home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	PUSAT ISLAM, KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	19/05/94 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS PELANCARAN HARI PENGGUNA 
			SEDUNIA 1994 SERTA KEMPEN 
			ANTI INFLASI  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
  Saya  mengucapkan  terima kasih kepada Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, iaitu pihak
penganjur majlis ini kerana menjemput saya pada hari ini dan
seterusnya melancarkan Hari Pengguna Sedunia 1994 dan Kempen
Anti Inflasi.
2.    Pertumbuhan ekonomi negara  yang  pesat  telah
meningkatkan kualiti dan taraf hidup rakyat.  Ini telah
membawa kesedaran kepada masyarakat untuk menikmati apa
sahaja yang terbaik dalam kehidupan mereka.  Dari sini
timbullah pula perhatian dan pengetahuan masyarakat kepada
masalah kepenggunaan.  Dari waktu Presiden John F. Kennedy
memperkenalkan empat hak asasi pengguna dalam tahun 1962
hingga ke hari ini, lapan hak telah termaktub dalam carta
International Organisation of Consumer Unions. Gerakan dan
kesedaran kepenggunaan memang telah mendapat pengiktirafan
kerajaan di merata dunia termasuk juga di negara kita. Saya
yakin gerakan dan kesedaran kepenggunaan mempunyai peranan
yang penting dalam meningkatkan lagi kualiti hidup dan
kemakmuran rakyat dan negara jika semua pihak memainkan
peranan masing-masing secara positif.
3.   Penjual dan pembeli adalah orang yang sama, kerana
tidak ada penjual yang tidak perlu membeli barangan untuk
dirinya atau perusahaannya.  Jelaslah bahawa setiap orang
daripada kita adalah pengguna.   Justeru itu  masalah
kepenggunaan  adalah masalah setiap anggota masyarakat.
Sebagai seorang pengguna, kita terpaksa membayar dengan
sejumlah wang atau tenaga pada kadar tertentu bagi kita
mendapatkan barangan keperluan ataupun perkhidmatan.  Kita
mengharapkan kos yang kita bayar adalah kos yang paling
minima dan kita memperolehi faedah yang maksima. Oleh itu,
sekiranya barangan yang dibeli tidak setimpal dengan harga
yang dibayar, disebabkan penyelewengan yang dilakukan oleh
penjual, maka sudah tentu kita sebagai pengguna akan kecewa.
Sebab itu apabila kita menjadi pengeluar atau penjual kita
harus ingat akan kekecewaan kita sebagai pembeli  dan
pengguna.
4.   Jika kita memisahkan diri kita sebagai pengeluar dan
pengguna, dan kita bersikap berlainan sewaktu kita memainkan
peranan sebagai pengeluar dan di masa yang lain sebagai
pengguna, dan ini dilakukan oleh kita semua, sudah tentu
kita semua akan mengalami kerugian.  Keuntungan yang kita
perolehi sebagai pengeluar barangan akan terhapus kerana
sebagai pengguna kita terpaksa membeli barangan buatan orang
lain yang juga tertakluk kepada sikap terlalu mengutamakan
keuntungan yang sama.  Sebaliknya, jika sebagai pengeluar
kita semua mengamalkan amalan yang sihat, kita juga yang
akan mendapat faedah sebagai pengguna.
5.   Falsafah dahulu ialah setiap pengeluar atau penjual
perlu mencuba sedaya upaya untuk mendapat keuntungan yang
lebih dengan mengurangkan kos keluaran dengan apa cara
sekalipun.  Oleh itu, barangan yang dihasilkan biasanya
berkualiti rendah dan tidak seperti yang didakwa. Malangnya
pengeluar dan penjual juga terpaksa membeli dan menggunakan
hasil kerja orang lain yang juga tidak berkualiti dan tidak
seperti didakwa.  Akibatnya semua pihak, iaitu seluruh
masyarakat tertipu.
6.  Falsafah moden ialah kualiti hasil kerja hendaklah
seperti yang didakwa walaupun kos meningkat.  Kos yang
meningkat ini tidak menjadi beban kerana apabila pembeli
atau  pengguna  menghasilkan kerja mereka, mereka juga
mendapat nilai yang tinggi daripada hasil kerja mereka yang
berkualiti itu.  Dengan ini, pengguna tidak tertipu dan
masyarakat akan menikmati kehidupan yang lebih bahagia.
7.  Jika masyarakat faham bahawa kualiti hasil kerja yang
kita sumbangkan akan dibalas dengan kualiti hasil kerja yang
sama oleh pihak lain, maka Kerajaan dan pengguna tidak perlu
bertindak lagi. Tetapi hakikatnya ialah ramai daripada kita
yang tidak sedar. Justeru itu, Kerajaan terpaksa mengambil
beberapa langkah tertentu bagi memastikan bahawa kepentingan
masyarakat pengguna mendapat perlindungan yang sewajarnya.
Ke arah ini pelbagai undang-undang dan peraturan telah
digubal dan dipinda dari masa ke masa bagi memperkemaskan
tindakan  perlindungan pengguna di negara ini.  Dalam
hubungan ini Kerajaan sedang dalam proses menggubal satu
lagi  rang  undang-undang  bagi  perlindungan pengguna.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
sedang menggubal 'Akta Perlindungan Pengguna' atau 'Consumer
Protection  Act'.  Dengan undang-undang baru ini para
pengguna akan diberi perlindungan dalam urusan jual beli
serta kualiti barang-barang.  Kerajaan juga dalam proses
menggubal satu dasar pengguna negara khususnya bagi menjaga
kepentingan pengguna di negara ini.
8.   Masanya sudah tiba bagi pengguna-pengguna di Malaysia
memahami benar-benar peranan yang harus dimainkan oleh
mereka.   Jika mereka betul-betul mengutamakan masalah
pengguna, maka kita semua sebagai pengguna akan mendapat
manfaat.  Sebaliknya jika persatuan pengguna membenarkan
diri mereka diperalatkan oleh  ahli-ahli  politik  dan
badan-badan luar yang bersaing dengan kita, hasilnya ialah
kerugian bagi pengguna dan bagi negara.
9.  Pengguna mempunyai kuasa yang amat besar. Hanya dengan
bertindak membeli atau tidak  membeli  pengguna  boleh
menguntung atau merugikan sesuatu perniagaan.  Apabila
pengguna disusun rapi dalam persatuan maka kuasanya akan
meningkat sehingga tidak terkawal. Dengan itu kerap muncul
keinginan untuk menggunakan kuasa ini untuk maksud-maksud
lain.  Pengguna mestilah berhati- hati. Senjata pengguna
adalah tajam.  Jika disalahgunakan ia akan memakan diri.
Sebaliknya jika ia digunakan dengan bijak dan berhati-hati,
bukan sahaja pengguna akan mendapat nikmat tetapi negara
akan pesat maju.  Dan negara yang maju akan menggandakan
nikmat pengguna sebagai rakyat.
10.  Semua negara di dunia sama ada maju atau sedang
membangun mengalami inflasi.  Pada satu masa dahulu kita
dapat menggunakan satu sen untuk membeli-belah.  Hari ini
satu sen tidak boleh digunakan lagi untuk maksud ini.
Demikian juga dengan matawang negara lain.  Satu yen Jepun
yang dibahagikan dahulu kepada 100 sen, hari ini tidak lagi
dibahagikan. Semua barangan dijualbeli dengan yen sahaja.
Tentulah pembahagian yen kepada 100 sen dibuat kerana sen
Jepun dahulu mempunyai nilai semasa untuk menjualbeli.
Apakah dengan menggugurkan sen dan menjualbeli dengan yen
atau ringgit kita menjadi lebih kaya?  Sebenarnya tidak.
Tidak, kerana matawang yang nilainya seratus kali ganda
lebih tinggi tidak juga dapat membeli barangan atau khidmat
100 kali lebih banyak daripada sen dahulu. Hanya perkataan
sahaja yang berubah. Daya membeli tidak berubah.  Demikian
pendapatan pekerja sebanyak RM60.00 sebulan pada tahun 1945
tidak jauh berbeza daripada pendapatan ratusan ringgit
sekarang daripada segi daya beli.  Ini disebabkan oleh
inflasi yang mengurangkan kesan kenaikan pendapatan.  Jika
inflasi dapat dikawal maka kenaikan pendapatan akan lebih
bermakna dalam menaikkan taraf hidup.
11. Kerajaan telah mengambil berbagai-bagai langkah untuk
menentukan pertumbuhan pesat negara berjalan dalam suasana
harga barangan dan perkhidmatan yang rendah dan stabil
kerana Kerajaan percaya kestabilan harga merupakan tunggak
dalam usaha ke arah pembangunan yang berterusan  atau
'sustainable  development'.   Keazaman  tersebut telah
mendorong Kerajaan mengambil tindakan dengan segera setiap
kali mula ternampak adanya tanda-tanda tekanan harga.
12.  Dasar kewangan yang ketat telah dilaksanakan untuk
menentukan bekalan wang tidak akan berlebihan supaya tidak
wujud keadaan di mana terlalu  banyak  wang  mengejar
barang-barang yang terhad.  Namun demikian sejak ekonomi
pulih daripada kemelesetan dalam tahun 1987, negara telah
mengalami  pertumbuhan  yang  pesat  selama enam tahun
berturut-turut.  Pada masa yang sama, bekalan wang telah
berkembang dengan pesat, mencapai kadar peratusan dua angka.
Pertambahan bekalan wang telah membawa kepada permintaan
yang berlebihan dan dalam keadaan pendapatan yang lebih
tinggi  dan  ekonomi  yang  mencapai gunatenaga penuh,
pertambahan tersebut telah memberi tekanan yang hebat ke
atas harga. Ini merupakan satu daripada punca meningkatnya
inflasi.  Jika diukur dari Angka Tunjuk Harga Pengguna,
inflasi telah meningkat sebanyak 4.4 peratus dalam tahun
1991 dan 4.7 peratus dalam tahun 1992, iaitu tahap tertinggi
sejak tahun 1982. Ianya turun sedikit dalam tahun 1993 ke
tahap 3.6 peratus tetapi meningkat kembali dalam suku
pertama 1994 kepada 4.5 peratus.
13.  Pertumbuhan bekalan wang yang pesat bukan sahaja
disebabkan oleh kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, malah
oleh kemasukan wang asing dari luar negeri terutama dari
tahun 1992 hingga tahun ini yang didorong oleh asas ekonomi
yang kukuh, kadar faedah yang berbeza, aktiviti di pasaran
saham tempatan yang melambung dan jangkaan bahawa nilai
ringgit akan naik.  Oleh itu, sejak tahun 1989 lagi, kita
telah melaksanakan dasar kewangan yang ketat.  Bank-bank
saudagar dikenakan simpanan rizab berkanun atau `statutory
reserve requirement' yang lebih tinggi, iaitu daripada enam
peratus pada 1989 kepada 9.5 peratus pada bulan Januari
1994.  Langkah ini dijangka telah berjaya menyerap RM6.5
bilion  daripada sistem perbankan dan sedikit sebanyak
mengawal inflasi.
14. Kemasukan wang asing yang banyak untuk pelaburan adalah
sihat bagi ekonomi negara. Tetapi apabila wang asing dibawa
masuk untuk kegiatan spekulatif, termasuk menurun  dan
menaikkan nilai ringgit, ekonomi negara akan terdedah kepada
bermacam-macam  bahaya.   Kejatuhan nilai ringgit akan
menyebabkan kos import meningkat.  Sebaliknya jika nilai
ringgit tiba-tiba naik dan pemain pasaran wang menjual
ringgit mereka dengan banyaknya, maka bukan sahaja nilainya
akan jatuh dengan teruk malah tukaran asing juga akan
merosot.  Kedua-dua faktor ini akan menyebabkan kenaikan
harga barangan import, dan dengan itu juga akan berlaku
inflasi.
15. Oleh itu, mulai 1 Jun 1992, kesemua urusniaga wang yang
tidak berkaitan dengan perdagangan di antara bank dagang
dengan pelanggan asing telah dihadkan, dan mulai 23 Februari
lalu, bank dagang tidak dibenarkan membuat dagangan yang
tidak berkaitan dengan urusniaga hadapan dengan pelanggan
asing.
16. Seperti dilihat tindakan sistem bank mengurangkan mudah
tunai  dan spekulasi wang sahaja tidak dapat mengawal
inflasi.  Banyak lagi kegiatan yang boleh menyebabkan
inflasi meningkat.  Di antaranya ialah percubaan peniaga
untuk meraih  keuntungan  yang  keterlaluan.   Mereka
berpendapat bahawa dengan menaikkan margin di antara harga
belian dengan harga jualan, mereka boleh mendapat keuntungan
yang lebih.  Mungkin buat seketika ini tercapai.  Tetapi
tindakan  mereka  akan menaikkan inflasi dan ini akan
melibatkan harga belian mereka kerana ia  juga  turut
dinaikkan.  Dengan itu margin mereka akan turun semula
kepada tahap asal atau lebih rendah lagi.
17.  Jika peniaga menaikkan juga margin mereka untuk
menidakkan kesan inflasi, akibatnya ialah inflasi akan
meningkat dengan banyak lagi.  Di sesetengah negara, oleh
sebab  inflasi  dikejar dengan kenaikan harga, inflasi
meningkat hingga ke-1000 peratus setahun, iaitu barang yang
dijual dengan harga RM1 pada permulaan tahun akan dijual
dengan harga RM10 pada penghujung tahun.  Dengan perkataan
lain wang RM1 akan bernilai 10 sen pada penghujung tahun.
Dengan ini kepercayaan kepada matawang sebagai pengukur
nilai akan hilang.  Tidak ada siapa yang akan menyimpan
wang. Mereka akan membelanjakan wang yang diperolehi dengan
serta-merta kerana mengelak daripada kesan nilai  wang
merosot. Tetapi kemerosotan nilai akan terus berlaku, iaitu
inflasi akan terus meningkat. Dalam keadaan huru-hara dan
tidak menentu dalam soal inflasi dan nilai matawang, ekonomi
akan hancur.  Dan semua pihak akan menderita -- rakyat,
peniaga, bank, Kerajaan dan negara.
18.  Apabila inflasi berlaku dan nilai wang merosot, nilai
pendapatan juga merosot.  Cara yang ternampak mudah bagi
mengatasi masalah kemerosotan nilai pendapatan ialah dengan
menambah pendapatan, umpamanya dengan kenaikan gaji atau
kenaikan margin keuntungan. Kita telah sebut tentang kesan
kenaikan margin keuntungan.  Kenaikan gaji kerana inflasi
mempunyai  kesan  yang  sama,  iaitu menambah inflasi,
menurunkan lagi nilai matawang dan melemahkan ekonomi.
19. Eropah sekarang menghadapi masalah ekonomi yang amat
berat.  Pengangguran meningkat kepada paras 11 hingga 12
peratus. Mesyuarat demi mesyuarat diadakan oleh Kumpulan
Tujuh negara maju.  Tetapi masalah pengangguran juga tidak
dapat diatasi.  Sekarang mereka bercadang untuk memaksa
negara  membangun menaikkan gaji minima supaya masalah
pengangguran mereka dapat diatasi.  Jurang yang besar di
antara upahan pekerja mereka dengan upahan pekerja negara
membangun adalah sebabnya mereka tidak  dapat  menarik
pelaburan dan mewujudkan peluang kerja.
20.  Sebenarnya mereka juga boleh mengurangkan jurang
perbezaan upahan dengan menurunkan upahan minima untuk
pekerja  mereka.  Tetapi ini bermakna mereka terpaksa
merendahkan taraf hidup mereka. Mereka lebih rela pekerja
negara membangun dikorbankan untuk menyelamatkan taraf hidup
yang tinggi bagi diri mereka.
21.  Upahan bagi pekerja di negara kita harus dinaikkan.
Tetapi kenaikan hendaklah dilakukan secara berhati-hati
supaya kita tidak kehilangan dayasaing, dan kita tidak
dilanda inflasi. Sekali lagi perlu diingatkan bahawa hanya
jika inflasi tidak berlaku baharulah kenaikan pendapatan
bermakna.
22. Dalam keadaan di mana peluang kerja melebihi bilangan
pekerja, tidak dapat tidak upah akan meningkat.  Ini
sudahpun berlaku di Malaysia.  Kita harus mengalu-alukan
pendapatan pekerja yang bertambah ini.  Tetapi kita juga
tahu ia mungkin menyebabkan inflasi dan menjadikan barangan
kita kurang kompetitif di luar negeri.
23.  Penggunaan pekerja asing bukan caranya bagi mengatasi
masalah ini. Cara yang lebih berkesan ialah meningkatkan
daya pengeluaran pekerja kita melalui didikan dan latihan,
memperbaiki prestasi pengeluaran dengan memperbaiki sistem
urusan serta penggunaan automasi dan robot, dan memindah
kepada industri yang lebih `capital', `knowledge'  dan
`skill-intensive'.  Dengan ini walaupun upahan dinaikkan
tetapi nilai ditambah dan `competitiveness' akan berterusan.
Nilai matawang tidak akan turun dan inflasi tidak akan
meningkat.  Adalah jelas bahawa cara yang mudah seperti
mengejar inflasi dengan menaikkan upah atau mengimport
pekerja asing hanya akan membawa masalah kepada negara dan
rakyat.  Adalah lebih baik kita pindahkan industri yang
terlalu bergantung kepada tenaga kerja ke negara-negara yang
mempunyai pengangguran yang tinggi.
24.  Masalah pengguna dan inflasi tidak dapat diselesaikan
dengan satu cara semata-mata atau satu pihak  sahaja.
Berbagai-bagai cara boleh dilakukan dan semua pihak perlu
terlibat dalam usaha ini.  Untuk masing-masing memainkan
peranan, semua pihak mestilah faham tentang mekanisme dan
kesan masalah pengguna dan inflasi.  Kesatuan-kesatuan
pengguna adalah penting bukan semata-mata sebagai aktivis
tetapi sebagai penyebar pengetahuan berkenaan dengan masalah
pengguna dan inflasi. Sebaliknya kesatuan pengguna sendiri
tidak   harus  menyebabkan  kos  meningkat  kerana
perjuangan-perjuangan yang tidak khusus untuk kepentingan
pengguna, bahkan kadang-kadang bercanggah dengan kepentingan
mereka.
25.  Pengguna-pengguna yang berpengetahuan boleh menjadi
suatu kuasa yang dapat mempengaruhi pasaran dan mengawal
inflasi.   Secara kolektif, mereka boleh menghapuskan
berbagai-bagai bentuk amalan perdagangan yang tidak sihat
dengan lebih berkesan lagi. Bersama dengan Kerajaan mereka
boleh bergerak dan bertindak secara yang boleh menguntungkan
mereka dan menyelamatkan negara.  Pencapaian  matlamat
Wawasan 2020 banyak bergantung kepada pengetahuan, sikap
tanggungjawab dan peranan pengguna -- iaitu seluruh rakyat
negara.
26.  Kerajaan akan terus berusaha memerangi inflasi. Ini
adalah kerana inflasi yang tinggi hanya akan menjejaskan
taraf hidup rakyat, terutama mereka yang berpendapatan
rendah dan berpendapatan tidak menentu, atau mereka yang
berpendapatan  tetap seperti pesara.  Golongan-golongan
inilah yang paling `vulnerable' apabila masalah kepenggunaan
dan inflasi melanda negara.
27.  Sesungguhnya Kerajaan telah mengambil berbagai-bagai
langkah untuk mengurangkan tekanan inflasi bagi menentukan
kesejahteraan pengguna.  Walau bagaimanapun, seperti yang
telah disebutkan kejayaan dasar Kerajaan adalah bergantung
kepada kerjasama semua pihak. Saya yakin sekiranya sambutan
yang baik diberikan oleh semua, kita akan dapat menjadikan
Malaysia sebuah negara contoh yang mampu berkembang pesat
secara berterusan dalam suasana harga yang stabil demi
kesejahteraan penduduknya.
28.  Dengan ini, saya dengan sukacitanya melancarkan Hari
Pengguna Sedunia 1994 dan Kempen Anti Inflasi.
              
 
  
Google