home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN MUKTAMAR PUSAT ISLAM, 
			KUALA LUMPUR (K.L) 
Tarikh/Date 	: 	11/10/91 
Tajuk/Title 	: 	UPACARA PELANCARAN RASMI 
			YAYASAN UBAIDI  
  Bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan
izinNya dapat kita bersama-sama hadir di Majlis Pelancaran
Yayasan Ubaidi pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih
kepada Tan Sri Ubaidullah kerana menjemput saya untuk
merasmikan pelancaran Yayasan ini.
2.  Penubuhan Yayasan Ubaidi, yang bertujuan  membantu
golongan miskin, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat
serta lain-lain kerja kebajikan merupakan satu langkah yang
mulia yang digalakkan oleh agama Islam serta masyarakat
umum.   Penubuhan Yayasan ini  menggambarkan  perasaan
tanggungjawab pengasasnya untuk berbakti kepada masyarakat.
Pengasasnya Tan Sri Ubaidullah bin Kadir Basra adalah
seorang  peniaga yang berjaya dan telah menjadi tokoh
dermawan yang telah banyak memberi sumbangan kepada agama,
bangsa dan negara.  Kerana sumbangannya kepada agama dan
kebajikan masyarakat, beliau telah dianugerah tokoh Maal
Hijrah.
3.  Kerajaan  sentiasa  mengalu-alukan  langkah  orang
perseorangan atau pihak swasta untuk membantu golongan-
golongan yang kurang bernasib baik.  Satu daripada ibadat
yang mulia dalam Islam ialah pengeluaran zakat. Tidak syak
lagi bahawa ibadat ini bertujuan untuk keadilan masyarakat
dengan mengagih kekayaan yang diperolehi oleh umat yang
lebih cekap mengumpul kekayaan kepada yang miskin. Tekanan
agama adalah kepada pemberian zakat.  Menerima  zakat
bukanlah satu ibadat yang wajib.  Justeru itu kita, umat
Islam, tidak harus terlalu berminat untuk menerima sahaja.
Adalah lebih baik jika kita utamakan usaha mencari kekayaan
secara halal supaya kita dapat bersedekah dan mengeluar
zakat daripada terlalu mudah menerima sedangkan kita mampu
membuat sesuatu untuk diri kita.  Sekarang ini ada yang
meminta walaupun untuk yang tidak mendesak. Masyarakat yang
lebih  suka menerima daripada memberi tidak akan jadi
masyarakat yang bahagia.
4.  Pembentukan "welfare state" ciptaan ideologist Barat di
mana majoriti rakyat menjadi penerima tanpa usaha telah
menyebabkan masyarakat mereka menjadi malas dan kucar-kacir
dan pembangunan terjejas. Negara yang maju sekalipun telah
menjadi lemah kerana sikap ini. Yang harus menerima ialah
mereka yang betul-betul tidak mampu.  Dan mereka ini pula
setelah memulihkan kedudukan kewangan sendiri hendaklah
membayar balik kepada masyarakat yang memberi peluang kepada
mereka. Dengan ini masyarakat akan dipenuhi dengan dermawan
dan sesiapa yang benar-benar memerlukan bantuan tidak akan
kecewa kerana sumber bantuan begitu banyak. Masyarakat yang
seperti ini tetap akan menjadi masyarakat yang adil dan
bahagia.
5.  Penubuhan Yayasan ini juga adalah selaras dengan dasar
Kerajaan  supaya pembangunan ekonomi negara akan dapat
dinikmati oleh semua rakyat. Ada sesetengah pentafsir agama
yang berpendapat bahawa sementara orang Islam boleh menerima
derma dan bantuan daripada siapa sahaja tanpa mengambil kira
agama mereka tetapi orang Islam tidak boleh memberi derma
daripada punca tertentu kepada bukan Islam. Walaupun tidak
ada bahagian zakat yang khusus bagi bukan Islam tetapi
mereka yang miskin dan daif berhak mendapat bantuan tanpa
mengambilkira agama mereka. Pandangan terhadap agama Islam
akan menjadi amat buruk jika orang Islam sanggup menerima,
tetapi tidak sanggup memberi.  Melalui Yayasan seperti ini
bantuan boleh diberi kepada siapa sahaja yang memerlukan
bantuan. Hanya dengan bersanggupan seperti ini baharulah
dapat kita bentuk masyarakat penyayang dan adil.
6.  Sejak negara mencapai kemerdekaan dan pelancaran Dasar
Ekonomi Baru,  ramai  rakyat  Malaysia  telah  berjaya
memperolehi berbagai-bagai nikmat dan kemewahan.  Mereka
yang berjaya ini mempunyai tanggungjawab sosial  untuk
membantu masyarakat yang kurang bernasib baik. Kita tidak
seharusnya mengharapkan Kerajaan semata-mata untuk membantu
golongan ini.
7.  Penderma yang ikhlas tidak harus fikir bahawa penerima
terhutang budi kepadanya. Tidak ada balasan secara langsung
yang menjadi hak kepada penderma. Bagi orang Islam balasan
akan diterima di akhirat kerana memberi zakat dan bersedekah
di dunia.
8.  Walaupun penerima tidak harus berasa terhutang budi
kepada penderma,  tetapi  sekurang-kurangnya  ia  harus
berterima kasih kepada penderma dan bersyukur dengan nikmat
yang diperolehi. Dengan adanya sifat-sifat seperti ini pada
penderma dan penerima maka masyarakat akan menjadi lebih
tenang dan bahagia dan tidak diselubungi dengan perasaan
irihati dan hasad dengki.  Jika penderma berasa pihak
penerima  mesti  membalas budi dan yang menerima pula
menganggap bahawa apa yang diterima sememangnya haknya dan
ia tidak perlu berterima kasih maka tidak ada kebahagiaan
yang akan diperolehi oleh masyarakat.
9.  Kemuliaan dan kebahagiaan sesuatu masyarakat bergantung
kepada sifat-sifat yang mulia yang terdapat pada semua
pihak.  Saya anggap sifat murah-hati Tan Sri Ubaidullah
menepati kehendak agama Islam dan nilai yang dimuliakan oleh
masyarakat dan menjadi petanda yang baik  yang  patut
dicontohi. Saya harap mereka yang mendapat bantuan daripada
Yayasan ini akan menghargainya dan bersyukur.
10. Dengan harapan bahawa Yayasan Ubaidi ini akan menolong
ke arah pencapaian masyarakat penyayang, adil dan bahagia,
saya dengan sukacitanya melancarkan dengan rasminya Yayasan
Ubaidi ini.

  
Google