home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	HOTEL SHANGRI-LA, KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	06/01/94 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS ANUGERAH USAHAWAN 
			WANITA HARAPAN 


 
  Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih
kepada PENIAGAWATI kerana menjemput saya dan isteri saya
untuk hadir di Majlis Anugerah Usahawan Wanita Harapan '93
pada malam ini.
2.   Anugerah seperti ini sudah pasti dapat mendorong dan
memberi motivasi kepada lebih ramai lagi wanita untuk
menceburkan diri di dalam perniagaan. Galakan seperti ini
memanglah sesuai dan tepat pada masanya kerana sesuatu
pencapaian yang cemerlang harus diberi pengiktirafan jika
kita mahu melihat lebih ramai lagi usahawan wanita, terutama
Bumiputera, maju dalam bidang perdagangan dan perindustrian.
Bagi usahawan-usahawan yang telah lama berkecimpung di dalam
dunia perniagaan pengiktirafan mereka adalah selaras dengan
sumbangan  mereka  kepada masyarakat.   Dalam hal ini
Peniagawati boleh memainkan peranan yang penting sebagai
jentera penggerak di dalam mewujudkan usahawan-usahawan baru
ataupun mempertingkatkan perniagaan-perniagaan yang diwakili
oleh kaum wanita, terutamanya wanita Bumiputera.
3.   Usaha Peniagawati untuk mengadakan Anugerah Usahawan
Cemerlang ini adalah selaras dengan dasar Kerajaan untuk
menggalakkan lebih ramai lagi wanita berkecimpung di dalam
dunia perniagaan.   Perusahaan  dan  aktiviti-aktiviti
perdagangan merupakan satu tulang belakang yang penting
untuk mendokong usaha Kerajaan ke arah negara perindustrian
yang maju dan dinamik.
4.   Saya telah berkali-kali menekankan bahawa budaya
sesuatu bangsa akan menentukan maju-mundurnya bangsa itu.
5.  Di kalangan Bumiputera di Malaysia memanglah menjadi
sebahagian daripada budaya mereka untuk wanita bergerak
lebih aktif daripada lelaki dalam bidang perniagaan dan
perusahaan.  Di mana-mana juga kita lihat wanita Melayu
umpamanya sibuk berniaga, kadang-kadang dari rumah ke rumah
menjaja  barang-barang  kemas  atau  kain  baju,  dan
kadang-kadang di pasar.  Berbagai-bagai jenis makanan dan
barangan tenunan juga dikeluarkan oleh kaum wanita untuk
jualan.
6.  Budaya ini memang baik dan harus diteruskan.  Hanya
yang diperlukan sekarang ialah penyesuaian dengan alam
pasaran moden.  Barangan dan khidmat yang  dipasarkan
sekarang sudah jauh berubah dan skelnya sudah menjadi jauh
lebih besar. Selain daripada itu tidak ada banyak perubahan
yang tidak boleh dipelajari dan diamalkan oleh kaum wanita.
7.   Umumnya wanita lebih berdisiplin dan cermat dalam
pengurusan wang.  Ini juga adalah hasil daripada budaya
masyarakat tempatan.  Ini menjadikan wanita lebih mungkin
untuk berjaya.  Lagipun, perniagaan secara moden tidak
mempunyai banyak misteri.  Sesiapa sahaja boleh berniaga
asalkan sanggup melengkapkan diri dengan ilmu dan maklumat
yang diperlukan dan bersedia untuk bekerja kuat mengejar
kejayaan dengan disiplin.  Soal bangsa dan keturunan tidak
relevan melainkan daripada segi budaya.  Dan budaya boleh
diserap secara sedar dengan tidak perlu menanti budaya itu
menjadi budaya bangsa.
8.   Kita telah menetapkan supaya negara kita Malaysia
mengejar pembangunan sehingga menjadi negara maju. Untuk
pembangunan ekonomi kita memerlukan kecekapan perniagaan dan
perusahaan. Penyertaan wanita dalam usaha ke arah ini amat
penting  memandangkan  mereka memiliki sifat-sifat yang
sesuai. Di samping itu, kita juga memerlukan seberapa ramai
daripada rakyat Malaysia menyumbangkan tenaga dan kepintaran
bagi menjayakan pembangunan negara. Jika wanita dipisahkan
dan tidak menyumbang segala aset yang ada pada mereka, maka
separuh daripada tenaga kita akan hilang. Jika diambilkira
kualiti-kualiti tertentu yang ada pada wanita yang boleh
menolong kemajuan negara, pengasingan wanita dari dunia
perniagaan  dan  perusahaan boleh menghalang kelancaran
pembangunan. Sebab itu tenaga wanita mesti digemblengkan
secara berterusan dan rapi.
9.   Memang pun ada jenis-jenis kerja dan bidang di mana
wanita mempunyai kebolehan yang istimewa. Di sebaliknya ada
pula jenis kerja yang tidak sesuai untuk wanita.  Pendapat
moden bahawa untuk persamaan wanita dengan lelaki maka
wanita mesti membuat apa sahaja yang dibuat oleh lelaki
tidak  penting dan tidak boleh diterima.  Tetapi ada
bidang-bidang yang mana sehingga kini menjadi 'domain'
lelaki  yang  sebenarnya  boleh  disertai oleh wanita.
Umpamanya bidang kejuruteraan.  Penyertaan wanita dalam
bidang ini akan menolong mengisi keperluan tenaga kerja
dalam bidang ini.  Tetapi langkah ini tidaklah sehingga
bidang-bidang yang khusus bagi wanita ditinggalkan. Kita
tidak perlu kepada jenis budaya yang menimbulkan kekeliruan
sama ada seseorang itu wanita atau lelaki.  Keterlaluan
dalam kecenderungan mengasingkan wanita daripada lelaki
hanya akan meningkatkan fokus kepada perkara ini.
10.  Umat Islam yang hari ini perlu berlumba-lumba dengan
orang lain tidak boleh mengenepikan  separuh  daripada
tenaganya iaitu wanita tanpa melemahkan umat Islam sehingga
dihina dan ditindas selama-lamanya.  Mereka yang begitu
asyik dengan soal kewanitaan wanita sehingga tidak dapat
melihat kepentingan lain untuk melindung dan memuliakan
Islam dan umat Islam belum tentu mengikuti ajaran Islam yang
sebenar.   Islam yang tidak mengambilkira keadaan di
sekeliling tidak akan hidup subur dan maju. Dan menyebabkan
agama Islam menjadi pudar dan umat Islam lemah bukan suruhan
Islam.  Apabila mempersoalkan masalah wanita, janganlah
ditekankan  hanya tentang jantina mereka, kerana Islam
mengambilkira faktor-faktor lain juga.
11. Usaha Peniagawati untuk membuka badan-badan perhubungan
di setiap negeri di mana badan perhubungan ini bertindak
sebagai penyalur maklumat dan pembuka peluang-peluang kepada
ahli-ahli untuk berinteraksi adalah sungguh baik dan bijak.
Bahawa Peniagawati telah dipilih mewakili Malaysia untuk
bergabung dengan ' Women's World Entrepreneur Association'
yang dianggotai oleh lebih 30 buah negara di seluruh dunia
mencerminkan keupayaan dan taraf pencapaian Peniagawati.
Gabungan ini akan membolehkan Peniagawati menyumbang terus
kepada pertubuhan antarabangsa ini. Secara tidak langsung
ini juga akan memberi pendedahan dan peluang 'networking'
kepada ahli-ahli Peniagawati.
12.  Peniagawati diharapkan dapat meneruskan usaha murni
untuk menyedarkan seluruh masyarakat, terutama kaum wanita
bahawa  dunia  keusahawanan adalah sesuatu bidang yang
kompetitif, penuh risiko tetapi membawa peluang dan kepuasan
yang tinggi.  Justeru itu kaum wanita haruslah berusaha
dengan  berganding  bahu  serta  dengan  gigih merebut
peluang-peluang perniagaan yang terbuka luas di negara kita,
di samping melahirkan golongan wanita yang mampu berdikari,
cekal, bersemangat dan sekaligus mendapat pengiktirafan
masyarakat. Mereka mempunyai peranan bagi memajukan wanita
masa kini dan generasi baru.
13.  Saya mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang
Anugerah Usahawan Wanita Harapan '93 pada malam ini.
              
 
  
Google