home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
Oleh/By 	:	DATO SERI DR MAHATHIR BIN MOHAMAD
Tempat/Venue	:	KOMPLEKS KRAF KUALA LUMPUR
Tarikh/Date	:	28/02/2003
Tajuk/Title 	:	MAJLIS PELANCARAN HARI 
			KRAF KEBANGSAAN
Versi 		:	
Penyampai	: 	PM
	  

 Saya  mengucapkan  terima kasih  kepada  Kementerian
  Pembangunan Usahawan atas jemputan untuk melancarkan
  Majlis Hari Kraf Kebangsaan yang julungkali diadakan.
  
  2.  Saya juga mengucapkan tahniah kepada Perbadanan
  Kemajuan Kraftangan Malaysia atas inisiatif mengadakan
  Hari Kraf Kebangsaan bagi mengiktiraf pengusaha dan
  penggiat kraf dalam mengembangkan industri kraf negara.
  Walaupun kraf tidak  memberi pulangan yang  lumayan
  tetapi jika diusahakan secara lebih teratur, perusahaan
  ini boleh membantu meninggikan pendapatan ramai yang
  bekerja separuh masa atau bersendirian yang biasanya
  berpendapatan rendah.
  
  3.  Kraf adalah industri warisan yang bergantung banyak
  kepada kecekapan tangan individu yang terlibat.  Ada
  yang begitu cekap sehingga hasil kerja mereka begitu
  halus dan bernilai amat tinggi.  Di beberapa negara
  Timur, termasuk Jepun, pekerja yang tercekap sekali
  dijadikan Khazanah Negara atau "National Treasure" dan
  mereka  dibantu oleh kerajaan supaya  mereka  dapat
  meneruskan kerja tangan mereka dan tidak meninggalnya
  kerana  ingin  bekerja dalam  bidang  yang  memberi
  pendapatan yang lebih. Dengan itu kecekapan ini dapat
  dikekalkan walaupun permintaan untuknya tidak sebegitu.
  
  4.  Tetapi mereka yang menjadi "National Treasure" ini
  dikehendaki menurunkan kecekapan mereka kepada generasi
  yang muda supaya seni kraf ini tidak akan luput. Dengan
  cara ini satu daripada warisan kita tidak akan hilang.
  
  5.  Namun kraf masih dapat memberi kerja dan pendapatan
  jika diuruskan secara komersial. Walaupun produk kraf
  adalah hasil kerja tangan tetapi cara kerja seperti ini
  tidak  dapat  membekalkan jumlah yang  cukup  untuk
  permintaan yang besar  (mass consumption) bagi semua
  barangan di zaman ini). Kita tidak lagi boleh buat satu
  dua barangan seminggu secara sambilan untuk  menjualnya
  di kampung atau bandar berdekatan hanya apabila siap.
  Pasaran sekarang memerlukan bekalan yang banyak yang
  disiapkan  mengikut  jadual pesanan.  Kualiti  juga
  mestilah tinggi dan sama untuk satu-satu produk yang
  dikeluarkan.
  
  6.  Hasil kerja tangan yang bergantung kepada kecekapan
  masing-masing pekerja tetap tidak sama daripada segi
  kualiti dan ukuran. Bekalan juga tidak menentu kerana
  kerja di rumah tidak tertakluk kepada disiplin tempat
  kerja terutama masa bekerja.  Pelanggan akan kecewa
  apabila pesanan tidak ditunaikan mengikut jadual yang
  dipersetujui. Hasil kerja tangan tidak mungkin tinggi
  jumlahnya  sedangkan dalam zaman "mass  consumption"
  jumlah yang amat besar diperlukan. Jumlah untuk menguji
  pesanan sahaja pun amat besar sehingga pengusaha kraf
  tidak dapat membekalnya.
  
  7.  Pasaran menentukan jaya atau gagalnya industri.
  Jenis industri yang tidak mampu memenuhi permintaan
  pasaran tidak akan maju bahkan akan hilang  terus.
  Banyak sudah industri tradisional yang tidak ada lagi.
  Justeru itu jika industri kraf hendak dikekal  dan
  dimajukan,  selera dan permintaan  pasaran  mestilah
  diambilkira.
  
  8.  Walaupun kraf melibatkan kerja tangan tetapi cara
  bekerja  tidak  semestinya sambilan  dan  diusahakan
  bersendirian.  Kraf juga boleh diusaha secara teratur
  dengan  mengadakan kilang yang mengamalkan  disiplin
  tempat kerja.  Kerja-kerja yang dibuat tidak  perlu
  dilakukan oleh seorang pekerja dari mula sehingga ke
  peringkat akhir dengan terhasil barang yang sedia untuk
  dijual.  Sebenarnya kerja-kerja yang diperlukan boleh
  dibahagi-bahagi  supaya  pekerja  tertentu  membuat
  sebahagian sahaja daripada kerja yang diperlukan. Kerja-
  kerja lain disusuli oleh pekerja lain dan seterusnya
  sehingga barang berkenaan dihasil sepenuhnya.
  
  9.  Dengan bekerja mengikut jadual dan pembahagian
  kerja seperti dalam industri-industri moden yang lain,
  maka bukan sahaja barangan berkenaan akan sama kualiti
  dan  ukurannya  tetapi  pengeluaran  akan  dapat
  dipercepatkan  dan  jumlah akan menepati  permintaan
  pasaran.  Masa bekerja mestilah ditetapkan mengikut
  amalan  kilang-kilang industri lain.  Pekerja  boleh
  dibayar gaji tetap dan juga peratusan tertentu daripada
  keuntungan.  Pekerja juga boleh melabur dalam kilang
  kraf seperti dengan perniagaan-perniagaan lain.
  
  10.  Seperkara lagi ialah penggunaan alatan dan mesin
  yang boleh menolong percepatkan dan menentukan ukuran
  dan kualiti kerja-kerja tertentu. Sudah tentu barangan
  yang dihasilkan dengan mesin bukanlah kraf yang sebenar.
  Tetapi  untuk bahagian kerja tertentu  mesin  boleh
  digunakan.  Membelah buluh dan menyediakan bahan untuk
  anyaman atau melukis batik dan lain-lain yang sesuai
  untuk  mesin sepatutnya tidak dibuat dengan tangan.
  Mengulang sesuatu "design" yang sama juga lebih baik
  dibuat dengan mesin.
  
  11.  Penggunaan mesin untuk kerja-kerja tertentu dalam
  menghasilkan barangan kraf akan menjamin keluaran yang
  lebih besar yang mana ini akan menolong bekalan untuk
  pasaran dengan secukupnya.
  
  12.  Sesuatu barangan kraf yang dibuat  sepenuhnya
  dengan tangan akan mendapat nilai dan harga yang tinggi.
  Tetapi jumlahnya tidak akan mencukupi untuk pasaran
  "mass consumption" dan juga permintaan untuknya tidak
  mungkin  besar.  Sebaliknya  kraf  yang  melibatkan
  penggunaan mesin akan mempunyai nilai yang kurang tinggi
  tetapi pasarannya lebih besar. Jelas sekali terdapat
  dua jenis pasaran, satu yang berkualiti tinggi tetapi
  permintaan terhad; dan satu lagi yang berkualiti rendah
  sedikit tetapi permintaan lebih tinggi.
  
  13.  Dalam perusahaan songket umpamanya, alatan tenunan
  tradisi mengeluarkan hasil yang amat tinggi nilainya
  tetapi mengambil masa yang panjang dengan kos kerja yang
  juga tinggi. Dengan itu harga kain songket yang ditenun
  secara tradisi amat tinggi dan mampu dibeli hanya oleh
  orang berada sahaja untuk acara tertentu.  Ia tidak
  sesuai untuk pakaian harian atau pun seminggu sekali
  untuk sembahyang Jumaat.
  
  14.  Hari ini Malaysia mengimpot dari Selatan Asia kain
  benang emas yang seakan-akan kain songket.  Ramai yang
  tidak mampu membeli kain tenunan tradisional terpaksa
  membeli kain benang emas tenunan mesin dari negara asing
  ini.  Yang jelas ialah ada pasaran baik bagi kain-kain
  seperti ini.  Tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh
  ada industri kain benang emas buatan mesin ini.  Saya
  yakin jika kita ada perusahaan ini coraknya akan lebih
  berselera Melayu dan lebih sesuai dengan kehendak kita.
  
  15.  Kerajaan ingin memperkenalkan industri yang juga
  mempunyai unsur separuh kraf ini.  Kita akan sokong
  industri kecil seperti ini jika ia disusun sebagai
  kilang kecil yang diurus mengikut cara-cara komersial.
  Untuk ini latihan boleh diberi kepada yang berminat
  dalam bidang pengurusan kilang.
  
  16.  Bagi membangunkan kawasan luar bandar, kerajaan
  akan memperbaharui konsep satu kampung satu industri
  dengan cara mengadakan satu kilang kecil bagi satu
  kampung.  Barangan yang dikeluarkan tidaklah semestinya
  barangan kraf. Barangan buatan kilang yang sesuai untuk
  industri kecil di kampung akan dikenalpasti dan diberi
  galakan.  Projek ini menjadi penting kerana  ramai
  penduduk kampung mendapat pendapatan yang rendah kerana
  tidak bekerja sepenuh masa.  Dalam bidang pertanian
  kerja yang dibuat lebih menumpu kepada kerja sambilan
  dan tidak memerlukan kerja setiap hari.  Dengan itu
  terdapat masa lapang berkali ganda lebih daripada masa
  bekerja.  Tidak mungkin petani mendapat pendapatan yang
  sama dengan pekerja kilang yang bekerja lapan jam sehari
  setiap hari melainkan pada hujung minggu atau cuti am.
  Keluhan para petani dan nelayan akan kemiskinan mereka
  memang berasas tetapi sebabnya ialah kerana masa kerja
  petani dan nelayan tidak sama dengan pekerja kilang.
  Dengan adanya kilang yang terletak di kampung maka masa
  lapang petani dan nelayan bolehlah di manfaatkan dengan
  bekerja di kilang. Sudah tentu pendapatan mereka akan
  bertambah.  Waktu bekerja bolehlah  disusun  dengan
  mengambilkira waktu untuk pertanian dan waktu untuk
  bekerja di kilang.
  
  17.  Jika pertanian tertentu yang hendak diusahakan,
  jadual  kerja  separuh di kilang  boleh  diamalkan.
  Pertanian bukanlah bertanam sahaja dan kemudian menunggu
  hasil tanpa membuat apa-apa. Banyak kerja perlu dibuat
  supaya hasil pertanian adalah lebih baik.  Sebab itu
  disiplin kerja diperlukan dalam pertanian juga.  Kebun
  getah yang nampak seperti hutan dengan hasil yang rendah
  adalah kerana tidak ada disiplin kerja.
  
  18.  Saya yakin kalau kita sanggup bekerja tidak ada
  sebab kenapa kita harus terus miskin.  Adalah menjadi
  hasrat  Kerajaan  melihat  semua  rakyat  Malaysia
  memperolehi pendapatan yang lebih tinggi samada sebagai
  pekerja  yang  mengambil  upah  atau  yang  bekerja
  bersendirian, samada di kilang atau di ladang.  Tetapi
  kita perlu mengambilkira persaingan dalam pasaran di
  mana kita menawarkan khidmat atau tenaga kita.  Jikalau
  kita tuntut upah yang tidak setimpal dengan sumbangan
  khidmat atau tenaga kita, maka hasil kerja kita akan
  menjadi terlalu tinggi kosnya sehingga tidak  dapat
  bersaing dalam pasaran dan tidak dapat dijual.  Dengan
  itu perusahaan kita akan rugi dan gagal dan kita akan
  hilang  pekerjaan,  menganggur dan  tidak  mempunyai
  pendapatan sama sekali.
  
  19.  Sebaliknya jika hasil kerja kita bermutu tinggi dan
  jumlahnya  menepati  permintaan  pasaran,  upah  dan
  pendapatan kita boleh ditingkatkan sehingga kita bukan
  sahaja tidak miskin lagi tetapi kita akan lebih berada
  dan taraf hidup kita akan meningkat.
  
  20.  Kita sedang berusaha untuk menjadikan negara kita
  negara maju menjelang 2020. Kita tidak ingin melihat
  dalam negara kita yang sudah maju terdiri daripada kaum
  tertentu dan yang tidak maju yang terus miskin daripada
  kaum tertentu yang lain. Sedikit sebanyak kita boleh
  membantu mereka yang miskin tetapi tentulah tidak sama
  dengan yang berusaha sendiri. Bantuan Kerajaan tidak
  boleh menjadikan orang yang miskin kaya.  Hanya yang
  berusaha sendiri sahaja yang akan kaya. Kejayaan orang
  lain yang menyumbang kepada peningkatan negara kita ke
  peringkat negara maju adalah kerana mereka berusaha
  bekerja  keras baik sebagai pekerja,  peniaga  atau
  pengusaha.  Siapa sahaja yang berusaha yang sanggup
  bekerja keras akan maju. Sebabnya orang asing berhempas
  pulas hendak datang ke Malaysia ialah kerana terdapat
  banyak peluang kerja di Malaysia. Peluang-peluang ini
  ada  kerana  rakyat Malaysia sendiri tidak  sanggup
  bekerja, tidak sanggup kotor tangan, tidak  sanggup
  berpindah sedikit ke tempat di mana ada peluang kerja.
  
  21.  Orang Melayu khususnya perlu ingat apabila mereka
  tidak sanggup bekerja di zaman British, penjajah telah
  membawa masuk pekerja dari India dan China.  Pada satu
  ketika orang Melayu menjadi kaum yang minoriti  di
  Malaya.  Jika tidak kerana kemelesetan ekonomi pada
  tahun-tahun tiga puluhan yang menyebabkan ramai daripada
  orang asing balik ke negara mereka mungkin semasa kita
  menuntut kemerdekaan kita orang Melayu akan menjadi puak
  minoriti yang lemah dalam segala-galanya.  Jika kita
  capai kemerdekaan dalam keadaan itu kita tidak pun akan
  dapat sedikit kuasa yang dimiliki oleh kita sekarang.
  Kita akan jadi seperti orang Melayu di sebuah negara
  Asia Tenggara yang tidak pun dilayan sebagai rakyat yang
  memiliki sama hak dengan rakyat lain.
  
  22.  Inilah kesan ketidaksanggupan orang Melayu untuk
  berusaha, bekerja, bersikap cermat dengan harta benda.
  Sekarang ini kita sekali lagi terpaksa bergantung kepada
  tenaga pendatang asing. Janganlah kita kecewa kemudian
  kerana sedikit kelebihan yang ada pada kita daripada
  segi politik akan terhakis dan kita menjadi orang yang
  miskin di Malaysia yang sudah maju.
  
  23.  Kerajaan tidak mencadang sesuatu melainkan untuk
  kebaikan.  Banyak sudah peluang pekerjaan, perniagaan
  dan  perusahaan yang telah diadakan oleh  Kerajaan.
  Pembangunan industri kraf ini adalah satu daripadanya.
  Kita  tidak boleh menguruskan industri kraf secara
  dahulu, secara perusahaan sambilan oleh individu yang
  kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.  Kita
  mesti  jadikan industri kraf industri yang teratur,
  dengan  kilang-kilang kraf yang mengamalkan disiplin
  tempat kerja, yang mengeluarkan barangan secara teratur
  dengan kualiti yang tinggi dan menepati pesanan yang
  dibuat oleh pelanggan.  Ini sahaja cara yang boleh
  menghidupkan  industri  kraf  dan  memberi  pulangan
  pendapatan yang setimpal dan baik kepada pekerja dan
  pengusaha.
  
  24.  Setelah cuba membangunkan industri kraf dengan
  menggalakkan individu mengeluarkan barangan kraf secara
  persendirian dan mendapati cara ini gagal memajukan
  industri ini dan menambah pendapatan penduduk desa,
  Kerajaan sedang mencuba cara industri kilang kecil di
  desa untuk memajukan kraf tangan dan industri kecil di
  kampung. Tanda-tanda cara ini disambut baik dan memberi
  pekerjaan kepada penduduk kampung yang tidak dapat atau
  tidak mahu tinggal kampung sudah pun ternampak.  Hanya
  yang tinggal ialah mengenalpasti industri dan barangan
  yang berlainan untuk diperkenalkan. Janganlah sesiapa
  anggap pendekatan ini sebagai peluang untuk mendapat
  bantuan wang daripada Kerajaan yang akan digunakan untuk
  tujuan-tujuan  lain.  Janganlah sengaja  menggagalkan
  projek ini. Jangan kita musnahkan diri.
  
  25.  Dalam zaman moden ini kita perlu sesuaikan diri
  kita dan cara kita dengan aliran zaman. Jika tidak kita
  akan ketinggalan. Sudah banyak bangsa dan tamadun yang
  hilang dari muka bumi ini. Janganlah kita menjadi satu
  daripadanya.
  
  26.  Kraf mencerminkan budaya dan seni yang memberi
  identiti kepada sesuatu bangsa. Jika sesuatu kraf atau
  perusahaannya sudah menjadi lapuk kita boleh hidupkan
  kraf itu melalui cara-cara baru.  Segala hasil kraf
  zaman dahulu perlu dijadikan khazanah bangsa dan negara
  dan di simpan dengan baik. Ia boleh menjadi punca
  inspirasi daripada segi bentuk dan penghiasannya.  Ia
  juga menjadi bukti asas tamadun kita. Oleh kerana sebab-
  sebab inilah dan potensinya sebagai industri yang boleh
  memberi pulangan yang baik, yang kita perlu hidupkan
  warisan kraf kita.
  
  27.  Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan
  setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih  kepada
  Kraftangan  Malaysia  kerana mengundang  saya  untuk
  melancarkan majlis ini serta memberi peluang untuk saya
  melihat  sendiri keindahan produk-produk  kraf  yang
  dikeluarkan oleh usahawan kraf tempatan.  Saya menyeru
  kepada hadirin untuk bersama-sama mempromosikan produk
  kraf tempatan sebagai pilihan utama untuk dijadikan
  hiasan atau cenderahati. Dengan cara ini kita dapat
  memperluaskan lagi pengedaran produk kraf tempatan.
  
  28.  Dengan ini saya dengan sukacitanya melancarkan Hari
  Kraf Kebangsaan.

  Sumber : Pejabat Perdana Menteri
  
  
  

       
 


 
Google