home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	SEGAMAT, JOHOR 
Tarikh/Date 	: 	14/12/91 
Tajuk/Title 	: 	PERASMIAN SISTEM PENGGUNAAN GAS 
			SEMENANJUNG PERINGKAT II  
  Saya mengucapkan terima kasih kepada PETRONAS kerana
menjemput saya ke majlis pagi ini. Saya bersyukur ke hadrat
Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinNya dapat kita
bersama-sama di majlis perasmian Sistem Penggunaan Gas
Semenanjung Peringkat Kedua atau PGU II ini.
2.  Dua setengah tahun dulu, iaitu pada 30 Jun 1989, saya
telah merasmikan permulaan kerja-kerja pemasangan paip gas
PGU II di Kuantan, Pahang Darul Makmur. Dan alhamdulillah,
hari ini semua kerja pemasangan saluran paip tersebut telah
selesai dilaksanakan. Saya difahamkan bahawa gas asli yang
dikeluarkan  lebih  daripada 200 kilometer dari pantai
Terengganu kini telahpun berada di Pusat Operasi Gas di
Segamat ini.  Sebentar lagi, gas ini akan disalurkan ke
utara ke Pelabuhan Klang dan ke selatan ke Pasir Gudang.
Paip yang telah dipasang dari Terengganu ke Kelang dan Pasir
Gudang adalah sepanjang 730 km.
3.  Pelancaran penyaluran gas ini menandakan permulaan satu
lembaran baru dalam sejarah negara kita, yakni kemasukan
Malaysia ke Era Gas yang disalurkan terus.
4.  Projek PGU II adalah antara usaha-usaha bersepadu yang
dilaksanakan  oleh Kerajaan bagi memastikan pembangunan
sumber-sumber tenaga akan terus memberi sumbangan kepada
pertumbuhan ekonomi negara daripada segi pembekalan tenaga
dan bahan bakar (fuel) secara efisien kepada pengguna.  Ia
juga  adalah selaras dengan dasar untuk mempelbagaikan
bekalan sumber tenaga dan bahan bakar.
5.  Memandangkan  ekonomi  negara  dijangka  mengalami
pertumbuhan pesat pada masa akan datang, keperluan sumber
tenaga juga dijangka meningkat, iaitu pada kadar 9.5 peratus
setahun bagi tempoh Rancangan Malaysia Keenam.  Menjelang
tahun  2005,  penggunaan tenaga oleh Malaysia dijangka
bersamaan kira-kira 600,000 tong minyak sehari berbanding
dengan bersamaan 360,000 tong minyak sehari sekarang. Buat
masa ini minyak menyumbangkan kira-kira 60 peratus daripada
jumlah bekalan tenaga utama negara.  Dengan itu, Kerajaan
telah mengambil langkah-langkah dasar untuk mengalihkan
pergantungan kepada bahan ini.
6.  Dalam hubungan ini, kita bernasib baik kerana negara
mempunyai pilihan sumber tenaga yang banyak.  Sumber-sumber
ini termasuk gas, kuasa hidro, arang batu dan sumber-sumber
tenaga yang boleh diperbaharui seperti suria dan biomass.
Antara sumber ini, gas asli adalah paling sesuai untuk
menggantikan minyak kerana saiz rezabnya yang besar, iaitu
tiga kali lebih banyak daripada rezab minyak. Gas asli juga
lebih "versatile" kerana ia boleh digunakan sebagai bahan
bakar yang lebih efisien - terutama bagi perjalanan elektrik
kitar padu atau "combined cycle", dan ia juga  boleh
digunakan sebagai bahan mentah bagi industri petrokimia.
7.  Projek  PGU  ini  merupakan  usaha kerajaan untuk
membangunkan satu  sumber  negara  yang  penting  bagi
perkembangan ekonomi.  Selama ini sumber asli ini tidak
digunakan sepenuhnya.  Dengan projek PGU ini,  selain
daripada membangunkan sumber gas, perlaksanaannya juga akan
membuka peluang baru bagi pertumbuhan industri di Malaysia.
Untuk itu laluan saluran paip PGU II ini telah dipilih
melalui kawasan-kawasan perindustrian utama di negara ini
supaya industri-industri di sekitar kawasan laluan saluran
paip tersebut mendapat faedah daripada gas yang disalur
berdekatan.
8.  Menerusi pembangunan projek PGU juga, Kerajaan akan
memperolehi punca pendapatan baru untuk negara.  Dengan
meningkatnya penggunaan gas sendiri oleh sektor penjanaan
kuasa dan industri tempatan, lebih  banyak  gas  akan
dikeluarkan.  Ini akan dapat menambahkan pendapatan dalam
bentuk royalti kepada negara dan negeri Terengganu selain
daripada  pendapatan  dalam  bentuk cukai dan dividen.
Pendapatan tambahan ini akan membolehkan Kerajaan membiayai
perbelanjaan bagi menyediakan kemudahan dan infrastruktur
lain untuk rakyat dan untuk perkembangan industri eksport.
Negeri Terengganu juga akan dapat dibangunkan dengan lebih
pesat dengan tambahan royalti ini.
9.  Di samping itu, penggunaan gas bagi menggantikan "fuel
oil" yang diimport juga akan dapat menjimatkan tukaran asing
dan mengurangkan defisit negara.   Ini  ialah  kerana
kebanyakan stesen janaelektrik negara kita bergantung kepada
"fuel oil" yang diimport.  Menjelang tahun 1995 kerajaan
menjangka dapat mengurangkan pergantungan kepada "fuel oil"
bagi perjanaan kuasa kepada 5.5 peratus, berbanding dengan
42 peratus sekarang; sementara sumbangan daripada  gas
dijangka meningkat daripada 23 peratus dalam tahun 1991
kepada 75 peratus dalam tahun 1995.  Adalah dianggarkan
dengan penggantian daripada minyak kepada gas asli sebagai
sumber tenaga, mulai tahun ini hingga tahun 2000, Malaysia
akan dapat menjimatkan kira-kira 18,000 juta ringgit.
10. Sementara itu, penggunaan gas oleh sektor penjanaan
elektrik juga akan membolehkan kita memanfaatkan sepenuhnya
faedah-faedah daripada teknologi kitar padu.  Generasi
terbaru loji-loji penjana kitar  padu  mampu  mencapai
efisiensi 50 peratus lebih berbanding dengan 30 peratus
efisiensi yang boleh dicapai  oleh  loji-loji  penjana
konvensional yang menggunakan "fuel oil". Penjimatan yang
boleh dibuat oleh negara dari teknologi kitar padu ini
adalah besar dan dapat membantu kita meningkatkan proses
perindustrian.
11. Adalah menjadi hasrat Kerajaan untuk  menggalakkan
kegiatan yang boleh menambahkan nilai kepada sumber-sumber
asli negara. Projek PGU ini adalah satu usaha Kerajaan ke
arah mencapai matlamat ini kerana gas boleh diproses untuk
dijadikan bahan sumber atau "feedstock" bagi  industri
plastik di negara ini.
12. Projek pembangunan gas ini juga akan membuka lembaran
baru bagi industri petrokimia yang berteknologi tinggi dan
"capital intensive".  Industri petrokimia berasaskan gas
adalah satu bidang yang berpotensi untuk diperkembangkan di
Malaysia.  Menjelang tahun depan, negara akan mengeluarkan
MTBE dan polypropylene dari loji-loji yang sedang didirikan
di Gebeng, Pahang.  PETRONAS juga sedang merancang untuk
membina loji ethylene dan polyethylene di Terengganu yang
dijangka siap dalam tahun 1995. Adalah diharapkan industri-
industri tempatan akan merebut peluang daripada bekalan
bahan-bahan ini untuk mempertingkatkan lagi tahap industri
plastik serta menarik pengguna dari luar untuk menempatkan
kemudahan pengeluaran mereka di Malaysia.  Justeru itu,
projek PGU ini akan memberikan penekanan baru kepada proses
perindustrian negara.
13. Dalam usaha kita membangunkan ekonomi negara ke arah
perindustrian, mahu tidak mahu kita akan berhadapan dengan
masalah pemulihan alam sekitar.
14. Sebagai negara yang bertanggungjawab, kita memberi
perhatian berat kepada masalah ini.  Deklarasi Langkawi
mengenai alam sekitar yang kita terajui jelas menunjukkan
betapa prihatinnya kita kepada masalah tersebut. Dalam hal
ini, penggunaan gas asli yang  lebih  "environmentally
friendly" menggantikan "fossil fuel" yang lain sebagai bahan
bakar  bagi sektor penjanaan kuasa dan industri dapat
membantu mengurangkan pencemaran udara.
15. Keadaan jerebu yang serius baru-baru ini,  selain
berpunca  daripada  kebakaran  hutan  di negara jiran,
diburukkan lagi oleh pencemaran asap kenderaan.  Ekoran
daripada pembangunan pesat yang berlaku sekarang, jumlah
kenderaan bermotor, khususnya  di  bandar-bandar,  juga
bertambah.  Daripada jumlah kenderaan baru yang dikeluarkan
hampir 75 peratus tertumpu di Lembah Klang.  Konsentrasi
kenderaan seperti ini telah mengakibatkan kadar pencemaran
udara begitu meningkat.  Dalam hal ini, Kerajaan telah
mengambil keputusan untuk mengawal pencemaran udara akibat
asap kenderaan dengan mengurangkan kandungan plumbum atau
"lead" dalam petrol daripada 0.4 gram seliter kepada 0.15
gram seliter mulai tahun lalu. Kita gembira kerana beberapa
buah syarikat minyak, termasuk PETRONAS, telah mengambil
daya inisiatif sendiri memperkenalkan petrol tanpa plumbum.
Dalam belanjawan negara yang dibentangkan baru-baru ini
kerajaan telah mengumumkan penurunan duti eksais dan duti
import bagi petrol tanpa plumbum mulai tahun ini.  Langkah-
langkah  akan  juga  diambil  untuk tidak menggalakkan
penggunaan petrol berplumbum, termasuk menghentikan import
kereta yang boleh atau perlu mengguna petrol yang mempunyai
plumbum.
16. Sehubungan dengan ini, PETRONAS  akan  melancarkan
rancangan  untuk menggalakkan penggunaan gas asli bagi
kenderaan, atau NGV, sebagai alternatif kepada petrol dan
diesel.  Kenderaan-kenderaan yang boleh menggunakan bahan
bakar ini termasuklah "fleet vehicles", teksi, bas dan
kenderaan-kenderaan pengangkutan barang.  Sebagai insentif
bagi rancangan gas asli untuk kenderaan ini, Kerajaan telah
bersetuju untuk menetapkan harga jualan NGV pada kadar
separuh daripada harga minyak.  Di samping itu NGV juga
adalah lebih selamat dan lebih efisien daripada petrol.
17. Untuk memperluaskan lagi penggunaan gas di negara ini,
sebuah syarikat usahasama bagi membekalkan gas ke rumah-
rumah dan industri di seluruh negara telah ditubuhkan.
Langkah ini akan mewujudkan pilihan bagi sumber tenaga dan
bahan bakar di samping mengurangkan penggunaan "fuel oil"
dan diesel oleh kilang-kilang dan dengan cara itu sekali gus
dapat kita mengurangkan pencemaran.
18. Bagi projek PGU II ini saya gembira melihat kemampuan
anak-anak tempatan, terutama bumiputera, menyiapkan projek
sebesar ini.  Mereka ini telah membuktikan bahawa rakyat
Malaysia  jika  diberi  peluang mampu menyahut cabaran
menggunakan kebolehan mereka menangani projek-projek canggih
dan berteknologi tinggi.   Adalah  diharapkan  dengan
pengalaman  yang ditimba dan teknologi yang diperolehi
daripada perlaksanaan  projek  PGU  ini  mereka  dapat
mempelbagai dan memajukan lagi lain-lain teknologi, misalnya
teknologi  pendingin udara yang menggunakan kuasa gas,
teknologi NGV yang lebih canggih ataupun lain-lain teknologi
yang seumpamanya.  Syarikat tempatan juga perlu berusaha
melibatkan diri dalam projek-projek saluran gas di negara
ini.  Ini sudah tentunya akan dapat membantu  negara
memperluaskan lagi "skill basenya" bagi menghadapi proses
perindustrian yang dijangkakan lebih pesat pada masa depan.
19. Kejayaan melaksanakan projek PGU Ini juga  adalah
sebagai lambang kebolehan kita memanfaatkan sumber tenaga
kita sendiri untuk faedah rakyat dan negara.  Dan bertolak
dari usaha yang telah dijalankan ini, Insya-Allah penggunaan
gas asli akan menjadi sebahagian daripada kehidupan harian
rakyat negara ini tidak lama lagi.
20. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada
syarikat MMC Gas Sdn. Bhd. yang telah berjaya memasang paip
36 diameter sepanjang 730 kilometer merentasi hutan dan
sungai dalam jangkamasa yang dijanjikan.
21. Akhir kata saya mengucapkan tahniah kepada PETRONAS
atas kejayaannya melaksanakan projek PGU II ini dalam tempoh
dan belanjawan yang ditetapkan.
22. Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Sistem
Penggunaan Gas Semenanjung Peringkat II ini.
   Wabillahi  taufik  wasalamualaikum  warahmatullahi
wabarakatuh.

 
  
Google