bagi
mendapatkan maklumat untuk mengetahui kedudukan penduduk dan
petaburan mereka.
7.  Oleh  kerana  Malaysia sedang pesat membangun dan
peluang-peluang pekerjaan dan perniagaan bertambah dengan
pesatnya, maka ramai warganegara asing yang berminat bekerja
di Malaysia.  Penghijrahan dari satu negara ke satu negara
lain sudah berkembang sehingga menjadi masalah besar kepada
banyak  negara  yang lebih maju daripada negara jiran
terutamanya.  Masalah ini perlu dibendung jika hak dan
kepentingan warganegara kita hendak dipelihara.
8.  Cara yang terbaik untuk menjaga kepentingan warganegara
kita ialah dengan mendaftarkan mereka dan mengadakan sistem
kad pengenalan. Dengan itu kita dapat pastikan  siapa
warganegara dan siapa pendatang haram.
9.  Ramai rakyat asing berminat untuk mendapat kerakyatan
Malaysia. Ini adalah kerana sebenarnya menjadi warganegara
Malaysia dianggap sebagai satu keistimewaan, satu privilege
yang besar yang memberi banyak manfaat kepada pemegang
kerakyatan  itu.  Sekaligus ini bermakna pemegang kad
pengenalan Malaysia adalah orang yang istimewa, dan privi-
leged.   Justeru itu pemegang-pemegang kad pengenalan
mestilah menjaga kad pengenalan mereka dengan baik, kerana
ia adalah harta yang tinggi nilainya dan ramai yang berminat
untuk mendapatkannya dengan apa cara sekalipun.
10. Demikian juga kad pengenalan mestilah selamat daripada
ditiru atau dipalsukan. Kad yang baru ini mempunyai banyak
ciri-ciri keselamatan atau safety features untuk mengelak
daripada dipalsukan. Janganlah kerana soal wang yang lebih
sedikit  dan  masa yang diperlukan untuk mendapat kad
pengenalan baru, yang begitu diminati oleh bukan rakyat
Malaysia, dijadikan masalah.
11. Kad  pengenalan  memudahkan  pengenalan rakyat dan
warganegara.  Oleh itu ia boleh menentukan  seseorang
warganegara mendapat haknya, umpamanya hak mengundi dalam
menentukan politik negara, hak mendapat pasport  untuk
keluar-masuk negeri, hak mendapatkan bantuan Kerajaan, hak
menggunakan kemudahan seperti persekolahan dan  khidmat
kesihatan dan banyak lagi.  Tetapi hak ini tidak percuma.
Tidak ada apa-apa yang percuma, baik di dunia atau di
akhirat.  Hak kerakyatan mestilah dibayar dengan kesetiaan
kepada negara dan bertanggungjawab terhadapnya.
12. Ada orang yang begitu taksub dengan nilai-nilai Barat
sehingga  mereka memikirkan kerakyatan tidak memerlukan
kesetiaan. Mereka ini sanggup diperalatkan oleh orang asing
yang berniat buruk terhadap kita.  Mereka menerima wang
daripada orang asing untuk sabotaj negara mereka sendiri.
Kononnya mereka berjuang untuk hak asasi manusia dan untuk
alam  sekitar.   Hak  asasi dan alam sekitar adalah
tanggungjawab rakyat negara ini dan rakyat Malaysia yang
sepatutnya menentukan apa dianya yang perlu dipertahankan.
13. Apabila kita mulakan pengeluaran kad pengenalan baru
ini kepada orang ramai, banyak masalah dan rungutan akan
didengari. Ini memanglah perkara biasa apabila sesuatu yang
baru  diperkenalkan.   Mungkin akan kedengaran bahawa
perkhidmatan Pejabat Pendaftaran tidak cekap, dan tidak
memuaskan.  Sungutan-sungutan tertentu mungkin berasas, dan
mungkin juga tidak. Tetapi apabila orang ramai berinteraksi
dengan kakitangan Kerajaan, banyak perkara dan masalah akan
timbul.  Dalam hal ini, orang ramai berpendapat kakitangan
Kerajaan yang bersalah, dan kakitangan Kerajaan pula akan
mendakwa orang ramai yang bersalah.
14. Sebenarnya dalam kebanyakan kes-kes salah faham seperti
ini, kedua-dua pihak bersalah.  Jika kakitangan Kerajaan
bersalah sekalipun, bukan dalam semua kes mereka bersalah.
Demikian juga jika orang ramai bersalah, bukan dalam semua
kes mereka bersalah.
15. Rakyat Malaysia perlu  selalu  bertimbangrasa  dan
menghormati perasaan orang lain.  Tidak ada salah jika
kakitangan Kerajaan berlemah lembut semasa bertugas dan
senyum  selalu, walaupun kadangkala terdapat pelanggan-
pelanggan yang kasar. Sebenarnya lebih ramai yang bersopan
daripada yang kasar. Kita hendaklah menganggap siapa sahaja
yang menjadi pelanggan kita sebagai orang yang baik budi
pekerti, dan kita melayan mereka dengan baik.
16. Setiap pegawai dan kakitangan Kerajaan harus beringat-
ingat bahawa mereka juga akan menjadi pelanggan di waktu
yang lain. Sepertimana mereka tidak ingin dilayan dengan
kasar apabila mereka sendiri menjadi pelanggan, janganlah
mereka berkasar semasa giliran mereka melayan pelanggan.
17. Negara yang mempunyai penduduk-penduduk yang selalu
berhati-hati dan bersopan santun akan membuat kehidupan diri
sendiri lebih tenang dan lebih selesa. Sebagai bonus, kita
semua akan mendapat pendapatan yang kian meningkat jika kita
semua, sama ada pihak swasta atau awam, memberi layanan yang
baik dalam menjalankan tugas. Sebaliknya pembangunan negara
dan pendapatan kita juga akan terjejas jika kita menjadi
satu bangsa yang perongos, yang tidak tahu senyum, dan tidak
tahu berbahasa.
18. Justeru itu saya menyeru semua kakitangan Kerajaan
termasuk anggota Jabatan Pendaftaran Negara supaya memberi
khidmat  yang  cemerlang, disertai dengan senyuman dan
kesopanan semasa menjalankan tugas. Insya-Allah, kita semua
akan mendapat nikmat dan ganjaran daripadaNya.
19. Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis
Pelancaran Kad Pengenalan Bermutu Tinggi ini.

 
  
Google