home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DIISTANA NEGARA, KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	22/09/94 
Tajuk/Title 	: 	UCAPAN TAHNIAH DAN IKRAR TAAT SETIA 
			KERAJAAN DAN RAKYAT MALAYSIA DI 
			ISTIADAT PERTABALAN SERI PADUKA 
			BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG 
			YANG KESEPULUH  Bismillahir Rahmanir Rahim
  Dengan segala hormat dan penuh takzimnya pihak Kerajaan,
pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam serta seluruh
rakyat Malaysia ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah
kepada Tuanku sempena pertabalan Tuanku sebagai Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong Yang Kesepuluh pada hari ini.
Setinggi-tinggi tahniah juga diucapkan kepada Tuanku Najihah
bt. Tunku Besar Burhanuddin sebagai Seri Paduka Baginda Raja
Permaisuri Agong.  Semoga Tuanku berdua dilanjutkan usia
serta dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa
Ta'ala.
2. Negara pada keseluruhannya terus aman, maju dan makmur.
Perpaduan dan persefahaman di kalangan rakyat berbilang kaum
juga terus meningkat.  Rakyat  kini lebih sedar akan
pentingnya keharmonian dan perpaduan kaum. Konflik kaum dan
agama yang berlaku di beberapa negara di dunia telah
menginsafkan rakyat negara ini tentang betapa pentingnya
mereka terus hidup bersatu padu dan bekerjasama antara satu
sama lain.  Rakyat berbilang kaum dan agama bukan sahaja
sentiasa  bersikap  toleran  tetapi juga mereka hormat
menghormati diantara satu sama lain.  Kejayaan dalam usaha
kita untuk berada dalam keadaan aman,  bersatu padu dan
saling bekerjasama adalah sesuatu yang boleh dibanggakan,
walaupun kita daripada kaum-kaum yang berlainan keturunan,
agama, kebudayaan dan adat resam.
3.  Perpaduan dan persefahaman yang erat di kalangan rakyat
telah berjaya mewujudkan kestabilan dan keamanan di negara
ini.  Dengan wujudnya kestabilan dan keamanan, Kerajaan
telah dapat menumpukan usaha sepenuhnya terhadap pembangunan
negara.  Usaha- usaha Kerajaan untuk terus memantapkan
pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang menggalakkan.
Berdasarkan pencapaian pada setengah tahun pertama tahun ini
dan prospeknya bagi bulan-bulan akan datang, ekonomi negara
dijangka mencatitkan satu lagi tahun yang memberangsangkan.
Pertumbuhan ekonomi negara dianggarkan mencapai 8.5 peratus
tahun ini.
4.   Pertumbuhan ekonomi negara yang terus menggalakkan
menghasilkan suasana dan peluang pelaburan yang baik bukan
sahaja untuk pelabur tempatan malah pelabur asing.  Oleh
itu, pelaburan swasta terus berkembang pesat. Ini disertai
dengan  pelaburan  Kerajaan dalam memperbaiki kemudahan
infrastruktur yang akan meningkatkan keupayaan ekonomi dan
seterusnya potensi pertumbuhan.  Kesemua ini akan membantu
menambah pendapatan rakyat yang sanggup berusaha.
5.  Kerajaan Tuanku akan terus mendokong Islam sebagai
agama rasmi dan memberi kebebasan beragama bagi penganut
agama-agama lain. Dalam soal ini Kerajaan akan menentukan
tafsiran agama Islam tidak diseleweng oleh mana-mana pihak.
Kerajaan akan berpandukan kepada keadilan yang dituntut oleh
Islam supaya agama suci kita tidak tercemar.
6.   Dalam arena antarabangsa, negara kita akan terus
memainkan  peranan  yang  aktif  terutama sekali dalam
mempertingkatkan hubungan dua hala dan aktiviti-aktiviti
kerjasama dalam pelbagai lapangan.  Negara kita juga akan
berusaha untuk mempertingkatkan hubungan Selatan-Selatan.
Dalam  hal  ini  negara akan terus bekerjasama dengan
negara-negara membangun yang lain melalui program kerjasama
teknikalnya.  Malaysia akan terus menjalinkan perdagangan
dengan negara-negara tradisi walaupun usaha-usaha  akan
dibuat untuk mencari pasaran-pasaran baru seperti di Latin
Amerika, di Benua Afrika dan di Asia Tengah.  Malaysia
adalah komited kepada sistem perdagangan bebas dan akan
berusaha untuk memperbaiki kedudukannya sebagai  negara
perdagangan yang ke-19 terbesar di dunia.
7.   Sempena hari yang bersejarah dan mulia ini Kerajaan
serta pegawai-pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam,
sektor swasta dan rakyat sekalian ingin mengambil peluang
ini untuk menyampaikan ikrar taat setia kepada Tuanku dan
Raja Permaisuri Agong dan berdoa semoga Tuanku dapat memberi
khidmat dengan penuh gigih, adil, bijaksana dan berwibawa
demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan negara dan
rakyat.
8.  Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Amat Pengasih dan
Penyayang melanjutkan usia Tuanku berdua dan semoga Tuanku
berada di dalam keadaan sihat walafiat.
Amin, Ya Rabbul' Alamin.

 
  
Google