home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	CHEMBONG, NEGERI SEMBILAN 
Tarikh/Date 	: 	10/12/94 
Tajuk/Title 	: 	UPACARA PEMBUKAAN RASMI NESTLE 
			FOODS CHEMBONG 


 
  Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan
Nestle  Malaysia  Berhad  kerana  menjemput saya untuk
merasmikan pelancaran kilang Nestle Foods Chembong pada hari
ini.  Pelancaran kilang ini adalah unik,  kerana  ia
mencerminkan kerjasama yang rapat dan persefahaman yang erat
antara enam negara anggota ASEAN. Ini ialah kerana projek
ini adalah hasil usahasama program industri ASEAN ataupun
ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV) Programme.
2.   Program AIJV ini merupakan satu pencapaian wawasan
ASEAN  untuk  mempertingkatkan  kerjasama  ekonomi  dan
membolehkan negara- negara anggota menjadi lebih kompetitif
di dalam perdagangan dunia.
3.   Dalam konteks ini, sukalah saya mengucapkan tahniah
kepada Nestle, yang merupakan antara syarikat pemakanan
terbesar di dunia, kerana dayausahanya mendirikan lima pusat
pembuatan khusus yang dianggarkan menelan belanja sebanyak
RM275 juta bagi berbagai-bagai barangan makanan di beberapa
negara ASEAN.
4.   Saya difahamkan bahawa projek ini merupakan dayausaha
Nestle S.A. Switzerland yang terulung yang  melibatkan
pemindahan  teknologi  milik  Nestle  kepada  rakyat
negara-negara ASEAN.
5.  Kerajaan-kerajaan ASEAN, melalui Jawatankuasa Industri,
Galian dan Tenaga atau `Committee on Industry, Minerals and
Energy (COIME)' telah meluluskan projek tersebut dalam bulan
September 1991, meskipun wujud dasar fiskal dan perdagangan
yang  beragam di kalangan negara-negara anggota ASEAN.
Jelaslah faedah daripada usahasama serantau seperti ini
adalah  lebih  besar  manfaatnya  daripada  kepentingan
kedaerahan atau `parochial'.  Dengan adanya asas pasaran
yang meluas dan kukuh yang meliputi 300 juta penduduk ASEAN,
kelima-lima kemudahan perkilangan yang khusus itu akan
mencapai `economies of scale'  yang  diperlukan  untuk
mengeluarkan barangan-barangan tersebut secara kos efektif.
6.   Malaysia dan semua negara anggota ASEAN kini sedang
menikmati penjimatan tukaran asing yang  besar  kerana
barangan tersiap yang dahulunya diimport sekarang boleh
dibekalkan melalui saluran tempatan dalam ASEAN.
7.  Saya gembira melihat kemudahan perkilangan yang begitu
besar dilengkapi dengan teknologi terkini. Kilang ini pula
telah dapat disiapkan dalam tempoh kurang daripada 18 bulan
daripada tarikh pecah tanah.
8.   Ini menggambarkan kejayaan Kerajaan Negeri Sembilan
menyediakan infrastruktur moden yang perlu bagi menarik
minat dan keyakinan sebuah syarikat `multinational' dan
pengeluar barangan makanan antara yang terkemuka di dunia
seperti Nestle, untuk mendirikan kilang AIJV di Chembong
ini.
9.   Saya diberitahu bahawa teknologi terkini ataupun
`state-of-the-art  technology'  telah  dibawa  masuk ke
Chembong ini untuk mengeluarkan Kit-Kat dan Smarties yang
dahulunya diimport dari United Kingdom dan Australia.
10.  Penggunaan automasi hendaklah digalakkan lagi ketika
Malaysia berusaha ke arah mencapai teknologi yang lebih
tinggi.  Saya juga diberitahu bahawa kakitangan di kilang
ini telah diambil bekerja  dari  kawasan-kawasan  yang
berhampiran, di samping di beri latihan dalam peralatan
terkini yang hi-tech, canggih dan berkomputer.   Daya
pengeluaran  atau  tahap produktiviti mereka serta mutu
pengeluaran  barangan,  adalah  sejajar  dengan  tahap
kilang-kilang Nestle di merata dunia.
11.  Ini sekali lagi membuktikan bahawa Malaysia boleh dan
mampu mengusahakan sesuatu jika rakyatnya diberi pilihan dan
sanggup berusaha dengan lebih gigih serta sanggup menerima
dan mempelajari teknologi baru dan moden.  Para pekerja
Malaysia harus sedar bahawa kunci utama ke arah kemajuan
yang lebih pesat ialah penggunaan teknologi yang termoden
dan canggih. Justeru itu, kita harus berani dan sanggup
mempelajari teknologi terkini yang ada pada hari ini.
Mereka yang tidak sanggup akhirnya akan  tidak  mampu
bersaing,  yang mana ini akan merugikan pengusaha dan
menyebabkan pekerja menganggur.
12. Di samping kita mengalu-alukan dan menghargai teknologi
tinggi dan moden yang telah di bawa masuk ke negara ini,
kita tidak seharusnya pula melupakan ikhtiar para pembekal
barangan utama yang telah berusaha sedaya upaya untuk
mempertingkatkan  lagi mutu bahan mentah mereka dengan
kerjasama para pengguna.
13.  Dalam hubungan ini, saya mengucapkan tahniah kepada
Nestle dan Golden Hope kerana usaha mereka dalam bidang
Penyelidikan dan Pembangunan atau R & D untuk mengeluarkan
biji  koko  yang setanding atau mampu bersaing dengan
biji-biji koko yang terbaik dari negara-negara yang lain.
Dalam hal ini, sukalah saya tegaskan betapa pentingnya R & D
dalam meningkatkan daya saing barangan keluaran negara.
Walaupun R & D memerlukan wang yang banyak bagi membolehkan
kegiatan penyelidikan yang bermakna dijalankan, kita tidak
harus melihatnya sebagai satu kegiatan yang tidak  jelas
dan  tepat sumbangannya kepada perniagaan.  R & D harus
dilihat daripada segi jangka panjang.  Kebanyakan syarikat
besar yang mampu bersaing di pasaran dunia pada hari ini
ialah kerana mereka memberi perhatian berat kepada R & D.
Justeru itu, saya berharap syarikat-syarikat negara  ini
akan memberi perhatian yang lebih serius terhadap R & D.
Anggaplah R & D sebagai pelaburan biasa dan termesti yang
akan menguntungkan daripada segi jangka panjang.
14. Nestle memulakan operasinya di negeri ini dalam tahun
1912  dan sejak  itu  telah  maju bersama-sama dengan
pembangunan  negara.  Ia  terus membuat pelaburan demi
pelaburan bagi meluaskan kemampuan perkilangan, dan dalam
proses tersebut, telah melakukan pemindahan teknologi.
15.  Malaysia sudah menjadi pasaran yang penting untuk masa
kini dan masa depan.  Walaupun bilangan penduduk tidak
begitu ramai, tetapi pendapatan per kapita dan daya beli
mereka adalah tinggi. Malaysia mampu menjadi `base market'
kepada kebanyakan perusahaan yang perlu kepada `economies of
scale'.
16.  Walau bagaimanapun, kejayaan Nestle adalah juga hasil
falsafah Syarikat dan dasarnya yang bijak dan berpandangan
jauh.   Nestle, saya difahamkan, percaya penuh kepada
`decentralisation', menghormati dan menghargai cita rasa dan
tuntutan tempatan di samping sentiasa berusaha mencapai
kecemerlangan.  Seperti juga Nestle, kebimbangan kita ialah
sikap terlalu berpuashati atau `complacency' yang biasanya
menghancurkan pihak-pihak yang kaya dan yang sudah berjaya.
17.  Kita telah melihat banyak contoh pertubuhan-pertubuhan
dan negara-negara yang telah  menderita  akibat  sikap
`complacent' ini.  Saya sukacita mendengar Nestle sentiasa
sedar akan bahaya `complacency' yang sangat besar mudaratnya
yang boleh meruntuhkan segala apa yang telah kita bina
selama ini.
18. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada
Nestle,  Kerajaan  Negeri  Sembilan, semua agensi yang
berkenaan dan negara-negara anggota ASEAN atas kejayaan
melaksanakan projek makanan AIJV yang pertama ini.
19.  Dengan ini, saya dengan sukacitanya mengisytiharkan
Nestle Foods Chembong dibuka dengan rasminya.

 
  
Google