home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	PUSAT DAGANGAN DUNIA PUTRA, 
			KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	09/09/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS PERASMIAN PAMERAN DAN 
			PENYAMPAIAN HADIAH PERTANDINGAN 
			FOTOGRAFI MUHIBAH 
   Saya mengucapkan terima kasih kepada Nanyang Siang Pau
kerana menjemput saya untuk merasmikan Majlis Pameran dan
Penyampaian Hadiah Pertandingan Fotografi Muhibah pagi ini.
2.  Syabas diucapkan kepada penganjur pertandingan ini,
iaitu Nanyang Siang Pau dan penganjur bersama, iaitu The
Photographic Society of Malaysia, Country Heights (M) Sdn.
Bhd. dan MAS atas usaha-usaha mereka menjayakan pertandingan
ini. Saya yakin pertandingan seperti ini akan menyumbang ke
arah meningkatkan lagi semangat muhibah dan perpaduan di
kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan
kebudayaan.
3.  Pertandingan seperti ini juga memberi kesempatan kepada
masyarakat tempatan untuk mengenali dan memahami cara hidup
berbagai kaum di negara ini dengan lebih mendalam. Ia juga
merupakan satu daya tarikan kepada para pelancong asing
kerana foto-foto tersebut dapat memberi gambaran jelas
mengenai masyarakat majmuk negara ini.  Adalah diharapkan
foto-foto yang dipertandingkan benar-benar "capture the im-
ages of togetherness" supaya menepati tema pertandingan ini,
yakni harmoni, perpaduan, kerjasama dan kemesraan rakyat
berbilang kaum negara ini. Seperti yang sering diperkatakan
"A picture is worth a thousand words".
4.  Saya merasa gembira pertandingan ini telah mendapat
sambutan yang menggalakkan. Saya difahamkan lebih daripada
600 foto telah diterima daripada berbagai-bagai kaum untuk
pertandingan ini.  Ini menunjukkan bahawa fotografi boleh
dijadikan satu medium yang berkesan bagi rakyat Malaysia
memupuk persefahaman dan menjalin hubungan yang lebih erat.
Seperti yang diketahui fotografi merupakan satu hobi yang
melampaui batasan kaum, ideologi dan agama.
5.  Kita baru sahaja menyambut Hari Kebangsaan negara yang
Ke-34.  Tidak dapat dinafikan bahawa semangat muhibah dan
perpaduan di kalangan semua kaum telah memainkan peranan
penting dan membolehkan kita mencapai kemerdekaan.  Oleh
kerana wujudnya perasaan muhibah, rakyat berbagai-bagai kaum
telah dapat bersatu-padu dan hidup aman damai. Keadaan ini
juga  telah  membolehkan negara membangun dan mencapai
kemajuan dengan pesat.  Kini kita boleh berbangga bahawa
negara kita aman, maju dan makmur kerana wujudnya semangat
muhibah yang kental di kalangan rakyatnya.  Bagi menjamin
masa depan yang lebih cerah adalah penting bagi rakyat,
terutama generasi sekarang, sentiasa mengekalkan perasaan
muhibah di kalangan mereka.  Perpaduan rakyat yang timbul
daripada semangat muhibah adalah prasyarat penting dalam
usaha kita memajukan lagi negara.
6.  Antara  cabaran utama kita di masa hadapan ialah
mewujudkan sebuah negara yang lebih bersatu-padu di mana
rakyat berbilang kaum sentiasa hidup dalam keadaan harmoni.
Matlamat kita ialah mewujudkan satu bangsa Malaysia yang
bukan sahaja taat dan setia kepada negara tetapi juga
mempunyai masa depan yang sama. Ke arah mencapai matlamat
ini, kita perlu meningkatkan usaha menyatupadukan rakyat di
samping menghapuskan perasaan syak wasangka dan prejudis di
antara satu sama lain.  Kita juga perlu mengkaji apakah
punca kepada "racial bias" yang masih wujud?  Adakah kita
memandang serong terhadap seseorang kerana kaumnya? Jika
ya, apakah yang harus kita buat untuk mengelakkan daripada
"racial bias" ini, terutama kepada anak-anak kita yang
terpisah kerana persekolahan yang berlainan.
7.  Satu penilaian harus dijalankan supaya kita dapat
sentiasa mewujudkan semangat perpaduan di dalam masyarakat
kita. Tiap-tiap kaum mempunyai nilai-nilai dan ciri-ciri
kebudayaannya  yang  tersendiri dan langkah yang harus
dijalankan sekarang ialah dengan memahami cara hidup kaum-
kaum ini.   Fahaman yang lebih baik ini boleh dilakukan
melalui aktiviti seperti ini kerana ia akan membantu kita
memupuk  semangat masyarakat penyayang; masyarakat yang
bersedia menghormati cara hidup mereka yang  berlainan
daripada cara hidup kita.
8.  Kini, kita hidup dalam masyarakat yang menunjukkan
ciri-ciri muhibah, persefahaman dan bertolak ansur di antara
satu sama lain. Keadaan ini telah banyak berubah daripada
keadaan dua dekad yang lalu.  Ini adalah hasil daripada
kerjasama individu-individu dalam masyarakat yang tidak
mengira kaum. Organisasi-organisasi dan negeri-negeri telah
turut memberi kerjasama yang mana telah berjaya memupuk
semangat perpaduan melalui program-program tertentu.
9.  Sehubungan dengan ini berbagai-bagai  dasar  telah
diperkenalkan seperti Dasar Ekonomi Baru yang telahpun tamat
tempohnya.  Walaupun begitu, dasar yang diperkenalkan baru-
baru ini iaitu Dasar Pembangunan Nasional antara lain juga
mempunyai objektif mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat
di negara ini. Ini adalah oleh kerana perbezaan taraf hidup
jika terkait dengan  perbezaan  kaum  akan  menghalang
perpaduan.  Dasar Pembangunan Nasional, seperti juga Dasar
Ekonomi Baru bertujuan untuk mengurangkan perbezaan taraf
hidup antara kaum.
10. Di samping itu lain-lain usaha juga perlu dibuat.
Pertandingan foto yang bertujuan muhibah adalah antara usaha
yang boleh merapatkan  hubungan  antara  kaum,  bahkan
antarabangsa.
12. Saya  juga  ingin  mengambil kesempatan ini untuk
mengucapkan tahniah kepada para  pemenang  pertandingan
fotografi ini.  Saya berharap pihak swasta yang lain akan
dapat mengadakan program-program yang boleh meningkatkan
lagi perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia. Dengan ini,
saya  dengan sukacitanya merasmikan Majlis Pameran dan
Penyampaian Hadiah Pertandingan Fotografi Muhibah.

 
  
Google