home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
Oleh/By 	:	DATO SERI DR MAHATHIR BIN MOHAMAD
Tempat/Venue	:	HOTEL MARRIOTT, PUTRAJAYA
Tarikh/Date	:	07/02/2003
Tajuk/Title 	:	MAJLIS PELANCARAN E-SYARIAH	
Penyampai	: 	PM 

 
    Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah S.A.W.
  kerana dapat kita bersama di Majlis Pelancaran Projek E-
  Syariah hari ini.
    
  2.   Saya  ingin mengambil kesempatan ini  untuk
  merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat
  dalam menjayakan projek E-Syariah; terutamanya kepada
  MAMPU  sebagai  agensi  peneraju  yang  menyelaras
  pelaksanaan  projek ini; kepada Jabatan  Kehakiman
  Syariah sebagai agensi pelaksana; dan kepada Sarawak
  Information Systems Sdn. Bhd. (atau SAINS) selaku pihak
  yang membangunkan sistem E-Syariah ini.
  
  3.  Pelancaran E-Syariah hari ini menandakan setapak
  lagi kemajuan pentadbiran hal-ehwal Islam di negara
  kita, sesuai dengan tuntutan masa dan persekitaran.
  Sekaligus  E-Syariah  menjawab persoalan sejauhmana
  komitmen  Kerajaan kepada usaha  berterusan  untuk
  meningkatkan mutu perkhidmatan jentera  pentadbiran
  kepada orang ramai, dan khususnya untuk menambahbaik
  pentadbiran hal-ehwal Islam dan melengkapkan usaha-
  usaha menegakkan syiar Islam.
  
  4.   Kerajaan  memang  berhasrat  untuk  membawa
  pembaharuan kepada jentera Kerajaan secara menyeluruh
  dengan menggunakan ICT. Langkah Kerajaan memperkenal
  teknologi terkini dan membangunkan sistem elektronik
  bagi membantu pentadbiran hal-ehwal Islam seumpama E-
  Syariah ini memang dirancang. Ia bertujuan memastikan
  pentadbiran hal-ehwal Islam terus dilengkapkan dengan
  peralatan terkini untuk menjadikannya jentera  dan
  organisasi yang mampu menangani cabaran dan harapan
  baru.
  
  5.  Peralatan, sistem dan jentera pengurusan sesuatu
  badan hanya dapat menolong melicin dan mempercepatkan
  segala proses urusan, tetapi akhirnya pihak  yang
  dipertanggungjawabkan untuk urusan yang terlibat juga
  yang akan mejayakan sesuatu tugas. Kita semua perlu
  akui bahawa orang ramai, khususnya orang Islam di
  Malaysia tidak begitu senang hati dengan pentadbiran
  undang-undang Islam di Malaysia.
  
  6.  Ini menjadi lebih tidak memuaskan memandangkan
  Malaysia  adalah  satu-satunya negara  Islam  yang
  mempunyai undang-undang Islam yang tersusun dan jelas
  yang menterjemahkan kehendak agama Islam berkenaan
  dengan keadilan dan pengadilan. Di Malaysia pelaksanaan
  hukum  Islam  tidak  bergantung  kepada  tafsiran
  bersendirian oleh hakim akan kehendak Islam dan hukum
  yang diwajibkan. Kita pernah mendengar hakim di negara
  Islam lain yang menghukum wanita yang dipercayai telah
  berzina dengan hukuman supaya ia dirogol oleh beberapa
  lelaki. Kita juga pernah mendengar orang Islam yang
  membunuh sendiri adik perempuan kerana berkawan dengan
  lelaki bukan Islam.
  
  7.  Selain daripada perbuatan dan penghakiman mengikut
  fahaman sendiri, ini memberi gambaran yang amat buruk
  terhadap  agama Islam dan orang Islam.  Ia  juga
  sebenarnya  bukan  daripada  ajaran  agama  Islam.
  Sebenarnya hukuman yang dibuat oleh pihak ini adalah
  bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran yang terdapat
  dalam  Al-Quran yang berkali-kali menuntut supaya;
  "Apabila kamu menghukum, hukumlah dengan adil".
  
  8.  Hukuman yang dijatuhkan kerapkali berasas kepada
  amalan pra-Islam orang daripada suku-suku kaum yang
  jahil. Sepatutnya setelah memeluk Islam mereka gugurkan
  budaya  lama mereka, sepertimana kita tahu mereka
  gugurkan amalan menanam hidup-hidup bayi perempuan.
  Yang  jelas larangan Islam terhadap membunuh bayi
  perempuan ialah kerana perbuatan itu begitu zalim
  sekali. Tentulah amalan-amalan lain yang juga zalim,
  seperti  membunuh adik perempuan  kerana  kononnya
  memalukan keluarga, adalah tidak diizinkan oleh Islam.
  
  9.  Al-Quran selain daripada memberi panduan yang
  jelas,  juga  memberi perumpamaan. Al-Quran  tidak
  menghitung satu-persatu kesalahan dan larangan dalam
  Islam. Manusia Islam tentulah dapat memahami akan
  ajaran dan kehendak Islam dalam perkara-perkara lain
  yang  tidak  disebut  secara khusus.  Dalam  soal
  penghakiman,  atau pengadilan yang utama  tentulah
  keadilan. Tidak ada kezaliman yang dituntut oleh Islam.
  Sebab itu dalam Al-Quran disebut berkali-kali, "Apabila
  kamu hukum, hukumlah dengan adil".
  
  10. Jika ketidakadilan berlaku di kalangan orang Islam
  sebabnya tentulah kerana sifat zalim yang ada pada
  mereka sebagai manusia. Dalam sejarah Islam terdapat
  beberapa khalifah yang zalim, raja yang zalim. Di zaman
  ini pun kita dapat lihat kezaliman pemimpin yang
  beragama Islam. Kezaliman mereka bukanlah kerana ajaran
  Islam. Kezaliman mereka adalah kerana sebagai manusia
  mereka bersifat zalim sehingga sanggup melanggar ajaran
  Islam dan undang-undang Islam.
  
  11.  Oleh kerana ada orang yang beragama Islam yang
  sanggup melakukan kezaliman dan menidakkan keadilan
  kononnya kerana itu adalah ajaran Islam, maka imej yang
  buruk terpalit kepada agama Islam. Dan musuh-musuh
  Islam pun mengambil kesempatan untuk memburuk-burukkan
  lagi agama Islam supaya agama suci ini ditolak oleh
  orang bukan Islam. Hari ini orang Islam dan agama
  Islam begitu dihinakan, bukan kerana agama Islam tidak
  baik tetapi kerana telatah dan kelakuan orang Islam
  yang tidak menghiraukan ajaran Islam yang sebenar.
  Mereka suka membuat tafsiran mengikut kehendak dan
  kepentingan mereka walaupun imej Islam terjejas.
  
  12.  Mereka ini suka mendakwa bahawa pandangan bukan
  Islam terhadap Islam tidak penting, nasib buruk orang
  Islam tidak perlu diambilkira asalkan ajaran Islam
  dipatuhi. Mereka ini suka mempamerkan kekerasan Islam
  kerana bagi mereka inilah ajaran Islam. Mereka lebih
  suka kepada hukum yang berat seperti memancung kepala
  atau memotong tangan tanpa memberi tekanan kepada
  tuntutan Islam untuk berlaku adil apabila menghukum.
  Bahawa semua pengadilan dalam Islam dikehendaki supaya
  diambilkira situasi dan persekitaran tidak  diberi
  perhatian.
  
  13.  Demikian pencuri yang mencuri kerana  ianya
  menghadapi  tekanan hidup merana perlu diringankan
  hukuman terhadap jenayahnya tidak disebut-sebutkan dan
  diberi pertimbangan. Yang selalu disebut ialah hukuman
  potong tangan seolah-olah Islam tidak mengambilkira
  masalah sosial masyarakat sama sekali.
  
  14.  Sebaliknya yang ditekankan ialah tentang tidak
  mengaibkan seseorang pembesar yang melakukan jenayah.
  Untuk ini ada orang yang berpengetahuan agama yang
  mendakwa jika pembesar dihadapkan ke mahkamah syariah
  maka dapatlah keaibannya dilindungi. Bahawa dengan
  perlindungan ini, mangsanya tidak mendapat keadilan
  tidak  mengapa. Sekali lagi ternampak  kesanggupan
  membelakangkan keadilan kerana kepentingan lain, seolah-
  olah dalam Islam keadilan tidak diutamakan, keaiban
  seseorang adalah lebih utama.
  
  15.  Sesungguhnya agama Islam tidak cacat. Tidak ada
  yang buruk kepada agama Islam. Yang ada ialah manusia
  yang zalim dan berkepentingan di kalangan mereka.
  Mereka inilah yang memburukkan imej Islam dalam soal-
  soal penghakiman dan keadilan.
  
  16. Di Malaysia kita amat sedar akan kelemahan manusia
  apabila menghakimkan sesuatu. Sebab itu undang-undang
  Islam dikanunkan. Undang-undang lain juga dikanunkan
  supaya  tidak ada percanggahan undang-undang  lain
  daripada segi prinsip dan asas undang-undang Islam.
  
  17.  Banyak jenayah yang terdapat di zaman ini tidak
  terdapat di zaman nabi dan zaman keagungan tamadun
  Islam. Tetapi ini tidak bermakna perundangan Islam
  tidak lengkap untuk menangani masalah zaman ini. Sudah
  cukup perumpamaan dan contoh yang terdapat dalam Al-
  Quran dan Hadis-Hadis yang sahih. Jika sukar mendapat
  contoh  dan  perumpamaan daripada punca-punca  ini
  sekurang-kurangnya prinsip keadilan dalam undang-undang
  dan hukum Islam mestilah dijadikan panduan.  Tidak
  mungkin  hukuman  dalam Islam tidak  mengambilkira
  keadilan. Tekanan akan pentingnya keadilan diulang
  berkali-kali dalam Al-Quran seperti yang terdapat dalam
  ayat-ayat 58 dan 135 dalam Surah An-Nisa, ayat 8 dalam
  Surah Al-Maaidah, ayat 90 dalam Surah An-Nahl dan ayat
  15 dalam Surah Asy-Syura.
  
  18. Pendapat bahawa walaupun ternampak tidak adil
  tetapi sebenarnya hukuman itu adil kerana ia menurut
  proses dan prosedur Islam adalah tidak munasabah.
  Tidak boleh ada dalam Islam ketidakadilan yang kononya
  adil. Demikian menghukum mangsa jenayah dan melepaskan
  penjenayah adalah tidak adil dalam Islam sepertimana ia
  juga tidak adil dalam apa-apa undang-undang lain.
  Pengadilan  bermakna mencari keadilan iaitu  hasil
  daripada proses pengadilan ialah keadilan dan bukan
  pematuhan kepada proses sehingga berlaku ketidakadilan.
  
  19. Kita tahu pihak yang terlibat, samada yang menjadi
  mangsa atau yang melaku apa yang dituduh oleh mangsa
  tidak mungkin mengadili secara adil. Kadangkala kedua-
  dua  pihak dapat bertolak ansur dan menyelesaikan
  sesuatu pertikaian dengan cara rundingan di  luar
  mahkamah. Tetapi dalam kebanyakan kes penyelesaian
  secara ini tidak dapat dicapai. Dalam keadaan ini pihak
  ketiga, pihak yang tidak terlibat sama sekali, tidak
  mempunyai apa-apa kepentingan perlulah menjadi orang
  tengah dan hakim.
  
  20. Hakim perlu bersifat berkecuali, tidak terpengaruh
  dengan  apa-apa  kepentingan atau sentimen  selain
  daripada menentukan keadilan kepada kedua-dua pihak
  yang menuduh dan yang dituduh.
  
  21.  Hakim tidak boleh memihak kepada mana-mana pihak,
  melindungi satu pihak kerana ingin menjaga keaibannya
  sehingga menidakkan keadilan kepada pihak lain.
  
  22.  Hakim perlu memiliki sifat-sifat yang mulia, yang
  berilmu dan mengetahui hukum-hukam dan, sudah tentu
  bagi hakim syariah, mengetahui secara mendalam agama
  Islam. Di zaman ini jenayah dan bukti-bukti tentang
  jenayah yang boleh disabitkan dengan penjenayah adalah
  lebih kompleks, terutama yang berasas kepada ilmu sains
  dan perubatan. Pakar-pakar dapat memberi maklumat yang
  perlu diambilkira dalam proses penghakiman jika kita
  tidak hendak melihat ketidakadilan berlaku.
  
  23.  Sudah tentu hakim tidak boleh membenar dirinya
  dipengaruhi oleh pandangannya terhadap perkara-perkara
  lain  yang tidak ada kaitan dengan kes, termasuk
  pandangan politik dan sosial. Pandangan hakim terhadap
  wanita dan lelaki tidak boleh mempengaruhi pengadilan
  dalam jenayah yang sama. Segala-gala yang menidakkan
  keadilan adalah bertentangan dengan Islam, kerana Islam
  bukan sahaja agama penyembahan tuhan tetapi juga adalah
  cara hidup.
  
  24.  Kerana ingin melihat keadilan berlakulah yang
  hakim dibebaskan daripada tekanan keatas dirinya, baik
  oleh Kerajaan atau mana-mana pihak. Tetapi oleh kerana
  hakim tidak boleh ditegur dan sukar diambil tindakan
  pembetulan, tidak bermakna hakim boleh mengetepikan
  kepentingan pengadilan yang adil semata-mata kerana
  bebas daripada teguran atau tindakan.  Jika hakim
  menyimpang jauh daripada pengadilan yang adil kerana
  menganggap dirinya bebas, maka institusi kehakiman
  tentulah akan hilang kepercayaan masyarakat selain
  daripada hakim berkenaan tidak akan diberi kepercayaan.
  Dalam keadaan perlanggaran yang ketara dan berulang,
  kebebasan  hakim tidak boleh melindunginya  secara
  mutlak.  Proses penyingkiran hakim memang pun lebih
  susah tetapi bagi memeliharakan keadilan, penyingkiran
  hakim boleh dibuat. Tidak ada sesiapa dalam masyarakat
  yang bebas daripada kuasa undang-undang.  Perletakan
  semua anggota masyarakat termasuk raja di bawah undang-
  undang adalah penting untuk kesejahteraan masyarakat.
  Hanya  pemerintahan mengikut undang-undang,  samada
  undang-undang awam atau syariah, iaitu  apa  yang
  sekarang dikenali sebagai " the Rule of Law" yang akan
  menjamin   keadilan  dan  kesejahteraan   hidup
  bermasyarakat.  Kerajaan dan rakyat mesti menghormati
  undang-undang.  Tetapi hakim  dan  pegawai-pegawai
  mahkamah "officers of the court" termasuk pendakwaraya
  dan peguambela juga tidak terkecuali daripada keperluan
  mematuhi undang-undang awam atau undang-undang syariah.
  
  25.  Pengenalan E-Syariah dalam urusan pengadilan di
  mahkamah syariah juga bertujuan menentukan keadilan
  tercapai.  E-Syariah  boleh mempercepatkan  proses
  penghakiman kerana kelewatan mengadil akan menidakkan
  keadilan.  Kita tahu ada kalanya masa bertahun-tahun
  berlalu  sebelum  pengadilan  diputuskan.   Dengan
  berlalunya masa saksi, tertuduh daripada pihak yang
  mengadu  akan lupa berkenaan perkara-perkara  yang
  relevan  dengan kes berkenaan, atau mereka  sudah
  meninggal dunia.  Dengan ini pengadilan tidak dapat
  dibuat atau menjadi tidak bermakna lagi.  Ini sudah
  tentu bercanggah dengan kepentingan keadilan.
  
  26.  Dengan adanya kemudahan E-Syariah segala proses
  penghakiman dapat dipermudah dan dipercepatkan.  Ini
  akan  menolong  menentukan keadilan lebih  mungkin
  tercapai.  Pengenalan sistem ini  bukanlah  untuk
  kecanggihan  walaupun  kita tidak  hendak  melihat
  penguatkuasaan undang-undang Islam kekal di takuk yang
  lama.
  
  27. Sesungguhnya Malaysia berjaya mempraktikkan ajaran
  Islam dengan tersusun dan tertib sesuai dengan keadaan
  zaman.  Kita telah berjaya mengadakan perbankan Islam,
  takaful, dan pentadbiran yang memiliki nilai-nilai
  Islam.  Undang-undang awam kita juga dikaji  dan
  diubahsuai supaya tidak bertentangan dengan ajaran
  Islam, terutamanya daripada segi menentukan keadilan.
  Demikianlah berjayanya penerapan Islam sebagai cara
  hidup kita di Malaysia sehingga banyak negara Islam
  lain mendakwa Malaysia adalah negara Islam contoh dan
  mereka sering menghantar rombongan untuk mempelajari
  cara-cara kita.
  
  28.  Di masa yang sama kaum lain di Malaysia tidak
  tersinggung atau berasa tertekan kerana penerapan nilai-
  nilai dan ajaran Islam yang kita lakukan. Ini adalah
  kerana  kita  tidak mengada-ngada sehingga  hendak
  diIslamkan segalanya yang tidak mungkin diIslamkan.
  Ada yang percaya bahawa warna tertentu lebih Islam
  daripada warna lain, pakaian tertentu adalah Islam dan
  pakaian lain tidak dan seterusnya. Kita anggap bahawa
  Islam adalah agama bagi semua masa dan zaman dan tidak
  bagi abad ke tujuh 1400 tahun dahulu sahaja.  Mencuba
  mengembalikan  keadaan  1400  tahun  dahulu  untuk
  mengembalikan kebesaran Islam sebenarnya menghina agama
  Islam sebagai agama yang hanya mampu berjaya di zaman
  kuno.  Kita perlu buktikan bahawa dalam apa juga zaman
  dan  keadaan persekitaran, Islam tetap  sama  dan
  berkemampuan untuk menjadi agama yang sesuai yang mampu
  mendirikan tamadun yang gemilang.
  
  29. Pada masa ini, kita menyaksikan penggunaan ICT di
  mana-mana sahaja.  Penggunaan Internet, e-mel  dan
  berbagai-bagai rupa bentuk komputer, sudah tidak asing
  lagi bagi kita. Teknologi maklumat yang menggabungkan
  teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi telah
  terbukti berupaya mengumpul, memproses, dan menyebar
  maklumat untuk kegunaan meluas. Jika kerana alatan
  moden ini berlaku keruntuhan akhlak dan kepincangan
  dalam masyarakat manusia, termasuk yang beragama Islam,
  sebabnya bukanlah kerana alat-alat ini, tetapi kerana
  sifat yang tidak baik yang ada pada manusia.  Sebilah
  pisau boleh mengukir sesuatu yang cantik tetapi pisau
  yang sama boleh juga membunuh. Yang salah bukan pisau
  tetapi manusia yang menggunakannya.
  
  30. Dalam arus teknologi maklumat dan komunikasi, umat
  Islam wajib menguasai bidang ICT bukan sahaja bagi maksud
  memanfaatkannya dalam kehidupan kita, malah  untuk
  membuktikan keupayaan kita bersaing. Kita tidak harus
  menjadi pengguna semata-mata. Malah kita perlu berusaha
  untuk menghasilkan perkakasan dan teknologi baru. Dalam
  hubungan ini, aplikasi E-Syariah merupakan satu-satunya
  perisian aplikasi Mahkamah Syariah yang terbukti mampu
  dibina oleh anak tempatan tanpa memerlukan kepakaran luar
  negara.
  
  31.E-Syariah bukan jawapan kepada permasalahan.  E-
  Syariah cuma merupakan alat pemudah dan kaedah pemboleh
  (enabler) yang saya harapkan akan dapat membantu warga
  pentadbiran hal ehwal Islam dan pengurusan Mahkamah
  Syariah meningkat kecekapan dan ketelusan urusan dan
  perkhidmatan bagi kebajikan orang ramai.
  
  32.Saya yakin pelaksanaan Projek E-Syariah ini boleh
  mendatangkan banyak manfaat kepada sistem kehakiman
  syariah, memudahkan urusan, dan membolehkan orang ramai
  menikmati perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan
  terutama dengan pemasangan sistem E-Syariah di semua
  Mahkamah Syariah di seluruh negara. Saya harap dengan
  terlaksananya sistem ini proses kerja di mahkamah-
  mahkamah akan lebih teratur dan sistematik dengan kes-
  kes didaftar dan dipantau dengan lebih rapi dan telus.
  Mudah-mudahan orang ramai akan memperolehi perkhidmatan
  yang lebih cekap dan memuaskan.
  
  33.  Sekian dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim,
  saya dengan sukacitanya melancarkan Projek E-Syariah
  ini.

  Sumber : Pejabat Perdana Menteri
  
  
  

       
 


 
Google