home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	HOTEL SHANGRI-LA, KUALA LUMPUR (K.L) 
Tarikh/Date 	: 	19/08/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS JAMUAN MAKAN MALAM SEMPENA 
			ULANGTAHUN KE 25 PUBLIC BANK BERHAD  
  Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Public Bank
Berhad yang sudi menjemput saya untuk memberi sepatah-dua
kata sempena ulangtahun ke-25 Public Bank Berhad.  Saya
mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas
kepada Tan Sri Thong dan Tan Sri Teh dan juga Lembaga
Pengarah Public Bank atas kepimpinan mereka yang telah
membawa kejayaan yang cemerlang kepada Public Bank.
2.  Saya merasa sukacita mendapati bahawa dalam masa 25
tahun kewujudannya, Public Bank Berhad telah  mencapai
pertumbuhan  yang  memberangsangkan  dan  telah berjaya
meletakkan kedudukannya  sebagai  sebuah  "Conglomerate"
kewangan di negara ini. Selaras dengan falsafah korporatnya
sebagai sebuah bank yang mengambil berat, bukan sahaja
kepada  pelanggan-pelanggannya,  tetapi  juga  kepada
kakitangannya, komunitinya dan pemegang-pemegang sahamnya,
Public Bank telah mencerminkan imejnya sebagai sebuah bank
untuk orang ramai, yang mana ini menepati namanya iaitu Pub-
lic Bank atau Bank Orang Ramai.  Berpandukan kepada misi
korporatnya untuk wujud sebagai institusi kewangan yang pal-
ing cekap, menguntungkan dan dihormati di negara ini, Public
Bank telah membuktikan kekuatan dan kestabilannya di tahun-
tahun yang lampau.  Prestasi yang memberangsangkan oleh
Kumpulan Public Bank adalah hasil daripada pertumbuhan yang
berterusan yang ditunjukkan oleh pengurusan dan kakitangan
yang sabar, tekun serta tabah, yang tidak dapat dinafikan
akan membawa kejayaan yang lebih besar di masa hadapan.
Potfolio korporat Public Bank telah berkembang melebihi
peranan  asalnya  sebagai sebuah bank perdagangan yang
memenuhi keperluan dan kehendak rakyat, ke dalam bidang fac-
toring, broker saham, bank luar persisir atau off-shore bank
dan syarikat-syarikat amanah.
3.  Pengluasan  sejagat   pasaran   kewangan   atau
'globalisation' membawa persaingan hebat di antara bank-bank
tempatan dan luar negeri.  Dengan persaingan yang sengit,
bank-bank seharusnya bersikap dan berfikiran 'universal' di
dalam aktiviti perniagaan operasi mereka. Oleh itu, mereka
seharusnya menawarkan produk-produk merangkumi kepelbagaian
khidmat untuk memenuhi keperluan pelanggannya yang luas di
dalam suasana yang cepat berubah. Saya merasa bangga yang
Public Bank telah mengambil langkah ke arah ini apabila ia
menubuhkan anak syarikat luar pesisirnya atau off-shore sub-
sidiary di Labuan.  Langkah ini  bertujuan  mengambil
kesempatan yang sedia wujud di rantau Asia-Pasifik dan juga
memberi perkhidmatan kewangan kepada syarikat-syarikat yang
dikuasai  oleh  bukan-pemastautin  dan  juga  memberi
perkhidmatan kepada pemastautin Malaysia.
4. Pelancaran Labuan sebagai pusat kewangan luar pesisir
antarabangsa adalah sebahagian daripada strategi Kerajaan
untuk membangun dan meluaskan perkhidmatan kewangan Malaysia
untuk menyokong teras negara ke arah Wawasan 2020.  Labuan
dijangka akan menjadi jendela kepada Malaysia untuk menarik
lebih banyak modal baru asing supaya dapat membiayai program
perindustrian negara kita.   Labuan juga merupakan satu
jendela untuk menarik idea dan kepakaran baru dalam bidang
pengurusan bank dan ia dapat menambahkan kematangan di dalam
sektor  kewangan.    Sesungguhnya  apabila  bank-bank
antarabangsa dari luar negara bertapak di Labuan, bank-bank
tempatan akan dapat menandingkan kemahiran mereka dengan
beberapa bank terkemuka di dunia. Ia akan merupakan ujian
di antara 'gergasi-gergasi' dan hanya bank yang terbaik
sahaja yang akan mencapai kejayaan di Labuan.  Dengan
demikian, bank-bank tempatan seharusnya berusaha  untuk
memperolehi kemahiran yang tinggi dan kecekapan di dalam
perniagaan untuk mengurus operasi mereka dengan tujuan
mengekalkan kedudukan mereka di Labuan. Bank tempatan yang
memiliki anak syarikatnya di Labuan seharusnya berusaha
untuk menjadi 'pasaraya kewangan' setempat supaya Malaysia
dan negara-negara jirannya tidak perlu memandang lebih jauh
dari Labuan untuk memenuhi keperluan kewangan luar pesisir
mereka. Di samping Labuan, sukacita saya mendapati bahawa
selaras dengan dasar Kerajaan mengenai hubungan Selatan-
Selatan  dan  Kerjasama  Serantau,  Public  Bank  akan
mengembangkan rangkaiannya ke Sri Lanka.  Ia juga sedang
menuju ke arah kemungkinan untuk bekerjasama dengan sebuah
bank di Vietnam di mana terdapat peluang pelaburan yang
luas.  Selain daripada menawarkan perkhidmatan kewangan,
penglibatan Public Bank di kedua-dua negara tersebut akan
dapat membantu dalam  bidang  sosio-ekonomi  dan  juga
mengeratkan hubungan perdagangan di antara kedua-dua buah
negara tersebut.
5. Institusi-institusi bank di Malaysia telah ditubuhkan
pada dasarnya untuk memenuhi fungsi penting bagi pengumpulan
simpanan dalam negeri yang cekap dan untuk menyalurkan
sumber-sumber ini untuk pelaburan yang produktif  bagi
meningkatkan keluaran negara dan pendapatan pada jangka masa
yang panjang.  Tambahan lagi, mereka merupakan 'operator'
sistem pembayaran dan lebih penting lagi, mereka bertindak
sebagai penghubung di antara dasar moneteri dan keseluruhan
ekonomi. Dalam masa tiga dekad yang lepas, secara amnya
sistem bank telahpun mencapai matlamat ini dengan memuaskan.
Walau bagaimanapun, peranan industri bank telah menjadi
begitu kompleks pada hari ini, memandangkan sektor swasta
kini dijangka akan menerajui dan mengambil peranan sebagai
jentera utama pertumbuhan di dalam tempoh 'Rangka Rancangan
Jangka Panjang Kedua'.  Oleh yang demikian, sistem bank
perlu berperanan lebih efektif sebagai pengguna dana dalam
negeri  untuk  membiayai  dan  menggalakkan  inisiatif
persendirian, dan untuk memenuhi peranan yang dijangkakan.
6.  Kerajaan menyedari bahawa asas yang diperlukan untuk
mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi ialah aktiviti
sektor swasta yang lebih tinggi, perkembangan yang cergas
oleh  sektor  perkilangan  untuk  eksport,  peningkatan
produktiviti,  dan  juga  peningkatan  mutu  kemudahan
infrastruktur.  Oleh itu, teras utama Rancangan Malaysia
Keenam, yang mengandungi fasa pertama Rangka Rancangan
Jangka Panjang Kedua ialah untuk mengekalkan pertumbuhan
ekonomi yang cepat dan seimbang.   Kita mesti  terus
meningkatkan keupayaan bersaing kita dan muncul sebagai
negara yang dinamik di dunia. Kita tidak boleh lagi bangga
atau bergantung kepada hanya pengeluaran sumber-sumber asli
yang dieksport. Ini adalah kerana bahan-bahan utama bukan
sahaja terdedah kepada pasaran yang naik-turun secara tidak
menentu, tetapi juga kerana pandangan liar environmentalis
semakin menjadi-jadi.
7.  Sebaliknya,  dagangan barang-barang buatan terpaksa
menghadapi saingan yang hebat dan sekatan-sekatan seperti
yang  didirikan oleh blok-blok dagangan di Eropah dan
Amerika.    Sekatan-sekatan  ini  termasuk  tekanan
protectionisme dan managed trade dengan berbagai-bagai jenis
tarif dan non-tarif barriers yang semakin bertambah. Ini
semua adalah realiti pasaran dan dagangan di zaman ini dan
kita hanya boleh menembusi pasaran melalui peningkatan effi-
ciency dan kecekapan dalam semua industri termasuk banking
industry.
8.  Saya ingin mengambil peluang ini untuk bercakap sedikit
berkenaan dengan inflasi.
9.  Negara kita hingga sekarang tidak ditimpa tekanan
inflasi yang tinggi. Inflasi kita adalah di paras 3 peratus
setahun sahaja berbanding dengan sesetengah negara di mana
inflasi meningkat hingga 20,000 peratus setahun.  Kita
hairan kenapa ini boleh berlaku.
10. Sebenarnya inflasi yang tinggi hingga 20,000 peratus
ini disebabkan oleh Kerajaan yang hanya ingin menjadi popu-
lar dengan rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah
yang menjadi majoriti daripada penduduk.  Dalam keinginan
untuk menjadi popular, apabila barang-barang naik harga
sedikit, maka Kerajaan akan bersetuju dengan kenaikan upah
supaya kononnya pekerja akan dapat membeli sebanyak yang
dahulu dibelinya.
11. Ada negara yang mengikatkan harga barang-barang dengan
kenaikan upah, iaitu jika harga naik 10 peratus, maka gaji
akan naik dengan peratusan yang sama.  Oleh kerana upah
naik, maka kos pengeluaran, pengangkutan dan pemasaran juga
naik.  Ini menyebabkan barang-barang naik harga lagi.
Sekali lagi upah pekerja dinaikkan dan kesan yang sama
berikut.
12. Cycle ini berulang dan berulang dengan tiap satu
pusingan  menambah  harga  barang-barang sehingga harga
meningkat bukan sahaja tiap-tiap hari, tetapi juga pagi dan
petang.  Dengan itu, maka berlakulah kenaikan sara hidup
yang tidak boleh dikawal oleh sesiapa dan inflasi sehingga
20,000 peratus.
13. Saya ulangi perkara ini walaupun kita semua tahu
bagaimana inflasi yang tinggi boleh berlaku. Walaupun kita
tahu sesuatu dan ianya tidak baik bagi kita, tetapi ada
pihak yang akan melakukannya juga.  Saya berharap penduduk
Malaysia tidak termasuk dalam golongan ini.
14. Saya harap penduduk Malaysia tidak akan menuntut secara
buta-tuli kenaikan upah. Kenaikan upah hanya bermakna jika
ia tidak menyebabkan kenaikan harga. Dan ini boleh berlaku
hanya jika produktiviti meningkat lebih tinggi daripada
kenaikan upah.
15. Strategi Kerajaan ialah menambah peluang pekerjaan
dengan banyaknya sehingga bilangan pekerja hampir tidak
mencukupi. Dengan itu, majikan akan berlumba-lumba untuk
mendapatkan pekerja dan mereka akan menawarkan upahan yang
lebih tinggi. Ini sudahpun berlaku sekarang.
16. Mogok atau ugutan untuk mogok bukanlah caranya untuk
menambah pendapatan pekerja.  Memang benar pekerja boleh
mengugut untuk merosakkan sesuatu perniagaan jika mereka
tidak memperolehi apa yang dituntut. Tetapi perniagaan yang
rosak  tidak  mudah dipulihkan.  Di negara yang maju
sekalipun, perniagaan yang rosak tidak dapat dipulihkan
terutama dalam dunia yang memaksa persaingan yang hebat
diadakan sepanjang masa.
17. Memang benar apabila sesebuah syarikat memperolehi
keuntungan, pekerja berhak mendapat sebahagian daripada
keuntungan tersebut melalui kenaikan gaji atau  bonus.
Tetapi pemegang saham juga berhak.  Harus diingat bahawa
peluang pekerjaan tidak akan wujud jika tidak ada pemodal
yang sanggup melabur. Pekerja adalah penting tetapi pelabur
juga penting.
18. Oleh itu, janganlah mengugut apabila pekerja mempunyai
kesatuan dan kuasa untuk merosakkan perniagaan melalui
mogok.  Mogok bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah.
Cara ini sudah usang.  Cara ini telah dibuktikan bahawa
ianya boleh menghancurkan ekonomi sesebuah negara.  Jika
ekonomi hancur, pendapatan pekerja juga akan hancur.
19. Majikan juga perlu sedar akan hakikat ini dan perlu
berlaku adil kepada pekerja. Jika rundingan tidak berhasil
maka jalan yang baik ialah arbitration oleh pihak tertentu.
Keputusan arbitration mesti diterima oleh kedua-dua pihak.
20. Pengadil juga mesti adil dan mengambilkira masa depan
perniagaan. Pengadil yang hanya memikir berkenaan dengan
hak, bersimpati dengan pekerja dan membuat keputusan yang
akhirnya akan menyebabkan kos naik dan inflasi berleluasa
sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Kenaikan sara hidup
akan membawa tuntutan lagi.  Kenaikan inflasi yang tidak
dapat dikawal disesetengah negara adalah disebabkan politi-
cian yang ingin popular dan misplaced sympathy oleh orang-
orang tertentu.
21. Kerajaan Malaysia sekarang tidak kurang simpatinya
kepada  pekerja  tetapi  Kerajaan  mesti  mengambilkira
keseluruhan ekonomi negara. Tidak ada sesiapa yang jika ia
sanggup merebut peluang daripada pertumbuhan ekonomi negara,
yang boleh berkata bahawa kehidupannya tidak menjadi lebih
baik hasil daripada dasar-dasar negara.  Justeru itu semua
pihak  --  majikan,  pekerja dan Kerajaan -- mestilah
mengelakkan semua jenis konfrontasi yang sudah  usang,
sepertimana ideologi komunis dan sosialis juga telah menjadi
usang.
22. Dunia sekarang memilih rundingan dan tolak-ansur untuk
menyelesaikan masalah.  Tiada siapa yang boleh menafikan
bahawa inilah cara yang terbaik.
23. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru semua
pihak supaya mengelakkan diri daripada sebarang tindakan
yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
24. Akhir kata, saya ingin mengambil peluang ini untuk
sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kumpulan
Public Bank atas sumbangan dan kejayaan mereka.  Saya
berharap Public Bank akan terus memperolehi kejayaan di
tahun-tahun akan datang dan memberi  sumbangan  secara
langsung kepada pembangunan negara kita.
   Terima kasih.

 
  
Google