home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN CANSELOR, UNIVERSITI MALAYA, 
Tarikh/Date 	: 	07/09/91 
Tajuk/Title 	: 	PERASMIAN MESYUARAT AGUNG 
			TAHUNAN MASEU 
 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
  Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana
dapat bersama-sama hadir di majlis perasmian Mesyuarat Agung
Tahunan MASEU yang ke-12 pagi ini.  Saya juga mengucapkan
terima kasih kepada MASEU kerana menjemput saya untuk
merasmikan Mesyuarat Agungnya serta diberi peluang memberi
sepatah dua kata di majlis ini. Majlis perasmian Mesyuarat
Agung ke-12 ini bermakna kesatuan tuan-tuan dan puan-puan
telah aktif selama lebih sebelas tahun. Saya gembira kerana
selama tempoh ini tidak ada apa-apa konflik besar yang
berlaku dengan pengurusan dan sebarang perselisihan faham
telah dapat diatasi dengan baik.
2.  Kerajaan memang menyokong penuh penubuhan in-house un-
ion seperti MASEU.  Ini adalah kerana pencapaian sesebuah
syarikat  tidak selalu sama dengan syarikat yang lain
walaupun bidang perniagaannya adalah sama.  Justeru itu,
pekerja sesuatu jenis perniagaan harus sanggup menerima
upahan yang berbeza, walaupun tugas dan perniagaan adalah
sama.  Kesatuan yang berasas kepada sesuatu jenis trade
biasanya menekankan persamaan upah tanpa  mengambilkira
kemampuan sesebuah syarikat dalam trade berkenaan. Dengan
itu syarikat yang lemah tidak akan berpeluang meningkatkan
kecekapan dan mungkin terpaksa gulung tikar dan menyebabkan
pekerja menganggur. Sebaliknya, jika pekerja bersabar dan
berusaha meningkatkan pendapatan dan saiz syarikatnya, maka
ada kemungkinan mereka akan mendapat tambahan upah dan juga
bonus setelah syarikat berjaya.  Tidak ada sesiapa yang
untung apabila syarikat gulung tikar; pelabur tidak untung,
pekerja-pekerja tidak untung dan negara juga tidak untung.
3.  Sementara  syarikat  tidak mempunyai pilihan untuk
memberhentikan  perniagaan  kerana  pemberhentian  akan
menyebabkan kerugian, pekerja boleh berhenti untuk bekerja
di mana upahan adalah lebih baik.  Dalam keadaan keamanan
perusahaan atau industrial peace, pelaburan dan peluang
pekerjaan akan meningkat dan pekerja akan  memperolehi
peluang  untuk  bekerja  di mana upahan lebih tinggi.
Sebaliknya, jika kerana desakan kesatuan yang diasaskan
kepada jenis kerja, iaitu trade union, upahan adalah sama
dalam seluruh industri yang sama, maka pekerja tidak mungkin
mendapat pendapatan yang lebih baik jikalau berpindah ke
syarikat lain yang sama tradenya.
4.  Jika Kerajaan menggalakkan in-house union, ini bukan
kerana kepentingan majikan atau Kerajaan.  Memang diakui
bahawa in-house union tidak kuat seperti trade union untuk
mengugut majikan, tetapi dengan memberi peluang kepada
pekerja syarikat sendiri berunding, maka mereka bukan sahaja
akan lebih arif dengan kedudukan kewangan syarikat tetapi
juga lebih bertanggungjawab.  Menyebabkan syarikat sendiri
menjadi kurang kompetitif kerana kos tinggi akan membawa
kesan yang buruk kepada pekerja.  Sebaliknya, jika pekerja
membantu syarikat sendiri supaya maju, maka pekerja boleh
berharap kepada imbuhan yang lebih  walaupun  prestasi
industri yang sama umumnya tidak begitu baik.
5.  Kesatuan  yang  kuat memang boleh memaksa majikan
menaikkan pendapatan ahli melalui mogok dan  lain-lain
tindakan perusahaan.  Majikan memang takut kepada mogok
walaupun mereka boleh bertindak-balas melalui "lock-out".
Tetapi "lock-out" juga tidak akan menguntungkan majikan.
Pendek kata, berhadapan dengan ugutan mogok, majikan mungkin
terpaksa tunduk dan melayan tuntutan.
6.  Dalam hal ini, jika syarikat untung, maka layanan
kepada tuntutan pekerja hanya akan mengurangkan dividen
pemegang saham.  Tetapi kerapkali untuk menampung kos
pekerja yang meningkat, syarikat terpaksa menaikkan harga
barang-barang atau perkhidmatannya. Jika ini berlaku maka
tidak dapat tidak syarikat akan kehilangan dayasaingan dan
perniagaannya akan merosot.  Kemerosotan prestasi syarikat
akan membawa berbagai-bagai kesan buruk kepada bukan sahaja
syarikat tetapi pekerja, penganggur dan negara.
7.  Dalam hal ini kita boleh mengambil prestasi Britain
sebagai contoh.  Pada satu ketika kesatuan sekerja Britain
adalah antara yang terkuat dan sering mengadakan mogok.
Pekerja di Britain berpendapat mereka boleh buat apa sahaja
tanpa sebarang tindakan oleh majikan.  Dengan itu mereka
sanggup berhenti bekerja hanya kerana cuaca baik dan mereka
ingin sun-bathe.
8.  Akhirnya,  ekonomi  Britain  begitu  merosot  dan
pengangguran meningkat sehingga prestasi ekonomi Britain
jatuh rendah daripada lain-lain negara Eropah.  Kemerosotan
ekonomi yang teruk ini menyebabkan rakyat Britain menolak
Parti Buruh dan pemimpin-pemimpin kesatuan sekerja, dan
memilih  Parti  Konservatif pimpinan Margaret Thatcher.
Thatcher bertindak membendung kuasa  pemimpin  kesatuan
sekerja dan menghapuskan program sosialis.  Dengan itu,
ekonomi Britain dipulihkan  semula  dan  bukan  sahaja
pendapatan pekerja diperbaiki tetapi juga pengangguran dapat
9.  "Power Corrupts" dan kuasa pemimpin kesatuan sekerja di
Britain telah mengkorapkan mereka sehingga mereka tidak
memikirkan lagi tentang kepentingan pekerja tetapi tentang
kuasa diri mereka sendiri sahaja.
10. Malaysia bukan Britain.  Kita belumpun menjadi sebuah
negara maju. Kita adalah negara membangun yang masih lemah.
Jika pemimpin kesatuan sekerja di negara maju seperti
Britain boleh menghancurkan ekonomi negara itu, apakah nasib
yang sama atau lebih buruk lagi tidak akan menimpa kita
akibat pemimpin kesatuan sekerja nasional kita yang terlalu
berkuasa?  Hari ini kita lihat betapa mereka ini lebih
mementingkan kedudukan politik mereka dan parti mereka
daripada kepentingan pekerja.  Mereka sanggup mendedahkan
pekerja kilang elektronik kepada pengangguran dengan meminta
negara asing menjadikan produk kita tidak kompetitif hanya
kerana bencikan Kerajaan.
11. Jika Kerajaan dituduh berniat untuk melemahkan kuasa
national trade union melalui galakan in-house union, tuduhan
itu adalah tidak benar. Sebabnya kita menggalakkan in-house
union ialah kerana apabila orang politik tertentu menguasai
national trade union atau trade union congress mereka akan
menyalahgunakan kuasa dan tidak akan mengutamakan pekerja.
12. Hari ini kita lihat  kemusnahan  parti-parti  dan
pemerintahan-pemerintahan  komunis di Russia dan Eropah
Timur.  Parti Komunis diasaskan kepada dakwaan bahawa
apabila pekerja menyokong parti pekerja, maka pekerja akan
menikmati kehidupan yang mewah dan bahagia.  Tetapi yang
berlaku ialah beberapa pemimpin parti hidup mewah, tinggal
dalam istana, ke sana sini dengan kereta  mewah  dan
kapalterbang, sementara berjuta-juta pekerja diperhambakan,
ditindas dan terus miskin.  Pekerja terpaksa menderita
selama 70 tahun sebelum dapat menggulingkan sistem komunis
yang kononnya berasaskan kepada "dictatorship  of  the
proletariat", atau pemerintahan diktator rakyat bawahan.
Inilah yang berlaku apabila kita terpesona dengan janji dan
imej syurga di dunia.
13. Kerajaan Malaysia tidak berjanji kebahagiaan hidup yang
mudah dicapai.  Kita hanya berjanji kebahagiaan jika kita
sanggup bekerja kuat untuk masa depan.  Tanpa ketekunan
bekerja,  tanpa  disiplin, kita tidak mungkin menambah
pendapatan kita secara benar.
14. Strategi Kerajaan ialah menggalakkan pelaburan yang
banyak untuk menambah peluang pekerjaan sehingga wujud lebih
banyak pekerjaan daripada bilangan pekerja. Pada ketika itu
kelak upah akan meningkat kerana berlaku rebutan untuk
mendapatkan pekerja. Tetapi kenaikan upah mesti diimbangi
dengan peningkatan produktiviti. Jika tidak, barang-barang
dan khidmat kita tidak akan dapat bersaing dan membawa
keuntungan.  Tanpa keuntungan lambat-laun perusahaan akan
gagal dan pekerja akan menganggur semula.
15. Sebenarnya kita di Malaysia mampu membuat apa sahaja
yang boleh dibuat oleh orang Jepun atau orang Barat. Hari
inipun kita telah membuktikan keupayaan kita.  Apa yang
dahulu kita tidak mimpi boleh kita buat, sekarang ini kita
membuatnya dengan mutu yang tinggi.
16. Galakan pelaburan oleh Kerajaan tidak bergantung kepada
insentif dan infrastruktur sahaja. Galakan yang terpenting
ialah kestabilan politik dan "industrial peace". Sebab itu
para pekerja janganlah mudah mengambil tindakan perusahaan
kerana dalam jangka panjang ia akan merugikan pekerja. Kita
lihat bagaimana negara yang mempunyai "industrial peace"
cepat maju tetapi apabila, kerana hasutan dari Barat yang
irihati, pekerja mogok sepanjang masa dan membuat tuntutan
demi tuntutan, kos melambung naik dan pengusaha rugi.
Kemudian para-pelabur mencari negara lain untuk melabur dan
pekerja tempatan menganggur.
17. Ini tidak bermakna pekerja harus menerima upahan yang
tidak berpatutan.  Pekerja harus dilayan dengan baik dan
adil terutamanya apabila perkhidmatan mereka begitu baik
untuk kejayaan sesuatu usaha. Tetapi cara membuat tuntutan
hendaklah melalui rundingan, dan jika ini gagal, dengan cara
"arbitration" pula. Ugutan dan ujian tentang siapa lebih
kuat adalah cara yang primitif, sama seperti menyelesaikan
masalah di antara dua orang dengan bertinju atau masalah di
antara dua negara dengan berperang.  Di zaman revolusi
industri dalam  abad  ke-19  di  waktu  mana  majikan
menganiayakan pekerja dan tidak ada undang-undang untuk
mengawal mereka, dan pemerintah pula memihak kepada majikan,
memanglah sesuai bagi pekerja berkonfrantasi dan mogok.
18. Sejak zaman itu masyarakat sudah berubah.  Dalam
demokrasi, seperti di Malaysia, di mana parti-parti politik
terpaksa bergantung kepada undi ramai untuk  memenangi
pilihanraya,  Kerajaan  yang  didirikan  tidak  boleh
membelakangkan kepentingan pekerja. Oleh itu undang-undang
untuk melindungi pekerja daripada majikan yang menindas
digubal, dan Kerajaan terpaksa mengambil berat tentang
masalah pekerja dan berlaku adil kepada mereka.  Berlaku
adil bukan bermakna memihak kepada pekerja semata-mata.
Sungguhpun bilangan majikan tetap kecil berbanding dengan
pekerja, dan undi mereka kurang berkesan tetapi tanpa
pelaburan oleh mereka ekonomi akan merosot, pekerja akan
menganggur dan tidak akan menyokong Kerajaan.  Oleh itu,
keadilan bermakna juga memelihara kepentingan majikan dan
pelabur supaya mereka boleh mewujudkan peluang pekerjaan dan
pekerja tidak gelisah dan tidak bencikan Kerajaan.
19. Sementara para pelabur boleh bermurah hati, mereka
tidak melabur semata-mata kerana kebajikan.  Mereka juga
perlu keuntungan.   Keuntungan penting  kerana  dengan
keuntungan ini mereka boleh melabur lagi serta menambah
peluang pekerjaan dan membuat penyelidikan sebagai simpanan
bagi menghadapi kemelesetan.  Kerajaan pula ingin melihat
syarikat-syarikat memperolehi keuntungan kerana Kerajaan
memerlukan hasil untuk membayar gaji kakitangan Kerajaan dan
menyediakan kemudahan-kemudahan seperti sekolah, klinik dan
lain-lain lagi yang membantu rakyat terutamanya golongan
yang berpendapatan rendah.
20. Di zaman di mana perusahaan dan perniagaan dimiliki
oleh orang ramai melalui saham syarikat "public limited",
harga saham dalam pasaran memainkan peranan penting dalam
menambahkan modal.   Pasaran  saham  sangat  sensitif.
Terdengar  sahaja  sesuatu  masalah  menyerang sesebuah
syarikat, harga saham akan turun dengan mendadak.  Secara
langsung  ini  merugikan  perniagaan terutamanya ketika
perniagaan sedang berkembang dan perlukan penambahan modal
untuk peralatan dan lain-lain lagi.  Syarikat yang tidak
berupaya  membangun  akan  merugikan  pekerja-pekerja
terutamanya dari segi kenaikan pangkat dan upahan.
21. Apa yang saya telah perkatakan adalah berasaskan kepada
perhatian dan kajian yang ikhlas. Mungkin ianya tidak sedap
didengar dan tidak akan menjadikan saya popular.  Tetapi
orang yang hanya ingin menjadi popular  adalah  tidak
bertanggungjawab dan akan membawa kepada kerosakan. Dahulu
di Amerika Selatan terdapat apa yang dikenali sebagai
"Populist Government".  Pemerintahan ini akan membuat apa
sahaja yang popular kepada majoriti rakyat.   Apabila
tuntutan kenaikan gaji dibuat pihak memerintah bersetuju.
Orang yang bergaji hanya 300 hingga 400 unit matawang
sebulan akhirnya dibayar gaji 1 juta unit matawang. Tetapi
inflasi meningkat beribu peratus setahun dan pekerja yang
menjadi jutawan tidak dapat membeli lebih daripada yang
dibelinya dahulu dengan pendapatan 300 hingga 400 unit.
Mereka menjadi jutawan, tetapi mereka adalah jutawan miskin
dan merana. Apakah maknanya duit banyak jikalau tidak boleh
membeli lebih daripada duit yang sedikit? Di masa yang sama
negara menjadi bankrap, tidak dapat membangun dan tidak
dapat membayar hutang.
22. Justeru itu, saya lebih sanggup menjadi tidak popular
untuk menjaga kepentingan negara dan rakyat, termasuk para
pekerja sendiri.
23. MAS adalah syarikat penerbangan negara. Ia berperanan
mempamirkan bendera Malaysia di seluruh dunia.  MAS bukan
dimiliki semata-mata oleh pemegang sahamnya tetapi dimiliki
oleh negara Malaysia dan rakyatnya.  Apabila MAS berjaya,
seluruh rakyat Malaysia berasa bangga.  Dan mereka yang
menjayakan MAS, sama ada pekerja biasa atau pengurusan atau
lembaga pengarah, perlu disanjungi dan diberi imbuhan secara
moral dan material.
24. MAS adalah antara beberapa sahaja syarikat penerbangan
di dunia yang maju dan berjaya. Di waktu ini hampir semua
syarikat penerbangan di Amerika dan di Eropah mengalami
kerugian dan banyak pula yang bankrap.  PAN-AM, yang
dahulunya adalah syarikat penerbangan yang terbesar di
dunia, hari ini bankrap dan terpaksa dijual.
25. Kenapakah  nasib  ini  menimpa  syarikat-syarikat
penerbangan gergasi dunia?  Mereka mempunyai pesawat yang
lebih banyak dan lebih besar, bilangan penumpang yang
berjuta-juta, dan pungutan sewa beribu-ribu juta setahun.
Tetapi mereka gagal.  Sebabnya ialah pengurus dan pekerja
lebih mengutamakan kepentingan diri dan tidak kepentingan
syarikat.  Sementara upahan melambung  naik,  prestasi
perkhidmatan menurun.  Penumpang sudah tidak dipentingkan
lagi. Syarikat juga tidak dipentingkan. Yang dipentingkan
ialah kakitangan sahaja.  Mereka mesti diberi bukan sahaja
upahan yang tinggi tetapi layanan yang sentiasa meningkat
oleh syarikat, sama ada syarikat untung atau rugi.
26. Pendek kata, mereka menganggap syarikat wujud untuk
mereka sahaja dan bukan untuk penumpang, atau syarikat dan
masa depannya.  Dengan peningkatan kos dan kemerosotan
perkhidmatan, syarikat gergasi pun akhirnya menjadi lemah
dan bankrap.
27. Kita  bernasib  baik  kerana  pekerja-pekerja  MAS
mengutamakan pelanggan dan perkhidmatan kepada  mereka.
Justeru itu MAS berjaya.
28. Dengan kejayaan ini apakah pekerja yang menjayakan MAS
tidak berhak mendapat layanan yang baik? Sudah tentu mereka
berhak.  Soalnya ialah apakah yang dianggap layanan yang
adil dan saksama?
29. Saya yakin pengurusan MAS tidak akan menghampakan
kakitangan MAS.  Jika ternampak pengurusan tidak berlaku
adil, maka cara yang terbaik ialah melalui rujukan kepada
pihak ketiga -- iaitu kepada "arbitration".  Sementara itu
perkhidmatan MAS hendaklah diteruskan dengan kualiti yang
tinggi.  Percayalah, perkhidmatan yang baik tidak akan
merugikan sesiapa. Sebaliknya perkhidmatan yang buruk akan
merugikan semua, walaupun terdapat keuntungan jangka pendek.
30. Kita telah merancang untuk menjadikan negara Malaysia
negara maju menjelang tahun 2020. Dalam hal ini kita sahaja
yang boleh menentukan sama ada kita dapat mencapai matlamat
ini atau tidak, dan bukannya orang lain.
31. Saya yakin para pekerja MAS dan MASEU sebagai kesatuan,
tidak akan membelakangkan harapan negara. Sebaliknya dengan
usaha-usaha gigih pekerja-pekerja MAS, MAS akan menjadi
syarikat penerbangan yang termaju di dunia, syarikat yang
melambangkan kecekapan bangsa kita.
32. Dengan harapan supaya MASEU akan menjaga kepentingan
ahli-ahlinya secara berkekalan, saya dengan sukacitanya
merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan MASEU yang kedua belas
ini.

 
  
Google