home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN MUKTAMAR, PUSAT ISLAM, 
			KUALA LUMPUR (K.L) 
Tarikh/Date 	: 	30/08/91 
Tajuk/Title 	: 	PERLANCARAN SETEM POS KENANG-
			KENANGAN BEKAS-BEKAS 
			PERDANA MENTERI  
  Saya  mengucapkan  terima kasih kepada Kementerian
Tenaga, Telekom dan Pos kerana memberi penghormatan kepada
saya  untuk melancarkan setem pos kenang-kenangan bagi
memperingati bekas-bekas Perdana Menteri Malaysia pada hari
ini.
2.  Pada hari ini kita boleh berbangga bahawa Malaysia
merupakan sebuah negara yang berjaya mempraktikkan demokrasi
dengan pilihanraya, penukaran kepimpinan dan  penukaran
Kerajaan diadakan tanpa keganasan atau rusuhan. Dengan itu,
negara bukan sahaja stabil daripada segi politik tetapi
dasar-dasar pentadbiran tidak berubah  secara  radikal.
Bertolak daripada kestabilan politik dan pemerintahan, maka
ekonomi telah dapat tumbuh dengan pesat. Tiada siapa dapat
menafikan bahawa asas pendekatan politik Malaysia dicipta
dan dibangunkan oleh ketiga-tiga Perdana Menteri Malaysia
terutama Allahyarham Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman
Putra Al-Haj, Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia.
3.  Memandangkan esok adalah hari ulangtahun Kemerdekaan
Malaysia yang ke-34, maka adalah wajar bagi kita semua
mengenang kembali akan sumbangan ketiga-tiga bekas Perdana
Menteri kita ini melalui setem-setem peringatan.  Setem-
setem ini bukan sahaja bertujuan untuk menghormati bekas-
bekas Perdana Menteri kita, tetapi juga untuk memperingati
kita semua akan kepimpinan, pengorbanan dan jasa mereka.
Generasi muda dengan ini akan lebih mengenali mereka dan
diharap akan sedar bahawa apa juga nikmat yang diperolehi
oleh generasi sekarang adalah hasil usaha dan pemikiran
tokoh-tokoh yang terdahulu ini.
4.  Justeru itu, usaha mengeluarkan Setem Pos Kenang-
Kenangan Sempena Memperingati Para Bekas Perdana Menteri
Malaysia oleh Jabatan Perkhidmatan Pos ini adalah satu usaha
yang tepat dan wajar.   Pengeluaran setem  ini  juga
membolehkan kita memperkenalkan bekas-bekas Perdana Menteri
kita kepada masyarakat luar negeri.
5.  Seperti yang kita sedia maklum, Almarhum Tunku Abdul
Rahman Putra Al-Haj adalah seorang negarawan yang telah
berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita 34
tahun dahulu.  Atas usaha dan kegigihan Almarhum Tunku
negara telah mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah,
seperti yang terpaksa dialami oleh banyak tanah jajahan yang
lain. Ini dilakukan oleh Almarhum Tunku dengan mempengaruhi
ketiga-tiga kaum di Malaya supaya  bersama-sama berjuang
menuntut kemerdekaan. Jika kaum-kaum di Persekutuan Tanah
Melayu tidak sependapat, maka pihak British tidak akan
memberi kemerdekaan. Dengan itu, rebutan kemerdekaan secara
bersenjata terpaksa diadakan. Di bawah kepimpinan Almarhum
juga, Malaysia telah ditubuhkan dengan kemasukan Sabah dan
Sarawak pada tahun 1963.  Semasa menerajui pemerintahan
negara, Almarhum Tunku telah banyak mengorbankan masa dan
tenaga  untuk  membangun  dan  menyatupadukan  negara.
Memandangkan kepada jasa dan pengorbanan Almarhum kepada
negara dan masyarakat, Almarhum Tunku telah digelar "Bapa
Kemerdekaan" dan "Bapa Malaysia".
6.  Allahyarham Tun Abdul Razak pula, sebagai Perdana
Menteri yang kedua, terkenal sebagai seorang negarawan yang
mempunyai pandangan jauh serta semangat nasionalisme yang
tinggi.  Perjuangan beliau untuk membangunkan  negara,
terutama kawasan luar bandar bukan sahaja unik tetapi juga
berkesan.  Daripada ilham dan pandangan jauh beliau untuk
menyatu-padukan  rantau Asia Tenggara maka ASEAN telah
dilahirkan pada tahun 1967.
7.  Allahyarham Tun Abdul Razak adalah seorang pentadbir
yang cekap. Dasar pelajaran negara banyak diasaskan kepada
pemikirannya. Untuk membangunkan kawasan, Allahyarham telah
mencipta sistem "Buku Merah" dan penggunaan maklumbalas dan
Ops Room atau Bilik Gerakan. Berhadapan dengan rusuhan kaum
pada 1969, beliau menggubal strategi politik yang berkesan,
iaitu dengan menjemput parti-parti lawan menyertai Kerajaan
dengan penubuhan Barisan Nasional.
8.  Allahyarham Tun Abdul Razak adalah seorang pemimpin
pembaharuan yang dinamik. Disebalik perwatakan yang lemah
lembut dan pendiam, Allahyarham adalah seorang pemimpin yang
tegas, gigih serta telah berjaya mengubah corak masyarakat
khususnya luar bandar, sehingga menjadikan Malaysia terkenal
di peringkat antarabangsa kerana kemajuan luar bandar.
Memandangkan sumbangan beliau terhadap pembangunan negara
adalah besar, Allahyarham telah digelar "Bapa Pembangunan".
Sumbangan beliau kepada masyarakat luar bandar dan negara
telah mendapat pengiktirafan dari Filipina dengan pengurnian
"Magsaysay Award" dalam tahun 1967.
9.  Allahyarham Tun Hussein Onn pula, semasa menerajui
pemerintahan negara, adalah seorang tokoh yang berwibawa.
Beliau telah memberi banyak peluang kepada tokoh-tokoh
politik muda untuk memegang jawatan-jawatan penting di dalam
kabinet.  Beliau meneruskan dasar luar negeri yang telah
diamalkan oleh negara sehingga kini  untuk  mengadakan
hubungan baik antara Malaysia dengan negara-negara ASEAN dan
juga negara-negara luar daripada ASEAN. Semasa melancarkan
Rancangan Malaysia Ketiga bagi mencapai Dasar Ekonomi Baru,
beliau menekankan tentang peluang-peluang orang Melayu dan
kaum bumiputera dalam pemilikan saham-saham di  sektor
syarikat. Semasa beliaulah Amanah Saham Nasional ditubuhkan
sebagai usaha untuk mengagih kekayaan koporat kepada lebih
ramai rakyat bumiputera.  Sepanjang perkhidmatannya, beliau
sentiasa menitikberatkan kerukunan hidup dalam masyarakat
berbilang kaum dan kesejahteraan untuk setiap rakyat. Atas
pengorbanan yang sedemikian, Allahyarham Tun Hussein Onn
telah digelar sebagai "Bapa Perpaduan".
10. Ketiga-tiga bekas Perdana Menteri adalah negarawan-
negarawan yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi
untuk membangunkan negara, mewujudkan keharmonian hidup
sebagai satu keluarga yang besar serta menaikkan nama
Malaysia dalam arena antarabangsa. Pengeluaran setem-setem
kenangan ini merupakan pengiktirafan yang kecil berbanding
dengan jasa mereka.
11. Saya berharap asas yang telah ditanamkan oleh para
bekas Perdana Menteri Malaysia, akan membawa kita semua ke
tahap kemajuan yang kita cita-citakan.  Dengan ini, saya
dengan sukacitanya merasmikan Pelancaran Setem Pos Kenang-
kenangan Bekas-bekas Perdana Menteri Malaysia.

 
  
Google