home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	STADIUM NEGARA, KUALA LUMPUR (K.L) 
Tarikh/Date 	: 	27/08/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS PERASMIAN PESTA SUKAN HARI 
			KEBANGSAAN PERINGKAT NASIONAL 1991  
  Saya ucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Pengelola
khususnya Kementerian Belia dan Sukan dan semua pihak yang
terlibat  dalam menjayakan Pesta Sukan Hari Kebangsaan
Peringkat Nasional Kali Ke-2 ini.
2.  Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-
alukan kehadiran semua kontinjen dari negeri-negeri di
seluruh negara yang akan mengambil bahagian di dalam acara-
acara sukan di Ibukota Kuala Lumpur sepanjang tempoh Pesta
Sukan ini berlangsung.
3.  Pesta Sukan Hari Kebangsaan ini adalah kali yang ke-2
diadakan dan sambutannya amat baik sekali dengan penglibatan
yang menyeluruh daripada segenap lapisan rakyat. Ini adalah
menggalakkan  dan  menepati  hasrat  pihak  perancangan
pembangunan sukan negara yang inginkan pembentukan rakyat
yang sihat, berdisiplin dan bersatupadu.
4.  Di  dalam perancangan pembangunan negara, Kerajaan
menganggap peranan pembangunan sukan tidak kurang pentingnya
dengan pembangunan di dalam aspek-aspek yang lain.  Justeru
itu setiap tahun Kerajaan menyediakan satu peruntukan yang
besar khusus untuk pembangunan kemudahan- kemudahan sukan
di negara ini.  Kerajaan menyedari bahawa sukan memainkan
peranan yang penting di dalam menyediakan tenaga manusia
yang cergas dan cerdas daripada segi mental dan fizikal yang
menjadikan aset yang penting di dalam usaha pembinaan sebuah
negara yang maju.
5.  Dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua  1991
Kerajaan  telah mengambilkira program-program yang akan
dilaksanakan untuk memupuk  nilai-nilai  positif  serta
meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat dan ini
termasuklah program-program belia dan sukan di seluruh
negara.  Selaras dengan itu  adalah  disarankan  agar
Kementerian Belia dan Sukan dan lain-lain agensi yang
berkaitan akan terus merangka program-program berbentuk
pembinaan insan ke arah melahirkan rakyat yang sedar serta
faham akan tanggungjawab sebagai seorang warganegara.
6.  Acara-acara sukan yang akan dipertandingkan bukanlah
sekadar  untuk memenuhi tuntutan program atau bercorak
rekreasi dan kecergasan semata-mata, tetapi lebih daripada
itu saya berharap Pesta ini digunakan sebagai satu peluang
untuk membantu melahirkan jaguh-jaguh sukan yang  akan
mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Justeru
itu semua peserta yang bertanding haruslah menggunakan
peluang ini dengan sebaik mungkin untuk diri sendiri dan
untuk negeri yang diwakili serta negara. Berhubung dengan
sukan menyumpit kebangsaan yang diadakan serentak buat
pertama kalinya dengan Pesta ini, adalah diharapkan ianya
akan mencapai matlamat untuk mengembangkan sukan ini kepada
orang ramai.
7.  Akhirnya, saya ucapkan selamat bertanding kepada semua
peserta dalam semangat kesukanan yang tinggi dan harmoni.
Dengan ini saya dengan sukacitanya merasmikan Pesta Sukan
Hari Kebangsaan Peringkat Nasional Kali ke-2 1991.
   Terima kasih.

 

  
Google