home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
Oleh/By 	:	DATO SERI DR MAHATHIR BIN MOHAMAD
Tempat/Venue	:	KOMPLEKS TAMAN SENI ISLAM, SHAH ALAM
Tarikh/Date	:	18/07/2003
Tajuk/Title 	:	MAJLIS PELANCARAN AL-QURAN 
			MUSHAF MALAYSIA
Penyampai	: 	PM    

	  

   Saya  bersyukur  kepada Allah  S.W.T.  kerana
  berpeluang untuk berada dalam majlis Pelancaran Al-
  Quran Mushaf Malaysia, Cetakan Koleksi yang unik dan
  bersejarah ini.
  
  2.  Saya rasa inilah kali pertama umat Islam di negara
  kita berjaya melahirkan mushaf salinan tangan yang
  indah  yang bertaraf Cetakan Koleksi dan mencapai
  piawaian antarabangsa dalam bidang penerbitan kitab
  suci Al-Quran.
  
  3.  Membina sesuatu yang berkualiti bukan perkara yang
  mudah. Kejayaan membina perkara yang bermakna adalah
  suatu pencapaian besar yang harus kita syukuri dan
  banggakan.
  
  4.  Saya amat gembira kerana Malaysia mampu melakukan
  berbagai-bagai perkara yang menaikkan nama Islam di
  mata dunia sehingga mendapat pengiktirafan sebagai
  salah sebuah negara yang dianggap sebagai contoh dalam
  dunia Islam. Kejayaan mencapai kualiti yang tinggi
  dalam penerbitan Al-Quran termasuk di dalam senarai
  kejayaan tersebut. Pencapaian dalam bidang ini akan
  menyumbang kepada wawasan negara.
  
  5.  Saya ucapkan tahniah kepada Yayasan Restu yang
  telah  menunjukkan  semangat  yang  tinggi  untuk
  meningkatkan aspek seni dalam agama Islam. Kegigihan
  yang ditunjukkan sepanjang usaha ini dimajukan harus
  dijadikan contoh dalam usaha lain ke arah pencapaian
  standard kecemerlangan yang tinggi. Sesungguhnya jika
  ada  kemahuan dan kesanggupan bertekun kita mampu
  mencapai kecemerlangan dalam apa juga jurusan seperti
  bangsa-bangsa yang maju.
  
  6.   Mencapai tahap cemerlang bermaksud melakukan
  sesuatu dengan tahap kebaikan yang lebih daripada batas
  kebiasaan. Untuk menjadi bangsa yang berdaulat, inilah
  satu-satunya kunci baginya.
  
  7.  Negara-negara di Asia seperti Jepun dan Korea
  adalah negara yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi
  pada suatu masa dahulu. Namun dengan semangat ingin
  maju,  disiplin yang kuat dan budaya kerja  yang
  cemerlang, mereka telah berjaya membawa negara mereka
  keluar  daripada kedaifan dan kemiskinan  sehingga
  menjadi negara yang setaraf dengan negara-negara maju.
  
  8.  Jika di dorong dengan semangat yang kental,
  kebolehan orang Melayu tidak kurang daripada orang
  lain.  Membuat sesuatu kerana agama menjadi dorongan
  yang kuat bagi orang Melayu. Sudah tentu meninggikan
  seni Islam menjadi pendorong yang boleh memeras segala
  kebolehan dan kecekapan yang terpendam dalam hati
  sanubari dan tubuh badan orang Melayu. Di Galeri Restu
  saya dapat lihat dengan nyata potensi yang tetap ada
  pada orang Melayu.
  
  9.  Bagi menghasilkan pengeluaran yang berkualiti dan
  berdaya saing, tidak mencukupi jika ianya dinikmati
  oleh  segelintir  manusia  sahaja.   Pengeluaran
  berkuantiti tidak semestinya berkualiti rendah.  Jika
  di usaha dengan cermat dan teliti, Insyaallah kualiti
  boleh dicapai.  Dahulu barangan yang "mass produce"
  tetap berkualiti rendah. Tetapi hari ini walaupun
  jumlah pengeluaran berjuta, namun kualiti masih amat
  tinggi. Kita harus anggap pengeluaran yang banyak dan
  berkualiti tinggi adalah sebahagian daripada fardzu
  kifayah  kerana  ia tetap akan menyumbang  kepada
  kesejahteraan hidup kita ummat Islam.
  
  10. Pengeluaran Al-Quran adalah satu ibadat. Di zaman
  sebelum  ada percetakan, Al-Quran terpaksa ditulis
  dengan tangan, kerapkali di atas kulit atau daun.
  Mereka yang menghasilkan Al-Quran tulisan tangan ini,
  memberi perhatian bukan sahaja kepada tulisan yang baik
  tetapi juga kepada hiasan.  Tidak ada cara untuk
  mengeluarkan jumlah Al-Quran dengan banyak melainkan
  dengan  menulis  dengan tangan.  Masalah  menjadi
  bertambah rumit di zaman dahulu kerana tidak ramai di
  kalangan orang Islam yang pandai menulis.
  
  11.  Dalam satu-satu masyarakat Islam di masa itu
  jumlah Al-Quran tetap sedikit sahaja.  Dan sepanjang
  masa terdapat bahaya satu dua salinan Al-Quran yang ada
  pada satu-satu masyarakat musnah kerana kebakaran atau
  sebab-sebab lain. Kerugian ini tidak mudah ditampal
  atau diatasi.  Oleh kerana itu adalah menjadi fardzu
  kifayah bagi tiap masyarakat Islam mempunyai sebilangan
  orang yang hafal seluruh isi kandungan Al-Quran.  Jika
  berlaku kehilangan semua Al-Quran untuk masyarakat
  berkenaan, maka isi kandungan Al-Quran tidak akan
  hilang dan hafiz-hafiz akan membacanya untuk ditulis
  semula.
  
  12.  Sebagai fardzu kifayah tidaklah perlu semua
  anggota masyarakat menghafal Al-Quran. Memadailah jika
  sebilangan yang munasabah menghafalnya untuk melepaskan
  masyarakat daripada menanggung dosa.
  
  13.  Tetapi di zaman ini cetakan Al-Quran begitu mudah
  dan  murah sehingga tiap anggota masyarakat  akan
  memiliki satu atau dua atau lebih kitab suci ini.
  Kemungkinan semua yang dimiliki oleh sesuatu masyarakat
  hilang amatlah tipis. Lagipun Al-Quran yang dimiliki
  masyarakat lain mudah didapati. Namun demikian tiap
  masyarakat wajib mempunyai beberapa orang hafiz untuk
  memenuhi fardzu kifayah.
  
  14.  Demikian juga dengan Al-Quran yang ditulis dengan
  tangan.  Sesungguhnya keperluannya tidak ada lagi.
  Tetapi menulis Al-Quran  adalah satu ibadat  yang
  penting untuk mengekalkan apa yang dipanggil oleh orang
  Melayu sebagai tulisan Jawi. Sebenarnya ia bukanlah
  tulisan yang berasal dari Jawa tetapi adalah tulisan
  Arab.  Seni tulisan Arab atau khad adalah antara seni
  tulisan yang mencerminkan keindahan seni halus dalam
  Islam.  Tanpa lukisan berbagai-bagai makhluk seperti
  yang terdapat dalam seni lukisan yang lain daripada
  Islam, tulisan khad dapat membukti bahawa hanya tulisan
  sahaja boleh menjadi begitu cantik dan menarik.
  
  15.  Tetapi Al-Quran bukanlah untuk seni khad sahaja.
  Al-Quran dijunjung oleh kita ummat Islam kerana ia
  adalah kitab suci yang mengandungi panduan hidup dan
  mati orang Islam.  Sekarang ini ayat-ayat Al-Quran
  bukan terdapat dalam kitab yang di tulis atau di cetak,
  tetapi juga dalam media elektronik termasuk komputer,
  cakerapadat dan Internet.  Tentulah  tidak mungkin
  secara fizikal kita junjung alat-alat ini kerana adanya
  Al-Quran dalamnya.  Namun isi kandungan dalam alat
  elektronik  tidak kurang pentingnya  daripada  isi
  kandungan Al-Quran yang di tulis atau di cetak.  Yang
  penting ialah kita boleh rujuk kepada Al-Quran dalam
  alat-alat ini untuk mendapat panduan akan cara hidup
  sebagai orang Islam.
  
  16.  Yang jelas bukanlah media yang di guna tetapi isi
  kandungan surah dan ayat-ayat yang dapat dijadikan
  rujukan bagi kita.
  
  17.  Di sini timbul beberapa masalah yang telah
  mengurangkan nikmat yang boleh didapati daripada Al-
  Quran.  Yang pertamanya ialah pengetahuan bahasa Al-
  Quran iaitu bahasa Arab. Ramai yang berpendapat tanpa
  penguasaan bahasa Arab kita tidak mungkin faham isi
  kandungan Al-Quran. Tetapi hakikatnya ialah memahami
  bahasa Arab pun tidak menjamin isi kandungan Al-Quran
  di fahami dengan tepat.
  
  18.  Ini adalah kerana ayat-ayat Al-Quran terbahagi
  kepada  yang tepat dan jelas dengan yang  merupa
  perumpamaan  yang  terbuka  kepada  bermacam-macam
  tafsiran. Tanpa pentafsir isi kandungan Al-Quran tidak
  akan difahami dengan tepat. Apatah lagi mereka yang
  tidak faham bahasa Arab, tidak mungkin mereka mendapat
  panduan hanya kerana boleh membaca Al-Quran.
  
  19.  Malang bagi kita orang Islam sejak wafatnya Nabi,
  rujukan kepada Baginda tidak dapat dibuat lagi untuk
  tafsiran yang satu dan tidak berbeza-beza.  Rujukan
  sekarang perlu di buat kepada pentafsir yang terdiri
  daripada mereka yang memahami bahasa Arab, bahasa Al-
  Quran dan yang telah mengkaji dan meneliti latar
  belakang ayat-ayat dan perkataan yang terdapat dalam Al-
  Quran.  Tetapi kita dapati alim ulama kerap membuat
  tafsiran yang berbeza-beza. Demikianlah perbezaan ini
  sehingga agama Islam yang satu yang dibawa oleh Nabi
  mengikut wahyu yang diterimanya sudah berpecah kepada
  beratus-ratus fahaman yang didakwa sebagai Islam.
  
  20.  Tetapi Alhamdulillah, Al-Quran tidak berubah.
  Walaupun ada yang cuba menulisnya semula tetapi umat
  Islam tidak menerima sebarang pindaan kepada Al-Quran.
  Demikian juga percubaan untuk memansuhkan ayat-ayat
  tertentu di tolak oleh masyarakat Islam. Selagi kita
  dapat kekalkan teks Al-Quran tanpa diubah apa-apa, kita
  dapat mengurangkan kesesatan hasil daripada tafsiran Al-
  Quran oleh orang-orang yang berkepentingan atau orang
  yang jahil. Al-Quran tidak silap. Tetapi pentafsir,
  sebagai manusia biasa, walaupun terpelajar dalam bidang
  agama dengan mendalam masih boleh membuat tafsiran yang
  salah.  Perpecahan di kalangan umat Islam sekarang
  bukan disebabkan oleh ajaran Islam yang terkandung
  dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih tetapi
  kerana tafsiran yang berbagai-bagai dan bertentangan
  oleh  orang-orang yang terpelajar.  Pentafsir yang
  salah,  bukan Islam, bukan Al-Quran  yang  salah.
  Pentafsir yang takbur yang mendakwa dia sahaja yang
  tahu agama Islam, dan tafsiran serta ajaran orang lain
  tidak betul dan dianya tidak boleh ditegur, pentafsir
  seperti inilah yang kerap menyebabkan umat  Islam
  keliru, sesat dan berpecah. Mereka ini suka menjual
  ayat Al-Quran dengan harga yang murah sedangkan Allah
  berfirman  dalam  Al-Quran supaya tidak  melakukan
  perbuatan ini.
  
  21. Samada kita suka atau tidak suka, hakikatnya ialah
  kita yang tidak berbahasa Arab, memahami ajaran Islam
  dalam bahasa kita sendiri. Mereka yang mendakwa mereka
  faham isi kandungan Al-Quran kerana mereka fasih dalam
  bahasa Arab masih terpaksa jelaskan tafsiran mengikut
  fahaman mereka dalam bahasa yang difaham oleh kita
  iaitu bagi orang Melayu dalam bahasa Melayu. Apa yang
  disampaikan kepada kita ialah fahaman orang yang fasih
  dalam bahasa Al-Quran dan terjemahan fahaman ini kepada
  bahasa kita. Jika salah fahamannya atau terjemahannya
  maka salahlah fahaman kita akan ajaran Islam yang
  sebenar. Sebab itu kita sering bersengketa sesama kita
  kerana kelainan fahaman, kelainan tafsiran dan kelainan
  terjemahan oleh mereka yang menyampaikan ajaran Islam
  kepada kita. Mungkin tidak ada niat buruk, tidak ada
  kepentingan lain tetapi Islam yang kita amali adalah
  Islam pentafsir. Jika pentafsir tidak boleh ditegur,
  dan segala-gala yang disampaikan oleh mereka diterima
  bulat-bulat tanpa di rujuk kepada pihak lain maka
  kemungkinan kita sesat amatlah besar.  Sebab  itu
  terdapat orang yang mendakwa mereka adalah orang Islam
  tetapi keIslaman mereka dinafikan oleh orang Islam
  lain.
  
  22.  Al-Quran menjadi panduan kita sebagai umat Islam.
  Apabila  kita keliru atau sesat atau kita  tidak
  bersaudara dan bersahabat dengan orang Islam lain,
  tidak aman dan selamat, kita perlu rujuk kepada Al-
  Quran.  Tetapi haruslah kita ingat bahawa oleh kerana
  ayat-ayat dalam Al-Quran boleh ditafsir secara berbeza-
  beza oleh pentafsir-pentafsir, rujukan kita mungkin
  menghasilkan panduan yang salah, kerana sebenarnya kita
  rujuk kepada pentafsir dan bukan kepada Al-Quran.
  
  23. Yang jelas ialah individu yang membuat tafsirannya
  sendiri walaupun ianya alim tidak semestinya benar dan
  betul.  Untuk menjadikan Al-Quran sebagai  tempat
  rujukan, tafsiran hendaklah dibuat oleh sekumpulan
  ulama yang tidak mempunyai apa-apa kepentingan selain
  daripada kepentingan umat Islam dan agama Islam, dan
  mereka tidak takbur dengan anggapan bahawa mereka
  sebagai pewaris Nabi, tidak mempunyai kecacatan atau
  kelemahan apa-apa seperti yang ada pada manusia lain.
  Mereka yang sering mendakwa mereka adalah pewaris Nabi
  tetap tidak mempunyai sifat-sifat ulama yang sebenar.
  
  24.  Islam bukan sahaja agama ibadat tertentu untuk
  diri sendiri tetapi ia adalah Ad-din, atau cara hidup.
  Segala urusan kehidupan kita tertakluk kepada ajaran
  Islam.  Dan  kehidupan  melibatkan  makan  minum,
  berpakaian dan berteduh di bawah bumbung.  Selain
  daripada itu ia melibatkan pengeluaran bahan makanan,
  keluaran  kain  pakaian, bahan binaan.  Ia  juga
  melibatkan kegiatan menguasai ilmu dan perniagaan serta
  perusahaan. Sudah tentu ia juga melibatkan keselamatan
  dan pertahanan, pemerintahan yang cekap, penjagaan
  keamanan dan penguatkuasaan undang-undang. Dan beribu
  macam lagi usaha untuk menentukan cara hidup Islam
  membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada  umat
  Islam.
  
  25.  Ramai yang menentang segala pendapat yang berbeza
  sedikit dengan tafsiran yang katanya tradisional yang
  dibuat terdahulu. Kononnya ini adalah percubaan untuk
  mengubah Al-Quran.  Tidak ada perubahan yang dibuat
  kepada Al-Quran kerana Al-Quran mengandungi  wahyu
  daripada Allah. Yang perlu dibuat ialah pindaan kepada
  tafsiran mengikut perkembangan zaman.  Pertahanan di
  zaman Nabi memerlukan kuda perang, pemanah, tombak dan
  pedang.  Pertahanan di zaman ini memerlukan senapang,
  meriam, kereta kebal, kapal perang, pesawat pengebom
  dan pejuang. Desakan agama Islam supaya orang Islam
  bersedia untuk mempertahankan diri tidak berubah.  Ini
  yang  menjadi  pokok.  Kelainan tafsiran  hanyalah
  berkenaan dengan jenis senjata yang hendak disediakan.
  
  26.  Demikian juga dengan larangan terhadap lukisan
  rupa manusia dan makhluk Allah yang lain.  Di zaman
  Jahilliah manusia yang kolot akan sembah gambar-gambar
  sebagai tuhan. Hari ini dengan adanya alatan membuat
  gambar, bahkan gambar yang bergerak 3D, larangan ini
  tidak dapat dikuatkuasakan. Pemimpin-pemimpin agama
  juga mempunyai gambar yang diedar ke merata tempat.
  
  27.  Tujuan larangan lukisan dalam Islam ialah supaya
  kita tidak akan sembah lukisan berkenaan, terutama
  lukisan yang dikatakan gambar Nabi atau Tuhan.  Oleh
  itu dilarang gambar seperti itu. Gambar lain tidak
  dapat ditegah lagi tetapi menyembah gambar masih di
  haramkan bagi orang Islam. Tidaklah sesuai jika gambar
  orang tertentu digantung dalam masjid umpamanya.
  
  28.  Allah berfirman yang bermaksud "Jika kamu hukum,
  hukumlah dengan adil." Yang penting ialah keadilan,
  bukan  proses kehakiman.  Tetapi ada yang menolak
  keadilan dan mengutamakan proses kehakiman sehingga
  berlaku zalim.  Mengutamakan keadilan, seperti juga
  mengutamakan  pertahanan umat  Islam,  atau  tidak
  menyekutukan gambar dengan Allah dan menyembah gambar,
  tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, atau membuat
  tafsiran yang lain daripada yang terkandung dalam Al-
  Quran.
  
  29.  Sebaliknya mereka yang sering mengecam apa yang
  mereka  dakwa  sebagai tafsiran bukan  tradisional
  berkenaan dengan ajaran Al-Quran, merekalah yang kerap
  kali membuat tafsiran baru yang bertentangan dengan
  tafsiran lama dan tepat berkenaan ajaran Al-Quran.
  Demikian apabila mereka berkata Tuhan mencarut dan
  Tuhan samseng besar, ini adalah tafsiran baru yang
  tetap  berbeza dengan tafsiran tradisi dan  asal.
  Demikian juga apabila didakwa kononnya seseorang itu
  hanya Islam jika ia menyertai atau menyokong sebuah
  parti politik ciptaan manusia, maka ini juga merupakan
  tafsiran baru akan ajaran yang terkandung dalam Al-
  Quran.  Soalnya kenapakah mereka boleh buat tafsiran
  baru yang tidak sama sekali berasas kepada Al-Quran
  sedangkan tafsiran yang dibuat yang berasas kepada isi
  kandungan Al-Quran di dakwa sebagai menolak ajaran Al-
  Quran?
  
  30.  Sesungguhnya  Al-Quran adalah  panduan  yang
  terpenting untuk umat Islam. Jika hari ini umat Islam
  berpecah dan bermusuh sesama sendiri, sebabnya bukanlah
  Islam dan Al-Quran tetapi tafsiran yang berbeza-beza
  yang dibuat oleh ulama-ulama di zaman dahulu dan
  sekarang.  Sebagai manusia biasa mereka tidak mungkin
  bebas  daripada kecacatan dan kesilapan.  Apabila
  kesilapan  mereka  jelas dan terang  dan  membawa
  perpecahan dan kelemahan kepada umat Islam, tafsiran
  mereka berkenaan surah dan ayat Al-Quran perlu dikaji
  dan dipinda supaya umat Islam dapat kembali kepada Al-
  Quran dan Islam yang sebenar dan mereka kembali bersatu
  dan hidup bahagia sebagai khalifah Allah di bumi ini.
  Pengembalian umat Islam kepada ajaran Islam  yang
  sebenar hendaklah dibuat secara hikmah seperti yang
  dikehendaki oleh Islam.
  
  31.  Al-Quran bukan hanya hiasan walaupun penulisannya
  perlu mencerminkan penghargaan yang tinggi oleh umat
  Islam. Al-Quran adalah rujukan yang penting bagi umat
  Islam.  Penyembunyian sebahagian besar daripada isi
  kandungan Al-Quran atau lebih buruk lagi percubaan
  untuk memansuhkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran
  adalah sejenis pengkhianatan kepada agama Islam.
  
  32. Kita berbangga dengan penulisan yang cantik Mushaf
  Malaysia ini.  Kita ucap tahniah kepada semua yang
  terlibat dengan penyediaan Mushaf Malaysia ini.  Kita
  berdoa pengeluaran Mushaf ini akan meningkatkan lagi
  minat untuk ibadah yang mulia ini.  Mudah-mudahan kita
  semua akan mendapat banyak nikmat daripada usaha ini.
  Mudah-mudahan kita akan lebih mengetahui isi kandungan
  Al-Quran  tanpa  sebarang  salah  tafsiran  untuk
  kepentingan yang lain daripada maksud kitab suci ini
  sebagai panduan kepada kita semua umat Islam.  Mudah-
  mudahan dengan pengeluaran Mushaf Malaysia selangkah
  lagi dimajukan untuk mengembalikan Islam sebagai agama
  yang termulia bagi umat manusia.
  
  33. Dengan penuh syukur dan rendah diri saya lancarkan
  Al-Quran Mushaf Malaysia Taba'ah Ain At Takwa Cetakan
  Koleksi  ini  dengan  rasminya  dengan  lafaz
  Bismillahirahmanirahim, dengan nama Allah yang Maha
  Pemurah lagi Maha Pengasih.

  Sumber : Pejabat Perdana Menteri
  
  
  

       
 


 
Google