home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN NIRWANA, HOTEL HILTON, 
			KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	29/08/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS PELANCARAN BUKU DAFTAR HARI 
			MERDEKA DAN JAMUAN MAKAN MALAM 

 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
dan salam sejahtera.
  Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi kesempatan
untuk menyampaikan sepatah dua kata di Majlis ini dan
seterusnya melancarkan Buku Daftar Hari Merdeka bagi tahun
1990.  Inilah kali ketiga  saya  diberi  penghormatan
melancarkan buku ini.
2.  Terlebih dahulu, saya mengucapkan tahniah dan syabas
kepada  Ahli-ahli  Jawatankuasa  Pusat  Perayaan  Hari
Kebangsaan, terutama Pengerusinya Yang Berhormat Dato' Seri
Sanusi Junid, atas usaha gigih mereka menjayakan penerbitan
buku ini buat kali ketiganya.
3.  Buku ini amat penting daripada segi nilai sejarahnya
kerana ia dapat dijadikan bahan rujukan yang amat berguna
kepada generasi akan datang.  Melalui buku ini juga kita
dapat memahami aspek sejarah, ekonomi, sosial dan kebudayaan
penduduk negara ini. Bagi para pelancong dari luar negeri
buku ini dapat memberi gambaran sepintas lalu tentang
suasana dan cara kehidupan di negara ini.
4.  Daripada segi kandungan, ianya amat sesuai sekali dan
memenuhi hasrat penerbitannya.  Buku ini turut memuatkan
rakaman  peristiwa-peristiwa  sambutan  Perayaan  Hari
Kebangsaan  pada  tahun-tahun yang lepas, sama ada di
Peringkat Kebangsaan mahupun di Peringkat Negeri.
5.  Buku ini juga dimuatkan dengan pelbagai artikel dan
rencana berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan negara di
bidang ekonomi, sosial dan hubungan antarabangsa.  Ianya
juga merekodkan nama syarikat-syarikat yang telah berjaya di
dalam beberapa aspek pertandingan. Rekod ini amat penting
kerana ianya merupakan pengiktirafan negara kepada sektor
swasta  yang  telah  memberi  sumbangan  besar  kepada
perkembangan dan kemajuan negara.
6.  Penerbitan buku ini sendiri membawa makna yang begitu
besar bagi kita.  Bahan-bahannya disediakan oleh Jabatan-
jabatan Kerajaan daripada sumber-sumber Kerajaan dan bukan
Kerajaan. Ianya diterbit dan dicetak oleh syarikat swasta
dengan kos penerbitannya dibiayai daripada hasil jualan
iklan kepada syarikat-syarikat swasta.
7.  Saya merasa sukacita dan bangga bahawa  syarikat-
syarikat  swasta telah menyumbang wang untuk membiayai
penerbitan Buku Daftar Merdeka ini.  Memang  wajarlah
syarikat-syarikat swasta memberi sumbangan kerana kejayaan
dan kemajuan yang mereka perolehi sekarang adalah hasil
daripada nikmat kemerdekaan. Semangat kerjasama ini adalah
penting dan perlu sentiasa wujud dalam usaha kita mencapai
Wawasan 2020.
8.  Setiap 31 Ogos, rakyat Malaysia menyambut Perayaan Hari
Kebangsaan dengan berbagai-bagai acara untuk menunjukkan
kesetiaan dan semangat patriotisme kepada negara.  Di
samping bergembira, kita juga hendaklah memperingati dan
mengenang kembali jasa-jasa pemimpin-pemimpin negara yang
telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Kemakmuran dan
kemewahan yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil
daripada perjuangan pemimpin-pemimpin tersebut.
9.  Untuk memastikan masa depan negara yang lebih cerah,
generasi muda sekarang perlu sedar dan menghargai semangat
perjuangan  pemimpin-pemimpin dan rakyat dalam menuntut
kemerdekaan.  Dengan cara ini kita akan dapat melahirkan
generasi semasa yang bukan sahaja sanggup berkorban tetapi
juga berusaha dengan gigih dan tekun demi menjamin bahawa
negara akan terus maju, aman dan makmur.  Adalah menjadi
tanggungjawab kita bersama memastikan bahawa generasi muda
kita mengikut haluan yang betul dan terhindar daripada
gejala-gejala yang tidak diingini yang mungkin menggugat
matlamat kita menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada
tahun 2020.
10. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih
dan tahniah kepada Pengerusi Perayaan Hari Kebangsaan atas
kejayaan menerbitkan buku ini.  Kepada syarikat-syarikat
swasta yang telah sama-sama membantu menerbitkan buku ini
dan menjayakan majlis malam ini,  saya juga mengucapkan
terima kasih dan berharap kerjasama ini akan diteruskan.
11. Dengan lafaz Bismillahirrahman nirrahim, saya dengan
sukacitanya Melancarkan Buku Daftar Hari Merdeka 1990.
   Wabillahi  taufik   walhidayah   wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

 
  
Google