home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	ISTANA NEGARA, KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	04/06/94 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS MENGADAP DAN ISTIADAT 
			PENGURNIAAN DARJAH KEBESARAN 
			SEMPENA ULANGTAHUN HARI KEPUTERAAN 
			SERI PADUKA BAGINDA YANG 
			DI-PERTUAN AGONG 


 
  Dengan hormat dan penuh takzimnya pihak Kerajaan,
pegawai  dan  kakitangan  perkhidmatan awam dan rakyat
mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tuanku sempena
Ulangtahun  Keputeraan Rasmi Tuanku hari ini.  Rakyat
sekalian berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga
dilanjutkan usia serta dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya ke
atas Tuanku dan Raja Permaisuri Agong, Tuanku Najihah, dan
semoga kedua-dua Tuanku berada  dalam  keadaan  sihat,
sejahtera dan penuh kedaulatan.
2.  Sesungguhnya adalah menjadi harapan Kerajaan dan rakyat
semoga Tuanku dapat menjalankan tugas-tugas Tuanku sebagai
Yang Di-Pertuan Agong dengan penuh adil dan saksama dan juga
mengikut  lunas-lunas  undang-undang  dan  peruntukan
Perlembagaan demi untuk mempertingkatkan lagi imej Tuanku
dalam konteks negara Malaysia yang mengamalkan sistem Raja
Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen.
3.   Sebagai Yang Di-Pertuan Agong Tuanku adalah simbol
kemegahan, keutuhan dan perpaduan negara dan di bawah
naungan  Tuanku rakyat berbagai-bagai kaum mengharapkan
perlindungan dan pemerintahan yang adil.  Sebagai seorang
Kepala Utama Negara bagi Persekutuan, Tuanku adalah faktor
penting dalam menyatupadukan rakyat. Sesungguhnya di bawah
naungan Tuanku rakyat juga bergantung kepada Tuanku dalam
menguruskan hal-hal ehwal agama Islam seperti yang termaktub
dalam Perlembagaan. Kerajaan percaya penglibatan Tuanku di
dalam aktiviti-aktiviti keagamaan akan menyinarkan lagi
agama Islam dan memberi teladan yang baik kepada rakyat
dalam menghayati nilai-nilai agama demi kesejahteraan dan
keharmonian hidup mereka.
4.  Syukur alhamdulillah dengan izin dan limpah kurnia
Allah Subhanahu wa Ta'ala negara terus berada dalam keadaan
aman dan makmur. Keadaan aman damai dan suasana tenang ini
bukanlah satu perkara kebetulan. Ianya adalah hasil usaha
gigih rakyat berbilang kaum yang sentiasa berusaha untuk
mengekalkan perpaduan dan persefahaman yang erat di antara
satu sama lain demi menjamin negara akan tetap stabil dan
aman.
5.   Rakyat kini lebih sedar akan pentingnya mereka hidup
bersatu padu dan bekerjasama antara satu  sama  lain.
Peristiwa perbalahan kaum dan agama di beberapa negara di
luar negeri yang telah mengorbankan banyak nyawa  dan
kemusnahan harta benda tentulah menyedarkan rakyat Malaysia
akan betapa pentingnya mengekalkan perpaduan kaum.  Rakyat
sedar bahawa persengketaan antara kaum akan hanya menyusah
dan merugikan mereka dan negara.  Justeru itu, rakyat
sentiasa  berusaha  dengan  penuh  keazaman  ke  arah
memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian di kalangan mereka.
6.  Syukur alhamdulillah juga bahawa negara terus mengalami
pertumbuhan ekonomi yang menggalakkan.  Kejayaan negara
mencatat kadar pertumbuhan lebih lapan peratus setahun
berturut-turut buat enam tahun yang lepas adalah satu
kejayaan yang besar.  Lebih membanggakan pertumbuhan pesat
ini dicapai dengan kadar inflasi yang rendah dan harga yang
stabil.  Bagi menentukan pendapatan rakyat tidak terjejas
oleh inflasi, Kerajaan akan terus mengambil langkah-langkah
untuk mengawal kenaikan harga.  Prestasi ekonomi yang
menggalakkan ini adalah hasil usaha dan kerjasama semua
pihak -- rakyat, pekerja, sektor swasta dan Kerajaan.
7.  Pelaburan sektor swasta adalah antara penyumbang utama
kepada pertumbuhan ekonomi negara.  Bagi membolehkan ianya
terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sektor
swasta perlulah lebih dinamik dan agresif dalam menerokai
pasaran- pasaran baru di samping meningkatkan lagi kecekapan
dan produktiviti demi memperbaiki lagi daya saingan mereka.
Sektor swasta tidak harus lagi melihat prospek pelaburan di
dalam negeri sahaja, malah demi faedah jangka panjang, perlu
membuat pelaburan di luar negeri. Di pihaknya Kerajaan akan
berusaha sedaya upaya mewujudkan iklim perniagaan yang
sesuai untuk perniagaan dan pelaburan.  Langkah-langkah
telah pun diambil bagi memperbaiki dan memodenkan sistem
infrastruktur seperti pelabuhan dan bekalan elektrik bagi
mengatasi  segala  halangan  yang  dihadapi   oleh
pengusaha-pengusaha.
8.   Jika Malaysia dapat meningkatkan lagi `competitive
advantagenya', negara akan terus mencapai kejayaan yang
lebih besar.  Kini Malaysia berada di tingkat ke-19 antara
negara- negara dagangan di dunia.  `Competitive edge' yang
ada kepada kita ialah kos buruh yang rendah.  Oleh itu
adalah amat perlu kos buruh dipastikan tidak meningkat
tetapi  pendapatan  mereka  meningkat  melalui kenaikan
produktiviti.   Sudah ada  cubaan  oleh  Barat  untuk
menghapuskan `competitive advantage' kita melalui kenaikan
upahan ke paras yang tinggi.
9.   Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat
Malaysia akan terus memainkan peranan yang berkesan di
peringkat antarabangsa.  Negara akan terus menyuarakan
pandangan dan pendapatnya dengan terus terang dan berani
demi keadilan.  Suara lantang Malaysia di forum-forum
antarabangsa bukanlah bertujuan untuk menonjolkan diri,
tetapi adalah kerana kita  berpegang  kepada  prinsip.
Malaysia akan terus menentang ketidakadilan, kekejaman dan
usaha-usaha mengilas tangan atau `arm twisting' ke atas
negara-negara  yang  lemah.  Selaras dengan prinsip kita
untuk menyumbang kepada keamanan antarabangsa, Malaysia juga
telah menghantar anggota-anggota keselamatannya bertugas di
bawah naungan Bangsa-Bangsa Bersatu di Bosnia-Herzegovina,
Somalia dan Kemboja.
10.  Sempena ulangtahun Hari Keputeraan Tuanku, sukalah
Kerajaan memberi jaminan bahawa pihak Kerajaan dan ahli-ahli
Jemaah Menteri akan berusaha sedaya upaya membantu Tuanku
berdua dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong
selaras dengan kehendak-kehendak dan prinsip sistem Raja
Berperlembagaan.  Kerajaan yakin di bawah naungan Tuanku
negara Malaysia akan terus stabil, maju dan makmur.
11.  Pada hari yang berbahagia dan penuh istiadat ini,
Kerajaan pegawai dan kakitangan perkhidmatan awam dan rakyat
keseluruhannya,  dengan  penuh  hormat  dan  takzimnya
menyampaikan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi
kepada Tuanku sebagai Raja yang memerintah dan juga kepada
Raja Permaisuri Agong.

 
  
Google