home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	HOLIDAY VILLA, SUBANG 
			JAYA, SELANGOR 
Tarikh/Date 	: 	16/08/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT AGUNG 
			TAHUNAN KOLEJ PAKAR PERUBATAN 
			AM MALAYSIA  
    Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa
Penganjur Persidangan Kolej Pakar Perubatan Am Malaysia
kerana menjemput saya untuk merasmikan Mesyuarat Agung
Tahunan Ke-18 pada hari ini.
2.  Saya merasa gembira dapat berada di kalangan keluarga
doktor pagi ini. Walaupun, saya dan isteri saya tidak lagi
menjalankan praktis perubatan, kami sentiasa mempunyai "soft
spot" di hati kami untuk para doktor yang berkhidmat kepada
masyarakat. Saya mungkin tidak lagi berhadapan dengan "pa-
tients" sebagai seorang doktor. Tetapi, saya rasa terdapat
persamaan di antara kita kerana "patients" saya adalah juga
"as demanding as yours". Apakah tidak, kerana saya terpaksa
berhadapan dengan kira-kira 18 juta rakyat yang merupakan
"patients" saya.
3.  Adalah diharapkan mesyuarat ini bukan sahaja akan
memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian
tetapi juga akan menyumbang kepada kesejahteraan penduduk
negara ini.  Perhimpunan seperti ini tentu sekali dapat
memelihara hubungan yang lebih mesra di antara  rakan
sejawatan,  di  samping  mempereratkan  lagi  pertalian
profesionalisme di antara satu sama lain.  General Practi-
tioners di negara ini akan terus memainkan peranan yang
penting kerana mereka masih merupakan doktor perubatan yang
pertama dikunjungi oleh pesakit-pesakit baik di kawasan
bandar mahupun di luar bandar.
4.  Kerajaan menggalakkan supaya kemudahan Rawatan Utama
(Primary Medical Care) akan terus berkembang di negara ini
dan kerajaan akan sentiasa mempertingkatkan bidang-bidang
pengkhususan dalam perubatan.  Ini adalah kerana "General
Practitioners" akan  memberi jagaan kepada semua golongan
secara  menyeluruh termasuk golongan bayi, kanak-kanak,
remaja, dewasa, ibu, lanjut usia, gangguan mental, cacat dan
lain-lain lagi.   Primary  Medical  Care  juga  akan
menitikberatkan  aspek-aspek perubatan secara bersepadu,
iaitu penjagaan individu dan keluarga; peningkatan kesihatan
dan juga pencegahan penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan juga
diharapkan oleh pesakit dan keluarga untuk memberi jagaan
bersinambungan, daripada perawatan kecemasan sehinggalah
kepada jagaan paliatif dan pemulihan.
5.  Dalam hal ini saya merasa bangga di atas usaha-usaha
untuk memperbaiki Perkhidmatan  Rawatan  Utama,  dengan
mengadakan kursus "Sarjana Perubatan" (Perubatan Keluarga)
atau "Master in Family Practice". Ini adalah supaya doktor-
doktor yang terlibat sentiasa berusaha meningkatkan ilmu
pengetahuan mereka masing-masing.  Saya difahamkan kursus
ini adalah atas usaha  bersama  Universiti  Kebangsaan
Malaysia, Kementerian Kesihatan dan College of Practition-
ers.  Doktor-doktor perubatan kelulusan Ijazah Sarjana
Perubatan  atau  Perubatan  Keluarga  ini diharap akan
mempertingkatkan lagi mutu perawatan utama di  kawasan
bandar, dan juga di kawasan luar bandar, serta di kalangan
klinik-klinik swasta. Ini merupakan satu lagi usaha positif
ke arah mewujudkan perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang
seimbang di antara kawasan bandar dan luar bandar.  Saya
percaya kursus-kursus seperti ini akan mewujudkan doktor-
doktor perubatan yang lebih cekap dalam bidang penjagaan
pesakit dan juga akan menggabungkan peningkatan kemahiran
klinikal dengan pengurusan. Ini adalah  penting  untuk
membolehkan pengurusan sumber yang berkesan supaya dapat
menjimatkan kos perawatan  di  samping  menjamin  mutu
perkhidmatan kepada pesakit.
6.  Perkhidmatan perubatan dan kesihatan di negara ini,
baik dalam sektor awam ataupun swasta akan terus dirancang
selaras dengan dasar-dasar sosio-ekonomi negara.  Walau
bagaimanapun, perancangan kita perlu flexible supaya dapat
disesuaikan dengan keadaan dan masalah yang berubah-ubah.
Untuk menghasilkan perancangan dan program yang baik, kita
perlu bersikap inovatif dan sentiasa mencari cara-cara baru
dalam memajukan perkhidmatan perubatan  dan  kesihatan.
Dengan adanya kemajuan dalam bidang sains dan teknologi,
perubatan kita akan memperolehi berbagai jenis alat dan
ubat-ubatan yang baru dan lebih mustajab.  Di sini kita
perlu sentiasa sedar tentang kos perubatan yang semakin
meningkat; dan kita perlu bijak memilih perawatan yang
berkesan tetapi menjimatkan.  Diharap para doktor tidak
menganggap ubat yang paling mahal adalah yang terbaik.
7.  Pada hitung panjang, adalah lebih wajar sekiranya
aspek-aspek peningkatan dan pencegahan diimbang  dengan
aspek-aspek perawatan dan pemulihan. Dalam masa yang sama
kita perlu peka dan cekap meramal situasi yang mungkin
timbul menjelang tahun 2020 supaya perancangan dan tindakan
awal dapat dilakukan untuk mengawal keadaan secara proac-
tive.
8.  Ramalan  yang  selalu  digunakan  adalah berkenaan
demografi dan jumlah penduduk.  Kemajuan dalam bidang
kesihatan akan meningkatkan lagi life-expectancy. Oleh itu
perancangan perlu dibuat untuk memperkukuhkan perkhidmatan
geriatrik di negara ini.  Menjelang tahun 2020, negara kita
dijangka mencapai taraf negara maju, dan banyak daripada
masalah negara maju akan menimpa kita, jika kita tidak
mengambil tindakan awal bagi mencegah serangan dari masalah
ini.
9.  Oleh itu kita harus kekalkan sistem-sistem seperti
kekeluargaan dan pegangan kepada nilai-nilai yang menolak
penyalahgunaan dadah, kehancuran institusi nikah-kahwin,
tabiat minum arak, merokok dan lain-lain.  Family doctor
mempunyai peranan yang besar dalam perkara ini.
10. Kerajaan telah melancarkan kempen penggalakan cara
hidup  yang  sihat, bertujuan menasihati rakyat supaya
mengamal aktiviti-aktiviti yang baik dan menjauhi tabiat
yang akan memburukkan kesihatan.  Melalui kempen ini, dan
dengan kerjasama semua pihak yang berkenaan, kita akan dapat
mengurangkan risiko dan kejadian masalah kesihatan seperti
sakit jantung, penyakit kurang dayatahanan badan atau AIDS,
keracunan  makanan  dan  penyakit-penyakit  yang  boleh
dikurangkan melalui pelalian.
11. Saya berharap College of General Practitioners secara
satu badan, dan tuan-tuan dan puan-puan secara individu akan
memberi  sokongan  untuk  menjayakan  aktiviti-aktiviti
kesihatan supaya rakyat negara ini akan menjadi bertambah
sihat dan makmur. Umumnya rakyat yang sihat bererti mereka
lebih produktif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas
mereka.
12. Saya harap Mesyuarat Ke-18 Kolej Pakar Perubatan Am ini
akan berjaya meningkatkan lagi  ilmu  pengetahuan  dan
kemahiran para doktor di negara ini.  Dengan ini, saya
dengan sukacitanya merasmikan Majlis Mesyuarat Agung Tahunan
Ke-18 serta Persidangan Mengenai Family Practice,  dan
pelancaran Rangkaian Pembekal Kesihatan.

 
  
Google