home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
Oleh/By 	:	DATO SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD
Tempat/Venue	:	DEWAN RAKYAT
Tarikh/Date	:	12/09/2003
Tajuk/Title 	:	UCAPAN BAJET TAHUN 2004
Versi 		:	
Penyampai	: 	PM 



 "MERAIH KEJAYAAN MEMBINA MASA DEPAN"

  Tuan Yang Dipertua,

  1. Saya mohon mencadangkan supaya suatu Rang Undang-
  undang bertajuk "Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah
  wang daripada Kumpulan Wang  Yang Disatukan  untuk
  perkhidmatan bagi tahun 2004 dan bagi memperuntukkan
  wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu"  dibaca
  bagi kali yang kedua.

  PENDAHULUAN

  Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha
  Mengasihani.

  2. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sekali lagi
  Kerajaan dapat membentangkan Bajet Negara bagi tahun
  2004, di Dewan yang mulia ini. Kita juga   sedang
  menyediakan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia
  Ke Lapan (RMK-8) yang akan dibentangkan di Dewan ini
  pada 30 Oktober 2003. Insya-Allah.

  3. Bajet 2004 ini telah digubal dengan mengambil kira
  prestasi pencapaian RMK-8 bagi tempoh separuh penggal
  pertama untuk  mempastikan dasar  dan  strategi
  pembangunan ekonomi negara   dapat  dilaksanakan
  sepenuhnya.

  SETENGAH ABAD KEMAJUAN DITEROKAI
  KEJAYAAN GEMILANG KINI TERBUKTI

  Tuan Yang Dipertua,

  4.  Negara baru sahaja  menyambut ulang tahun
  kemerdekaan ke 46.  Syukur  kita  kepada Allah 
  Subhanahu wa Taala kerana semua lapisan rakyat dapat
  menyambutnya dalam  suasana aman, makmur dan penuh 
  kemeriahan.  Sesungguhnya, kemerdekaan amat besar
  ertinya kepada kita. Kita bebas dari penjajahan. Kita 
  juga bebas dari cengkaman kuasa besar. Kita berjaya 
  memartabatkan kembali maruah bangsa.  Kita berkuasa 
  menguruskan negara kita sendiri. Kini, Malaysia telah 
  menjadi lebih maju, dikenali dan dihormati oleh dunia.
  
  5. Semasa negara mencapai kemerdekaan, kita hanya
  merupakan sebuah ekonomi yang bergantung sepenuhnya
  kepada getah dan bijih timah. Transformasi ekonomi yang
  kita laksanakan sejak tahun 1970-an telah berjaya
  menjadikan Malaysia sebuah negara moden, di mana sektor
  perindustrian dan perkhidmatan kini menyumbang hampir
  90 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).
  Kita telah menceburi industri berat dan menghasilkan
  kereta nasional yang telah berjaya menguasai hampir 80
  peratus pasaran automobil tempatan. Hari ini Malaysia
  merupakan negara perdagangan yang ke 17 terbesar di
  dunia  dan  pengeksport utama barangan elektronik.
  Eksport barangan buatan pula melangkaui 85 peratus dari
  eksport negara.
  
  6.  Proses  perindustrian telah menuntut rangkaian
  infrastruktur yang moden dan efisien. Negara dihubungi
  dengan lebuh raya Utara Selatan dan Timur Barat.
  Pengangkutan bandar di Kuala Lumpur  dan  sekitar
  dipermodenkan dengan pembinaan sistem transit aliran
  ringan (LRT), monorel dan keretapi komuter elektrik.
  Kita juga telah membina pelabuhan dan lapangan terbang
  antarabangsa yang bertaraf dunia. Pelabuhan di Malaysia
  berupaya mengendalikan kontena sejumlah 11 juta TEUs
  dan hampir 450 juta tan metrik kargo. Pelabuhan Kelang
  kini ditempatkan pada tangga ke-11, manakala Pelabuhan
  Tanjung Pelepas ke-22 dalam World Container  Port
  League. Lapangan Terbang Kuala Lumpur (KLIA) yang
  berupaya mengendalikan 25 juta penumpang dan lima juta
  tan metrik kargo, merupakan lapangan terbang yang
  termoden di rantau ini.
  
  7.  Di bidang ICT, Koridor Raya Multimedia (MSC)
  dibangunkan  dengan infrastruktur  multimedia  yang
  mempunyai state-of-the-art technology. MSC merupakan
  satu lagi kejayaan cemerlang dalam usaha Kerajaan untuk
  membawa negara ke arah ekonomi berasaskan ICT. Kini,
  MSC telah berjaya menarik lebih 900 syarikat ICT
  tempatan dan antarabangsa, jauh lebih tinggi daripada
  sasaran 500 syarikat bagi tahun 2003. Jelas, tanggapan
  pihak yang meragui kebijaksanaan kita melaksanakan
  koridor raya ini, jauh meleset.
  
  8.  Kalau dahulunya pembinaan infrastruktur  besar
  dilaksanakan oleh orang asing, kini anak bangsa kita
  sendiri  mempunyai kepakaran dan berjaya menguasai
  teknologi untuk melaksanakan semua projek. Malaysia
  mempunyai hampir 44 ribu jurutera yang terlatih dalam
  bidang sivil, mekanikal dan elektrikal serta lebih tiga
  ribu arkitek dan dua ribu juru ukur bahan. Dengan
  penglibatan kita dalam pembinaan Linkedua,  Menara
  Telekomunikasi Kuala Lumpur serta Menara Berkembar
  Petronas,  kini kita sendiri mampu membina  Pusat
  Pentadbiran Putrajaya yang indah dan teratur yang
  menjadi bandar raya contoh kepada negara-negara lain.
  
  9. Kita telah membina litar F1 Sepang yang diiktiraf
  sebagai satu dari yang terbaik dalam sirkit Grand Prix.
  Jurutera muda negara terlibat bersama dalam usaha
  meningkatkan prestasi kereta berkuasa tinggi  yang
  digunakan oleh Sauber Petronas untuk Lumba Kereta F1.
  Dengan ini, keupayaan kejuruteraan Petronas meningkat
  untuk mengeluarkan produk petroleum dalam industri
  automobil.
  
  10. Banyak syarikat Malaysia juga telah beroperasi di
  peringkat antarabangsa. Yang terbesar ialah Petronas,
  yang  terkenal  sebagai antara syarikat  petroleum
  antarabangsa terkemuka dan mempunyai operasi di 34 buah
  negara di dunia, terlibat dalam aktiviti mencari gali,
  mengeluar, menapis dan memasar minyak dan gas. Kini,
  Petronas turut disenaraikan dalam Fortune Global 500.
  
  11. Kita juga telah mencapai kecemerlangan dalam bidang
  pendidikan. Negara mempunyai 18 institusi pengajian
  tinggi  awam,  termasuk  sebuah  Universiti  Islam
  Antarabangsa, di samping beratus kolej swasta untuk
  menampung keperluan pendidikan rakyat. Bagi melatih
  tenaga kerja teknikal, sebanyak 70 kolej teknikal telah
  ditubuhkan.  Kita  juga  diiktiraf  sebagai  pusat
  kecemerlangan pendidikan bagi pelajar dari  negara
  asing. Kini, terdapat lebih 36 ribu penuntut dari 150
  negara yang datang belajar di Malaysia.
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  12. Pencapaian kesemua ini memerlukan perubahan minda
  rakyat  ke  arah sikap dan nilai  yang  positif,
  terutamanya mempunyai semangat kental dan keazaman
  tinggi,  berkeyakinan, sanggup bersaing, berinovasi
  serta berdaya tahan. Kita bermula dengan Dasar Pandang
  Ke Timur 21 tahun dahulu, untuk mencontohi etika dan
  budaya kerja rakyat Jepun dan Korea yang mengutamakan
  dedikasi, disiplin dan kesetiaan serta sanggup bekerja
  bersungguh-sungguh ke arah memajukan negara. Kita telah
  membudayakan prinsip bersih, cekap dan amanah serta
  kepimpinan melalui teladan. Perkhidmatan awam negara
  pula  dibina  atas  asas cekap,  berdisiplin  dan
  berkualiti.
  
  13. Dasar Pensyarikatan Malaysia dipraktikkan kerana
  kita sedar betapa pentingnya kerjasama erat di antara
  sektor awam, swasta dan pekerja dalam usaha memesatkan
  pertumbuhan ekonomi negara. Dasar Penswastaan pula
  telah diperkenalkan untuk memperluaskan perkhidmatan
  kemudahan infrastruktur awam, di samping mengurangkan
  beban kewangan Kerajaan.
  
  14. Kita adalah negara berwawasan. Kita kini hampir di
  pertengahan jalan menuju Wawasan 2020, ke arah membina
  sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju mengikut
  acuan kita sendiri. Bukan sahaja kita telah berjaya
  melaksanakan  transformasi ke  arah  mempelbagaikan
  struktur ekonomi, malah rakyat Malaysia juga telah
  berjaya melakukan anjakan paradigma minda dan menjadi
  sebuah masyarakat yang berwibawa, moden dan progresif
  yang mempunyai pemikiran yang tajam, bangga dengan
  kejayaan serta yakin kepada kebolehan kita sendiri,
  sesuai dengan aliran zaman maklumat.
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  15.  Dalam tempoh hampir setengah abad ini juga,
  kemampuan kita mengurus ekonomi negara telah banyak
  diuji. Pada tahun 1985, negara buat pertama kalinya
  semenjak Merdeka telah mengalami kemelesetan akibat
  kejatuhan mendadak semua harga komoditi. Kita mengalami
  defisit di dalam imbangan bayaran negara dan akaun
  kewangan Kerajaan. Kita juga tidak lupa kesan peristiwa
  Black Monday pada 19 Oktober 1987 di mana pasaran saham
  utama dunia telah menjunam dan pasaran kita turut
  bersama.
  
  16. Semua pengalaman ini telah menjadikan kita lebih
  bijak  dan memberi keyakinan untuk merancang  dan
  mengurus  ekonomi  negara. Ini terbukti  di  mana
  pencapaian pertumbuhan ekonomi negara telah mencatat
  kadar tertinggi iaitu purata lebih 9 peratus setahun
  untuk tempoh 1988-1996.
  
  17. Krisis kewangan yang melanda rantau ini merupakan
  satu lagi ujian daya ketahanan serta kebolehan kita.
  Percubaan  penyangak  matawang  antarabangsa  untuk
  menjadikan kita pengemis di dunia dengan menjatuhkan
  nilai ringgit ditumpas. Kerajaan telah melaksanakan
  langkah mengikut cara kita sendiri dan tidak tunduk
  kepada desakan meminjam dari IMF dan meletak negara di
  bawah kuasanya. Pendekatan ini telah dikritik dengan
  lantang  sebagai jalan menuju kehancuran  ekonomi.
  Langkah penambatan ringgit dan kawalan modal ditentang
  kuat, sementara penubuhan Danamodal, Danaharta, dan
  CDRC dianggap sebagai bail-out kepada syarikat dan bank-
  bank kroni Kerajaan, kononnya. Sebaliknya, ketiga-tiga
  agensi ini telah berjaya memperkukuhkan semula sistem
  perbankan  negara.  Sekarang,  dunia  dan  agensi
  antarabangsa telah mengiktiraf kita dan menyarankan
  negara  lain  supaya mempelajari  dari  pengalaman
  Malaysia.
  
  18. Danamodal telah menyuntik sejumlah 7.6 bilion
  ringgit  ke  dalam 10 institusi perbankan,  untuk
  meningkatkan keupayaan menyalurkan pinjaman.  Lebih
  daripada 70 peratus dari jumlah ini telah pun dibayar
  balik.
  
  19.  Danaharta pula telah berjaya menyusun semula
  sejumlah 50 bilion ringgit hutang tak berbayar (NPL).
  Kadar NPL kini berada di paras 6.7 peratus. Di samping
  itu,  CDRC  telah  berjaya menyelesaikan  48  kes
  penstrukturan semula hutang syarikat berjumlah 52.6
  bilion  ringgit.  Dengan ini, institusi  perbankan
  dikukuhkan semula dan kebanyakan syarikat disusun dan
  dipulih. Oleh itu, kita berjaya mengelak dari terpaksa
  menjual aset negara kepada orang asing.
  
  20.  Kejayaan kita mengatasi krisis kewangan  dan
  memulihkan ekonomi, mengecewakan kesemua pengkritik
  kita. Hanya ahli politik dan media yang berkepentingan
  sahaja enggan mengakui kejayaan kita.
  
  21. Berkat usaha-usaha ini, negara kita telah berjaya
  mencatat  pertumbuhan purata tahunan sebanyak  6.7
  peratus dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang iaitu,
  RRJP Satu, 1971-90 dan sebanyak 7.1 peratus dalam RRJP
  Dua, 1991-2000. Pertumbuhan ekonomi ini telah dinikmati
  oleh semua lapisan rakyat dan pendapatan per kapita
  telah meningkat daripada 1,132 ringgit pada tahun 1970
  kepada 13,683 ringgit pada 2002. Kuasa beli pariti
  rakyat juga meningkat dari 1,247 dolar kepada 8,862
  dolar Amerika. Manakala, kadar kemiskinan rakyat telah
  berkurangan dengan ketara sekali iaitu kepada hanya 5.1
  peratus pada 2002 daripada 52.4 peratus dari jumlah isi
  rumah pada tahun 1970.
  
  22. Walau bagaimanapun, dalam kemakmuran yang dikecapi
  ini, kita bersimpati dengan rakyat di beberapa negeri
  kita yang masih dihimpit kemiskinan dan dikongkong
  kemunduran. Pemimpin yang mereka pilih tidak mampu dan
  berupaya  melaksanakan pembangunan  negeri.  Mereka
  memburukkan lagi keadaan dengan mendakwa kemiskinan dan
  kemelaratan merupakan takdir yang harus diterima. Oleh
  itu, mereka juga berpendapat sekiranya negeri Islam itu
  miskin, kolot dan mundur ia adalah takdir.
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  23. Kejayaan yang telah diperolehi, kemakmuran yang
  kita nikmati dan kegemilangan negara ini adalah Kerana
  Mu Malaysia.
  
  24. Tetapi, janganlah kita leka dibuai kemewahan,
  kerana panas tidak selalu sampai ke petang, mungkin
  hujan di tengah hari. Air di laut, adakalanya pasang,
  ada kalanya surut.
  
  25. Dengan keupayaan kita untuk memaju dan menguruskan
  negara dengan baik dan berjaya, Malaysia kini dianggap
  sebagai negara contoh
  kepada negara membangun. Ramailah pegawai dan pemimpin
  negara  membangun yang datang untuk meneliti  dan
  mempelajari cara-cara Malaysia dibangunkan. Pegawai dan
  pakar kita pula diundang untuk memberi nasihat dan
  latihan  dalam  pelbagai  urusan  pentadbiran  dan
  pembangunan di negara lain.
  
  26. Kesanggupan kita menyuarakan pandangan terhadap isu-
  isu antarabangsa, termasuk mengkritik ketidakadilan
  oleh siapa sahaja memberi semangat kepada mereka yang
  tidak dapat bersuara. Justeru itu, Malaysia sekarang
  dianggap sebagai jurucakap Dunia Ketiga dan diberi
  penghormatan sebagai tuan rumah dan pemimpin Pergerakan
  Negara Berkecuali.
  
  27. Negara juga diiktiraf sebagai sebuah negara Islam
  yang maju dan progresif dan telah menjadi contoh kepada
  negara Islam yang lain. Negara-negara ini amat kagum di
  atas kejayaan kita membangunkan sebuah negara Islam
  yang maju dan makmur. Sesungguhnya, kita telah berjaya
  melaksanakan  jihad dalam semua aspek pembangunan,
  terutamanya ekonomi, sosial, agama serta politik dan
  membuktikan keupayaan ummah Islamiah di zaman ini.
  Kerana ini, kita dipilih sebagai tuan rumah  dan
  pengerusi Persidangan Negara Islam (OIC) yang ke 10
  pada Oktober ini.
  
  28. Untuk terus membolehkan kita menyuarakan pandangan
  dengan berkesan di fora antarabangsa, kita  perlu
  mempunyai keupayaan untuk menguasai Bahasa Inggeris
  dengan baik. Dahulunya, di mesyuarat antarabangsa,
  pegawai Malaysia sentiasa dipilih untuk mempengerusi
  dan mengetuai kumpulan menderaf laporan persidangan
  kerana kebolehan kita bertutur dan menulis dalam Bahasa
  Inggeris. Untuk mempastikan negara menjadi  global
  player di arena antarabangsa, kita perlu kepada Bahasa
  Inggeris.  Oleh  itu,  pelajaran  Bahasa  Inggeris
  ditingkatkan dan Bahasa Inggeris diguna untuk mengajar
  sains dan matematik, ilmu-ilmu yang perlu kita kuasai
  di zaman teknologi maklumat ini. Yakinlah, apabila
  bangsa kita maju, maka dengan sendirinya bahasa kita
  juga  akan berkembang. Tidak ada siapa yang akan
  pelajari bahasa bangsa yang miskin dan mundur.
  
  EKONOMI NEGARA TERUS PULIH
  BERKAT KEYAKINAN DAN USAHA GIGIH
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  29.  Pada  bulan  Mei tahun ini, Kerajaan  telah
  mengumumkan  Strategi  Baru  Ke  Arah  Merangsang
  Pertumbuhan Ekonomi Negara yang memberikan tumpuan
  kepada  empat  strategi utama  iaitu  menggalakkan
  pelaburan swasta, memperkukuhkan daya saing negara,
  membangun  punca pertumbuhan baru dan meningkatkan
  keberkesanan delivery system. Sebanyak 90 langkah telah
  digubal di bawah Pakej tersebut. Alhamdulillah, Pakej
  Strategi  Baru  ini  telah  memberi  kesan  yang
  memberangsangkan.
  
  30. Prestasi ekonomi negara selepas Pakej ini amat
  menggalakkan dengan pertumbuhan sebanyak 4.6 peratus
  pada suku pertama 2003. Bagi suku kedua pula, walaupun
  terdapat kesan negatif dari pencerobohan di Iraq dan
  wabak  Sindrom Pernafasan Akut Yang Teruk (SARS),
  pertumbuhan KDNK adalah 4.4 peratus, lebih tinggi dari
  yang dijangkakan. Dengan ini, pada separuh pertama
  tahun 2003 pertumbuhan ialah sebanyak 4.5 peratus.
  Jelaslah pendekatan Kerajaan dan sambutan oleh rakyat
  berhasil.
  
  31. Kesemua sektor ekonomi meningkat lebih kukuh dengan
  sektor pembuatan menerajui pertumbuhan sebanyak 6.5
  peratus, diikuti oleh sektor perlombongan 4.5 peratus
  dan sektor perkhidmatan 4.2 peratus.
  
  32. Dari segi perbelanjaan pula, penggunaan oleh swasta
  meningkat sebanyak 3.9 peratus dalam tempoh separuh
  pertama tahun ini. Pelaburan sektor swasta pula telah
  menunjukkan respon positif kepada insentif di bawah
  Pakej Strategi Baru. Pelaburan sektor swasta dijangka
  mencatatkan pertumbuhan sebanyak 2 peratus setelah
  teruk merosot dalam beberapa tahun berikutan krisis
  kewangan.
  
  33.  Sungguhpun  permintaan  luar  terjejas  oleh
  persekitaran  global yang lembab, namun  sumbangan
  eksport negara kepada pertumbuhan KDNK kekal positif.
  Ini mencerminkan bahawa eksport negara masih kompetitif
  dan mampu bersaing di pasaran antarabangsa. Pencapaian
  ini  juga adalah hasil dari usaha Kerajaan untuk
  meneroka pasaran baru, terutamanya di Afrika, Amerika
  Selatan dan Asia Barat, di samping mengeratkan lagi
  hubungan perdagangan serantau, khususnya di kalangan
  negara ASEAN dan Asia Timur. Langkah ini berjaya
  mengurangkan peratusan pergantungan kepada  pasaran
  tradisional, seperti Amerika Syarikat dan Eropah.
  
  34. Dalam pasaran saham, perasaan ceria jelas telah
  kembali semula. Indeks Komposit Kuala Lumpur telah
  melonjak kepada paras tertinggi 756.48 mata pada 5
  Sept, berbanding dengan 632.43 mata pada 2 Januari
  tahun ini. Jumlah transaksi harian di BSKL mencecah 586
  juta unit bernilai 1.17 bilion ringgit, berbanding
  hanya 107 juta unit bernilai 0.5 bilion ringgit dalam
  tempoh yang sama. Nilai pasaran kini berada di paras
  581.98 bilion ringgit berbanding dengan 473.16 bilion
  ringgit pada 2 Januari 2003. Pelabur tempatan dan
  pelabur asing juga telah kembali aktif dengan jumlah
  transaksi dagangan mereka meningkat lebih tiga kali
  ganda.
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  35. Sewajarnya, kita bersyukur kerana wabak SARS yang
  telah memberi impak negatif, terutamanya kepada sektor
  pelancongan,  juga telah berakhir. Tindakan  tegas
  Kerajaan melaksanakan langkah pencegahan awal telah
  berjaya membendung penyakit tersebut dari merebak. Di
  samping itu, pencerobohan Amerika Syarikat ke atas Iraq
  tidak memberi kesan negatif yang besar kepada kita.
  Sektor pelancongan kini telah mula pulih. Sesungguhnya,
  Pakej Strategi Baru bagi menangani kesan negatif SARS
  telah berjaya.
  
  36.  Prestasi  ekonomi yang semakin  kukuh  telah
  memantapkan  lagi asas-asas ekonomi negara.  Rizab
  antarabangsa  terus meningkat kepada 146.9  bilion
  ringgit atau 38.7 bilion dolar Amerika yang mampu
  membiayai 6 bulan import tertangguh dan merupakan 4.3
  kali lebih tinggi dari hutang luar negara jangka
  pendek. Sistem perbankan terus teguh dengan beberapa
  institusi utama perbankan mencatatkan keuntungan baik.
  Kedudukan kecairan yang tinggi dalam ekonomi negara
  telah membolehkan Kerajaan terus mengamalkan dasar
  kewangan yang akomodatif, dengan regim kadar faedah
  yang rendah. Kedudukan ini juga telah membolehkan
  Kerajaan  menggembleng  non-inflationary  domestic
  resources tanpa menjejaskan sektor swasta. Pada masa
  yang sama, Kerajaan juga tidak perlu kepada sumber
  pinjaman luar. Indeks Harga Pengguna juga terkawal pada
  paras 1.2 peratus.
  
  37. Sungguh pun terdapat tanda-tanda pemulihan ekonomi
  global, namun kita menjangkakan adalah sukar bagi
  ekonomi dunia kembali pulih kepada tahap sebelum krisis
  kewangan dalam masa terdekat. Realitinya, jalan menuju
  pemulihan sepenuhnya masih jauh dan penuh berliku,
  memandangkan risiko geopolitik yang masih belum reda.
  Kuasa besar masih cenderung menggunakan kekerasan dan
  paksaan dalam melaksanakan regime change ke  atas
  pemerintahan  negara-negara  yang  tidak  sehaluan
  dengannya. Semenjak peristiwa 11 September, mereka juga
  menggunakan slogan global war against terror sebagai
  alasan untuk mengugut negara yang dituduh bersimpati
  dan melindungi pengganas.
  
  38.  Inilah  caranya  kuasa  besar  menghalalkan
  pencerobohan dan penindasan mereka ke atas negara
  seperti  Afghanistan  dan  Iraq.  Mereka  juga
  mempertahankan alasan ini sebagai justifikasi bagi
  mereka mengambil langkah pre-emptive terhadap negara
  lain. Jelas mereka mengamalkan law of the jungle. Bagi
  mereka might is right. Kekuatan menghalalkan segala-
  galanya.
  
  39. Sebenarnya, kita telah berulang kali menyarankan
  bahawa penyelesaian terbaik kepada konflik geopolitik
  ini hanyalah dengan mencari punca sebenar tercetusnya
  keganasan dan menyelesaikannya. Kekerasan dan tindak
  balas secara besar-besaran (massive retaliation) hanya
  akan menyulitkan usaha mencapai keamanan dan pemulihan
  sepenuhnya ekonomi global.
  
  40.  Dalam  suasana  ekonomi  global  sekarang,
  semestinyalah langkah serta usaha yang lebih gigih
  dilaksanakan ke arah mewujudkan kerjasama serantau.
  Kekuatan kerjasama di kalangan negara serantau boleh
  memberi kesan dan pandangan serius oleh negara maju
  kepada pendirian kita bersama. Semasa krisis kewangan
  Asia, negara di rantau ini telah menunjukkan kesediaan
  untuk bekerjasama membantu negara yang terjejas teruk.
  Lebih daripada separuh sumbangan dana yang diberikan
  kepada  negara tersebut datangnya daripada  sumber
  kewangan negara di rantau ini. Di samping itu, negara
  ASEAN+3 telah menyediakan kemudahan kewangan berbilion
  dolar  di bawah Inisiatif Chiangmai dan Inisiatif
  Miyazawa.  Dari  segi  pendirian  di  peringkat
  antarabangsa, kebanyakan negara di bawah Kumpulan ini
  juga telah menyuarakan secara lantang kelemahan dan
  ketidakadilan sistem kewangan antarabangsa yang telah
  mencetuskan krisis kewangan Asia.
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  41. Lebih satu dekad yang lalu, kita telah mencadangkan
  penubuhan Kumpulan Ekonomi Asia Timur atau EAEG. Pada
  ketika itu, cadangan ditolak dan dianggap merbahaya.
  Namun, selepas 13 tahun, idea kerjasama dan pembinaan
  masyarakat Asia Timur kini bukan hanya dianggap logik,
  tetapi telah menjadi realiti dan diterima sebagai
  landasan bagi negara rantau ini untuk melangkah bersama
  ke  hadapan dalam bidang ekonomi, perdagangan dan
  kewangan. Kita tidak putus asa walaupun berdepan dengan
  pelbagai rintangan. Bayangkanlah, jika EAEG  telah
  diterima lebih awal, krisis kewangan serantau mungkin
  dapat  dielak atau sekurang-kurangnya diperkecilkan
  kesannya. Kita sudah kehilangan masa yang banyak. Yang
  penting kita perlu bertindak pantas, menggandakan usaha
  dan meningkatkan kerjasama bagi mencapai matlamat EAEG.
  
  42. Rantau Asia Timur mempunyai rizab bertrilion dolar.
  Pada masa ini, sebahagian besar daripada rizab ini
  dilaburkan di negara Barat. Kini, sudah tibalah masanya
  kita  mencari alternatif terbaik bagi memaksimakan
  penggunaan sumber serantau. Dalam hal ini, kita mengalu-
  alukan penubuhan Inisiatif Pasaran Bon Asia atau ABMI,
  yang diusahakan oleh Menteri-menteri Kewangan Asia
  Timur.  Inisiatif  ini  akan  menggembleng  sumber
  pembiayaan jangka panjang untuk membiayai pelaburan
  sektor swasta. Ia akan dapat membantu mengelakkan
  mismatch pembiayaan seperti yang berlaku semasa Krisis
  Kewangan Asia, di mana pinjaman jangka pendek digunakan
  untuk membiayai pelaburan jangka panjang. Ia juga dapat
  mengelakkan risiko tukaran asing. Untuk mempastikan
  kejayaan  Inisiatif ini, Kerajaan akan menyediakan
  galakan cukai yang sesuai. Di samping itu, Malaysia
  akan mengambil peluang untuk memperluaskan penggunaan
  instrumen kewangan Islam dalam ABMI berasaskan kepada
  pengalaman dan kepakaran kita dalam membangunkan sistem
  kewangan Islam.
  
  43. Apa jua bentuk kerjasama serantau, mesti diasaskan
  kepada  manfaat  bersama,  saling  menghormati,
  mengutamakan persamaan hak dan menegakkan demokrasi.
  Tiada siapa yang harus mementingkan diri sendiri dan
  menekan jiran. Tidak harus ada niat oleh sesiapa untuk
  menguasai negara lain. Tidak ada perjanjian yang harus
  dipaksa.  Perjanjian  tidak boleh  berat  sebelah.
  Unilateralism tidak boleh diterima. Malahan, kemajuan
  mesti bertunjang kepada konsensus, kesepakatan dan
  persefahaman. Kekurangan dan ketidaksamaan di antara
  negara jiran perlu diimbangi sebaik mungkin. Prinsip
  prosper thy neighbour atau perkayakan jiran mesti
  menjadi teras dan amalan dalam hubungan negara-negara.
  
  44.  Namun, ada negara jiran yang kerap  menguji
  kesabaran kita dengan tuduhan yang tidak berasas dan
  berprinsip. Kita tidak akan membalas demikian. Kita
  akan terus berpegang kepada prinsip berbaik-baik dengan
  jiran, mencari jalan yang halal dan adil. Jika sepasang
  yang bermasalah tidak dapat selesaikan masalah melalui
  rundingan, maka biasanya pihak ketiga akan menghakimi
  dan menghukum secara adil. Kita sanggup rujuk kepada
  pihak ketiga, kepada proses timbang tara. Konfrantasi
  dan berperang bukan cara kita. Mengugut dan memburukkan
  imej orang bukan cara kita. Memberi alasan dan fakta
  yang tidak berasas, tidak betul, bukan cara kita.
  Adalah diharap cadangan merujuk kepada pihak ketiga ini
  diterima baik secepat mungkin.
  
  MENAMBAH USAHA MENUJU KECEMERLANGAN,
  MENGGANDA IKHTIAR MENGATASI CABARAN
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  45. Persekitaran luar masih terus tidak menentu. Dunia
  masih  berada dalam ketakutan, terutama  ketakutan
  mengguna pesawat terbang awam, yang menghalang urusan
  perniagaan. Sebab itu, kita tidak boleh tunggu dan
  bergantung kepada sektor luar. Kita juga tidak boleh
  bergantung secara berpanjangan kepada pelaburan dan
  perbelanjaan  Kerajaan  untuk  menjana  pertumbuhan
  ekonomi. Sesungguhnya, keupayaan Kerajaan bukan tidak
  terhad.
  
  46. Justeru itu, kita harus kembali kepada sektor
  swasta tempatan untuk menjana pertumbuhan ekonomi kita.
  Kita juga perlu mencari pasaran baru untuk dagangan
  kita.  Kita juga perlu menjadi benar-benar negara
  dagang, iaitu segala eksport kita dibuat oleh kita
  sendiri dan dijual terus kepada pengimport negara
  asing.
  
  47.  Semasa  kita merancang untuk menjadi  negara
  perindustrian, kita didorong oleh keperluan menyediakan
  peluang pekerjaan bagi rakyat kita sebanyak mungkin.
  Pertanian tidak mampu membekal peluang pekerjaan yang
  banyak. Hanya sektor pembuatan yang boleh mewujudkan
  peluang pekerjaan yang mencukupi.
  
  48. Kerajaan tidak berminat untuk mendapat hasil dan
  cukai dari perindustrian. Justeru itu, kita sanggup
  memberi pengecualian cukai untuk jangka masa yang agak
  panjang,  asalkan  pekerja kita  mendapat  peluang
  pekerjaan.
  
  49. Strategi ini berjaya. Peluang pekerjaan menjadi
  begitu banyak sehingga pekerja asing membanjiri negara
  kita. Umumnya, rakyat kita yang sanggup bekerja tidak
  akan menganggur.
  
  50. Bersama dengan pertumbuhan industri pembuatan hasil
  dari pelaburan asing, dagangan Malaysia, iaitu import
  dan eksport Malaysia meningkat dengan mendadak. Kini,
  jumlah dagangan kita adalah sebanyak 760 bilion ringgit
  atau 200 bilion dolar Amerika. Kita boleh berbangga
  dengan kejayaan kita menjadi negara perindustrian dan
  bukan lagi negara pertanian.
  
  51.  Bahawa  rakyat mendapat banyak manfaat  dari
  pertumbuhan  ekonomi melalui industri tidak  dapat
  dinafikan. Di masa yang sama, rakyat juga memperolehi
  kecekapan yang membolehkan mereka mengadakan industri
  sendiri. Sekarang banyak sudah barangan elektrik dan
  elektronik serta barangan pembuatan yang lain yang
  diusahakan oleh rakyat Malaysia sendiri. Yang jelas
  ialah apabila barangan pembuatan dikeluarkan  oleh
  pengusaha Malaysia sendiri, sumbangan kepada kekayaan
  negara adalah lebih besar.
  
  52. Kita tidak ingin mengurangkan pelaburan asing,
  tetapi untuk memaksimakan perolehan negara, kita perlu
  mempertingkatkan pelaburan oleh rakyat kita sendiri.
  Lagipun, modal asing untuk pelaburan sudah berkurangan
  dan kebanyakannya telah mengalir ke negara-negara yang
  upah pekerjanya rendah.
  
  53. Jepun, Korea Selatan dan Taiwan tidak bergantung
  kepada  pelabur asing untuk perindustrian  mereka.
  Pengusaha tempatan dengan bantuan Kerajaan  mereka
  menceburi bidang industri dengan membeli atau mencipta
  sendiri teknologi pembuatan. Kita tidak dapat berbuat
  demikian pada mulanya kerana kita tidak banyak modal,
  teknologi,  kecekapan  pengurusan  dan  pengetahuan
  berkenaan pasaran dunia. Tetapi setelah kita mendapat
  pengalaman dalam semua ini, kita sekarang lebih mampu
  meneroka dan memasuki dalam bidang industri pembuatan
  sendiri. Ini dapat dilihat dari bertambahnya barangan
  buatan kita, termasuk kereta bermotor, lori, bas,
  keretapi ringan, barangan elektrik dan elektronik,
  pelbagai jenis kren, IT, kilang penapis bagi oleo-
  chemical dan petro-chemical serta barangan binaan dan
  bermacam-macam lagi.
  
  54. Namun, ramai pelabur kita kurang yakin dan sering
  menumpu kepada pasaran tempatan sahaja. Pasaran kita
  adalah kecil dan tidak dapat memberi economies of scale
  yang boleh menurunkan kos. Tetapi jika kualiti barangan
  kita baik dan kita keluarkan secara besar-besaran, kita
  mampu bersaing dengan negara maju. Oleh itu, pengusaha
  kita  mesti berani mengeluar barangan buatan yang
  berkualiti secara besar-besaran untuk pasaran dunia.
  
  55. Selain dari industri pembuatan, kita juga boleh
  tingkatkan hasil pertanian kita. Banyak hasil pertanian
  yang  boleh diproses dan ditambah nilai. Industri
  pelancongan dan pendidikan juga boleh menyumbang kepada
  pembangunan ekonomi negara.
  
  56. Sesungguhnya, jika kita membuat audit berkenaan
  kebolehan kita dalam bidang industri, banyak benar
  darinya yang boleh menyumbang kepada ekonomi kita dan
  seterusnya, menjadikan kita sebagai negara dagang yang
  lebih besar.
  
  57. Kita mempunyai dagangan dengan lebih 200 buah
  negara, kecil dan besar. Tetapi masih banyak dari
  negara-negara ini yang tidak diberi tumpuan sepenuhnya
  sebagai rakan dagangan. Ini termasuklah negara-negara
  Teluk Parsi, Afrika Utara dan negara-negara Afrika yang
  lain.
  
  58.  Sekarang ini, Malaysia terkenal dalam bidang
  pembangunan infrastruktur. Jika dahulu pemborong asing
  mendapat kontrak binaan jalan, jambatan dan empangan,
  sekarang  kita juga boleh bersaing untuk mendapat
  kontrak binaan. Dalam bidang cari gali dan pengeluaran
  minyak, Petronas telah menembusi lebih dari 30 negara.
  Kita perlu satu lagi konsortium yang boleh mencari
  gali, mengeluar dan menapis minyak. Dalam negara,
  Kerajaan  bolehlah memberi marginal fields  kepada
  konsortium ini supaya mereka akan lebih diyakini oleh
  negara asing.
  
  59.  Sesuatu yang amat penting ialah kualiti dan
  kemampuan syarikat-syarikat Malaysia. Kita tidak boleh
  membenarkan syarikat yang tidak berwibawa  mencari
  kontrak  dan  peluang  di  luar  negeri  dan
  menyalahgunakannya dengan menjual kepada syarikat lain.
  Ini akan menghilangkan kepercayaan kepada syarikat-
  syarikat Malaysia dan kepada Malaysia sendiri.
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  60. Kita telah bangunkan pelabuhan dan lapangan terbang
  yang mampu memberi khidmat yang baik kepada pengeksport
  dan pengimport kita. Lebuh raya ekspres dan sistem
  keretapi  kita  juga mestilah dipergunakan  dengan
  sepenuhnya oleh pedagang kita.
  
  61. Pengeluaran barangan di zaman ini tidak lagi
  seratus peratus nasional. Banyak dari bahagian-bahagian
  dalam barangan buatan tempatan diperolehi dari negara
  asing. Yang diutamakan ialah jenama barangan berkenaan.
  Banyak sudah barangan jenama terkenal di dunia yang
  mempunyai komponen dari Malaysia. Namun, barangan ini
  tidak dianggap sebagai barangan Malaysia.
  
  62. Kita juga perlu ada barangan jenama Malaysia yang
  mempunyai komponen dari negara lain. Yang penting ialah
  nama yang baik, yang diperolehi oleh jenama Malaysia.
  Kebolehan mencipta, merekabentuk dan menguasai pasaran
  dengan jenama Malaysia amatlah penting. Nama kebaratan
  tidak selalunya lebih mudah dikenali. Hari ini dunia
  kenal Hitachi, Honda, Toyota, Hyundai, Samsung dan lain-
  lain lagi. Bukanlah mustahil nama dalam Bahasa kita
  diterima oleh dunia.
  
  63. Kita perlu tingkatkan dagangan dengan mengeluar dan
  mengeksport barangan dan perkhidmatan kita,  tanpa
  mengurangkan eksport barangan hasil pelaburan asing.
  Penglibatan rakyat Malaysia dalam semua jenis industri,
  mestilah diperbesarkan dan rakyat Malaysia mestilah
  mengurus  sendiri  segala  yang  berkaitan  dengan
  perdagangan luar dan dalam negara. Untuk ini, Kerajaan
  akan menyediakan sokongan dalam bentuk dasar, dana dan
  sistem penyampaian atau delivery system.
  
  Mengukuhkan Industri Kecil dan Sederhana
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  64. Dalam usaha menggalakkan pelaburan swasta, Kerajaan
  telah memberi tumpuan kepada pembangunan industri kecil
  dan sederhana. Langkah ini bukan hanya menjadikan IKS
  sebagai pembantu kepada pembangunan industri utama
  tempatan,  malahan IKS sendiri boleh  mengeluarkan
  komponen untuk industri di negara lain. Kerajaan telah
  menyediakan Skim Kredit Mikro di bawah Pakej Strategi
  Baru untuk memberikan pinjaman mudah kepada pengusaha
  kecil, yang terdiri daripada pelbagai golongan seperti
  petani, penternak lembu, peniaga pasar malam, penjaja
  dan  lain-lain. Alhamdulillah, sambutannya di luar
  dugaan.
  
  65. Sehingga kini, Bank Pertanian Malaysia (BPM) dan
  Bank Simpanan Nasional (BSN) telah menerima hampir 88
  ribu permohonan yang bernilai 1.4 bilion ringgit. Dari
  jumlah ini, hampir 42 ribu permohonan bernilai 430 juta
  ringgit telah diluluskan. Pembayaran balik pinjaman
  juga menggalakkan dengan hampir 86 peratus dari jadual
  pembayaran balik telah pun diterima. Kerajaan berbangga
  dengan sambutan ini. Namun, masih terdapat juga mereka
  yang cuba menyalahgunakan kemudahan ini. Bagi mereka
  yang telah diluluskan pinjaman, janganlah pula ada yang
  liat  untuk  membayar  balik pinjaman.  Rasulullah
  Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:
  'Sesungguhnya paling besar dosa di sisi Allah yang akan
  didapati seorang hamba setelah dosa-dosa besar yang
  dilarang Allah adalah: Seseorang mati meninggalkan
  hutang, tidak ada yang membayarkannya'.
  
  Mempergiatkan Penggunaan Swasta
  
  66.  Sebagai  satu lagi langkah untuk menggiatkan
  aktiviti ekonomi domestik ialah menggalakkan rakyat
  untuk berbelanja dalam negara. Ini adalah kerana setiap
  satu ringgit yang dibelanjakan akan ada yang menerima
  satu ringgit, mendapat untung daripadanya dan dibelanja
  olehnya pula, dan seterusnya akan menghasilkan kesan
  berganda  ke atas ekonomi. Bagi mencapai matlamat
  tersebut,  Kerajaan telah mengambil  langkah  bagi
  menambah pendapatan boleh guna rakyat melalui potongan
  cukai dan pemberian insentif, potongan kadar caruman
  KWSP serta pemberian bonus kepada anggota perkhidmatan
  awam apabila kewangan mengizinkan. Di samping itu,
  kadar tabungan negara sebanyak 32 peratus mengukuhkan
  kewangan negara. Tabungan di Malaysia tidak merugikan
  kerana nilai mata wang kita tidak susut dari segi daya
  beli.
  
  67. Kewangan negara yang dapat mengimbangi penabungan
  dengan perbelanjaan, tetap sihat. Inilah amalan yang
  terbaik.
  Meningkat Daya Saing Menghadapi Kesan Globalisasi
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  68. Globalisasi seperti yang ditafsir sekarang bermakna
  penghapusan sempadan supaya dagangan tidak diganggu.
  Kerajaan  pula tidak dibenar campur tangan  dalam
  pasaran.  Kononnya, pasaran akan  regulate  dengan
  sendirinya.
  
  69. Sebenarnya, pasaran hanya tertumpu kepada perolehan
  keuntungan sebesar mungkin. Justeru itu, negara maju
  sedang membesarkan syarikat dan bank mereka untuk
  mengalahkan saingan oleh peniaga negara membangun.
  Tidak mungkin syarikat dan bank kerdil di negara
  membangun mampu menangkis serangan gergasi yang akan
  melanda masuk akibat globalisasi. Tidak akan wujud
  persaingan yang adil. Sekali lagi Might is Right
  dijadikan pegangan tamadun semasa.
  
  70. Kita terima globalisasi, tetapi tidak seperti yang
  diinterpretasi oleh negara maju. Kita akan perkenalkan
  interpretasi kita dan akan berjuang habis-habisan untuk
  diterima oleh WTO.
  
  71. Sementara itu, kita mesti gigih dan tabah berdepan
  dengan  cabaran globalisasi. Kita perlu tingkatkan
  sovereign competitive edge kita supaya kita mampu
  bersaing dengan global players di pasaran antarabangsa.
  Ini  hanya akan dapat dicapai dengan meningkatkan
  produktiviti, mengurangkan kos perniagaan, memperolehi
  teknologi serta lebih berinovatif. Usaha meningkatkan
  keberkesanan  penyampaian perkhidmatan  awam  telah
  menyumbang kepada kelancaran pelaksanaan dasar dan
  strategi pembangunan negara. Di samping itu, langkah
  perubahan minda semua rakyat supaya sanggup bersaing
  hendaklah terus diusahakan.
  
  STRATEGI BAJET 2004
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  72. Kerajaan telah mengambil tindakan pantas dan berani
  dengan  melaksanakan  peralihan  dasar  pertumbuhan
  daripada yang berasaskan eksport semata-mata kepada
  domestic-led growth. Kini, ternyata bahawa peralihan
  dasar ini telah berjaya membebaskan negara daripada
  belenggu kemelesetan. Justeru itu, teras Bajet 2004
  dirangka bagi mempastikan kesinambungan dasar  dan
  strategi Kerajaan untuk merangsang dan menggerakkan
  lagi pertumbuhan ekonomi negara melalui peningkatan
  peranan rakyat negara kita. Kerajaan sebagai penjana
  ekonomi tidak boleh diteruskan selama-lamanya. Sebab
  itu, Kerajaan memperkenalkan Pakej Strategi Baru supaya
  pihak swasta kembali menjadi penjana ekonomi.
  
  73. Berdasarkan kepada perkembangan ini, Strategi Bajet
  2004 akan menumpukan kepada:
  
  Pertama : Memacu sektor swasta tempatan dan menggiat
  sektor perkhidmatan bagi menerajui pertumbuhan ekonomi.
  Kedua : Mengambil langkah konsolidasi fiskal ke arah
  bajet berimbang dalam masa terdekat.
  Ketiga  : Melaksanakan dasar kewangan yang  dapat
  mendorong  dan  meningkatkan lagi  penggunaan  dan
  pelaburan swasta.
  Keempat : Mengukuhkan lagi daya saing negara supaya
  Malaysia menjadi a truly trading nation.
  Kelima : Memantapkan lagi agenda sosial dan masyarakat
  penyayang untuk meningkatkan lagi kualiti hidup serta
  kesejahteraan rakyat.
  
  Strategi Pertama:
  Sektor Swasta Menerajui Pertumbuhan Ekonomi
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  74. Bagi tempoh 10 tahun sebelum krisis kewangan,
  sektor swasta telah berjaya memacu pertumbuhan ekonomi
  negara dengan pelaburannya meningkat pada kadar purata
  tahunan melebihi 21 peratus. Sebahagian besar daripada
  pertumbuhan ini telah disumbangkan oleh  Pelaburan
  Langsung  Asing  (FDI), terutamanya  dalam  sektor
  pembuatan. Malahan, hampir 90 peratus daripada eksport
  negara merupakan barangan pembuatan keluaran syarikat
  FDI.
  
  75. Dari segi pembiayaan, kita juga dapati syarikat
  asing  yang  beroperasi di negara kita  membiayai
  sebahagian besar pelaburan mereka dari sumber dalam
  negeri. Oleh itu, aliran masuk dana asing sebenarnya
  adalah lebih kecil daripada yang diandaikan. Di samping
  itu,  syarikat FDI mengeluarkan produk yang bukan
  berjenama Malaysia, kurang mempunyai backward  and
  forward linkages dan menggunakan teknologi asing yang
  dibangunkan di luar negara. Sumbangan terbesar FDI
  ialah pengwujudan peluang pekerjaan. Tetapi hari ini,
  kita tidak mempunyai pekerja yang menganggur lagi dan
  peluang ini dinikmati oleh pendatang asing.
  
  76. Kita mesti mengubah semua ini dan berani melakukan
  transformasi ekonomi untuk beralih dari ekonomi yang
  digerakkan oleh FDI kepada yang diterajui oleh pelabur
  tempatan. Kita mesti bertindak pantas dan tangkas
  membuat quantum leap untuk mengambil alih peranan
  sebagai pelabur, pengeluar dan pengeksport negara.
  Sektor swasta tempatan mesti mewujud dan mengeluarkan
  produk berjenama Malaysia dengan kualiti bertaraf dunia
  untuk menembusi dan menguasai pasaran antarabangsa
  supaya dagangan kita adalah dagangan produk kita. Kita
  perlu menggalakkan inisiatif sektor swasta tempatan
  untuk mengeluarkan produk tempatan yang mempunyai value
  creation yang tinggi, bermula dari hasil penyelidikan
  tempatan serta penggunaan komponen dan perkhidmatan
  logistik tempatan. Ini akan menjamin kesan spin off
  yang lebih luas dan wealth creation yang lebih tinggi
  kepada rakyat dan negara.
  
  77. Kita mesti menggandakan usaha untuk menjadi global
  trader  dengan  meningkatkan langkah  mempromosikan
  barangan keluaran negara ke seluruh pelosok dunia
  secara langsung, terutamanya ke pasaran bukan tradisi.
  Sebagai langkah strategik ke arah mencapai tujuan ini,
  Matrade akan dikorporatkan. Matrade akan dibantu oleh
  pakar yang mempunyai pengalaman dari sektor swasta,
  termasuk pegawai dagang, dalam mempromosikan eksport.
  Untuk  tujuan  pengkorporatan ini,  Kerajaan  akan
  menyediakan geran pelancaran sebanyak 100 juta ringgit.
  Matrade juga akan memulakan roadshows, termasuk export
  promotion on wheels, ke negara Timur Tengah dan Afrika.
  Di  samping  itu, Kerajaan juga akan menggalakkan
  inisiatif sektor swasta untuk menubuhkan trading houses
  bagi eksport negara. Kerajaan akan mengenal pasti dan
  membantu individu dan syarikat swasta yang  mampu
  melaksanakan hasrat negara.
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  78. IKS mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi
  negara, di samping mempunyai pelbagai keluaran yang
  berpotensi untuk dimajukan sebagai produk berkualiti
  dan bernilai tambah yang tinggi untuk eksport. Hala
  tuju dan pembangunan IKS perlu dirangka supaya lebih
  teratur dan tersusun supaya fungsinya sebagai back bone
  kepada syarikat industri besar ditambah dengan eksport
  ke luar negara. Bagi tujuan ini, Majlis Peringkat
  Tertinggi IKS telah ditubuhkan bagi menggubal dasar dan
  strategi  yang lebih komprehensif bagi pembangunan
  bersepadu IKS di semua sektor.
  
  79.  Untuk  menggalakkan IKS melaksanakan  program
  pembesaran  pelaburannya, Kerajaan bercadang  untuk
  meningkatkan nilai threshold pendapatan bercukai IKS
  yang dikenakan cukai korporat sebanyak 20 peratus
  seperti yang diumumkan dalam Bajet 2003, daripada 100
  ribu  ringgit  kepada  500 ribu  ringgit.  Dengan
  peningkatan threshold ini, IKS akan mempunyai sumber
  sebanyak  322 juta ringgit lagi untuk  dilaburkan
  semula.
  
  80. Sebagai langkah untuk terus memperkukuhkan lagi
  peranan sektor swasta, Kerajaan mencadangkan langkah-
  langkah berikut:
  
  i. memberi galakan cukai kepada syarikat milik tempatan
  sedia ada yang melabur semula bagi mengeluarkan mesin
  dan peralatan termasuk jentera berat dan machine tools,
  seperti berikut:
  a. memberi Taraf Perintis dengan kadar pengecualian
  cukai  70  peratus ke atas peningkatan pendapatan
  daripada pelaburan semula bagi tempoh 5 tahun; dan
  b. memberi Elaun Cukai Pelaburan 60 peratus ke atas
  pelaburan tambahan dalam tempoh 5 tahun.
  
  ii. menambahbaik galakan bagi pengeluaran produk yang
  menggunakan biomass kelapa sawit, seperti berikut:
  a. meningkatkan kadar pengecualian cukai pendapatan di
  bawah skim Taraf Perintis daripada 70 peratus selama 5
  tahun kepada 100 peratus selama 10 tahun; dan
  b. meningkatkan kadar Elaun Cukai Pelaburan daripada 60
  peratus kepada 100 peratus selama 5 tahun.
  
  iii. bagi syarikat sedia ada yang menggunakan biomass
  kelapa sawit pula, galakan berikut diberikan:
  a. Taraf Perintis dengan pengecualian cukai pendapatan
  100 peratus selama 10 tahun, ke atas peningkatan
  pendapatan daripada pelaburan semula; dan
  b. Elaun Cukai Pelaburan 100 peratus selama 5 tahun ke
  atas pelaburan tambahan.
  
  iv. menambahbaik galakan cukai kepada syarikat di
  Sabah, Sarawak dan koridor timur Semenanjung Malaysia,
  seperti berikut:
  a. meningkatkan kadar pengecualian cukai pendapatan di
  bawah Taraf Perintis daripada 85 peratus kepada 100
  peratus; dan
  b. meningkatkan kadar Elaun Cukai Pelaburan daripada 80
  peratus  kepada 100 peratus. Elaun tersebut  juga
  dibenarkan ditolak keseluruhannya dan tidak dihadkan
  kepada 85 peratus daripada pendapatan statutori.
  
  v. mengecualikan pendapatan yang diremit dari luar
  negara oleh individu daripada cukai pendapatan seperti
  yang kini dinikmati oleh syarikat. Langkah ini di harap
  dapat menggalakkan individu membawa balik pendapatan
  mereka yang diperolehi dari pelaburan atau simpanan
  mereka di luar negara untuk dilaburkan di  dalam
  negara.
  
  81. Untuk menggalakkan lagi perkembangan syarikat modal
  teroka swasta, dana modal teroka bagi Malaysian Venture
  Capital Management (MAVCAP) akan ditambah sebanyak 300
  juta ringgit, menjadikan jumlah keseluruhan di bawah
  MAVCAP sebanyak 800 juta ringgit. Di samping itu,
  Kerajaan juga telah menubuhkan Malaysian Debt Venture
  (MDV) dengan dana sebanyak 650 juta ringgit serta
  Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
  yang mempunyai dana modal teroka sebanyak satu bilion
  ringgit untuk membiayai pelaburan dalam bidang-bidang
  lain seperti industri logistik dan pemodenan pertanian.
  
  82. Kerajaan juga telah memberikan potongan cukai
  bersamaan dengan jumlah pelaburan dalam syarikat teroka
  dengan syarat pelupusan saham dalam syarikat teroka
  dibuat melalui initial public offering (IPO). Bagi
  menambah baik galakan ini, pelupusan tersebut boleh
  juga dibuat melalui exit mechanism yang lain yang
  diluluskan seperti put option dan management buyout.
  
  83. Satu lagi syarat yang akan dilonggarkan ialah
  berkaitan dengan kaedah pengiraan 70 peratus pelaburan
  dalam  syarikat teroka. Pengiraan ini akan  hanya
  mengambil kira nilai dana yang dilaburkan dan bukannya
  jumlah keseluruhan dana yang dimiliki oleh syarikat
  modal teroka.
  
  84. Di samping itu, Kerajaan juga mencadangkan supaya
  syarikat pengurusan modal teroka diberi pengecualian
  cukai  ke  atas pendapatan yang diterima daripada
  pembahagian keuntungan dengan syarikat modal teroka.
  Menggiatkan Lagi Sektor Perkhidmatan
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  85. Sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama
  kepada pertumbuhan ekonomi dan perolehan tukaran asing
  negara. Potensi pertumbuhan pelbagai sumber di sektor
  ini untuk menghasilkan perkhidmatan bernilai tambah
  tinggi,  masih  belum dieksploitasikan  sepenuhnya,
  terutamanya  perkhidmatan  berkaitan   pembuatan,
  pendidikan, pelancongan, pengangkutan dan  logistik
  serta ICT.
  
  86. Memandangkan selama ini, aliran masuk FDI tertumpu
  sebahagian besarnya ke sektor pembuatan, kita harus
  berusaha untuk menarik FDI ke sektor perkhidmatan,
  terutamanya yang mempunyai nilai tambah yang lebih
  tinggi. Sebenarnya, Kerajaan telah banyak menyediakan
  insentif untuk menarik FDI bagi aktiviti yang mempunyai
  value creation. Dalam Pakej Strategi Baru, kita telah
  melonggarkan lagi syarat pegangan ekuiti asing di
  samping menyediakan lebih banyak lagi insentif cukai
  untuk  menarik  syarikat berorientasi  perkhidmatan
  seperti Ibu Pejabat Operasi (OHQs), Pusat Pengedaran
  Serantau (RDCs) dan back-room outsourcing operations
  oleh syarikat multinasional (MNCs) untuk beroperasi
  dari negara kita.
  
  87. Multimedia Development Corporation (MDC) sebagai
  one stop shop untuk pelaburan di MSC telah berjaya
  menarik banyak syarikat tempatan dan asing  untuk
  melabur dalam bidang ICT. Bagi syarikat yang telah
  diberi status MSC, Kerajaan memberi 10 jaminan di bawah
  Bill of Guarantees, termasuk menyediakan infrastruktur
  maklumat, memberi kebebasan hakmilik dan memperolehi
  sumber  dana  serta  pengambilan  tenaga  kerja
  berpengetahuan tanpa sekatan kerakyatan.
  
  88. MDC telah berjaya menarik serta mendorong syarikat
  untuk menyediakan kemudahan perkongsian perkhidmatan
  bersama  atau  shared services,  terutamanya  bagi
  perkhidmatan sokongan IT untuk operasi global mereka
  seperti pusat maklumat dan pusat pemprosesan data. Yang
  terkini ialah syarikat Ericsson yang telah menubuhkan
  ibu pejabatnya, sementara HSBC dan Standard Chartered
  Bank yang merupakan antara institusi perbankan dan
  kewangan terkemuka di dunia, telah menubuhkan pejabat
  memproses  data  elektronik  yang  akan  memberi
  perkhidmatan back-end processing and customer contact
  services kepada kumpulan mereka di seluruh dunia.
  Syarikat Shell yang merupakan salah sebuah syarikat
  terbesar petroleum di dunia, dan juga DHL  telah
  mewujudkan perkhidmatan yang sama di MSC. Aktiviti ini
  juga  telah berjaya menambahkan peluang  pekerjaan
  profesional  berkelayakan  tinggi  kepada  rakyat
  Malaysia.
  
  89. Bagi menggiatkan lagi sektor perkhidmatan, sudah
  tiba masanya, kita mewujudkan one-stop agency yang
  bertanggungjawab untuk memegang tangan dan menuntun
  pelabur bagi mendapatkan kelulusan daripada pelbagai
  pihak supaya projek mereka dapat dilaksanakan segera.
  Memandangkan kepada kejayaan MDC dalam membangunkan
  MSC,  Kerajaan akan memperluaskan peranannya untuk
  menjadi  one-stop  agency ala  MIDA  bagi  sektor
  perkhidmatan terpilih. Kita yakin MDC akan  dapat
  melaksanakan peranan barunya ini dengan berkesan.
  
  90. Bagi sub sektor kewangan pula, ia merupakan satu
  daripada  komponen utama sektor perkhidmatan  yang
  menyumbang sebanyak 14.5 peratus kepada KDNK. Sejajar
  dengan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat
  kewangan serantau, Kerajaan akan membenarkan syarikat-
  syarikat luar pesisir Labuan untuk menubuhkan pejabat
  pemasaran mereka di Johor Bahru, iaitu kawasan yang
  pesat membangun dengan bertambahnya bilangan MNCs yang
  telah menempatkan operasi mereka pada masa ini. Langkah
  ini juga akan membantu usaha Kerajaan untuk menjadikan
  Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Lapangan Terbang Senai
  sebagai hub logistik antarabangsa.
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  91. Untuk menambah baik insentif kepada OHQ, Kerajaan
  mencadangkan pendapatan OHQ yang diperolehi daripada
  penyediaan perkhidmatan kepada syarikatnya di Malaysia
  diberikan pengecualian cukai pendapatan tidak melebihi
  20  peratus  daripada keseluruhan pendapatan  yang
  diperolehi daripada operasi globalnya. Insentif ini
  adalah sama seperti galakan yang dinikmati oleh RDC
  pada masa ini.
  
  Meletakkan Industri Tempatan Ke Persada Dunia
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  92. Walaupun eksport negara begitu tinggi, tetapi
  tumpuan kini harus diberi kepada pengeluaran barangan
  dan perkhidmatan oleh pengusaha tempatan untuk pasaran
  tempatan dan eksport. Sesungguhnya, jika kita sendiri
  tidak  berminat  mengguna  barangan  buatan  atau
  perkhidmatan kita, maka tentulah sukar bagi pengusaha
  atau peniaga kita memasarkan produk mereka di luar
  negeri. Usaha untuk membangunkan produk tempatan yang
  berpotensi untuk dieksport perlu dijadikan  agenda
  penting negara. Untuk melariskan lagi produk tempatan,
  sebuah  Tabung  Pembangunan Dan Mempromosi  Jenama
  Malaysia  telah  ditubuhkan dengan dana  permulaan
  sebanyak 100 juta ringgit. Kerajaan bersetuju menambah
  100 juta ringgit lagi.
  
  93. Dalam usaha meningkatkan penggunaan barangan dan
  perkhidmatan tempatan, Kerajaan dan sektor swasta mesti
  bersama menambah penggunaannya untuk mengukuhkan lagi
  pasaran asas produk tempatan. Di negara lain, mereka
  telah  menggunakan pasaran tempatan  sebagai  asas
  membantu industri tempatan melonjak ke pasaran global.
  Seharusnya, kita mencontohi negara ini agar dapat
  menjayakan industri tempatan kita.
  
  94. Sebagai langkah untuk menggalakkan industri berat
  tempatan, Kerajaan akan terus memberi sokongan supaya
  apa yang telah dibangunkan setakat ini akan terus
  berjaya. Sejak bulan Februari 2003, jualan kereta
  penumpang telah berkurangan, kemungkinan disebabkan
  pengguna menangguhkan pembelian dengan harapan apabila
  sektor automotif dibuka di bawah AFTA, pengguna akan
  berpeluang membeli kereta import dengan harga yang
  lebih rendah. Kerajaan telah membayangkan bahawa harga
  kereta tidak akan turun, walaupun selepas duti import
  ke  atas  kereta  dari negara ASEAN  dikurangkan.
  Sebenarnya, untuk menangani pengurangan hasil, Kerajaan
  bercadang untuk mengenakan duti eksais ke atas kereta
  yang diimport pada 1 Januari 2004. Oleh yang demikian,
  belilah kereta yang sesuai untuk anda dan keluarga
  sekarang.
  
  95. Sistem perolehan Kerajaan juga akan dikaji semula.
  Pada  masa ini, penilaian tawaran tender Kerajaan
  memberi tumpuan kepada dua syarat, iaitu teknikal dan
  kewangan. Bagi membantu pengusaha tempatan menjadikan
  pasaran  tempatan  sebagai  pasaran  asas  mereka,
  penggunaan kandungan dan nilai tambah tempatan akan
  diberikan  pertimbangan sewajarnya dalam  penilaian
  tender Kerajaan.
  
  96.  Kerajaan berpendapat agenda untuk menggiatkan
  industri tempatan ini amat penting sekali. Oleh itu,
  Kerajaan akan meminta Tenaga Nasional, Telekom, Proton
  dan Petronas, serta syarikat-syarikat milik Khazanah
  serta PNB dan syarikat lain milik Kerajaan, untuk
  menerajui pembangunan produk dan teknologi tempatan
  dalam sektor mereka. Syarikat-syarikat ini seharusnya
  menggunakan pasaran tempatan dan global network serta
  dana mereka, agar dapat mewujudkan industri tempatan
  yang boleh bersaing di persada antarabangsa. Sistem
  vendor dan payung akan dikaji semula selaras dengan
  dasar baru ini.
  
  97. Harapan Kerajaan ialah supaya syarikat swasta
  tempatan menyambut cabaran untuk berusaha ke arah
  membangunkan industri tempatan ke persada dunia. Dalam
  hubungan ini, Kerajaan akan menyediakan persekitaran
  yang kondusif bagi membantu mereka mencapai matlamat
  ini,  termasuk  pembangunan R&D, penyediaan  dana,
  peningkatan usaha promosi dan pemasaran, penyediaan
  perkhidmatan logistik serta memperbaiki delivery system
  sektor  awam,  sejajar  dengan  konsep  sovereign
  competitiveness.
  
  98. Kerajaan juga tidak lupa janji-janji Dasar Ekonomi
  Baru (DEB) yang dilancarkan pada tahun 1971, antaranya
  termasuk mewujudkan Masyarakat Komersil dan Industri
  Bumiputera atau BCIC bagi memberi peluang  kepada
  Bumiputera untuk berjaya sebagai usahawan. Dasar ini
  telah  dapat melahirkan ramai usahawan dan  tokoh
  korporat Bumiputera. Namun demikian, krisis kewangan
  lalu telah menjejaskan mereka. Inilah antara agenda DEB
  yang masih belum selesai. Oleh yang demikian, Kerajaan
  melalui syarikat miliknya akan menggiatkan lagi usaha
  ke arah mencapai matlamat ini, terutamanya melalui
  sistem vendor dan payung yang akan diubahsuai.
  
  99. Dalam hal ini, kita menentang sekeras-kerasnya
  agenda pembukaan pasaran yang berkaitan dengan isu
  perolehan Kerajaan (Government procurement) yang sedang
  dibincangkan di forum WTO di Cancun. Barat sekali lagi
  menggunakan WTO untuk menegakkan agenda penjajahan
  ekonomi mereka. Sekiranya kita tidak menentang agenda
  ini,  maka  usaha  kita untuk melaksanakan  Dasar
  Pembangunan Nasional yang mengambil kira kepentingan
  pengusaha tempatan, termasuk Bumiputera serta matlamat
  untuk  menggiatkan  industri tempatan  tidak  akan
  tercapai.
  
  100.  Untuk  menjadi  sebuah  negara  yang  boleh
  mengeluarkan produk yang berkualiti dan mampu bersaing
  di pasaran global, kita perlu mempunyai teknologi,
  paten, produk dan jenama yang bersesuaian. Selain dari
  membangunkan teknologi, paten, produk dan jenama kita
  sendiri, kita juga boleh memperolehinya dari luar
  negara. Sehubungan ini, dalam industri automotif, kita
  telah berjaya memperolehi syarikat Lotus, sementara
  bagi industri aeroangkasa, kita telah miliki syarikat
  yang membina kapal terbang Eagle dan Lance Air (USA),
  yang mengeluarkan kapal terbang twin dan four-seaters
  menggunakan bahan komposit. InventQJaya juga telah
  ditubuhkan untuk melahirkan masyarakat inventor bagi
  produk berteknologi dalam frontier baru. Baru-baru ini
  kita telah membeli MM Chip daripada syarikat R&D Jepun
  FEC Incorporated. Chip ini merupakan chip yang paling
  kecil di dunia berukuran 0.25 mm persegi. Kejayaan
  syarikat milik rakyat Malaysia telah mula terserlah
  seperti pereka fesyen dan kasut antarabangsa. Rakyat
  Malaysia juga berjaya memiliki London Circus yang
  merupakan sarkis terbesar di dunia. Demikian juga Laura
  Ashley, Crabtree and Evelyn dan lain-lain.
  
  101. Untuk meneruskan lagi usaha membolehkan rakyat
  Malaysia meneroka teknologi terkini, langkah-langkah
  juga  sedang  dilaksana untuk  memajukan  industri
  aeroangkasa. Setelah berjaya melancarkan Tiungsat tiga
  tahun dahulu, Kerajaan akan melancarkan pula Razaksat.
  Keupayaan ini akan membolehkan kita melancarkan lebih
  banyak satelit, termasuk satelit low-orbit equatorial
  dan  kemungkinan menjadikan Malaysia sebagai pusat
  pelancaran  roket. Kita juga berhasrat  menghantar
  angkasawan anak negara pertama ke angkasa  lepas.
  Malaysia Boleh.
  
  Strategi Kedua:
  Konsolidasi Fiskal Ke Arah Bajet Berimbang
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  102. Semasa RMK-8 digubal, Kerajaan telah mensasarkan
  pencapaian  bajet berimbang pada  akhir  Rancangan
  tersebut, iaitu pada tahun 2005. Walau bagaimanapun,
  berikutan daripada kemerosotan ketara sektor swasta
  akibat krisis kewangan serantau, persekitaran luar yang
  tidak  menentu, termasuk Peristiwa  11  September,
  pergolakan di Timur Tengah, pencerobahan di Iraq dan
  wabak SARS, Kerajaan terpaksa melaksanakan beberapa
  pakej rangsangan bertujuan menggiatkan aktiviti ekonomi
  domestik bagi menghindar ekonomi negara dari mengalami
  kemelesetan. Ini menyebabkan bajet berimbang tidak
  dapat dicapai pada tahun 2005. Kerajaan bertekad untuk
  mencapai bajet berimbang dalam tempoh terdekat dengan
  melaksanakan  langkah  konsolidasi  fiskal.  Namun
  demikian, kedudukan akaun sektor awam menunjukan tren
  yang masih kukuh di mana defisit sektor awam adalah di
  paras 1.5 peratus daripada KDNK pada tahun 2003, jauh
  lebih rendah daripada paras yang ditetapkan  bagi
  kawasan Euro iaitu 3 peratus. Peningkatan defisit
  sektor awam adalah disebabkan oleh pelaburan yang lebih
  besar oleh Petronas dalam tahun 2003.
  
  103.  Perbelanjaan  Kerajaan  akan  dikhususkan,
  terutamanya bagi menyediakan infrastruktur yang lebih
  efisien untuk mengurangkan kos kendalian perniagaan dan
  membantu pertumbuhan ekonomi negara. Peruntukan juga
  disediakan  untuk terus melaksanakan program  bagi
  memperbaiki  kedudukan sosio-ekonomi rakyat.  Dalam
  hubungan ini, tumpuan akan diberi kepada program untuk
  menyedia dan menyalurkan produk dan perkhidmatan sosial
  bagi mempastikan ianya dapat dinikmati oleh semua
  lapisan rakyat, terutamanya mereka yang berpendapatan
  rendah.
  
  104.  Untuk mempastikan pengagihan sumber kewangan
  Kerajaan yang lebih berkesan, peruntukan kepada agensi
  Kerajaan  akan diasaskan kepada kedudukan kewangan
  mereka. Bagi agensi yang memiliki rizab tinggi yang
  tidak  terikat, mereka hendaklah menggunakan rizab
  tersebut untuk membiayai program mereka.
  
  Memperkemaskan Penyediaan Dan Pelaksanaan Bajet
  
  105. Untuk mengemaskan penyediaan bajet, Kerajaan telah
  melaksanakan penyediaan dan pemeriksaan bajet dua tahun
  semenjak Bajet 2002. Proses ini telah dapat menyediakan
  satu bajet yang mengambil kira keperluan semasa dan
  tahun berikutnya sebagai rolling plan. Ianya juga telah
  dapat menyelamatkan masa dan mengurangkan gunatenaga
  serta memberi masa kepada agensi untuk menumpukan juga
  kepada usaha pelaksanaan.
  
  106.  Pelaksanaan  bajet dua  tahun  telah  dapat
  mempastikan kelancaran pelaksanaan projek pembangunan,
  di  mana agensi pelaksana diberi lead time dalam
  perancangan  projek.  Proses  ini  telah  dapat
  mempercepatkan lagi pelaksanaan projek pembangunan di
  mana peruntukan dibelanjakan tanpa sebarang shortfall
  seperti di masa-masa lepas.
  
  Peruntukan Bajet 2004
  
  107. Selaras dengan dasar konsolidasi fiskal, Kerajaan
  mencadangkan  sejumlah  112.5  bilion   ringgit
  diperuntukkan  bagi  Bajet  2004.  Ini  merupakan
  pengurangan sebanyak 1.6 peratus, berbanding peruntukan
  terkini sebanyak 114.3 bilion ringgit dalam tahun 2003.
  Dengan mengambil kira anggaran hasil sebanyak 95.6
  bilion ringgit, defisit akaun keseluruhan Kerajaan
  Persekutuan dijangka berkurangan kepada 3.3 peratus
  daripada KDNK, berbanding 5.4 peratus pada tahun 2003.
  
  108. Sebahagian besar peruntukan yang dicadangkan iaitu
  80.5 bilion ringgit atau 71.6 peratus adalah untuk
  Perbelanjaan Mengurus, manakala 30 bilion ringgit untuk
  Perbelanjaan Pembangunan. Sebanyak 2 bilion ringgit
  diperuntukkan untuk Simpanan Luar Jangka.
  
  109. Di bawah Perbelanjaan Mengurus, sebanyak 20.9
  bilion ringgit adalah untuk Emolumen, 17.2 bilion
  ringgit untuk Bekalan dan Perkhidmatan, 39.4 bilion
  ringgit untuk Kenaan Bayaran Tetap dan Pemberian, 0.8
  bilion  ringgit untuk pembelian kelengkapan  serta
  kemudahan  pejabat  dan 2.2 bilion  ringgit  bagi
  perbelanjaan lain.
  
  110. Daripada jumlah Perbelanjaan Pembangunan yang
  dicadangkan, sebanyak 13.8 bilion ringgit atau 43.1
  peratus adalah untuk sektor ekonomi, infrastruktur,
  perindustrian, bekalan elektrik dan air luar bandar.
  Sebanyak  11.2 bilion ringgit atau  34.9  peratus
  disediakan  bagi sektor sosial untuk projek-projek
  pendidikan  dan  latihan,  kesihatan,  kebajikan,
  pembangunan masyarakat, belia dan sukan. Seterusnya,
  2.7 bilion ringgit atau 8.4 peratus diperuntukkan bagi
  projek-projek pembangunan di sektor keselamatan dan 4.3
  bilion ringgit atau 13.6 peratus diperuntukkan bagi
  pentadbiran am.
  
  Pendidikan
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  111. Kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada
  sektor pendidikan dengan peruntukan sebanyak  20.2
  bilion ringgit, yang merupakan satu perempat daripada
  peruntukan perbelanjaan mengurus 2004.  Di  antara
  institusi pendidikan yang dijangka mula beroperasi,
  termasuklah 44 sekolah rendah dan 43 menengah serta 3
  sekolah teknik dan 59 asrama. Selaras dengan Pakej
  Strategi Baru, 4 Pejabat Promosi Pendidikan  akan
  beroperasi mulai tahun ini di Dubai, Ho Chih Minh,
  Beijing dan Jakarta.
  
  112. Di bawah perbelanjaan pembangunan, sejumlah 3.7
  bilion ringgit disediakan, termasuk 1.8 bilion ringgit
  bagi sekolah rendah, menengah, asrama dan rumah guru.
  Sebanyak 637 juta ringgit disediakan untuk projek
  pengkomputeran sekolah sementara 490 juta ringgit bagi
  membiayai keperluan infrastruktur institusi pendidikan
  tinggi awam.
  
  113. Pada tahun lalu Kerajaan telah membuat keputusan
  untuk melaksanakan pengajaran mata pelajaran matematik
  dan sains dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan ICT.
  Program ini melibatkan perbelanjaan sebanyak  lima
  bilion ringgit bagi tempoh RMK-8. Kerajaan juga akan
  roll-out program smart school secara berperingkat-
  peringkat  dan melaksanakan projek Schoolnet  bagi
  membolehkan pelajar mendapat akses internet. Program
  akses internet ini telah pun dilaksanakan di hampir 200
  buah sekolah di kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak.
  
  114. Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mempastikan
  semua anak-anak mendapat pendidikan wajib sekurang-
  kurangnya di peringkat asas, satu Kumpulan Wang Amanah
  Pelajar Miskin telah dilancarkan pada 23 Julai 2003.
  Dana berjumlah 200 juta ringgit diperuntukkan bagi
  Kumpulan  Wang ini untuk membantu pelajar  miskin
  meneruskan pendidikan di sekolah.
  
  115. Dalam usaha Kerajaan untuk memantapkan kualiti dan
  standard program pendidikan francais, pihak Lembaga
  Akreditasi Negara dari masa ke semasa menjemput tenaga
  pengajar atau pakar dari IPTA atau IPTS untuk membantu
  menjalankan validasi, moderasi atau akreditasi program
  tersebut  untuk  menjamin kursus  yang  ditawarkan
  mempunyai kualiti yang sama dengan yang ditawarkan di
  universiti luar negara. Bagi tujuan ini, Kerajaan
  mencadangkan supaya fi atau honorarium yang diperolehi
  oleh tenaga pengajar atau pakar yang membantu dalam
  proses validasi, moderasi atau akreditasi dikecualikan
  daripada cukai pendapatan.
  
  116. Bagi meringankan beban kewangan graduan untuk
  membayar  balik pinjaman kepada Perbadanan  Tabung
  Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), Kerajaan  akan
  mengurangkan kadar faedah pinjaman daripada 4 peratus
  kepada 3 peratus. Jadual bayaran balik akan bermula
  hanya pada tahun ketiga graduan bekerja. Kadar bayaran
  balik  bulanan  juga akan disusun  semula  secara
  berperingkat, di mana peminjam dikehendaki membayar
  balik  dengan kadar 5 peratus daripada pendapatan
  bulanan bagi 5 tahun pertama dan 10 peratus bagi baki
  tempoh  pembayaran  balik.  Kemudahan  ini  juga
  dipanjangkan  kepada  peminjam  di  bawah  Tabung
  Pembangunan Kemahiran. Di samping itu, pelajar yang
  ingin  melanjutkan  pengajian Islam  di  institusi
  pendidikan luar negara, mereka boleh memohon pinjaman
  dari PTPTN dengan syarat institusi tersebut diiktiraf
  oleh Kerajaan dan mereka juga secara wajib perlu
  mengambil  subjek akademik. Mereka perlu  memiliki
  kelayakan yang diiktiraf oleh kita. Pembiayaan ini
  tidak melebihi kos pengajian yang sama di dalam negeri.
  Kerajaan juga akan menimbangkan memberi pinjaman kepada
  pelajar yang mengikuti pelajaran luar negara di bawah
  program berkembar bagi tahun terakhir pengajian di
  institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan
  serta kursus yang digalakkan.
  
  Latihan Kemahiran
  
  117. Pembangunan industri berasaskan teknologi dan
  pengetahuan  memerlukan lebih ramai  tenaga  kerja
  terlatih. Bagi tujuan ini, Kerajaan akan terus memberi
  penekanan terhadap peningkatan kualiti dan kuantiti
  tenaga kerja mahir dengan menambahkan lagi kemudahan di
  pusat latihan kemahiran, di samping membina pusat
  latihan baru. Peruntukan sejumlah 319 juta ringgit
  disediakan di bawah Kementerian Sumber Manusia (KSM)
  bagi tujuan ini. Dengan beroperasinya 10 buah institusi
  latihan baru, KSM akan berupaya melatih seramai 17 ribu
  pelatih dalam pelbagai bidang kemahiran. Selain itu,
  sebanyak 245.5 juta ringgit diperuntukkan bagi menambah
  kemudahan serta membina 25 buah Institut Kemahiran
  Belia Negara yang akan melatih seramai 11 ribu pelatih.
  Peruntukan sebanyak 77.5 juta ringgit akan disediakan
  untuk menyiapkan 14 projek sedia ada serta membiayai 3
  projek baru dan sebanyak 107.3 juta ringgit disediakan
  bagi membiayai kos pengurusan Institut Kemahiran Mara.
  
  118. Selaras dengan keperluan untuk menyediakan lebih
  ramai tenaga kerja yang berkemahiran untuk memenuhi
  keperluan pasaran, Kerajaan telah mengumumkan Tabung
  Pembangunan Kemahiran dalam Pakej Strategi Baru dan 500
  juta  ringgit diperuntukkan bagi membantu  pelatih
  institusi  kemahiran mendapatkan  pinjaman  seperti
  Institut  Latihan Perindustrian, Institut Kemahiran
  Mara, Institut Kemahiran Belia Negara dan institusi
  swasta yang terpilih. Untuk menguruskan Tabung ini,
  sebuah agensi khusus ala PTPTN akan ditubuhkan. Syarat
  pinjaman Tabung ini adalah sama seperti PTPTN iaitu
  pada kadar faedah pinjaman sebanyak 3 peratus. Jadual
  dan kadar bayaran balik bulanan akan dibuat secara
  berperingkat.
  
  119.  Untuk  meningkatkan lagi  kemudahan  latihan
  teknikal, Pusat Latihan Kejuruteraan Mesin Computer
  Numerically  Controlled (CNC) telah ditubuhkan  di
  Technology Park Malaysia. Pusat ini memberi latihan
  khusus mengenai penggunaan dan reka bentuk mesin CNC
  untuk kegunaan pelbagai industri, terutama industri
  komponen dan alat ganti. Latihan ini akan  dapat
  meningkatkan kemahiran dalam bidang CAD/CAM/CAE.
  
  120. Selain daripada institusi latihan di atas, kolej
  komuniti  akan juga menyediakan latihan  kemahiran
  vokasional. Untuk menambahkan lagi peluang mendapatkan
  latihan  kemahiran,  pusat-pusat  Giat  Mara  akan
  ditingkatkan  sebagai Kolej Komuniti yang  memberi
  penekanan kepada latihan vokasional. Syarikat milik
  Kerajaan seperti TNB dan Telekom diminta mengadakan
  latihan  teknikal dan vokasional di pusat latihan
  mereka. Peserta yang mengikuti latihan ini  boleh
  mendapatkan pinjaman dari Tabung Pembangunan Kemahiran.
  Di samping itu, untuk menggalakkan majikan mengambil
  graduan menganggur yang berdaftar dengan Unit Perancang
  Ekonomi (UPE), Kerajaan mencadangkan perbelanjaan yang
  ditanggung oleh majikan bagi menggaji graduan ini,
  diberi potongan cukai dua kali untuk tempoh 2 tahun.
  Bagi graduan menganggur yang memerlukan latihan semula,
  mereka boleh mendapatkan pembiayaan di bawah Tabung
  Latihan Semula di bawah Pakej Strategi Baru.
  Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  121. Dasar Sains dan Teknologi Negara yang kedua
  digubal  untuk mencapai perbelanjaan R&D sekurang-
  kurangnya 1.5 peratus daripada KDNK menjelang 2010.
  Kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan yang besar
  untuk  menyediakan  kepakaran tenaga  manusia  dan
  kemudahan R&D. Bagi meneruskan usaha ini, sebanyak
  183.6 juta ringgit disediakan untuk program  R&D,
  termasuk  84.5  juta  ringgit  untuk  program
  Intensification of Research in Priority Areas (IRPA)
  yang  dikhususkan bagi institusi penyelidikan awam
  dengan kerjasama swasta. Di samping itu, tiga institusi
  penyelidikan  baru akan ditubuhkan  di  BioValley,
  Cyberjaya khusus dalam bidang bioteknologi. Kerajaan
  juga akan menggalakkan syarikat besar untuk bertapak di
  BioValley bagi menjalankan contract research sebagai
  satu sumber industri perkhidmatan.
  
  122. Usaha R&D negara telah banyak memberi sumbangan
  kepada  peningkatan  hasil  pengeluaran  komoditi,
  terutamanya kelapa sawit dan getah. Hasil sehektar
  komoditi ini telah meningkat berlipat ganda dan tempoh
  matang tanaman telah dapat disingkatkan. Selain dari
  meningkatkan  hasil tanaman, institusi penyelidikan
  telah juga banyak menjalankan penyelidikan hiliran
  seperti biodisel dari kelapa sawit dan termoplastik
  getah.
  
  123. Memandangkan sumbangan sektor komoditi kepada
  ekonomi  negara telah banyak berkurangan,  tibalah
  masanya, institusi R&D negara mengorientasi  usaha
  mereka ke arah demand and market driven R&D yang
  memberi tumpuan kepada nilai ditambah atau  value
  creation yang menjurus kepada pengkomersialan hasil
  penyelidikan. Misalnya, pasaran global bagi barangan
  dan perkhidmatan healthcare dan life-sciences dijangka
  akan mencapai 4 trilion Euro, sementara farmasutikal 30
  bilion Euro menjelang 2006. Di Malaysia, industri
  bioteknologi masih merupakan infant industry. Walaupun
  kini terdapat lebih kurang 60 syarikat bioteknologi di
  negara ini, mereka merupakan syarikat kecil yang belum
  mencapai taraf world-class.
  
  124. Kerajaan akan menyusun semula SIRIM agar institusi
  ini menjadi focal-point bagi usaha match making di
  antara R&D dan permintaan pasaran. Mereka akan mengenal
  pasti permintaan pasaran tempatan dan dunia mengenai
  produk dan teknologi baru. Mereka juga perlu mengkaji
  keseluruhan value chain R&D untuk mewujudkan nilai
  ditambah,  termasuk  niche activities  yang  perlu
  dibangunkan, seperti logistik, pembungkusan dan juga
  pemasaran.
  
  125. Kerajaan melalui SIRIM akan mengenal pasti R&D
  yang diperlukan berasaskan kepada permintaan pasaran
  dan dipadankan dengan kapasiti R&D di universiti serta
  institusi  penyelidikan. Untuk ini, Kerajaan  akan
  menyediakan peruntukan yang mencukupi  kerana  ini
  merupakan  pelaburan  jangka panjang  dalam  usaha
  membangunkan  teknologi tempatan untuk mengeluarkan
  produk  berkualiti  tinggi  berjenama  Malaysia.
  Sesungguhnya, negara mempunyai kepakaran dan keupayaan
  untuk  melaksanakan R&D selaras dengan  permintaan
  pasaran. Sebagai contoh, kita mempunyai lebih satu ribu
  graduan doktor falsafah, di samping kemudahan dan
  sumber pembiayaan R&D yang mencukupi.
  
  126.  Untuk  menggalakkan  pengkomersilan  hasil
  penyelidikan, Kerajaan mencadangkan pendapatan yang
  diperolehi oleh penyelidik daripada aktiviti tersebut
  diberi pengecualian cukai sebanyak 50 peratus untuk
  tempoh 5 tahun. Di samping itu, Kerajaan tidak akan
  mengenakan  caj  ke atas pendaftaran  paten  oleh
  penyelidik tempatan.
  
  Pelancongan
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  127. Sektor pelancongan negara, terutamanya pengusaha
  hotel dan agensi pelancongan telah terjejas dengan
  ketara berikutan peperangan di Iraq dan wabak SARS.
  Untuk membantu mereka menghadapi masalah ini, Kerajaan
  telah  melaksanakan langkah segera  melalui  Pakej
  Strategi  Baru,  umpamanya menangguhkan  pembayaran
  ansuran cukai pendapatan agensi pelancongan, memberi
  diskaun elektrik kepada pengusaha hotel dan menyediakan
  Special Relief Guarantee Facility bagi mengurangkan
  beban kewangan peminjam di sektor pelancongan.
  
  128. Bagi menggalakkan pengusaha industri pelancongan,
  termasuk hotel, untuk melaksanakan program pembesaran,
  pemodenan dan pengubahsuaian, Kerajaan mencadangkan
  supaya  galakan Taraf Perintis atau  Elaun  Cukai
  Pelaburan diberikan bagi kali kedua.
  
  129. Dalam pada itu, semua pengusaha hotel harus
  bergabung dan mewujudkan pusat maklumat pelancongan di
  semua pintu masuk negara, termasuk lapangan terbang
  serta stesen keretapi utama bagi membolehkan pelancong
  membuat tempahan bilik hotel pelbagai bintang semasa
  ketibaan. Selain daripada itu, mereka juga digalak
  menyediakan kemudahan tempahan secara on-line. Kerajaan
  akan membangunkan portal bagi tujuan ini dan akses
  kepada portal ini akan disediakan di lapangan terbang,
  stesen keretapi dan perhentian bas utama di seluruh
  negara.
  
  130. Kerajaan akan terus berusaha untuk meningkatkan
  promosi  pelancongan yang lebih  berkesan  bersama
  Syarikat Penerbangan Malaysia dan Air Asia serta agensi
  pelancongan  swasta.  Bagi  tujuan  ini,  Lembaga
  Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM) akan disusun
  semula untuk mempastikan semua program pemasaran dan
  komunikasi dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan
  berkesan. Di samping itu, fokus akan diberikan kepada
  pasaran serantau, khususnya China, Taiwan, Hong Kong,
  India dan negara ASEAN. Usaha promosi akan dilipat
  gandakan di pasaran Asia Barat serta pasaran baru yang
  berpotensi  seperti Pakistan, Indo-China  dan  New
  Zealand. Sehubungan itu, sebanyak 215 juta ringgit akan
  disediakan untuk aktiviti promosi.
  
  131. Kerajaan juga telah menyediakan dana sejumlah 1.1
  bilion ringgit, iaitu 400 juta ringgit di bawah Tabung
  Khas Pelancongan dan 700 juta ringgit di bawah Tabung
  Infrastruktur  Pelancongan.  Kedua-dua  Tabung  ini
  diuruskan  oleh Bank Pembangunan dan Infrastruktur
  Malaysia Berhad (BPIMB). Dalam hubungan ini, keutamaan
  akan diberi bagi membiayai pembangunan produk baru
  pelancongan.  Bagi  meningkatkan  keberkesanannya,
  Kerajaan melalui Kementerian Kewangan akan memantau
  pelaksanaan dari segi kelulusan dan pengeluaran dana-
  dana tersebut.
  
  132. Malaysia Truly Asia. Slogan ini bukan sahaja
  menggambarkan rakyat Malaysia yang pelbagai bangsa dan
  budaya, malahan mempunyai beraneka juadah yang telah
  menjadi  tarikan kepada pelancong. Kita  mempunyai
  Bintang Walk, Bangsar Baru dan Mon't Kiara di mana
  pelancong menghabiskan masa bersantai di sepanjang
  deretan sidewalk cafes dan menjadi happening place.
  Dalam pada itu, kita harus juga memberi tumpuan kepada
  penjaja kecil supaya gerai mereka sentiasa menarik,
  bersih dan hygienic. Untuk itu, Kerajaan menyediakan
  kemudahan mikro kredit bagi mereka mengganti gerai
  usang atau membeli kereta sorong baru yang diperbuat
  daripada  aluminium atau stainless  steel,  kanopi
  berwarna dan kerusi meja yang lebih sempurna ala
  Bintang Walk. Penjaja hendaklah menggunakan gerai atau
  kereta sorong yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa
  Tempatan.
  
  Kesihatan
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  133.  Kerajaan akan terus menyediakan perkhidmatan
  kesihatan dan perubatan yang berkualiti kepada semua
  rakyat. Oleh itu, Kerajaan memperuntukkan sebanyak 9
  bilion  ringgit, peningkatan 20.5 peratus daripada
  peruntukan 2003. Daripada jumlah ini, 6.4  bilion
  ringgit adalah untuk perbelanjaan mengurus dan 2.6
  bilion  ringgit  untuk  perbelanjaan  pembangunan.
  Peruntukan  ini  akan  disalurkan  bagi  membiayai
  perkhidmatan rawatan perubatan yang penting seperti
  unit dialisis, unit rawatan intensif serta program
  untuk mengurangkan morbiditi dan mortaliti di kalangan
  kanak-kanak. Bagi meningkatkan aktiviti pengesanan dan
  pengawasan serta diagnosa penyakit berjangkit seperti
  SARS,  tuberculosis,  kusta dan  denggi,  Kerajaan
  memperuntukkan sebanyak 3 juta ringgit.
  
  134. Kos rawatan perubatan kini kian meningkat. Subsidi
  oleh Kerajaan untuk perkhidmatan kesihatan kepada semua
  rakyat dengan caj perkhidmatan yang paling rendah,
  sudah  menjadi  beban yang terlalu  berat.  Untuk
  meringankan   perbelanjaan  perubatan,   Kerajaan
  menggalakkan  industri  insuran  kesihatan  supaya
  memperluas liputan dengan menawarkan kos premium yang
  berpatutan dan mampu ditanggung oleh sebahagian besar
  rakyat.  Syarikat-syarikat perlu membiayai  rawatan
  kepada pekerja mereka.
  
  135.  Kerajaan telah membina banyak hospital yang
  dilengkapi dengan peralatan termoden dan  canggih,
  termasuk penggunaan ICT bagi aplikasi Total Health
  Information Systems (THIS) tanpa kertas.  Hospital
  Selayang, Serdang dan Pandan di Johor adalah jenis ini.
  Kerajaan tidak dapat membayar gaji yang tinggi kepada
  pakar perubatan. Oleh itu, Kerajaan bersetuju dengan
  konsep  private commercial wings, bagi membolehkan
  doktor yang sedang berkhidmat mendapat imbuhan yang
  setimpal dan dengan ini dapat mengekalkan mereka untuk
  terus berkhidmat di hospital Kerajaan. Dengan langkah
  ini,  Kerajaan juga berharap dapat menarik  pakar
  perubatan berkhidmat kembali di hospital Kerajaan. Di
  samping itu, orang ramai yang memerlukan rawatan yang
  lebih baik dengan kos berpatutan boleh mendapatkan
  perkhidmatan di hospital Kerajaan. Langkah ini juga
  boleh mempromosikan hospital Kerajaan di luar negara,
  selaras dengan objektif menggalakkan health tourism.
  
  136. Penjagaan kesihatan adalah penting bagi menjamin
  rakyat  terus  sihat. Bagi meningkatkan  penjagaan
  kesihatan, Kerajaan mencadangkan duti import 10 peratus
  ke atas health supplements dimansuhkan. Kerajaan juga
  akan mempastikan harga ubat terpilih diberikan diskaun
  kepada pesara. Dalam hal ini, Pharma Niaga  akan
  menyediakan kaunter khas bagi penjualan ubat tersebut
  kepada pesara.
  
  137. Di samping itu, untuk menggalakkan gaya hidup
  sihat di kalangan rakyat, Kerajaan mencadangkan duti
  import dan eksais ke atas rokok dan lain-lain keluaran
  tembakau dinaikkan sebanyak 20 peratus, masing-masing
  daripada 216 ringgit kepada 259 ringgit sekilogram dan
  daripada 48 ringgit kepada 58 ringgit sekilogram.
  Peningkatan duti ke atas rokok juga adalah selaras
  dengan cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO
  untuk mengawal penggunaan rokok. Untuk membenteras
  penyeludupan  ke  atas  rokok,  Kerajaan  sedang
  melaksanakan penggunaan pelekat khas atau banderol
  serta dakwat keselamatan bagi mempastikan rokok yang
  dijual bukan rokok yang diseludup.
  
  138. Kerajaan juga mencadangkan duti import dan duti
  eksais ke atas minuman keras ditingkatkan sebanyak 10
  peratus. Di samping itu, Kerajaan juga akan menggunakan
  banderol dan dakwat keselamatan ke atas minuman keras.
  
  139. Kerajaan ingin mengambil kesempatan ini untuk
  mengucapkan  tahniah dan syabas  serta  merakamkan
  setinggi-tinggi penghargaan kepada kesemua kakitangan
  hospital yang telah sanggup menghadapi risiko tinggi
  dalam memeriksa pelawat dan merawat pesakit SARS.
  Sungguhpun Kerajaan telah memberikan imbuhan, namun
  wang ringgit tidak dapat membayar segala jasa dan bakti
  yang telah mereka curahkan. Contohilah mereka ini.
  
  140. Walaupun wabak ini telah berakhir, kita mesti
  terus berwaspada dan sentiasa bersedia untuk menghadapi
  sebarang kemungkinan. Kerajaan sentiasa berusaha untuk
  mengambil tindakan sewajarnya untuk mempastikan langkah-
  langkah pencegahan dilaksanakan bagi mengelakkan wabak
  ini berulang lagi. Kerajaan juga akan menyegerakan
  pelaksanaan Centre for Disease Control (CDC), seperti
  yang diumumkan dalam Pakej Strategi Baru. Untuk ini,
  sebanyak 20 juta ringgit akan disediakan.
  
  Pembangunan Luar Bandar
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  141. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di
  luar bandar akan diteruskan. Peruntukan sebanyak 2.27
  bilion ringgit disediakan untuk program pembangunan
  luar bandar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 450 juta
  ringgit disediakan untuk membina jalan kampung bagi
  memberi manfaat kepada masyarakat luar bandar. Bagi
  jalan luar bandar, sebanyak 260 juta ringgit disediakan
  untuk menyiapkan 74 projek sambungan dan projek baru.
  Sebanyak 267.1 juta ringgit pula disediakan  bagi
  menyiapkan pembinaan klinik desa.
  
  142. Program bekalan air dan elektrik luar bandar
  disediakan peruntukan masing-masing sebanyak 225.4 juta
  ringgit dan 272 juta ringgit. Program ini dijangka akan
  memberi manfaat kepada hampir 140 ribu rumah di seluruh
  negara. Bagi menjamin mutu air bersih di kawasan luar
  bandar serta mempastikan persekitaran yang bersih,
  Kerajaan memperuntukkan sebanyak 7.9 juta ringgit untuk
  tahun 2004. Tahap liputan bekalan air telah  pun
  mencapai 99.9 peratus di Semenanjung. Di samping itu,
  242 juta ringgit diperuntukkan untuk membiayai projek
  bekalan air di sekolah kawasan luar bandar.
  
  143. Bagi mengurangkan beban golongan berpendapatan
  rendah, Kerajaan mencadangkan cukai jalan dikecualikan
  ke atas motorsikal berkapasiti tidak melebihi 150 c.c.
  Ini juga akan mengurangkan beban kewangan bagi pelajar
  di IPTA dan IPTS serta kumpulan belia dan anak muda.
  Bagi pekerja yang menggunakan perkhidmatan bas yang
  disediakan oleh majikan, Kerajaan juga mencadangkan
  supaya  cukai  jalan ke atas bas  untuk  pekerja
  dikurangkan sebanyak 50 peratus. Kerajaan berharap
  majikan akan mempastikan pengurangan ini sampai kepada
  warga pekerja.
  
  Pembangunan Sabah Dan Sarawak
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  144. Pembangunan di Sabah dan Sarawak juga diberi
  penekanan seperti di dalam bajet tahun-tahun lalu.
  Sebanyak 5.9 bilion ringgit dan 5.5 bilion ringgit
  diperuntukkan masing-masing kepada Sabah dan Sarawak.
  Dalam  sektor pengangkutan, kedua-dua negeri  akan
  mempunyai  rangkaian jalan raya yang  lebih  luas
  menghubungi bandar-bandar utama. Di Sabah, apabila
  projek-projek dalam pelaksanaan siap, semua bandar di
  Sabah  dapat dihubungi melalui jalan darat, tidak
  seperti sekarang di mana kadangkala terpaksa melalui
  jalan  udara atau air. Di Sarawak juga, beberapa
  rangkaian jalan utama baru sedang dilaksanakan untuk
  memudahkan perhubungan bukan sahaja dalam Sarawak,
  tetapi juga di antara Sarawak dan Sabah. Kerajaan juga
  sedang membina jambatan baru bagi menggantikan jambatan
  lama  yang  tidak selamat. Selain  daripada  itu,
  pelaksanaan projek jalan luar bandar dan jalan kampung
  sedang dilaksanakan dengan pesat melibatkan kontraktor
  tempatan pelbagai kelas.
  
  145. Memandangkan Sabah dan Sarawak adalah negeri yang
  besar, beberapa projek pengangkutan udara dan laut
  sedang dilaksanakan. Selain daripada lapangan terbang
  Tawau, Bintulu dan Miri yang baru disiapkan yang boleh
  menampung pendaratan pesawat Airbus 330, Kerajaan juga
  akan menaik taraf Lapangan Terbang Kuching. Sementara
  itu,  Pelabuhan  Bintulu  dan  Kuching  sedang
  diperbesarkan. Manakala sebuah pelabuhan  baru  di
  Semalanjau  akan dibina untuk menampung  keperluan
  industri aluminium smelting, iaitu pelaburan daripada
  negara  Timur Tengah, yang juga akan  menggunakan
  sebahagian  besar  tenaga  elektrik  dari  projek
  Hidroelektrik Bakun.
  
  146. Dalam sektor pendidikan dan kesihatan, kedua-dua
  negeri mendapat peruntukan yang besar bagi melaksanakan
  projek-projek seperti pelaksanaan Fasa 2 Universiti
  Malaysia Sabah dan pembinaan kampus tetap UNIMAS di
  Samarahan. Kerajaan telah mengambil alih Sabah Medical
  Centre dari pihak swasta, dan dinaik taraf untuk
  dijadikan sebagai sebuah hospital utama  di  Kota
  Kinabalu. Di samping itu, untuk menambah bilangan
  doktor dan kakitangan allied health services, hospital
  Kuching sedang dinaik taraf untuk menjadi hospital
  mengajar UNIMAS.
  
  147. Bekalan air merupakan satu kemudahan asas yang
  masih belum dapat liputan penuh di negeri Sabah dan
  Sarawak. Sementara menunggu projek-projek bekalan air
  utama dilaksanakan, Kerajaan telah melaksanakan program
  bekalan  air luar bandar, terutama untuk sekolah-
  sekolah, dengan menggunakan sistem rain harvesting dan
  tube well. Setakat ini, hampir 700 buah sekolah di
  Sabah dan Sarawak telah dikenalpasti untuk mendapat
  kemudahan ini dengan kos sebanyak 242 juta ringgit.
  
  Pertanian
  
  148. Kerajaan akan terus memberikan penekanan ke arah
  memodenkan lagi sektor pertanian bagi meningkatkan,
  terutamanya hasil pengeluaran makanan. Bagi tujuan ini,
  pertanian berskala besar dan bercampur-campur, termasuk
  ternakan,  penggunaan tanah  secara  intensif  dan
  penggunaan teknologi serta pengurusan moden akan diberi
  galakan. Amat penting juga, rantaian nilai tambah dalam
  sektor  pertanian  seperti  pemprosesan,  logistik,
  pembungkusan, jenama dan pasaran baru disokong dan
  digalakkan. Untuk itu, semua komponen dalam rantaian
  ini, termasuk delivery system akan diperkukuhkan lagi,
  khususnya penyediaan cold storage chain bagi produk
  pertanian yang mudah rosak.
  
  149.  Syarikat yang menjalan aktiviti  menyediakan
  kemudahan dan perkhidmatan seperti ini boleh juga
  menggunakan dana modal teroka yang telah disediakan
  oleh Kerajaan melalui MTDC. Di samping itu, syarikat
  baru  yang menyediakan rangkaian perkhidmatan  dan
  kemudahan bilik sejuk untuk hasil pertanian yang mudah
  rosak telah diberi Taraf Perintis atau Elaun Cukai
  Pelaburan. Bagi menggalakkan pelaburan semula dalam
  bidang yang sama, Kerajaan mencadangkan syarikat milik
  tempatan sedia ada diberi galakan berikut:
  
  i. memberi Taraf Perintis dengan pengecualian cukai
  sebanyak 70 peratus ke atas peningkatan pendapatan
  daripada pelaburan semula selama 5 tahun; atau
  ii. memberi Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60 peratus
  daripada pelaburan tambahan dalam tempoh 5 tahun.
  
  150.  Kerajaan telah pun menyediakan Tabung Untuk
  Makanan berjumlah 1.3 bilion ringgit di bawah BPM untuk
  membiayai aktiviti pengeluaran dan pemprosesan barangan
  makanan. Alhamdulillah, hampir kesemua dana ini telah
  pun digunakan. Memandangkan sambutan yang menggalakkan
  ini, Kerajaan telah menambah satu bilion ringgit lagi
  di  bawah  Pakej  Strategi Baru, menjadikan  dana
  keseluruhan sebanyak 2.3 bilion ringgit.
  
  151. Untuk menggerakkan lagi kegiatan ekonomi desa dan
  membantu  pengusaha  kecil  di  kampung  memajukan
  perusahaan mereka, Kerajaan akan menyediakan Kredit
  Mikro Desa berjumlah satu bilion ringgit di bawah BPM.
  Untuk  mempastikan program ini dilaksanakan secara
  teratur  dan berkesan, Kredit ini akan disalurkan
  mengikut kumpulan melalui Jawatankuasa Kemajuan Kampung
  (JKK/JKKR) kepada kampung yang mempunyai program satu
  produk satu kampung, di bawah penyeliaan Jawatankuasa
  Pembangunan  Daerah  dan  Unit  Penyelarasan  Dan
  Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri. Hasrat program
  ini ialah untuk memberi peluang kepada petani mengguna
  masa lapang untuk bekerja dan menambah pendapatan.
  
  152. Peruntukan sebanyak 3.3 bilion ringgit disediakan
  untuk perbelanjaan mengurus dan pembangunan bagi sektor
  pertanian. Sebahagian besar dari jumlah ini iaitu
  sebanyak 885 juta ringgit adalah bagi menyediakan
  kemudahan asas pertanian. Di samping itu, akuakultur
  akan digiatkan dengan peruntukan sebanyak 70.6 juta
  ringgit, sementara 165 juta ringgit disediakan bagi
  pembinaan Pelabuhan Perikanan Laut Dalam Bersepadu dan
  Pusat Latihan Perikanan di Tanjung Manis, Sarawak.
  
  Meningkatkan  Penglibatan Orang  Asli  Dalam  Arus
  Pembangunan
  
  153. Kerajaan terus memberi perhatian kepada usaha
  meningkatkan penglibatan masyarakat orang asli supaya
  mereka juga dapat menikmati manfaat pembangunan ekonomi
  negara.  Sebagai langkah untuk menambah pendapatan
  mereka, kemudahan Kredit Mikro Desa juga akan diberi
  untuk membolehkan mereka menjalankan aktiviti ekonomi,
  termasuk pertanian dan perusahaan kecil. Di samping
  itu, mereka juga boleh mendapatkan kemudahan sewa beli
  bot dan enjin sangkut di bawah skim pembinaan bot dalam
  Pakej Strategi Baru. Untuk mempastikan masyarakat orang
  asli berpeluang memiliki rumah yang selesa dan mampu
  dibeli, mereka juga akan diberi keutamaan memperolehi
  rumah mesra di bawah skim Syarikat Perumahan Negara
  Berhad (SPNB) dengan pinjaman yang lebih mudah.
  
  154. Untuk meneruskan program pembangunan masyarakat
  orang asli, peruntukan sebanyak 156.5 juta ringgit
  disediakan. Di antara program yang akan dilaksanakan
  termasuk  Rancangan Pengumpulan Semula,  Penyusunan
  Semula Kampung dan pembangunan aktiviti ekonomi seperti
  latihan keusahawanan dan kemahiran. Di samping itu,
  untuk  membantu  anak-anak  orang  asli,  bantuan
  persekolahan seperti pakaian seragam, buku teks dan
  tambang bas sekolah juga disediakan.
  
  Meningkatkan Keselamatan
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  155. Sejak kebelakangan ini, sering berlaku kejadian
  hijacking, piracy dan gangsterism, termasuk kegiatan
  'tonto'  serta rompakan dan kecurian yang semakin
  membimbangkan. Adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan
  untuk menyediakan persekitaran awam dan perniagaan yang
  selamat. Kerajaan akan meningkat dan memperkukuhkan
  kawalan  dan  penguatkuasaan. Pasukan  polis  akan
  mempertingkatkan lagi kawalan keselamatan di seluruh
  negara  dan  dengan itu, Kerajaan  akan  mengkaji
  organisasi  bahagian tertentu dalam  Polis  DiRaja
  Malaysia serta meningkatkan keupayaan melalui pemberian
  peralatan  dan latihan khas supaya  mereka  dapat
  melaksanakan  tugas dengan lebih berkesan.  Selain
  daripada itu, Kerajaan juga telah menubuhkan Angkatan
  Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) sebagai satu usaha
  untuk meningkatkan lagi keselamatan di perairan negara,
  seperti perairan Selat Melaka.
  
  156. Bagi melindungi pegawai penguatkuasa semua agensi,
  mereka akan dibekalkan dengan peralatan yang sesuai
  semasa bertugas. Untuk menghargai jasa mereka yang
  terdedah kepada pelbagai ancaman, faedah dan saraan
  yang disediakan kepada anggota keselamatan dan keluarga
  mereka  akan  juga  dipanjangkan  kepada  pegawai
  penguatkuasa jika mereka cedera atau gugur semasa
  bertugas.
  157. Bagi tahun 2004, keselamatan dalam negeri diberi
  peruntukan  mengurus sebanyak 4.4 bilion  ringgit,
  manakala bagi Kementerian Pertahanan pula sebanyak 6.5
  bilion ringgit. Bagi perbelanjaan pembangunan pula,
  peruntukan masing-masing adalah sebanyak 750.5 juta
  ringgit dan 2.1 bilion ringgit disediakan,  untuk
  melengkap  dan  memodenkan sistem  pertahanan  dan
  keselamatan negara.
  
  Strategi Ketiga:
  Dasar Kewangan Yang Mendorong Penggunaan Dan Pelaburan
  swasta
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  158.  Bagi  mencergaskan  aktiviti  dalam  negeri
  terutamanya pelaburan dan penggunaan, dasar kewangan
  yang  lebih  akomodatif  telah  dan  akan  terus
  dilaksanakan. Dasar ini perlu dikekalkan, terutamanya
  dalam suasana rejim kadar faedah yang rendah di seluruh
  dunia. Di samping itu, terdapat jumlah kecairan yang
  besar yang boleh digembleng untuk membiayai aktiviti
  ekonomi dalam negeri. Oleh itu, langkah perlu diambil
  untuk menguruskan kecairan ini supaya dapat digunakan
  dengan lebih berkesan bagi merangsang pelaburan dan
  penggunaan dalam negeri.
  Mempermudahkan Aksesibiliti Pembiayaan IKS
  
  159. Industri Kecil dan Sederhana (IKS) perlu digiatkan
  bagi menjana aktiviti pelaburan dalam negeri. Bagi
  membolehkan IKS mengukuhkan peranannya, adalah penting
  bagi institusi kewangan menyediakan kemudahan kewangan
  dan  kredit yang lebih accessible kepada golongan
  tersebut. Selain daripada kemudahan pembiayaan yang
  telah disediakan oleh Kerajaan di bawah Pakej Strategi
  Baru,  institusi  perbankan perlu  proaktif  dalam
  pemberian  pinjaman,  terutamanya  kepada  golongan
  pengusaha kecil dan sederhana.
  
  160. Memandangkan sambutan yang menggalakkan terhadap
  Skim Kredit Mikro dari peniaga kecil, Kerajaan akan
  menambahkan lagi dana sebanyak satu bilion ringgit di
  bawah BPM dan BSN.
  
  161. Kerajaan juga prihatin terhadap peniaga kecil dan
  sederhana yang mengalami kesukaran membayar hutang
  dengan institusi kewangan. Di bawah Pakej Strategi
  Baru, Bank Negara Malaysia telah menyediakan Skim
  Penyusunan dan Penjadualan Semula Pinjaman bagi semua
  jenis pinjaman dan kemudahan kredit oleh peminjam di
  sektor  pelancongan. Setakat ini,  nilai  pinjaman
  sebanyak 3 bilion ringgit telah mendapat manfaat dari
  Skim ini.
  
  162. Di samping Skim ini, Kerajaan juga akan mengambil
  langkah untuk membantu pengusaha IKS menangani masalah
  hutang tak berbayar mereka dengan institusi kewangan
  melalui satu mekanisma ala CDRC. Bagi tujuan ini, BNM
  akan menubuhkan satu Jawatankuasa Penyelesaian Hutang
  IKS. Harapan Kerajaan ialah mekanisme ala CDRC ini
  dapat membantu menyelesaikan hutang IKS.
  
  Menerbitkan Bon Merdeka
  
  163. Kerajaan prihatin terhadap kesan regim kadar
  faedah yang rendah kepada golongan yang bergantung
  kepada  pendapatan daripada simpanan di  institusi
  kewangan, iaitu golongan pesara yang berumur 55 tahun
  ke atas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Untuk
  membantu mereka ini mendapat pulangan lebih baik, Bank
  Negara Malaysia akan menerbitkan bon bagi golongan ini
  secara berkala. Bon ini akan mempunyai tempoh matang
  selama dua tahun dengan pulangan 5 peratus setahun
  iaitu melebihi kadar faedah simpanan. Kerajaan juga
  mencadangkan  pulangan  daripada  bon  tersebut
  dikecualikan  daripada  cukai  pendapatan.  Untuk
  menghargai  perkhidmatan  dan  pengorbanan  anggota
  berunifom yang telah bersara, terbitan bon ini akan
  dibuka juga kepada mereka yang telah bersara wajib.
  
  Memperluaskan Pasaran Modal
  
  164. Pasaran modal terus memainkan peranan penting
  dalam membiayai pembangunan ekonomi negara, terutamanya
  menyediakan peluang mendapatkan modal bagi syarikat-
  syarikat. Semenjak 2001, lebih dari 99 bilion ringgit
  telah diperolehi daripada pasaran modal dalam bentuk
  bon  dan ekuiti. Di samping itu, 13 asset-backed
  securities (ABS) telah diluluskan berjumlah lebih dari
  7  bilion  ringgit. Prestasi pasaran  modal  yang
  memberangsangkan ini adalah hasil dari pelaksanaan
  inisiatif di bawah Pelan Induk Pasaran Modal serta 10
  langkah memantapkan lagi pasaran modal yang diumumkan
  oleh Kerajaan pada bulan Mac tahun ini.
  
  165. Pada masa ini, tiada layanan cukai yang khusus
  disediakan bagi penerbitan ABS. Sebagai langkah untuk
  menggalakkan  penerbitan ABS, Kerajaan mencadangkan
  supaya  layanan cukai yang sama dengan penerbitan
  sekuriti biasa diberikan kepada ABS. Di samping itu,
  Kerajaan  juga mencadangkan perbelanjaan  berkaitan
  terbitan ABS diberi potongan cukai selama 5 tahun.
  
  166. Salah satu daripada 10 langkah yang dilaksana
  untuk memantapkan pasaran modal ialah menggalakkan
  syarikat besar disenaraikan di BSKL. Bagi tujuan ini,
  FELDA yang bukan sahaja merupakan sebuah syarikat
  perladangan terbesar di rantau ini malahan di dunia,
  akan disenaraikan di BSKL. Saham FELDA dijangka akan
  menjadi antara blue-chip di BSKL dan FELDA berpotensi
  untuk diperkenalkan sebagai international brand. Dengan
  penyenaraiannya, FELDA akan berupaya mendapatkan modal
  dari pasaran dan tidak lagi perlu bergantung kepada
  Kerajaan untuk sumber kewangannya. Pada masa yang sama,
  Kerajaan  juga  akan  mendapat  pulangan  daripada
  penyenaraian ini yang juga akan memberi faedah kepada
  Kumpulan FELDA, peneroka dan koperasi serta kerajaan
  negeri yang telah memberi tanah untuk dibangunkan
  sebagai ladang FELDA. Peneroka FELDA akan mendapat
  peluang untuk memegang ekuiti dalam syarikat yang
  disenaraikan, iaitu sebagai ahli dan individu.
  
  167. Cadangan ini adalah selaras dengan matlamat DEB
  yang bertujuan membolehkan Bumiputera memiliki ekuiti
  sekurang-kurangnya 30 peratus dalam sektor korporat.
  Adalah  diharapkan  saham ini tidak  dijual  oleh
  Bumiputera.
  
  168.  Setelah 46 tahun merdeka, kita perlu sedar
  kesilapan kita ini dan berusaha membetulkannya. Sebagai
  langkah ke arah memperluaskan lagi peluang pelaburan
  khususnya kepada Bumiputera melalui saham amanah, Dana
  Saham Amanah Kedua iaitu Dana Harapan (HARAPAN) akan
  ditubuhkan. Dana ini akan diuruskan oleh pengurus dana
  profesional serta berpengalaman dan akan menggembleng
  tabungan dan modal Bumiputera.
  
  169. Kerajaan juga mempunyai banyak aset yang bernilai
  tinggi yang masih belum digunakan sepenuhnya. Bagi
  memaksimakan pulangan, Kerajaan akan mengambil langkah
  untuk unlock aset ini supaya ia secara langsung akan
  menambah kewangan Kerajaan, di samping memberi peluang
  kepada pihak tertentu mengguna aset-aset ini untuk
  menjana pulangan dan menyumbang kepada pertumbuhan
  ekonomi.
  
  Memperkembangkan Sistem Kewangan Islam
  
  170. Sejak perbankan Islam diperkenalkan pada tahun
  1983, ia telah membuka satu lembaran baru dalam sistem
  kewangan negara. Kini, Malaysia merupakan satu-satunya
  negara yang mempunyai sistem kewangan Islam  yang
  komprehensif. Bermula dengan hanya sebuah Bank Islam,
  kini negara mempunyai dua Bank Islam dan 33 bank biasa
  yang  menawarkan  perkhidmatan  perbankan  Islam.
  Perkembangan sistem perbankan Islam telah juga menjadi
  pemangkin kepada perkembangan pesat sistem kewangan
  Islam yang merangkumi perbankan, insuran dan pasaran
  modal. Aset keseluruhan sistem perbankan Islam telah
  meningkat hampir empat kali ganda kepada 68 bilion
  ringgit dalam tahun 2002 daripada 17.9 bilion ringgit
  dalam 1997.
  
  171. Industri insuran Islam atau takaful telah muncul
  sebagai  satu lagi industri kewangan  Islam  yang
  berkembang pesat sejak mula diperkenalkan pada tahun
  1986, dengan jumlah asetnya meningkat daripada 200 juta
  ringgit kepada 4 bilion ringgit pada tahun  ini.
  Manakala Sekuriti Hutang Swasta (PDS) Islam telah mula
  mendapat  sambutan yang menggalakkan dengan  nilai
  terbitan melebihi 34 bilion ringgit semenjak tahun
  2001. Nilai aset bersih saham amanah Islam juga telah
  meningkat lebih dua kali ganda kepada 4.3 bilion
  ringgit.
  
  172. Di peringkat antarabangsa, Malaysia merupakan
  negara terulung di dunia yang menerbitkan bon global
  Islam Sukuk Al-Ijarah berjumlah 600 juta dolar Amerika
  yang mendapat lebihan langganan sebanyak dua kali
  ganda. Di samping itu, satu lagi pencapaian ketara
  ialah penubuhan Islamic Financial Services Board di
  Kuala Lumpur untuk mempastikan kestabilan dan kekukuhan
  industri kewangan Islam global. Dengan pencapaian ini,
  Malaysia kini menjadi model dalam perkembangan sistem
  kewangan Islam, terutamanya di kalangan negara Islam di
  dunia.
  
  173. Sebagai langkah untuk meningkatkan pembiayaan
  melalui  penerbitan  sekuriti  Islam,  Kerajaan
  mencadangkan layanan cukai yang lebih komprehensif
  disediakan sama seperti sekuriti konvensional.  Di
  samping itu, galakan potongan cukai diberikan juga ke
  atas  perbelanjaan  menerbitkan  sekuriti  Islam
  menggunakan prinsip Istisna' untuk tempoh 5 tahun, di
  mana aset-aset hartanah dalam pembinaan boleh dijadikan
  sandaran.
  
  174. Untuk menggalakkan syarikat dan institusi kewangan
  yang mematuhi prinsip Syariah membuat pelaburan di
  Labuan, Kerajaan mencadangkan syarikat luar pesisir
  Labuan diberi rebat cukai yang bersamaan dengan jumlah
  zakat yang telah dibayar, tertakluk kepada had maksimum
  20,000 ringgit atau 3 peratus dari keuntungan bersih.
  
  Strategi Keempat:
  Mengukuhkan Lagi Daya Saing Negara
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  175. Langkah Kerajaan beserta dengan inisiatif sektor
  swasta  yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan
  efisiensi dan produktiviti, telah mengukuhkan lagi daya
  saing  negara.  Berasaskan  kepada  laporan  World
  Competitiveness Year Book 2003, kedudukan daya saing
  kita di kalangan negara yang mempunyai penduduk dua
  puluh juta ke atas, telah meningkat dengan ketara
  kepada tangga ke empat dari ke enam pada tahun 2002,
  dan ke sepuluh pada tahun 2001. Kedudukan ini ialah
  selepas Amerika Syarikat, Australia dan Kanada. Ini
  mencerminkan  negara  mampu  bersaing  di  pasaran
  antarabangsa, berkat hasil usaha Kerajaan dan sektor
  swasta sejak dua dekad yang lalu.
  
  176.  Penggunaan IT kini telah menjadi sebahagian
  daripada keperluan perniagaan, terutamanya bagi high
  speed internet access untuk membolehkan negara menjadi
  lebih  kompetitif. Di samping itu, ramai  rakyat,
  terutamanya generasi muda yang cenderong dan berminat
  melayari internet bagi menimba ilmu dan mendapatkan
  maklumat semasa. Bagi mempastikan semua pihak mempunyai
  akses internet pada kos yang rendah, Telekom Malaysia
  akan mengurangkan caj laluan internet. Di samping itu,
  pengurangan  ini  akan  menggalakkan  aktiviti  e-
  perdagangan melalui akses yang lebih luas dan murah
  dengan penggunaan broadband internet. Telekom Malaysia
  akan memberi diskaun 50 peratus bagi pakej perusahaan
  dan korporat, bermula dengan 30 peratus pada peringkat
  pertama dan 20 peratus lagi pada peringkat kedua.
  Manakala bagi pengguna yang lain, pengurangan  30
  peratus diberikan kepada consumer broadband internet
  charges.
  
  177. Untuk mempastikan perkhidmatan internet yang lebih
  luas dan efisien, JARING akan digabungkan dengan TMNet.
  Memandangkan Cyberjaya akan dijadikan sebagai  hub
  perkhidmatan  terpilih, accessibility  dan  kualiti
  perkhidmatan broadband akan dipertingkatkan sementara
  kos perkhidmatan akan dikurangkan pada paras yang lebih
  kompetitif berbanding dengan negara-negara lain.
  
  178. Untuk memperbaiki lagi daya saing negara, sektor
  swasta perlu terus berusaha untuk mengurangkan lagi kos
  kendalian perniagaan bagi membolehkan mereka bersaing
  dengan  pengeluar negara lain yang mempunyai  kos
  pengeluaran  yang  lebih  rendah.  Kerajaan  telah
  menyediakan  pelbagai insentif untuk  tujuan  ini,
  terutamanya dalam Pakej Strategi Baru. Sebagai usaha
  berterusan, Kerajaan bercadang:
  
  i.  memberi  potongan cukai  sepenuhnya  ke  atas
  perbelanjaan keraian dalam mempromosi jualan, sementara
  potongan cukai sebanyak 50 peratus diberikan ke atas
  perbelanjaan keraian yang lain;
  ii. menghapuskan had tempoh pengecualian duti import
  dan cukai jualan ke atas alat ganti dan bahan gunahabis
  bagi sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan yang
  akan tamat tempohnya pada 31 Disember 2003;
  iii. memperluaskan potongan cukai ke atas perbelanjaan
  companies  incorporation yang kini dinikmati  oleh
  syarikat yang mempunyai modal dibenar sehingga 250 ribu
  ringgit kepada 2.5 juta ringgit;
  iv. menghapus atau mengurangkan duti import ke atas
  beberapa barangan terpilih seperti bateri komputer,
  barangan plastik dan kayu, kepada di antara 0 dan 20
  peratus daripada di antara 5 dan 30 peratus; dan
  v. menghapus dan mengurangkan duti eksport ke atas
  beberapa barangan pertanian dan komoditi seperti ikan,
  buah-buahan dan beberapa galian tertentu, kepada di
  antara 0 dan 5 peratus daripada di antara 2.5 dan 10
  peratus.
  
  179. Industri media massa menjadi sektor yang semakin
  penting  dalam usaha mewujudkan sebuah  masyarakat
  berpengetahuan. Dalam hubungan ini, Kerajaan memutuskan
  supaya syarikat penerbitan dan percetakan tempatan
  diberi  pengecualian duti anti lambakan  ke  atas
  newsprint yang diimport bagi baki kuantiti yang tidak
  dapat dibekalkan oleh pengeluar tempatan. Pengecualian
  ini akan dapat menjadikan kos dalam industri penerbitan
  dan percetakan lebih kompetitif.
  
  Strategi Kelima:
  Memantapkan  Lagi  Agenda  Sosial  Dan  Masyarakat
  Penyayang
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  180. Sejak akhir-akhir ini, hampir setiap hari kita
  mendengar dan membaca berita gempar gejala sosial di
  media massa seperti kumpulan militan, pembunuhan kejam,
  penculikan, kongsi gelap, kezaliman loan shark, sumbang
  mahram, dadah dan penyakit HIV / AIDS. Yang lebih
  membimbangkan ialah gejala keruntuhan moral dan kes
  jenayah di kalangan remaja, terutamanya mereka yang
  masih di bangku sekolah. Kita kini mendengar pembunuhan
  yang dilakukan oleh kanak-kanak bawah umur, anak-anak
  muda yang lari dari rumah, peras ugut, ponteng dan
  gangterism di kalangan murid sekolah.
  
  181.  Kalau dahulunya kita hanya melihat kejadian
  seperti ini berlaku di luar negara melalui TV dan
  akhbar, kini ianya berlaku di depan mata kita di negara
  kita sendiri. Inilah gejala negatif pengaruh televisyen
  dan internet yang tidak terkawal yang telah mencerobohi
  dan merosakkan pemikiran masyarakat serta mencemari
  nilai murni budaya kita. Di samping itu, teknologi
  canggih yang sepatutnya menjadi pemangkin pembangunan
  telah disalahgunakan, terutamanya oleh pengeluar VCD
  haram untuk mengaut keuntungan bagi diri sendiri tanpa
  menghiraukan kesan buruk kepada masyarakat.
  
  182.  Kerajaan  berazam untuk  meningkatkan  usaha
  membenteras  gejala  negatif sosial  yang  semakin
  membimbangkan di kalangan masyarakat kita, terutama
  golongan remaja. Selaras dengan hasrat ini, Dasar
  Sosial  Negara telah dilancarkan berasaskan kepada
  pembangunan sosial yang berteraskan nilai murni dan
  peningkatan keupayaan insan bagi mencapai perpaduan dan
  kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan
  hidup  masyarakat Malaysia yang maju dan  mantap.
  Kerajaan  akan  mengambil  pendekatan  yang  lebih
  bersepadu, strategik dan menyeluruh bagi menangani
  masalah sosial melalui penubuhan 50 pusat khidmat
  komuniti di kawasan berisiko tinggi di mana jenayah dan
  masalah sosial sering berlaku. Kerajaan dengan ini
  menyeru  agar NGO dan anggota masyarakat setempat
  menyumbang bersama bagi mempastikan Dasar ini dapat
  dilaksanakan dengan jayanya.
  
  Keluarga Berharmoni Masyarakat Berakhlak
  
  183. Gejala sosial yang kian membimbangkan perlu di
  bendung dan diatasi segera, terutamanya di kalangan
  golongan remaja yang bakal menjadi pemimpin pelapis di
  masa hadapan. Usaha untuk membentuk sebuah masyarakat
  Malaysia yang berakhlak dan bermoral tinggi bukan hanya
  tanggungjawab Kerajaan. Keluarga, terutamanya ibu bapa
  dan masyarakat, perlu bersama bertanggungjawab dan
  memainkan peranan masing-masing membentuk golongan muda
  yang baik tingkah laku, mengamalkan cara hidup sihat,
  berdisiplin,  berilmu pengetahuan dan  kukuh  daya
  pemikiran serta menghayati ajaran agama. Nilai-nilai
  ini akan menjadi benteng paling teguh dalam menghadapi
  segala masalah sosial dan seterusnya akan melahirkan
  sebuah masyarakat yang benar-benar berjaya dalam segala
  aspek kehidupan.
  
  Mengiktiraf Peranan Wanita
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  184. Peranan wanita sebagai pembentuk keluarga bahagia
  dan sumbangan mereka dalam pembangunan ekonomi dan
  sosial  negara sentiasa diiktiraf. Kejayaan wanita
  mengimbangi dwi-peranan ini sudah terbukti dan amat
  dikagumi. Tanggungjawab wanita mewujudkan  keluarga
  berteraskan baiti-jannati atau rumah ku syurga ku,
  bermula sejak lahirnya seorang bayi sehingga dewasa.
  Ibu berperanan utama dalam membentuk dan menerap nilai-
  nilai murni dan mulia dalam jiwa anak-anak supaya
  mereka membesar menjadi generasi yang berilmu dan
  berjasa kepada keluarga, bangsa, agama dan negara.
  Walaupun masa beralih, zaman berubah, namun akhlak
  mulia dan jati diri yang telah terbina sejak kecil akan
  menjadi  benteng penghalang kepada mereka daripada
  terjerumus ke dalam gejala negatif sosial. Generasi
  inilah yang bakal menyambung cita-cita dan perjuangan
  memartabatkan  negara.  Ibubapa  perlulah  memberi
  perhatian kepada pembentukan generasi yang berwibawa
  ini.
  
  185. Malangnya, ada pihak yang sanggup merendahkan
  martabat dan maruah wanita. Ada suami yang tergamak
  menjatuhkan talak melalui SMS. Perkahwinan adalah satu
  acara  yang  mulia yang melibatkan semua  anggota
  keluarga, terutama ibu bapa kedua-dua pengantin, kadi
  dan saksi, dan juga sahabat handai. Walaupun Islam
  membenar suami menceraikan isteri hanya dengan berkata
  demikian kepada isteri, tetapi perceraian bukanlah
  sesuatu yang menjadi perkara ringan. Ia harus difikir
  secara mendalam kerana kerap kali anak akan menjadi
  mangsa. Mengguna SMS tidak menunjuk penghargaan kepada
  institusi perkahwinan dan keluarga, termasuk  anak
  sendiri. Lagi pun, SMS tidak selamat. Sesiapa saja
  boleh  curi  mengguna SMS untuk menghantar  mesej
  perceraian tanpa diketahui oleh suami. Gejala sosial
  akibat semua ini tidak mencerminkan keperibadian Islam
  yang sebenar.
  
  186. Ada juga pihak yang ingin menghadkan sumbangan
  wanita  dalam pembangunan dengan hanya membenarkan
  wanita menjadi guru dan pegawai kebajikan sahaja dan
  melarang wanita menjadi hakim, pentadbir Kerajaan dan
  menyertai pasukan keselamatan. Bagi Kerajaan Barisan
  Nasional, wanita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah
  dengan kaum lelaki dalam arus pembangunan negara. Kadar
  penyertaan wanita dalam tenaga kerja negara  kian
  meningkat dan kini melebihi 45 peratus. Dalam sejarah
  Islam,  wanita berjuang di samping Nabi  Muhammad
  Sallallahu alayhi wa Sallam dalam peperangan, manakala
  di  bidang  perniagaan, Saidatina  Khadijah  telah
  merentasi sempadan dalam menerokai pasaran. Ingatlah,
  syurga di bawah tapak kaki ibu. Setiap lelaki yang
  berjaya,  ada isteri yang membantu.  Tangan  yang
  menghayun buaian, mampu menggoncang dunia.
  
  187. Jika diambil kira pula kurangnya penuntut lelaki
  di institusi pendidikan tinggi, menghadkan peranan
  wanita  bermakna  menjadikan  tenaga  orang  Islam
  berkurangan lebih dari separuh. Dengan itu, orang Islam
  di Malaysia akan bergantung kepada orang lain untuk
  segala-galanya. Janganlah kecewa apabila ini berlaku.
  Janganlah kerana lelaki lemah membendung nafsu, wanita
  disalahkan. Islam tidak meletak beban kawalan nafsu
  semata-mata kepada wanita.
  
  188. Bagi meneruskan program pembangunan wanita dan
  institusi kekeluargaan, peruntukan sebanyak 128.6 juta
  ringgit disediakan. Program yang akan dilaksanakan,
  termasuk latihan, bimbingan, kaunseling dan pendedahan
  untuk memberi keyakinan dan dorongan kepada wanita,
  khususnya ibu tunggal, warga tua dan orang kurang
  upaya.
  
  189. Untuk membantu ibu tunggal di desa meningkatkan
  pendapatan dari perusahaan mereka, sebanyak 100 juta
  ringgit dari Skim Kredit Desa akan dikhususkan bagi
  pinjaman  kepada mereka yang mempunyai  perusahaan
  sendiri. Ibu tunggal yang berpendapatan rendah juga
  akan diberi keutamaan dalam memperolehi rumah kos
  rendah dan sederhana rendah dari SPNB dengan diberi
  diskaun harga sebanyak 20 peratus.
  
  190. Kerajaan telah banyak memberi galakan cukai kepada
  majikan untuk menubuh pusat penjagaan kanak-kanak di
  tempat  kerja. Walau bagaimanapun, respon daripada
  majikan  swasta masih tidak menggalakkan. Kerajaan
  mungkin akan menjadikan penubuhan pusat ini sebagai
  syarat dalam development order oleh Majlis Tempatan.
  
  191. Kerajaan sedar kos membesar dan mendidik anak-anak
  kian meningkat. Untuk membantu ibubapa meringankan
  beban  perbelanjaan  ke atas  anak-anak,  Kerajaan
  mencadangkan pelepasan cukai anak dinaikkan dari 800
  ringgit kepada 1,000 ringgit seorang.
  
  Generasi Belia Warisan Bangsa
  Cemerlang Sukan Harum Negara
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  192. Belia yang merupakan generasi pewaris yang akan
  menyambung  perjuangan membangunkan  negara,  perlu
  dilengkapkan dengan semangat jati diri yang unggul.
  Untuk ini, Kerajaan akan mula melaksanakan Program
  Khidmat Negara yang melibatkan seramai 100 ribu belia.
  Kandungan program ini dirangka bagi meliputi latihan
  asas ketenteraan, pendidikan sivik, pembentukan sahsiah
  dan perkhidmatan sosial dengan tujuan untuk memupuk
  semangat kerjasama, perpaduan, integrasi nasional dan
  tingkahlaku sihat. Bagi melaksanakan program  ini,
  peruntukan sebanyak 300 juta ringgit disediakan.
  
  193. Kerajaan berbangga di atas kejayaan demi kejayaan
  yang telah dicapai oleh para atlet sukan negara dalam
  mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa.
  Terkini,  perenang maraton negara merupakan  warga
  pertama Asia Tenggara berjaya merenangi Selat Inggeris.
  Dengan ketahanan fizikal dan kekuatan mental serta
  kecekalan semangat, ombak besar setinggi 3 meter dapat
  diharungi, air laut sesejuk air batu berjaya ditahani.
  Pemain badminton kita juga telah berjaya menjadi juara
  dan naib juara di kejohanan All England dan World
  Badminton Championship. Jadikan ini sebagai perangsang
  bagi kita merebut kembali kecemerlangan dalam bidang
  sukan.  Pencapaian mereka ini bukan sahaja  telah
  menambahkan lagi rekod kejayaan wira negara, bahkan
  membuktikan  bahawa dengan disiplin, dedikasi  dan
  semangat waja, rakyat Malaysia boleh mencapai kejayaan
  dalam apa jua bidang sekalipun. Kejayaan ini semestinya
  menyemarakkan semangat dan mengukuhkan lagi keazaman
  untuk terus mencipta kejayaan.
  
  194. Kerajaan amat berterima kasih kepada semua pihak,
  termasuk kerajaan negeri, sektor korporat dan NGOs yang
  telah  memberi pelbagai hadiah kepada juara sukan
  negara. Saya berharap, mereka tidak terlalu terpengaruh
  dengan  habuan  ini, tetapi terus berusaha  untuk
  meningkatkan lagi pencapaian mereka. Walau apa pun,
  bagi menghargai mereka yang mengharumkan negara dan
  membolehkan rakyat Malaysia 'to walk tall', Kerajaan
  akan menyediakan biasiswa untuk mereka melanjutkan
  pelajaran di dalam atau luar negeri bagi membolehkan
  mereka menjadi coach atau pengurus dalam bidang yang
  mereka minati.
  
  195. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Minda
  cergas di badan yang sihat. Untuk itu, peruntukan
  sebanyak  657.9  juta  ringgit  disediakan  kepada
  Kementerian Belia dan Sukan bagi tahun 2004. Kita
  sedang membuat persiapan rapi untuk melatih peserta
  negara yang akan menyertai Sukan Olimpik ke 28 di
  Athens, Greece. Negara juga akan sekali lagi menjadi
  tuan rumah bagi Sukan Lasak untuk tahun ketiga.
  
  196. Bagi meningkatkan lagi kegiatan riadah dikalangan
  orang ramai, terutamanya belia, Kerajaan akan memulakan
  satu program untuk menyediakan kemudahan riadah sebagai
  satu keperluan wajib dalam semua projek pembangunan
  perumahan baru. Di samping itu, semua pihak berkuasa
  tempatan dikehendaki menyediakan kemudahan  seperti
  taman-taman, padang permainan dan kawasan rekreasi
  untuk akiviti seperti jogging. Dalam hubungan ini,
  Kerajaan akan menyediakan peruntukan permulaan sebanyak
  50 juta ringgit.
  
  Mengutamakan Golongan Kurang Upaya
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  197.  Kerajaan sentiasa prihatin terhadap golongan
  kurang upaya dan mempastikan mereka juga dapat bersama
  menikmati  dan menyertai arus pembangunan  negara.
  Beberapa skim bantuan kewangan telah pun disediakan
  kepada golongan ini, termasuk bantuan kewangan pada
  kadar antara 80 ringgit hingga 350 ringgit sebulan.
  Sehingga pertengahan tahun 2003, seramai 122,543 orang
  kurang upaya telah berdaftar dan menerima bantuan
  sebanyak 88.5 juta ringgit.
  
  198. Bagi menggalakkan orang kurang upaya terus bekerja
  untuk menyara diri dan keluarga, Elaun Pekerja Kurang
  Upaya diberikan sebanyak 200 ringgit sebulan jika
  pendapatan bulanan mereka tidak melebihi 500 ringgit.
  Pemberian  ini  bertujuan  untuk  menampung  kos
  pengangkutan  ke  tempat  kerja  dan  lain-lain
  perbelanjaan. Untuk membolehkan lebih ramai  orang
  kurang upaya yang bekerja menikmati bantuan elaun ini,
  Kerajaan mencadangkan had kelayakan siling pendapatan
  ditingkatkan dari 500 ringgit ke 750 ringgit sebulan.
  
  199. Sebagai langkah untuk mempastikan orang kurang
  upaya turut berpeluang mendapat pekerjaan, Kerajaan
  telah memperuntukkan satu peratus daripada jawatan
  perkhidmatan awam, khusus untuk golongan ini.  Di
  samping  ini, satu unit khas akan ditubuhkan  di
  Kementerian Sumber Manusia untuk membantu golongan ini
  mendapatkan pekerjaan.
  
  200. Kerajaan bersimpati dengan tanggungjawab berat ibu
  bapa kepada kanak-kanak kurang upaya dan kos yang
  tinggi untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah
  khas. Untuk membantu ibu bapa dan membela nasib anak-
  anak tersebut, Kerajaan bercadang memberi elaun bulanan
  sebanyak 25 ringgit seorang, kepada pelajar kurang
  upaya di sekolah rendah dan menengah bagi menggalakkan
  anak-anak kurang upaya untuk mendapatkan ilmu. Bagi
  pelajar  kurang  upaya  pendengaran  di  institusi
  pendidikan tinggi pula, pada masa ini mereka diberikan
  elaun bulanan sebanyak 300 ringgit seorang. Kerajaan
  bercadang supaya elaun ini juga dinikmati oleh semua
  pelajar kurang upaya di institusi pendidikan tinggi.
  
  201.  Bagi  semua anggota perkhidmatan awam  yang
  mempunyai  anak-anak kurang upaya,  Kerajaan  akan
  membenarkan mereka bekerja mengikut flexi-hours supaya
  dapat memudahkan urusan kebajikan anak mereka. Kerajaan
  ingin mencadangkan agar sektor swasta juga menyambut
  dan mencontohi langkah murni ini.
  
  202. Dalam Bajet 2003, Kerajaan telah mengumumkan
  penyediaan  dana sebanyak 100 juta  ringgit  bagi
  membiayai rawatan pesakit yang menghidapi penyakit
  kronik. Kini, dicadangkan satu dana khas sebanyak 10
  juta ringgit khusus bagi orang kurang upaya yang
  menghadapi penyakit kronik.
  
  203.  Peluang  pekerjaan bagi orang kurang  upaya
  penglihatan  seperti  jurutaip,  jurutrengkas  dan
  telefonis kian berkurangan. Oleh yang demikian, mereka
  perlu diberi kemahiran dalam bidang baru, seperti IT,
  fisioterapi dan lain-lain. Sehubungan dengan  ini,
  Persatuan  Orang Buta digalakkan membuka rangkaian
  Franchise Shops bertujuan untuk memberi lebih peluang
  pekerjaan kepada mereka dalam bidang keusahawanan.
  Mereka boleh mendapatkan pembiayaan di bawah Skim
  Kredit Mikro Kerajaan dan akan diberi lokasi yang
  sesuai  bagi menubuhkan rangkaian Franchise  Shops
  tersebut. Di samping itu, Kerajaan juga akan membiayai
  sepenuhnya pembelian white cane dan mesin braille bagi
  mereka yang kurang upaya penglihatan.
  
  204. Kerajaan juga bertekad untuk mempastikan orang
  kurang upaya dapat memiliki rumah yang selesa dengan
  kos yang berpatutan. Bagi tujuan ini, orang kurang
  upaya yang berpendapatan rendah diberi keutamaan dalam
  memperolehi rumah kos rendah dan sederhana rendah dari
  SPNB dengan diberi diskaun harga sebanyak 20 peratus.
  
  205.  Bagi  membantu mengurangkan kos pengangkutan
  golongan kurang upaya, Syarikat Prasarana Negara akan
  memberikan  diskaun 50 peratus  ke  atas  tambang
  perjalanan. Syarikat pengangkutan swasta digalakkan
  untuk  memberi  kemudahan  yang  sama.  Kerajaan
  mencadangkan juga cukai jalan dikecualikan ke atas
  kereta,  van dan motorsikal buatan tempatan  yang
  dimiliki oleh orang kurang upaya.
  
  206. Untuk mempastikan golongan ini menikmati manfaat
  daripada penggunaan ICT, satu Pusat Sumber Rintis ICT
  akan ditubuhkan di Sungai Buloh, bagi melatih orang
  kurang upaya penglihatan dan pendengaran memperolehi
  kemahiran ICT. Kerajaan akan menyediakan kemudahan ICT
  Enabler bagi memudahkan orang kurang upaya menggunakan
  ICT sebagai alat perhubungan terutamanya di zebra
  crossing dan semasa kecemasan seperti di lebuh raya. Di
  semua bangunan Kerajaan juga akan disediakan dengan
  kemudahan yang bersesuaian untuk memudahkan mereka
  berurusan dengan jabatan Kerajaan, termasuk kemudahan
  dalam lif. Kerajaan berharap pihak swasta mencontohi
  Kerajaan  memberi  kemudahan ini  kepada  golongan
  tersebut.
  
  Menampung Keperluan Perumahan Kos Rendah dan Sederhana
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  207. Kerajaan prihatin terhadap keperluan menyediakan
  kemudahan perumahan, terutamanya kepada golongan yang
  berpendapatan rendah dan sederhana. Berasaskan kepada
  profil penduduk negara, terutama mereka dalam golongan
  umur 20 hingga 24 tahun, permintaan perumahan kos
  rendah dan sederhana dianggar meningkat sebanyak 500
  ribu unit untuk tempoh 5 tahun akan datang. Untuk
  mempastikan golongan ini mendapat peluang memiliki
  rumah, Kerajaan akan mengambil alih pembinaan perumahan
  kos rendah dan sederhana, terutamanya melalui SPNB.
  
  208. Bagi meringankan beban syarikat pemaju perumahan
  swasta, mereka akan diberi pilihan sama ada untuk
  melaksanakan  sendiri pembinaan rumah  kos  rendah
  sebanyak 30 peratus atau menyerahkan kepada SPNB untuk
  melaksanakan pembinaan rumah tersebut. Namun, mereka
  akan dikehendaki membayar caruman sebagai timbal balas.
  Pencarum KWSP yang membeli rumah kos rendah yang dibina
  oleh SPNB, akan juga diberi kemudahan end financing
  melalui MBSB. Oleh kerana penyediaan perumahan kos
  rendah  dianggap sebagai satu tanggungjawab sosial
  Kerajaan, maka Kerajaan Negeri akan diminta untuk
  mengecualikan premium tanah untuk pembinaan rumah kos
  rendah ini. Semua syarikat utiliti yang membekalkan
  kemudahan perkhidmatan seperti elektrik,  air  dan
  telefon  diminta untuk hanya mengenakan kos  asas
  sahaja.
  
  209. Satu projek contoh berasaskan konsep baru akan
  dilaksanakan sebagai satu show case di atas tanah
  seluas 1,000 ekar milik Institut Penyelidikan Getah
  Malaysia (RRIM) di Lembah Klang untuk membina 10 ribu
  unit  rumah  mampu milik. Projek ini  juga  akan
  dilengkapkan dengan kemudahan pengangkutan awam, pusat
  ibadah, kemudahan komersial, pusat membeli-belah, kedai
  runcit, kemudahan riadah termasuk taman dan padang
  permainan, dewan orang ramai dan lain-lain kemudahan
  yang bersesuaian.
  
  210. Bagi tahun 2004, Kerajaan menyediakan sejumlah
  558.8 juta ringgit untuk pelbagai projek perumahan awam
  kos rendah. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 484 juta
  ringgit  adalah untuk membiayai pembinaan sebanyak
  62,672 unit rumah kos rendah di bawah Program Perumahan
  Rakyat  untuk disewa kepada setinggan di  Wilayah
  Persekutuan Kuala Lumpur dan bandar utama. Bakinya
  sebanyak  74.5  juta ringgit diperuntukkan  secara
  pinjaman  kepada  Kerajaan Negeri bagi  meneruskan
  pembinaan sebanyak 28,541 unit rumah kos rendah.
  
  211. Bagi perumahan anggota tentera, sebanyak 418.1
  juta ringgit disediakan bagi meneruskan pembinaan 2,500
  unit rumah, sementara 251 juta ringgit disediakan untuk
  menyiapkan 44 projek perumahan bagi anggota polis.
  Sebanyak 38 juta ringgit pula disediakan bagi pembinaan
  kuarters gunasama di sekitar KLIA dan Kuala Lumpur.
  
  212.  Bagi  mengatasi  masalah  projek  perumahan
  terbengkalai, Kerajaan akan mengambil langkah untuk
  memudah dan mempercepatkan pemulihan projek tersebut.
  Pada masa ini, terdapat 204 projek terbengkalai di
  seluruh negara yang melibatkan hampir 66 ribu unit
  bernilai 5.6 bilion ringgit. Pemulihan lebih dari
  setengah projek ini yang melibatkan 36 ribu unit rumah
  bernilai 3.4 bilion ringgit sedang diuruskan oleh SPNB.
  Untuk mengatasi kelewatan yang disebabkan oleh masalah
  dengan pemiutang, pemaju dan bank, Danaharta akan
  menguruskan  hutang  ini dengan institusi-institusi
  kewangan yang berkenaan dan seterusnya SPNB  akan
  bertanggungjawab menyiapkan projek tersebut. Selain
  daripada itu, SPNB akan mengambil alih dan mengurus
  projek perumahan di bawah Tabung Pusingan Perumahan Kos
  Rendah (TPPKR) yang kini di bawah TPPT Sdn. Bhd.
  
  213.  Amanah Pelaburan Hartanah atau Real  Estate
  Investment  Trust dan Amanah Saham Hartanah  atau
  Property  Trust Fund ditubuhkan untuk  membolehkan
  pelabur kecil melabur dalam sektor hartanah. Pengurusan
  dana-dana ini dikendalikan oleh pengurus profesional
  untuk menghasilkan pulangan yang lebih baik. Untuk
  menggalakkan  perkembangan dana-dana ini,  Kerajaan
  bercadang untuk:
  
  i. mengecualikan Cukai Keuntungan Harta Tanah ke atas
  keuntungan dari pelupusan hartanah oleh individu atau
  syarikat kepada dana-dana; dan
  ii.  mengecualikan duti setem ke atas surat cara
  pindahmilik hartanah daripada individu atau syarikat
  kepada dana-dana.
  
  Persekitaran Bersih Rakyat Sihat
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  214. Persekitaran yang bersih sangat penting dalam
  usaha mencegah wabak penyakit berjangkit seperti SARS
  yang telah melanda negara baru-baru ini. Kerajaan amat
  serius dalam menangani wabak penyakit yang  boleh
  membawa  maut ini. Satu langkah untuk mempastikan
  kebersihan persekitaran ialah dengan mengadakan sistem
  pelupusan sampah yang bersesuaian, terutamanya  di
  kawasan  bandar.  Untuk  ini,  Kerajaan  bercadang
  mendirikan loji pembakaran sampah yang termoden dan
  selamat. Loji ini akan melibatkan perbelanjaan sebanyak
  1.5 bilion ringgit dan ianya lebih baik dari kebanyakan
  loji pembakaran sampah di negara maju, di mana loji
  bakar sampah didirikan di kawasan perumahan  atau
  industri tanpa protes dari penduduk.
  
  215. Untuk mempastikan alam sekitar terus bersih,
  peruntukan sebanyak 1.9 bilion ringgit disediakan di
  bawah beberapa kementerian dan agensi. Dari jumlah
  tersebut sebanyak 680 juta ringgit disediakan bagi
  program tebatan banjir, terutamanya untuk mengatasi
  masalah banjir kilat yang sering melanda bandar raya
  Kuala Lumpur. Di samping itu, sejumlah 462 juta ringgit
  disediakan untuk pengurusan sisa pepejal dan 422 juta
  ringgit untuk projek pembentungan.
  
  Badan Bukan Kerajaan (NGO)
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  216.  Kerajaan  menghargai  sumbangan  NGO  dalam
  melaksanakan kegiatan kebajikan serta menyanjung tinggi
  semangat  kesukarelawan  mereka  sehingga  sanggup
  mempertaruhkan keselamatan diri demi melaksanakan misi
  mereka. Kita telah menyaksikan ketabahan dan keberanian
  MERCY semasa misi damai mereka menyampaikan bantuan
  kepada mangsa perang di Afghanistan dan Iraq. Di
  samping itu, terdapat juga beberapa NGO yang telah
  bersama Kerajaan membanteras masalah sosial seperti
  penagihan dadah, HIV / AIDS serta membela mereka yang
  kurang bernasib baik seperti golongan tua dan terbiar,
  orang kurang upaya dan mereka yang ditimpa penyakit
  kronik.
  
  217.  NGO  seharusnya  mengeratkan  lagi  jalinan
  persefahaman melalui perkongsian bijak dengan Kerajaan
  ke  arah membina sebuah masyarakat Malaysia  yang
  bertanggungjawab dan penyayang. Untuk ini, mereka perlu
  mewujudkan satu piawaian bagi menilai prestasi mereka,
  terutamanya  dari  aspek  keberkesanan  kepimpinan,
  kegiatan  dan juga pengurusan kewangan. Ini  akan
  membolehkan mereka memainkan peranan sebagai badan
  sukarela  secara  lebih  beretika,  efisien  dan
  berakauntabiliti.
  
  218. Kerajaan akan terus memberi bantuan dan sumbangan
  kepada NGO untuk menjalankan aktiviti mereka. Sebanyak
  96.4 juta ringgit disediakan, termasuk 6 juta ringgit
  untuk  pencegahan  AIDS, 20  juta  ringgit  untuk
  pembangunan wanita dan keluarga, 20.8 juta ringgit bagi
  program kesihatan dan 26.6 juta ringgit bagi aktiviti
  membantu golongan kurang upaya.
  
  Menyemarakkan Kegiatan Seni Dan Budaya
  
  219. Seni dan budaya menggambarkan identiti sebuah
  masyarakat. Dalam hubungan ini, hasil seni tempatan
  harus dipupuk untuk terus mekar dan segar bagi menarik
  minat pencinta seni. Kekurangan hasil karya seni dan
  budaya tempatan yang berkualiti telah mengakibatkan
  pengusaha seni membawa masuk persembahan dari luar
  negara. Kerajaan telah banyak menyediakan kemudahan
  seperti Istana Budaya, Dewan Philharmonik di KLCC,
  Auditorium DBKL dan beberapa dewan teater experimental
  serta pusat latihan Akademi Seni Kebangsaan. Untuk
  meningkatkan lagi kecemerlangan dan pendidikan seni,
  Kerajaan  telah memperuntukkan sebanyak 80.3  juta
  ringgit, khusus untuk kegiatan dan latihan seni serta
  budaya.
  
  220. Kerajaan juga telah banyak memberikan insentif
  cukai  untuk menggalakkan aktiviti kebudayaan  dan
  kesenian, termasuk pengecualian duti hiburan ke atas
  pementasan teater, cukai pendapatan ke atas penggubah
  muzik  dan  sumbangan sektor swasta untuk  menaja
  persembahan kebudayaan dan kesenian. Untuk menggalakkan
  lebih  banyak persembahan diusahakan oleh karyawan
  tempatan, Kerajaan mencadangkan sumbangan sektor swasta
  yang kini diberi potongan cukai sehingga 200 ribu
  ringgit ditingkatkan kepada 300 ribu ringgit, khusus
  untuk persembahan oleh insan seni tempatan.
  
  221.  Untuk menggalakkan banyak pengeluaran  filem
  tempatan yang bermutu, pengusaha dibenarkan mendapatkan
  pinjaman dan modal teroka daripada MTDC. Dengan ini
  juga, Kerajaan berharap filem-filem ini akan dapat
  menggantikan filem import yang ditayangkan di pawagam
  dan saluran TV tempatan.
  
  Menghargai Kecemerlangan Perkhidmatan Awam
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  222. Seringkali delivery system sektor awam menjadi isu
  yang dibangkitkan dalam dialog bajet tahunan. Dalam
  hubungan  ini,  Kerajaan sentiasa  berusaha  untuk
  memperbaiki sistem penyampaian bagi menjamin kelancaran
  dan  keberkesanan pelaksanaan dasar  dan  strategi
  pembangunan  negara.  Proses  memberi  kelulusan,
  pengeluaran permit dan lesen serta pengeluaran CFO akan
  diperkemas dan dipercepatkan. Kerajaan akan menggunakan
  ICT dalam usaha ini dengan mewujudkan e-Government. Di
  bawah  Kementerian  Kewangan sendiri,  perkhidmatan
  seperti  e-perolehan, e-SPKB dan e-stamping  telah
  dilaksanakan. Di samping itu, proses pengeluaran paten
  dan hak cipta akan disegerakan dengan menambah bilangan
  kakitangan yang berkemahiran tinggi.
  
  223. Kerajaan sangat menghargai sokongan dan komitmen
  anggota perkhidmatan awam di atas usaha dan jasa mereka
  dalam  mempastikan semua dasar dan strategi serta
  program  pembangunan  dilaksanakan  dengan  lancar,
  berkesan dan jayanya. Bagi pasukan keselamatan pula,
  termasuk Angkatan Tentera dan Polis, Kerajaan amat
  berbangga dengan sumbangan dan pengorbanan mereka dalam
  menjamin keselamatan negara dan ketenteraman awam.
  Sebagai penghargaan kepada mereka yang telah berkhidmat
  untuk  mempertahankan negara, Kerajaan memanjangkan
  kemudahan  rawatan perubatan percuma kepada  bekas
  anggota Sarawak Rangers dan isteri serta isteri bekas
  anggota Force 136 dan British Army. Kerajaan juga akan
  memanjangkan kepada mereka kemudahan kadar caj wad yang
  dinikmati oleh keluarga bekas anggota simpanan Angkatan
  Tentera Malaysia.
  
  224.  Kerajaan juga amat prihatin kepada  anggota
  perkhidmatan awam yang tidak dapat menikmati pencen
  sekiranya mereka meninggal dunia sebelum bersara tanpa
  pewaris. Untuk mempastikan mereka mendapat  faedah
  sebagai kakitangan berpencen sama seperti yang lain,
  Kerajaan akan memanjangkan faedah pencen terbitan,
  selain daripada gratuiti kepada ibu atau bapa mereka.
  
  225.  Kerajaan  yakin  anggota  perkhidmatan  awam
  keseluruhannya akan terus memberi perkhidmatan yang
  cemerlang dan komited sepenuhnya terhadap tugas dan
  tanggungjawab  mereka.  Sebagai  imbuhan  kepada
  peningkatan produktiviti dan menghargai jasa mereka
  serta mengambil kira kedudukan ekonomi yang bertambah
  baik, Kerajaan bersetuju untuk membayar bonus setengah
  bulan lagi, menjadikan bayaran bonus pada tahun ini
  satu bulan gaji.
  
  Mengamalkan Syiar Islam
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  226. Di zaman ini, ada yang mengaitkan Islam dengan
  kemunduran  dan kemiskinan. Semenjak peristiwa  11
  September,  Islam dikaitkan pula dengan keganasan.
  Hakikat yang sebenar, Islam sangat menyanjung tinggi
  serta memandang mulia umatnya yang rajin berusaha,
  menguasai kemahiran dan memperolehi kecekapan untuk
  mencapai kemajuan dan kekayaan dalam batasan syariah.
  Sesungguhnya,  Islam menekankan  pembinaan  tamadun
  kehidupan yang hebat atau Islam hadari. Islam juga
  menganjurkan keamanan, kestabilan dan kesejahteraan,
  malahan menentang keganasan, kekerasan dan kezaliman.
  Masyarakat  antarabangsa seharusnya  mencari  punca
  sebenar keganasan dan bukan hanya menuding jari kepada
  umat Islam dan melabelkan mereka sebagai pengganas.
  
  227. Islam sebagai ad-din merangkumi kesemua aspek
  kehidupan. Sekiranya kita berpegang teguh kepada ajaran
  asas Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan
  Hadith yang sahih, dan tidak taksub kepada ulama-ulama
  tertentu dengan tafsiran dan ajaran-ajaran mereka,
  tidak ada sebab kenapa umat Islam menjadi lemah dan
  dihina serta ditindas oleh orang lain. Firman Allah
  dalam surah Ar Ra'd, ayat 11 bermaksud: 'Allah tidak
  akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu
  mengubah nasibnya sendiri.' Mengubah nasib sendiri
  memerlukan usaha yang gigih, penguasaan ilmu-ilmu dan
  kecekapan tertentu. Oleh kerana itu, kita di Malaysia
  tidak sahaja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala
  tetapi  kita kejar ilmu dan kecekapan  dan  kita
  laksanakan rancangan pembangunan dan pertahanan kita
  sehingga kita lebih selamat. Sebab itu, ramai pemimpin
  dan ulama Islam, termasuk Sheikh Al Azhar mendakwa
  secara terbuka bahawa Malaysia adalah sebuah negara
  Islam yang patut dicontohi oleh negara-negara Islam
  yang lain.
  
  228. Pendapat bahawa negara Islam mestilah miskin,
  tertinggal zaman, mempunyai pentadbiran yang hanya tahu
  meminta-minta dan lemah seperti yang terdapat di negeri-
  negeri yang diperintah oleh yang bukan ahli dalam
  bidang pentadbiran, sesungguhnya menghina Islam. Tidak
  mungkin negeri-negeri ini dijadikan contoh negara Islam
  yang mampu mengembalikan kegemilangan tamadun Islam
  zaman silam.
  
  229. Kerajaan akan terus menekankan kepada usaha untuk
  menerap asas-asas ajaran Islam yang sebenar  bagi
  mempastikan rakyat disemai dengan nilai mulia dan tidak
  terkeliru dengan ajaran salah oleh yang berkepentingan
  politik duniawi. Untuk tujuan itu, Jabatan Kemajuan
  Islam Malaysia (Jakim) akan melaksanakan lebih banyak
  program  penerangan dan penghayatan ajaran  Islam.
  Sebanyak 228 juta ringgit akan diperuntukkan bagi
  program tersebut. Kerajaan juga menyediakan peruntukan
  sebanyak 105 juta ringgit bagi melaksanakan pembinaan
  kompleks  latihan,  sekolah  agama,  masjid  serta
  pembangunan sistem maklumat Islam.
  
  230.  Sebagai sebuah negara Islam, Kerajaan  amat
  prihatin  ke atas kos menunaikan haji yang  kian
  meningkat. Oleh itu, Kerajaan merasa terpanggil untuk
  mempastikan kos mengerjakan haji dapat dikawal. Jika
  tidak, kita bimbang di masa akan datang ramai rakyat
  Malaysia, di luar bandar dan bandar, akan terkeluar
  daripada golongan yang mampu untuk menunaikan haji.
  
  231. Sebahagian besar kos menunaikan haji ialah bagi
  menampung kos pengangkutan udara dan penginapan di
  Mekah dan Madinah. Oleh itu, Syarikat Penerbangan
  Malaysia Berhad (PMB) akan membeli dua buah kapal
  terbang untuk mengurangkan kos sewaan yang tinggi oleh
  Tabung Haji. Di samping itu, Tabung Haji akan menambah
  pembinaan dan pembelian tempat tinggal di Mekah dan
  Madinah  supaya kos tempat tinggal dapat dikawal.
  Sukacita Kerajaan mengumumkan bahawa kos menunaikan
  haji secara muasasah untuk tahun 2004 dikurangkan
  sebanyak 5 peratus.
  
  PROSPEK EKONOMI 2004
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  232. Persekitaran ekonomi luar dijangka bertambah baik
  bagi tahun 2004, terutamanya bagi beberapa negara maju.
  Ini berikutan dari dasar fiskal mengembang, regim kadar
  faedah yang rendah, kesan kekayaan dari pasaran saham
  yang lebih cergas, di samping harga petroleum yang
  lebih rendah. Keyakinan pengguna terus kukuh sementara
  pelaburan swasta juga telah mula pulih.
  
  233. Prospek ekonomi bagi negara di rantau ini dijangka
  lebih mantap berikutan berakhirnya wabak SARS serta
  peningkatan penggunaan swasta dan perdagangan serantau.
  China dijangka terus mencatat pertumbuhan tertinggi,
  manakala Korea, Taiwan dan Hong Kong akan mencatatkan
  pengukuhan dalam pertumbuhan KDNK.
  
  234. Prestasi ekonomi negara pada tahun 2004 dijangka
  terus berkembang kukuh didorong, terutamanya  oleh
  kegiatan ekonomi domestik yang rancak, di samping
  ekonomi luar negara yang mula menunjukkan pemulihan.
  Selaras dengan perkembangan ini dan dengan mengambil
  kira impak positif Pakej Strategi Baru, KDNK negara
  dijangka berkembang dengan lebih kukuh antara 5.5
  hingga 6 peratus bagi tahun 2004, Insya-Allah. Sektor
  swasta dijangka menerajui pertumbuhan ekonomi dengan
  pelaburan  swasta berkembang cergas  sebanyak  9.9
  peratus.  Penggunaan swasta juga telah menunjukkan
  respon positif kepada langkah-langkah rangsangan dan
  dijangka  berkembang lebih pesat pada  kadar  7.7
  peratus.
  
  235. Sektor pembuatan kekal menjadi penggerak utama
  pertumbuhan  dan  dijangka meningkat  7.2  peratus
  sementara sektor perkhidmatan berkembang kukuh pada
  kadar 5.5 peratus. Dengan penumpuan dasar dan strategi
  yang diberikan kepada sektor pertanian serta harga
  komoditi yang meningkat, sektor ini dijangka berkembang
  dengan  lebih  mantap sebanyak 3 peratus.  Sektor
  perlombongan juga dijangka meningkat sebanyak  3.5
  peratus, berikutan pertambahan pengeluaran LNG dan gas
  asli.
  
  236. Selaras dengan dasar konsolidasi fiskal, akaun
  Kerajaan Persekutuan dijangka bertambah baik dengan
  defisit bajet berkurangan daripada 5.4 peratus kepada
  3.3 peratus daripada KDNK. Sekiranya prospek ekonomi
  dunia  bertambah kukuh dalam tahun-tahun terdekat,
  matlamat Bajet berimbang dijangka dapat dicapai dalam
  tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih tinggi
  juga akan memperkukuhkan akaun sektor awam di mana
  dijangka mencatatkan lebihan sebanyak 0.4  peratus
  daripada KDNK pada tahun 2004, berbanding  dengan
  defisit sebanyak 1.5 peratus dalam tahun 2003.
  
  237.  Selaras dengan peningkatan pertumbuhan KDNK,
  pendapatan per kapita dijangka meningkat kepada 14,954
  ringgit  sementara kuasa beli pariti rakyat  juga
  bertambah kepada hampir 10 ribu dolar Amerika. Paras
  harga dijangka terus kekal di paras yang rendah, dengan
  Indeks Harga Pengguna dianggarkan 1.3 peratus.
  
  PENUTUP
  
  Tuan Yang Dipertua,
  
  238. Semenjak negara Merdeka, kita telah mencapai
  kejayaan yang amat cemerlang dan kemajuan yang gilang
  gemilang. Dalam tempoh hampir setengah abad ini, kita
  telah dapat menikmati kemakmuran dalam suasana aman
  damai dan harmoni serta perpaduan rakyat yang teguh.
  Kita juga telah berjaya mengekalkan kestabilan politik
  dalam pentadbiran negara, hasil gandingan padu Barisan
  Nasional yang berprinsipkan kerjasama adil, keikhlasan
  dalam perjuangan dan sanggup berkorban demi kepentingan
  negara. Inilah tradisi perkongsian dalam bidang politik
  yang telah mengerat dan membentuk perpaduan unik antara
  semua kaum di bawah satu negara.
  
  239. Sesungguhnya, kejayaan hari ini tidak dapat kita
  jamin akan berterusan dan kekal selamanya. Dunia luar
  terus bergolak dengan pelbagai ujian dan tribulasi,
  ancaman dan ugutan serta penindasan dan kekerasan.
  Keamanan yang kita harapkan masih kabur, keganasan yang
  kita tentang belum reda. Sebagai warga kecil dalam
  masyarakat global, kita tidak dapat mengelak dari kesan
  pergolakan ini.
  
  240. Kita mesti berani berdepan dengan kesemua cabaran
  ini dan bersedia melakukan sebarang anjakan strategik
  yang boleh mempertahan serta mengekalkan kemakmuran dan
  kejayaan negara. Saya telah pun menggesa agar semua
  pihak melakukan anjakan ini, semasa membentangkan Bajet
  2003 tahun lalu. Kita mesti lebih tangkas, cekap dan
  gigih dalam melaksanakan perubahan ini. Kita tidak
  boleh leka. Kita juga tidak boleh bertangguh. Walau apa
  pun halangan, walau apa pun rintangan yang mendatang,
  kita mesti hadapinya bersama, dengan penuh ketabahan
  dan keberanian. Kita juga mesti sanggup berkorban,
  mengenepikan  kepentingan  diri  dan  mengelakkan
  persengketaan antara kita sendiri. Kita juga mesti
  mempertingkatkan toleransi, mengeratkan kerjasama serta
  memperkukuhkan perpaduan demi menjamin rakyat sejahtera
  dan masyarakat berharmoni.
  
  241. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar
  negara tercinta ini terus dirahmati dan dianugerahkan
  dengan nikmat dan kemuliaan yang berkekalan. Insya-
  Allah,  saya penuh yakin dengan izin dan  berkat
  keredhaanNya, negara bertuah ini akan terus berkembang
  maju, rakyat makmur dan sejahtera serta terus dihormati
  dan disanjung tinggi oleh masyarakat dunia.
  
  Keranamu Malaysia,
  Tegakkan nusa gagahkan bangsa,
  
  Kita susun seribu satu langkah, menuju ke hadapan
  Bersama mensesah pekat malam, menerjah gelombang
  Berlari mengejar cahaya, menepati janji di hujung jalan
  Walau berdepan sejuta rintangan
  Sekali pun jatuh di medan perjuangan
  Namun tetap meredah, mencapai wawasan
  
  Alangkah damainya negeri ku ini
  Dilimpahi rahmat, kemakmuran dikurniai
  Bangsa bersatu berjiwa waja
  Semangat patriotik kian membara
  Dunia sudah membuka mata
  Penghormatan kini menjadi nyata
  Tiada lagi penindasan
  Tiada lagi penghinaan
  Kemerdekaan terus terpelihara
  Damainya negeri ku. . . . Malaysia.
  
  Tuan Yang Dipertua,
  Saya mohon mencadangkan.


  Sumber : Pejabat Perdana Menteri


 
Google