home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
Oleh/By 	:	DATO SERI DR MAHATHIR BIN MOHAMAD
Tempat/Venue	:	JOHOR DARUL TA'ZIM
Tarikh/Date	:	09/09/2003
Tajuk/Title 	:	PERASMIAN MAJLIS PERUJIAN MEMBACA 
			AL-QURAN PERINGKAT KEBANGSAAN 
			KALI KE-46 TAHUN 1424H /2003M
Versi 		:	
Penyampai	: 	PM 
	  

    Saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala
  kerana dapat hadir dalam Majlis Ujian Membaca al-
  Quran Peringkat Kebangsaan Kali Ke-46 yang diadakan
  di Negeri Johor pada malam ini.
  
  2.  Al-Quran seperti yang kita semua maklum ialah
  kitab suci yang menjadi rujukan dan panduan hidup dan
  mati  kita.  Sebagai umat Islam kita sewajarnya
  sentiasa mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di
  dalamnya mudah-mudahan dengan itu hidup kita akan
  selamat sejahtera.  Majlis Ujian Membaca Al-Quran
  memberi peluang kepada kita bukan sahaja mendengar
  ayat-ayat Al-Quran dibaca tetapi juga memahami maksud
  ayat-ayat ini melalui terjemahan dan tafsiran yang
  diberi bersama.
  
  3.  Ayat-ayat Al-Quran tidak boleh dipertikaikan,
  diubah atau dimansuhkan.  Tetapi kefahaman  kita
  terhadap ayat-ayat ini bergantung kepada pentafsir,
  yang terdiri daripada manusia biasa yang tentu tidak
  sunyi daripada kesilapan walaupun amat alim dan arif.
  Oleh kerana ini terdapat tafsir-tafsir yang berlainan
  dan kadang-kadang bertentangan berkenaan ayat yang
  sama.  Demikianlah kelainan ini sehingga ia dapat
  memecah-mecah umat Islam kepada mazhab, tarikat dan
  kumpulan-kumpulan yang begitu berlainan fahaman akan
  ajaran Islam sehingga mereka sering tuduh-menuduh
  antara satu sama lain dan bermusuh pun.
  
  4.  Amatlah sedih apabila kita lihat di waktu umat
  Islam sedang menghadapi serangan oleh musuh, ada
  orang Islam yang sanggup membunuh orang Islam lain
  kerana perbezaan fahaman berkenaan ajaran Islam.
  Sudah tentu yang mendapat manfaat adalah musuh Islam.
  Dengan perkataan lain orang Islamlah yang sebenarnya
  menolong musuh untuk menjayakan hasrat mereka.
  
  5.  Al-Quran memberi panduan kepada penganut agama
  Islam secara menyeluruh supaya Islam benar-benar
  menjadi cara hidup. Tetapi biasanya banyak ayat dan
  isi kandungan Al-Quran tidak mendapat perhatian yang
  seimbang. Ada ayat-ayat yang diutamakan dan ada yang
  seolah-olah diketepikan.  Dengan itu kita  tidak
  mendapat panduan dan nikmat sepenuhnya daripada kitab
  suci ini.
  
  6.  Tekanan yang diutamakan adalah kepada ibadat
  tertentu, seperti solat dan berpuasa yang  mana
  ditokok tambah dengan banyak amalan lain mengikut
  mazhab  dan fahaman pihak tertentu yang membuat
  tafsiran dan memimpin agama. Selain daripada itu
  terdapat tumpuan kepada ilmu fekah dan penentuan
  tempat wanita dalam masyarakat. Yang amat digemari
  ialah hukum-hukum ke atas orang yang salah terutama
  wanita, yang dianggap sebagai punca segala keburukan
  yang berlaku dalam masyarakat.
  
  7.   Bahagian  dan  ayat-ayat  Al-Quran  yang
  mengutamakan keadilan tidak dianggap sama penting
  dengan proses pengadilan yang dikehendaki oleh agama
  Islam.  Bahawa proses pengadilan  adalah  untuk
  menentukan keadilan berlaku juga tidak  dianggap
  penting.  Kalau pun keadilan tidak berlaku,  ia
  dianggap menepati ajaran Islam kerana proses telah
  diikuti.  Soalnya ialah apakah proses atau prosedur
  tertakluk kepada keadilan atau keadilan tertakluk
  kepada proses?  Al-Quran menegaskan bahawa apabila
  menghukum, hukumlah secara adil. Tidak ada disebut
  dalam Al-Quran bahawa keadilan tidak penting atau
  proses penghakiman dan prosedur lebih penting.
  
  8.  Di zaman ini kita mempunyai cara saintifik untuk
  menentukan siapa yang melakukan kesalahan.  Dengan
  menggunakan DNA dan cara-cara lain kita boleh kenal
  pasti siapa pesalah.  Umpamanya jika anak  yang
  dilahir setelah wanita dirogol, mempunyai rupa yang
  sama dengan perogol, apakah kita akan menolak juga
  tuduhan terhadap perogol? Apakah adil jika kita
  terus menuduh mangsa rogol membuat tuduhan yang tidak
  berasas, mengenakan sebatan dan merejam dengan batu
  kerana  melahirkan anak di luar nikah sedangkan
  pemeriksaan DNA mengesahkan yang dituduh merogol
  adalah bapa kepada anak berkenaan?  Apakah adil
  hukuman kita?  Apakah ia menepati kehendak Islam
  seperti yang disebut dalam Al-Quran iaitu "Apabila
  kamu hukum, hukumlah dengan adil" ?
  
  9.  Ulama yang meneliti ajaran Islam melalui Al-
  Quran dan hadis yang sahih perlu membuat penjelasan
  supaya agama Islam tetap sesuai dengan keadaan di
  zaman ini.  Sepertimana juga kita boleh melakukan
  kerja haji tanpa menggunakan unta atau keldai atau
  kuda  dalam perjalanan kita, jika kita  junjung
  keadilan yang dituntut oleh agama Islam, kita juga
  tidak  boleh  ketepikan bukti yang  jelas  yang
  dibentangkan kepada kita di zaman ini. Mustahil Al-
  Quran dan Hadis tidak dapat memberi panduan kepada
  kita jika kita rujuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis
  yang sahih yang menjadi punca dan asas ajaran Islam
  dengan mengambilkira ilmu di zaman ini. Kita tidak
  boleh kembali ke abad pertama Hijrah untuk menjadikan
  Islam sebagai Ad-din.
  
  10.  Kita sembahyang mengikut waktu yang  telah
  diperkirakan awal-awal lagi.  Kita tidak melihat
  benang di waktu subuh atau fajar menyinsing, atau
  jatuhnya matahari. Tiap hari kita sembahyang waktu
  kita ikut natijah yang disediakan setahun dahulu.
  Kita tidak soal samada waktu sembahyang tepat atau
  tidak.  Tetapi ada tempat-tempat di dunia di mana
  timbul dan jatuhnya matahari tidak dapat dilihat sama
  sekali. Sebaliknya ilmu sains dapat menentukan waktu
  matahari naik dan waktu matahari turun. Apakah kita
  akan tolak sahaja perkiraan yang berasas kepada ilmu
  sains?
  
  11. Hakikatnya ialah banyak yang terdapat di zaman
  ini tidak terdapat 1400 tahun dahulu. Namun demikian
  jika diteliti betul-betul kandungan Al-Quran dan
  hadis dan dirujuk juga kepada pakar dalam ilmu yang
  ada kaitan dengan masalah yang hendak ditentukan,
  tidak dapat tidak panduan ajaran Islam berkenaan
  dengan masalah berkenaan dapat dicapai.   Bukan
  panduan  dalam Al-Quran yang tidak ada,  tetapi
  kelemahan kita yang menyebabkan kita tidak dapat
  menentukan panduan ini.
  
  12. Alhamdulillah walaupun di zaman Rasulullah darah
  tidak pernah dimasukkan dalam tubuh manusia (blood
  transfusion) ulama bersama dengan pakar perubatan
  telah membuat ketetapan bahawa prosedur ini tidak
  bercanggah  dengan ajaran Islam.  Demikian  juga
  pemindahan organ dari seorang kepada orang yang lain.
  Ramai sudah pesakit buah pinggang yang sekarang masih
  hidup kerana pemindahan buah pinggang. Dan banyaklah
  lagi fatwa yang dibuat yang berasas kepada Al-Quran
  dan Hadis bagi menyelesaikan masalah dan keraguan
  yang timbul di zaman ini yang tidak ada di waktu Al-
  Quran diturunkan kepada Rasulullah.  Kuasa elektrik
  dan kereta bermotor pada mulanya diharamkan oleh
  ulama Islam.  Demikian juga gambar manusia  dan
  binatang.  Tetapi hari ini fatwa-fatwa ini tidak
  diterima lagi.
  
  13. Jika ulama berpendapat bahawa jika sesuatu tidak
  disebut dengan tepat dan jelas dalam Umul Kitab dan
  Hadis maka ianya ditegah maka banyaklah yang terdapat
  sekarang ini di sekeliling kita yang akan diharamkan.
  Sebaliknya ada ulama yang berpendapat jika sesuatu
  itu tidak dilarang secara khusus, walaupun ianya
  buruk dan keji maka ia boleh dihalalkan. Dengan itu
  berlakulah kezaliman dalam masyarakat Islam yang
  tidak sepatutnya berlaku, yang memberi imej buruk
  kepada agama Islam.
  
  14. Sudah tentu fatwa yang dibuat tanpa kajian dan
  persetujuan alim ulama secara tersusun dan teratur
  dengan  berpandu kepada Al-Quran dan Hadis  dan
  mengambilkira  penjelasan oleh pakar-pakar  dalam
  bidang berkenaan akan mengelirukan dan merugikan umat
  Islam.  Demikian pendapat bahawa hanya penguasaan
  ilmu agama sahaja yang memberi pahala dan penguasaan
  ilmu-ilmu lain tidak mendapat ganjaran yang sama
  telah  menyebabkan umat Islam ketinggalan zaman,
  menjadi lemah, mudah terpedaya dan dikuasai oleh
  orang lain. Benarkah orang yang mempunyai ilmu yang
  boleh menyelamatkan agama Islam dan orang Islam tidak
  mendapat ganjaran yang sama dengan mereka  yang
  mempunyai ilmu agama? Apakah akan jadi jika semua
  orang Islam mengejar hanya ilmu agama sahaja untuk
  mendapat  ganjaran  atau  pahala  yang  kononnya
  dijanjikan sehingga tidak ada siapa yang tahu dan
  mampu menjaga keselamatan agama Islam dan orang
  Islam?  Jika memberi air kepada anjing yang dahaga
  pun  mendapat  pahala,  tidakkah  orang  yang
  menyelamatkan umat Islam dan agama  Islam  juga
  mendapat pahala?
  
  15. Soalan-soalan ini perlu dijawab dengan merujuk
  kepada Al-Quran dan Hadis kerana kekeliruan berkenaan
  dengan apa yang disuruh dengan apa yang ditegah oleh
  agama mempengaruhi cara hidup kita, dan menentukan
  samada orang Islam dan agama Islam, hidup dan subur
  atau tidak.
  
  16.  Ujian  Membaca  Al-Quran  bukan  untuk
  memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca sahaja. Ia
  adalah satu usaha untuk mendekatkan kita umat Islam
  kepada Al-Quran dan isi kandungannya. Memang sukar
  bagi orang Islam biasa mentafsirkan ayat-ayat Al-
  Quran. Itu adalah tugas ulama, orang yang alim dalam
  bidang agama. Tetapi terdapat banyak ayat dalam Al-
  Quran yang dapat menjadi panduan kepada kita semua
  tanpa  dikelirukan kerana tafsiran-tafsiran  yang
  berbeza.  Jika kita jadi keliru, kita dapat balik
  kepada ayat-ayat yang jelas ini dan kita akan kembali
  tenang dan beriman yang kuat.  Orang-orang Islam
  tidak akan bermusuh sesama sendiri.
  
  17.  Inilah  sebabnya Kerajaan mengadakan  Ujian
  Membaca Al-Quran tiap tahun.  Tidak siapa boleh
  menafikan bahawa membaca Al-Quran telah  berjaya
  meningkatkan pengetahuan agama di kalangan orang
  Islam di Malaysia dan menjadikan mereka lebih terbuka
  dalam pandangan mereka terhadap perkembangan di zaman
  moden ini.  Samada ini berlaku atau tidak, banyak
  bergantung  kepada alim ulama  yang  tidak  ada
  kepentingan lain.
  
  18.  Dengan lafaz Bismillah Hirrahmanirrahim saya
  merasmikan  Majlis  Perujian  Membaca   al-Quran
  Peringkat Kebangsaan Kali Ke-46 bagi Tahun 1424H /
  2003M di Negeri Johor Darul Takzim.
  
  Sekian. Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum
  Warahmatullahi Wabarakatuh.

  Sumber : Pejabat Perdana Menteri
  
  
  

       
 


 
Google